woensdag 20 maart 2013

De politieke en media- leugens in de zaak Yunus

Uitspraak zaak Yunus: http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BB0880

Het is nog niet zo lang geleden dat Jeugdzorg Dark horse op bezoek is geweest bij VVD-kamerlid van der Burg, om te spreken over de funeste handelswijze van jeugdzorg, die met haar goede bedoelingen evenzoveel schade toebrengt aan kinderen en hun ouders, als dat het tot verbetering leidt. En zoals zo vaak blijkt ook hier weer, dat een goed gesprek wordt overschat. Je zou verwachten dat Kamerleden die over de misstanden zijn geïnformeerd en die regelmatig onze blog lezen, wel enige nuance zouden aanbrengen in de discussie rondom Yunus en verklaren dat het de Turken niet alleen gaat om het lesbisch zijn van de pleegouders. Dat ze uitleg zouden geven dat de voornaamste bezwaren van de Turkse overheid betrekking hebben op de ‘subjectieve redenen’ waarmee kinderen bij hun ouders vandaan gehaald worden. De welbekende onderbuik - of niet-pluisgevoelens van de gezinsvoogd/AMK onderzoeker, waar de vorige Staatssecretaris Veldhuyzen-Van Zanten zo enthousiast over was.  

Spierballentaal 

Maar dat is niet hoe ze reageerden, de politici van diverse partijen met jeugdzorg in de portefeuille. In plaats van energie te steken in de verbreding en verdieping van de discussie, deed mevrouw Van der Burg nog een extra duit in het zakje om de stereotypering van de jeugdzorgouder-allochtoon nog verder uit te melken. Met de microfoon voor haar neus en een nauwelijks te onderdrukken verontwaardiging, was zij hoewel enigszins beschroomd, toch in staat de stoere taal te uiten, waarvan ze wist dat het vooral zou scoren in de onderbuik en niet bij de intelligentsia, voor zover die in Nederland nog te vinden zijn met kennis over dit onderwerp. Met een opmerking in de trend van ‘Ze moeten als ze hier in Nederland wonen, zich maar aanpassen aan onze wetten, normen en waarden, en anders…(oprotten naar hun eigen land?) …maar ergens anders gaan wonen!’ 

Gefeliciteerd geacht Kamerlid, met deze spierballentaal waarmee u zich keurig heeft aangesloten bij soortgelijke bewoordingen van het Alfa-mannetje van uw partij, Hans van Baalen, die ook precies wist te vertellen in het programma van Pauw en Witteman, waar premier Erdogan zich wel of niet mee mag bemoeien, wanneer hij het zou wagen ons land te bezoeken.

Oppervlakkigheid 

Wat moet het heerlijk zijn, als je bij jeugdzorg erop kunt vertrouwen dat politici en journalisten zo oppervlakkig zijn, dat ze enkel reageren op het meest in het oog springende fenomeen en met misplaatste dapperheid strijden voor de Nederlandse normen en waarden, terwijl feitelijk de discussie dient te gaan over het stuitende gebrek aan consideratie van jeugdzorg, met mensen die behalve dat ze van hun kinderen beroofd worden, dikwijls op leugenachtige gronden (en dat gelooft al geen hond!) ook nog moeten toezien hoe hun kind sociaal-cultureel ontworteld raakt.  

Wij kunnen als Nederlanders in de bres springen voor lesbische pleegouders en aangeven geen probleem te hebben met andere samenlevingsvormen , maar het is de taak van jeugdzorg en pleegzorg om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk een match is met de achtergrond van het kind. In de praktijk wordt daar op meerdere gronden (geloof, cultuur, leeftijd, veiligheid) geen rekening mee gehouden. En waarom niet? Omdat het terugplaatsen vaak in een zeer vroeg stadium geen optie meer is, zonder een geldige reden te geven voor de ‘plaatsing met perspectief’ waardoor de noodzaak voor een goede match wegvalt en de biologische ouders verder mogen jeremiëren zoveel ze willen.

En dat terwijl ouders die hun kind te koop hebben aangeboden aan pedofielen voor duizenden euro’s wél hun kind weer terug krijgen!! Dan is ‘hereniging met eigen ouders altijd het streven’. Dat is de logica van jeugdzorg. Met het summiere contact dat er tussen ouders en uit huis geplaatste kind bestaat ( bijvoorbeeld  een uurtje in de 4 weken) leidt de pleegplaatsing meestal vanzelf tot onthechting van de natuurlijke ouders, zeker als ze bij uithuisplaatsing nog jong zijn, waardoor jeugdzorg op termijn van het biologische ouderprobleem wordt verlost, zich verschuilend achter het kind dat hen niet meer kent. 
 
Komst van Erdogan 

Als Kamerleden zich eerst in contact zouden stellen met mensen die inhoudelijk weten waar een zaak om draait, en niet op het eerste vogeltje gaan schieten dat in de media beweegt, dan kan wellicht de echte jeugdzorg/uithuisplaatsings-discussie van start gaan. Daar wordt het zo langzamerhand wel tijd voor, gezien de totale onwetendheid  die er bij burgers, bestuurders, en journalisten over dit onderwerp bestaat. Als Nederland de ogen eens zou openen voor de achtergrond van de discussie rond Yunus, dan hoeven we niet zo geagiteerd te reageren als we als land een keer op onze eigen fouten worden gewezen, wat we zelf ook zo graag doen bij andere landen en volken. Een grote dosis zelfreflectie is nodig, dan kunnen we Erdogan straks nog dankbaar zijn voor het aanwijzen van onze zere plek en hoeven we niet alleen een valse vriendelijkheid ten toon te spreiden voor onze handelsbelangen bij zijn aankomende bezoek.
 

 
 

 

15 opmerkingen:

 1. De commissie Samson constateerde al dat er een grote hoeveelheid regelingen zijn ontstaan (van overheidswege, brancheorganisaties, accreditatie-instellingen, zelfstandige bestuursorganen), met onoverzichtelijke financieringsstromen, instellingen en verantwoordelijkheden.

  1. De overheid ziet hierbij voor zichzelf een‘systeemverantwoordelijkheid’ weggelegd, maar beperkt haar rol tot die van wetgever en cofinancier.

  2. De sturing van het ministerie van VenJ in het justitiële domein is stringenter (strikter/preciezer) dan die van het ministerie van VWS in het domein van de residentiële jeugdzorg en de pleegzorg. De wetgeving en vrij gedetailleerde lagere regelgeving inzake de Justitiële Jeugd Inrichtingen alsmede de manier waarop aan de controle op de naleving invulling wordt gegeven, zijn daarvan een voorbeeld. Het ministerie van VenJ heeft hierin een stevige regierol.

  3. Daartegenover staat de grote ruimte die het ministerie van VWS biedt om invulling te geven aan de residentiële jeugdzorg en de pleegzorg.

  (tot zover informatie uit rapport Samson blz. 41)

  Veel ouders/kinderen ervaren dagelijks en vaak al jarenlang, de pijnlijke gevolgen van die (nauwelijks gecontroleerde) grote ruimte die VWS deze instellingen biedt en die instellingen zich toe-eigenen, middels tendentieuze verslaglegging aan de kinderrechter.

  Veel ouders/kinderen ervaren ook nu weer n.a.v. Yunus, dat politici m.b.v. de media reclame maken voor de bedenkelijke kant-en-klaar menuutjes van de firma Jeugdzorg.
  Ouders/kinderen zeggen al jaren dat ze er kotsmisselijk van worden, maar wie luistert daar nu naar? Die nationale schuld schuiven we toch gewoon lekker door naar de volgende generatie?
  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bijkomend nadeel is dat we gaan in de richting dat bijna niemand kinderrechters nog serieus neemt.

   Als je dan uiteindelijk bij de onvermijdelijke TOTALE reorganisatie van de jeugdzorg toch tot de conclusie komt dat de regie over een maatregel (toch weer) bij een (liefst gespecialiseerde) jeugdrechter komt te liggen, moet die gespecialiseerde jeugdrechter (die nu nog niet bestaat, zie Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 015, D, p. 3) eerst weer opboksen tegen een zeer ernstig imagoprobleem.

   M.a.w. we zijn onderweg naar de situatie dat zelfs een TOTALE reorganisatie niet op korte termijn voor een deugdelijke oplossing kan zorgen.

   Tel uit je 'winst'.

   Verwijderen
 2. Volkomen mee eens Sven... Heel goed verwoord!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Juist. Zo is het. Bericht van vandaag:

  AMSTERDAM - Partners Aad en Ron Vijfhuizen vangen al 28 jaar pleegkinderen op. Ze zijn diep geraakt over het nieuws dat een lesbisch stel moest onderduiken, omdat zij een moslimkind opvangen.

  Kan iemand deze brave broeders van enige FEITEN voorzien, zodat ze voortaan niet meer uit hun nek kletsen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Je moet eerst maar eens je kinderen (klein) kwijtraken die je 10 jaar met plezier heeft gehad. Door een belachelijke organisatie als het AMK waar 80% van de meldingen fout zijn. Waarbij veel specialisten al honderden keren hebben bewezen hebben dat het slecht is voor de kinderen. Dus zo snel mogelijk naar de biologische ouders terug. De Kinderombudsman geeft toe dat de meldingen AMK zeer veel fouten inzitten.

   Verwijderen
 4. En de Raad voor de Rechtspraak?

  Kinderrechters hebben het te druk, stelt de Raad voor de Rechtspraak in haar jaarbericht dat vorige week (mei 2010) verscheen. Ze moeten in te weinig tijd te veel zaken behandelen.

  Op vragen gesteld in de Tweede Kamer antwoordt de regering dat:

  de Raad voor de Rechtspraak heeft laten weten dat kinderrechters voldoende tijd hadden (2012).

  Dit is in duidelijke tegenspraak met geluiden die regelmatig in de media opduiken. Die geluiden houden allereerst in dat kinderrechters onvoldoende deskundig zijn om tegenwicht te bieden tegen de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg.

  Daarnaast wordt gehoord dat justitiabelen, maar ook kinderrechters zelf, vinden dat zij onder zware tijdsdruk moeten werken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Conclusie;
   De regerings WIL dus helemaal niet dat kinderrechters tegenspel bieden aan jeugdzorg en aanverwante instanties. De regering ziet het liefst dat kinderrechters fungeren als een soort van afstempelautomaat voor het prutswerk van de instanties.
   Deze regering heeft sowieso een hekel aan de rechterlijke macht en ziet als uitvoerende macht het liefst de rechterlijke macht verdwijnen; dat regeert namelijk een stuk gemakkelijker.
   De Trias Politica van de machten die elkaar in evenwicht houden, als basis van een democratische rechtsstaat heeft de regering en ook parlement..als jaknikkers..even geen boodschap aan.
   Dit is het zg. voortschrijdend 'inzicht' hetgeen we hoofdzakelijk te danken hebben aan het oer-conservatieve justitie-duo Opstelten en ex-crimefighter Teeven.
   In feite is het de Wilders-ideologie in een andere verpakking.

   opa

   Verwijderen
 5. Ieder weldenkend mens met enige kennis van zaken hoe de hazen in voogdijland lopen, neemt dat soort politici als een mevr. Van der Burg toch niet meer serieus?

  Maar wat is het opvallend stil bij Nine en anderen die jeugdzorg in hun porteffeuille hebben...zien ze een grote donderbui aankomen en is het schuilen geblazen?

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De feiten omtrent Yunus lijken nu (na dagen) door te sijpelen richting de 'wel geïnformeerde' burgers. Te hopen valt dat er nu een kentering zal komen in de oordeelsvorming over deze hele zaak en het aanstaande bezoek van Erdogan. Méér nuance in elk geval.
  En Sven Snijer: knap gedaan door al in zo'n vroeg stadium de andere kant te tonen van deze tragische zaak!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De kinderrechter werkt maar 1 dag per week, de rest van de week moeten ze lezen lezen en lezen.
  Laat staan dat ze ook hun achterste lichten om achter de waarheid aan te gaan en te luisteren naar 'echte' deskundigen.
  Daarom moeten alle kinderrechters gewoon opgedoekt worden. Hetzelfde gebeurd ook in het Hof alleen daar willen nog weleens van die speldjes in het hooi zitten.

  Wat de regering betreft, raar liegend en bang volk! Petitie afgeven aan de VVD!? Den Haag is geen groene of rode appel, maar een rotte.

  Yunus: er is maar één ding belangrijk. Terugkeer naar eigen ouders, het moet niet zo zijn dat hij zijn moeder ziet en zegt; wie bent u en waarom draagt u een doek om uw hoofd?
  Daarnaast moeten ze daar bij die rotte appels weten dat er een dossier ligt met fikse leugens vanuit BJZ en rechters. Een hetze is er gecreëerd door de regering i.s.m. de media, o o wat hebben ze het weten op te blazen tot onderduiking toe ...hahahaha, is dat niet om te lachen? Belachelijke vertoning.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In plaats van de VVD moet de petitie afgegeven worden aan het Ministerie van Justitie. Het is misdaad waar wij mee te maken hebben. Kindontvoering, kindermishandeling, kindontering/verkrachting (meisjes en jongens), kinderhandel/ilegale adoptie ... dit valt onder Justitie. En dan lijkt het mij vanzelfsprekend dat ieder kind en elke ouder een aangifte moet doen van de misdaad die hen aangedaan is door valse meldingen van derden.

   Het lijkt er wel op dat Nederlanders zelf geen kinderen meer kunnen maken, en dat klopt voor een grote deel. Buitenlandse kindjes zijn dus erg gewild. Jawel, kinderhandel is in de mode in NL.

   Verwijderen
  2. Wie op ondeugdelijke gronden een kind van een ander onder zich houdt moet niet zeuren als er gedoe van komt lijkt mij.

   Verwijderen
 8. Beste Sven,

  Ik heb heel veel respect voor u, iemand die ons wel begrijpt...

  Wij zijn woedend over de zaak van Yunus vanwege onterecht uithuisplaatsing, dit geldt voor heel veel kinderen niet om het feit van een lesbiennes pleegouders..

  Jeugdzorg verdraaid alle feiten zodat wij slecht overkomen in de media...

  Dit zijn ze inmiddels wel gewend en dit kunnen zij als de beste dingen verdraaien, leugens de wereld in roepen...

  Ik bedank u uit heel mijn hart...

  Ik wens u het aller beste...

  Mvg,

  P

  BeantwoordenVerwijderen
 9. AMSTERDAM - De Turkse premier Erdogan gaat niet meer naar de Keukenhof. Zojuist is bekend geworden dat hij ziek is.

  Is hij ziek geworden van de Nederlandse leugens?

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja, bukken! Moet Nine nog oppassen als oom Emile achter haar staat.

  BeantwoordenVerwijderen