dinsdag 2 oktober 2012

Hof Arnhem vernietigd beschikking UHP

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BX8851

Geweldig! Hof Arnhem vernietigd beschikking van de rechtbank Utrecht en maakt uhp ongedaan omdat geldige indicatiebesluiten ontbreken.
LJN: BX8851, Gerechtshof Arnhem , 200.106.360
Datum uitspraak:20-09-2012
Datum publicatie:02-10-2012
Rechtsgebied:Personen-en familierecht
Soort procedure:Hoger beroep
Inhoudsindicatie:De door de stichting bij de verzoekschriften (in eerste aanleg) overgelegde (her)indicatiebesluiten waren niet meer geldig ten tijde van de ingangsdatum van de opvolgende verlenging van de machtiging uithuisplaatsing. De latere indicatiebesluiten (van 19 januari 2012) bevatten geen vermelding van de geldigheidsduur van de indicatie en zijn daarom evenmin geldig. Schending van de wet vanwege het eerder ontbreken van geldige indicatiebesluiten ten tijde van de ingangsdatum van de verlenging van de machtiging uithuisplaatsing (12 februari 2012). De op 4 juli 2012 genomen indicatiebesluiten ter vervanging van voormelde besluiten van 19 januari 2012 kunnen die schending niet ongedaan maken en kunnen niet met terugwerkende kracht ten grondslag worden gelegd aan een verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen in een voorziening voor pleegzorg met ingang van 12 februari 2012. Het hof ziet geen aanleiding te anticiperen op inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (kamerstuk 31 977), nu dit wetsvoorstel zich in een premature fase bevindt
Vindplaats(en):Rechtspraak.nl

Gedeelte van de uitspraak:

4.7 Het hof volgt de moeder in haar stelling dat, los van de vraag of inmiddels geldige indicatiebesluiten zijn overgelegd, sprake is van schending van de wet vanwege het eerder ontbreken van geldige indicatiebesluiten ten tijde van de ingangsdatum van de verlenging van de machtiging uithuisplaatsing (12 februari 2012). De op 4 juli 2012 genomen indicatiebesluiten ter vervanging van voormelde besluiten van 19 januari 2012 kunnen die schending niet ongedaan maken en kunnen niet met terugwerkende kracht ten grondslag worden gelegd aan een verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen in een voorziening voor pleegzorg met ingang van 12 februari 2012.

4.8 Voor zover de stichting heeft bedoeld te stellen dat zij met deze handelwijze vooruitloopt op een wijziging van (het Uitvoeringsbesluit van) de Wet op de jeugdzorg overweegt het hof het volgende. Het voorstel om de duur van de zorg uit het indicatiebesluit te schrappen is bij nota van wijziging van 6 mei 2010 opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het herstel van enige wetstechnische gebreken en andere wijzigingen van ondergeschikte aard (voorheen wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen), kamerstuk 31 977. Dit wetsvoorstel bevindt zich in een premature fase en dient nog in beide kamers van de Staten-Generaal te worden behandeld. Het hof ziet dan ook geen aanleiding te anticiperen op inwerkingtreding van dit voorstel.

4.9 Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen dient het hof de bestreden beschikking dan ook te vernietigen en het verzoek van de stichting tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen alsnog af te wijzen.

5. De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

vernietigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Utrecht van 9 februari 2012, en opnieuw beschikkende:

wijst de verzoeken tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing van [Minderjarige 1], [Minderjarige 2] en [Minderjarige 3] in een voorziening voor verblijf pleegouder 24-uurs alsnog af.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R. Krijger, J.H. Lieber en M.H.H.A. Moes, bijgestaan door mr. Th.H.M. Lueb als griffier, en is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken in het openbaar op 20 september 2012.


Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

  1. Mooi, zou de rechtspraak eindelijk wakker worden?

    BeantwoordenVerwijderen