vrijdag 5 oktober 2012

Vragen waar burgers geen antwoord op krijgen!


Op mijn Postbus51-vragen wordt weer geantwoord (nadat ik bezwaar had aangetekend op loze antwoord dat mijn vragen al beantwoord waren door eerdere vragen van mij) met, iedereen moet het zelf maar uitzoeken. “Wij maken geen beleid hierop.”

Hierbij.

 

De Postbus51-vragen waren in juni 2012: 

Dit betreffen dus meta-analytische vragen. (voor een inspectie; voor een ministerie gewoon in het welzijnsbelang van kinderen). 

Ondanks dat er geïndiceerd is dat een PGB (PersoonsGebonden Budget) voor een bepaalde hulp nodig is, en BJZ belooft deze PGB-aanvraag te zullen indienen (wat de ouders liever in eigen handen hadden genomen), verzuimt BJZ deze (tijdig) in te dienen. De ouders zitten vaak vrij krap bij kas en moeten dan alles zelf betalen. 

1.Kunnen ouders de financiële schade door dit inspanningsverzuim verhalen op BJZ?  

2.Kan BJZ op goedkope wijze aansprakelijk gesteld worden? 

De ouders hebben m.i. de keuze: het geld besteden aan wat anders de PGB had betaald voor hulp, òf een advocaat betalen (ook al zou men een enigszins gesubsidieerde advocaat kunnen krijgen, men moet zelf veel betalen). De keuze is natuurlijk: eerst het kind helpen.

3.Hoe ziet de inspectie hierop toe? 

Nadat dit achter de rug is, dreigt BJZ met een OTS als de ouders niet juist die hulp inroepen die de sociaal werker (qua opleiding) van BJZ wil. We noemen dit een spook-OTS. Het gebeurt ook dat onder een OTS-mandaat er gedreigd wordt met een uithuisplaatsing, een spook-UHP.  

4.Hoe kunnen ouders zich verdedigen tegen dreigingen vanuit BJZ, waar geen diagnose wil plaatsvinden?  

Het inspanningsverzuim wordt op schrift door BJZ afgewenteld op de ouders (voor de rechter), alsof die niet meewerkten of zelfs pedagogisch onbekwaam zijn. Deze ouders kunnen pedagogen en zelfs nu een gezinsvoogd-moeder zijn, die het nu van de andere kant ervaart.  

5.Hoe kunnen ouders zich verweren tegen zo’n spook-OTS? De rechter stelt geloof in wat BJZ aandraagt, ook als dit tekens weer een afwentelen van eigen beroepsethiek op ouders betreft. Het is ‘verdedigen in de mist van BJZ’; raadsheer Van Teeffelen schreef hierover in FJR 2010-10, pag. 248-249. Ook de Open brief van advocaat Peter Prinsen et al[1] getuigt van gebruik van te veel geloof en manipulatie binnen jeugdzorg-familiezaken. Voor een jeugdige is dit niet gezond. 

6.Hoe ziet de inspectie deze feitelijke machtsmanipulaties van BJZ? 

Vervolgens vragen ouders dossiers op (inzage en evt. copie, onder Wbp). We zien nu vele cases waarbij BJZ zich maanden niet houdt aan de wettelijke termijnen, wijl ik denk dat het vlotter verstrekken dan het maximum termijn dat ervoor staat naar behoren zou zijn.  

Omdat de stukken onder een juridisch (dus proces-technisch) OTS (of UHP) vallen onder het gestelde in het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dd. 24-02-1995 (‘beide partijen behoren te kunnen beschikken over dezelfde stukken’) is hier òf sprake van gemakzucht, of van manipulatie, of inspanningsverzuim.  

Zelfs het mogen verbeteren van onjuiste informatie in dossiers (Wbp) wordt door BJZ niet toegestaan.

Zelfs zijn er gevallen waarbij het kind werd gestraft met minder omgang, waar het geen uitwas-ouders betrof.  

We hebben aanwijzing dat zelfs de inspectie niet het gehele dossier onder ogen krijgt bij BJZ. 

7.Hoe kan de inspectie dit zien? 

8.Wat kunnen ouders nog (goedkoop) als BJZ te vaak gemakshalve geloofd wordt op alle fronten?  

9.Is zulks handelen door BJZ gezond te noemen richting jeugdigen, die ook een langetermijns-belang in hun psychische ontwikkeling hebben? Is dit handelen van BJZ nog pedagogisch te verklaren?

 [1] http://www.peterprinsen.nl/HERZIENINGOTS.OPENBRIEFEERSTEKAMER.htm

T

2 opmerkingen:

 1. Het antwoord ontbreekt (pdf):
  "Het Nederlandse rechtssysteem kent verschillende middelen om beweerdelijk aangedaan onrecht aan te vechten. ... De procedures en randvoorwaarden zijn reeds openbaar en terug te vinden in hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)," (en zie ook Wbp dito hoofdstukken).

  'Hoe de inspectie met toezicht omgaat staat in de Meerjarenvisie 2012--2015, uitgebracht door de Ijz.'
  Hiermee is het onderzoek naar blinde details weggemoffeld door deze overheid, die een taak had (IVRK 3--24). De Ijz ziet het niet, controleert het niet!

  "Aangezien het hier gaat om informatie die reeds openbaar is, hoeft geen besluit in de zin van de WOB te worden genomen en zal u dat ook niet worden toegezonden." - aldus MinVWS, Dir.Gen.Volksgezondheid.

  Die directie-generaal heeft het niet gesnapt of willen snappen!
  Mensen moeten het zelf maar uitzoeken en betalen als ze iets ondervinden over een onderwerp 'jeugdzorg' dat al zo te kijk staat.
  Geen genummerde antwoorden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb al jaren te maken met Jeugdzorg, ots uhp alles erop en eraan. Pas na hun 18de krijgen kinderen waar ze recht op hebben hulp en family life. Maar dan zijn ze getekend door Jeugdzorg.

  Het kan zijn dat ouders het niet helemaal goed doen in de opvoeding, maar Jeugdzorg helpt kinderen alleen maar verder de goot in. Ouders kunnen alleen bij Jeugdzorg terecht voor hulp en uiteindelijk worden de kinderen uit huis geplaatst met alle gevolgen van dien.

  Maar hoe kan een kind een gezinsvoogd aanspreken op de taak die deze heeft. Het kind is altijd de dupe.

  BeantwoordenVerwijderen