woensdag 3 oktober 2012

Commissie Samson - Omringd door zorg, toch niet veilig

http://www.congrescommissiesamson.nl/
Congres Commissie-Samson
Omringd door zorg, toch niet veilig


In het besef dat seksueel misbruik een ingrijpende gebeurtenis voor het slachtoffer en voor zijn of haar (directe) omgeving is, heeft de toenmalige minister van Jeugd en Gezin, mr. André Rouvoet op 16 juli 2010 mede namens zijn collega van Justitie, de commissie-Samson* ingesteld.

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar eindrapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Op donderdag 11 oktober 2012 – organiseert de commissie ter afsluiting van haar werkzaamheden, in samenwerking met Kerckebosch Uitgeverij - Studiecentrum, een congres rondom de thema’s en aanbevelingen van het eindrapport.Gedurende deze dag zal aandacht besteed worden aan seksueel misbruik van kinderen die op gezag van de overheid uit huis geplaatst zijn maar bovenal staat de vraag centraal: hoe nu verder? 

André Rouvoet is de dagvoorzitter van het congres. De voorzitter van de commissie mr. Rieke Samson-Geerlings zal het congres inleiden waarna mevrouw Roos Haase haar persoonlijke verhaal zal vertellen. Mevrouw Ans van de Maat van Jeugdzorg Nederland zal tijdens haar presentatie spreken over de professionalisering van de sector en de heer Paul Robben zal tijdens zijn presentatie ingaan op het houden van toezicht. De dynamiek van de leefgroep en het pleeggezin zal worden besproken door de heer Wim Slot.

Andere sprekers die dag zijn de kinderombudsman, de heer Marc Dullaert en de staatssecretaris van het ministerie van VWS, mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.
's Middags vinden er verschillende parallelsessies plaats, de leden van de commissie-Samson treden elk op als voorzitter van de een sessie.

De commissie-Samson hoopt dat met het lezen van haar eindrapport alle betrokken ervan overtuigd zijn dat niets doen geen optie is en dat met dit congres een eerste aanzet wordt gegeven om veranderingen in gang te zetten zodat in de toekomst onze kinderen niet alleen omringd zijn door zorg, maar ook veilig zijn.
Enkele onderwerpen die tijden het congres aan bod zullen komen zijn:
  • De impact van seksueel misbruik voor een kind
  • Professionalisering binnen de jeugdzorg 
  • Het toezicht op de jeugdzorg
  • Seksueel misbruik een taai probleem, maar goed te bestrijden
De commissie-Samson heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Hierbij wordt gekeken naar de aard en omvang van seksueel misbruik en wordt niet aan waarheidsvinding ten aanzien van individuele gevallen gedaan. Het onderzoek gaat over de periode van 1945 tot nu.
* Voor nadere informatie over de commissie-Samson en de werkzaamheden van de commissie wordt gemakshalve verwezen naar de site van de commissie: www.commissiesamson.nlRedactie Dark horse: de dagvoorzitter van het congres is André Rouvoet, u weet wel die meneer van het briljante idee 'laagdrempelige opvoedhulp'via Centra Jeugd en gezin. De Centra Jeugd en Gezin die nu blijken een dure flop te zijn.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/09/dure-gezinscentra-een-flop.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/weinig-animo-voor-jeugd-en-gezin.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/gemeenten-vrezen-imago-probleem-voor-de.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/06/rapport-centra-voor-jeugd-en-gezin-in.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/voorstellen-tot-echte-bescherming-van_9.html

Minister Rouvoet die zich niet herkende in de kritiek van ouders betreffende de handelswijze van Bureau jeugdzorg (het liegen, initmideren, bedreigen).

En Marlies (Staatssecretaris VWS) mag natuurlijk niet ontbreken. Leest u nog eens de twee brieven die wij naar haar gestuurd hebben. Marlies de vrouw van 'de klik'.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/04/open-brief-aan-staatssecretaris.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/beantwoordingsbrief-van.html

De tweede brief aan Mevrouw Veldhuijzen-van Zanten:

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/tweede-brief-aan-de-staatssecretaris.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/tweede-brief-aan-de-staatssecretaris.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/remedie-tegen-handelingsverlegenheid.html

Jeugdzorg Dark horse heeft gehoord dat Jeugdzorg een flinke veeg uit de pan zal krijgen, ze hebben nauwelijks tot niets gedaan het misbruik te stoppen of  hier adequaat op gereageerd. Alle 'deskundigen' die deze dag aanwezig zijn op het congres zullen hartgrondig zeggen: "Vreselijk, dit mag nooit meer gebeuren' , "er komen nu aanbevelingen", "we gaan nu anders werken, met nieuwe protocollen, etc".

Maar waar men volledig de plank misslaat is dat dit alles heeft kunnen gebeuren en nog steeds gebeurt, omdat men niet aan waarheidsvinding doet, het gehele Jeugdzorgsysteem is door en door verrot.

Men verwijst bijvoorbeeld niet door naar hoogstaande diagnostische hulp. Daarbij zijn er ook nog eens perverse financiële prikkels (productieafspraken). Als er niet een bepaald aantal kinderen uit huis worden geplaatst of een OTS krijgen, wordt je het jaar daarop minder begroot door de Provincie. Politici willen ook maar niet begrijpen dat UHP geen therapie is. De macht van de gezingsvoogd en de ondeskundigheid wordt onderkend. En zo dendert de trein verder. Er moet een parlementaire enquête komen. Dat heeft men in 2010 geprobeerd, dit idee werd afgezwakt tot een werkgroepje Toekoemstverkenning Jeugdzorg.

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2011/10/de-stentor.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/05/jeugdzorg-plaatst-te-snel-uit-huis.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2011/11/cda-wil-uitleg-over-missers-jeugdzorg.html

Stenogram Rondetafelgesprekken:

http://www.medicalfacts.nl/2010/05/19/toekomstverkenning-jeugdzorg/


                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
Geen opmerkingen:

Een reactie posten