zondag 7 oktober 2012

Highlights aanstaande Jeugdwet 2012

http://www.nji.nl/nji/dossierDownloads/Stelsel_Highlights_concept_Jeugdwet_juli2012.pdf

Reacties sturen  naar de ministeries (VWS en Justitie) kan nog.

Een gedeelte uit het PDF bestand


De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de inzet van deskundigen bij de besluitvorming. De bedoelde deskundigheden zijn afgeleid van de deskundigheden die de medewerkers van het toegangsdeel van Bureau Jeugdzorg moesten hebben. Door middel van deze deskundigheden waren deze medewerkers in staat om zich een oordeel te vormen over de problematiek waarmee een individuele jeugdige of zijn ouders te kampen had en over de aangewezen vorm van jeugdzorg.

Dezelfde deskundigheden zijn nodig om een ondersteuningsvraag van een jeugdige of zijn ouders aan de gemeente te kunnen beoordelen. De gemeente dient zich een beeld te kunnen vormen over de problemen van een jeugdige of zijn ouders en moet eenvoudige vragen direct af kunnen doen en bij complexere vragen of problemen kunnen inschatten welke deskundige de jeugdige of zij ouders het best kan helpen.


´In de eerste plaats zijn er de voorliggende voorzieningen, ook wel de pedagogische basisvoorzieningen of de nulde lijn genoemd, waar jeugdigen en hun opvoeders veel mee te maken hebben: de scholen,
kinderopvang, sportverenigingen en zo voort. De financiering van deze voorzieningen gebeurt uit uiteenlopende bronnen. De gemeente wordt geacht in haar preventieve jeugdbeleid regie te voeren in de vorming van een gezonde pedagogische leefomgeving van jeugdigen.´


Redactie Dark horse :  uw kind wordt dus van alle kanten ‘in de gaten gehouden’, het consternatiebureau, school, sportvereniging.  Allemaal in ‘het belang van het kind’. Want u kunt in principe de ontwikkeling van uw kind schaden en dan is er voordat u het weet een ‘ernstige ontwikkelingsbedreiging’ en heeft uw gezin ‘hulp’ nodig van de ‘professionals’.
 

1 opmerking:

  1. Vanaf het moment een kind naar school gaat, wordt het gedeeld met de maatschappij. 'Alles in de wind, alles in de wind, daar woont een schipperskind',die zijn vaak nog beter af, thuis school, maar toch niet iedereen is de zondebok,in het systeem. Maar mochten er conflicten zijn met de school, zoals toen met Laura Dekker, dan heeft de school een middel om 'het naar hun mening te laten voegen', dan wel middels instantie`s, waardoor je leven dan als een gevangene wordt. Niets is er meer leuk of vrij aan, en dan ontstaat er een mallemolen dan wel draaikolk waar men in wordt getrokken. Zo ook als wanneer 1 van de ouders denkt dat het wijs is om jeugdzorg in te schakelen. Alstublieft, hoedt u zich ervoor en doe het niet! Kom er samen uit, of middels iemand die het het beste met u en het kind het voor heeft. Het kind wordt anders het kind van de rekening, en de ouders kunnen nog erger met elkaar in conflict raken of worden totaal posttraumatisch gestressed door toedoen van het systeem. Angstig en altijd maar denken bestempeld en beoordeeld te worden. De meesten voelen zich totaal beroofd van hun geld
    en van de mogelijkheid weer leuk terug de maatschappij in te kunnen keren.

    BeantwoordenVerwijderen