zondag 3 februari 2013

Meer jeugdzorg leidt tot minder welzijn

http://joepzander.wordpress.com/2012/11/21/praat-je-over-jeugdzorg-en-socialisme/


Zucht. Precies dertien minuten communicatie met een communicatiemedewerker van de SP-kamerfractie. Mijn eigen partij. Het was best een zinvol gesprek, maar ik moet moeite doen het onderwerp te beperken tot de communicatie an sich. En me niet kwaad maken als ik na kamerlid Kooiman en ex-kamerlid Langkamp ook nog Quik-Schuijt en Meulenbelt te berde breng. Met deze laatsten kan ik zelf ook niet communiceren. Eigenlijk vooral omdat ze de bui al voelen aankomen en ook niet meer met mij willen communiceren, omdat ik in hun ogen kwaad ben. Ja en?

Nu ging het over de communicatie van iemand anders met de SP-fractie. Niet netjes genoeg en dan wordt de toegang geblokkeerd. Geen communicatie. Ik snap het en ik snap het niet. Een gedachte blijft overeind. Er is eigenlijk geen communicatie meer mogelijk tussen de mensen die zich hard maken tegen de misstanden in de jeugdzorg en rechtstaat enerzijds en volksvertegenwoordigers anderzijds. De frustratie is te hoog opgelopen. Zelf trek ik me ook liever op mijn weblog terug dan om te proberen de diverse SP-dames iets duidelijk te maken. Tsja en er komt veel terecht en langs op mijn weblog maar Kooiman en Langkamp komen hier dus nu terecht, maar vast niet langs.

Met de SP is het soms makkelijker, maar ook moeilijker communiceren. Ze zijn gevoelig voor misstanden maar ook gevoelig voor meer staat voor kinderen. Meer geld in de jeugdzorg. “Ja maar we moeten de nodige zorg toch niet beknotten omdat er ook misstanden zijn” Dat zo de hengelbereidheid naar kinderen waar wellicht nog wat jeugdzorg aan kan worden toegevoegd groter wordt dringt niet door.. Dat meer jeugdzorg de afgelopen jaren gewoon heeft geleid tot minder welzijn voor kinderen is voor de SP blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen. Ondanks de toch verontrustende signalen van de commissie Samson, extra risico op seksueel misbruik. Alsof het niets is.

Sommige mensen wijzen op de oude leninistische gedachtengoederen die de SP mogelijk parten zouden kunnen spelen. En inderdaad de gelijkenissen met het verhaal van de Russische jonge pionier Pavlik Morozov borrelen wel eens bij mij boven. Er zijn denk ik wel een paar verbanden. Maar ook een paar verbanden niet.

Verder zou de SP zich kunnen realiseren dat goede banden met het veld soms aardig kunnen zijn (Kooiman en Langkamp komen uit de jeugdzorg, waarschijnlijk zijn veel SP-leden werkzaam in de jeugdzorg) maar ook een kritisch oordeel in de weg kunnen staan.

Ik heb per saldo goede hoop dat dit korte gesprek zin heeft gehad.

Wikipedia over Morozov


Joep Zander

                   
               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

3 opmerkingen:

 1. Professionaliteit en vertrouwen bij WSG?
  Professionaliteit en vertrouwen zijn de twee steekwoorden die mij het meest opvielen in de gastbijdrage van de heer Schellekens van deze week. Maar ik meen dat er eigenlijk niet gesproken kan worden van voldoende professionaliteit in de jeugdzorg en juist daardoor is er ook geen vertrouwen. Ouders komen vaak met klachten over jeugdzorg bij mij. De meeste klachten zijn er over de William Schrikker Groep (WSG). Dat is de instantie die gezinsvoogden levert voor gezinnen waarbij minstens één gezinslid een verstandelijke beperking heeft. In die gezinnen zijn ouders vaak kwetsbaar en onmondig. Ouders ervaren bij de WSG vaak machtsmisbruik, terreur, schoffering, chantage, het zich niet houden aan afspraken. Ze vertellen dat er volkomen in strijd met het recht gehandeld wordt. Ze vertellen ook dat ze soms bij de rechter gelijk hebben gehaald, waarna de WSG die beslissing gewoon aan de laars lapt. Voor ouders staat er dan de weg van het indienen van een klacht open. Maar ook dat zet geen zoden aan de dijk. Er wordt dan eerst geprobeerd om ouders de klacht in der minne op te laten lossen. Als dat traject is doorlopen, kunnen ze naar de klachtencommissie. Dan is het voor ouders en dus ook voor hun vertrouwenspersoon lastig om te bewijzen wat er allemaal is gepasseerd. Als toch ook die hobbel genomen is, levert een gegrondverklaarde klacht in de praktijk geen enkele verbetering op. De tijd heeft de feiten op dat moment vaak achterhaald. Er hoeft geen schadevergoeding betaald te worden, de gezinsvoogd wordt niet ontslagen en de klachten blijven hetzelfde.

  Gezinsvoogden hebben geen specifieke opleiding tot gezinsvoogd. Zij zijn dus feitelijk geen professionals en het is dus eigenlijk ook niet vreemd dat daardoor veel fouten worden gemaakt. Gezinsvoogden bij de WSG kunnen vaak niet eens een fatsoenlijke brief schrijven. Toch worden zij geacht een gezin aan te kunnen sturen. Er wordt door gezinsvoogden met regelmaat van alles verkondigd wat niet waar is en wat vaak niet eens onderbouwd is. De rechterlijke toetsing, die het kind en de ouders zou moeten beschermen, is helaas vaak niet meer dan een wassen neus. De rechter doet niet aan waarheidsvinding en verlaat zich -bizar genoeg- meestal volkomen op de gezinsvoogd.

  Gezinsvoogden zijn dus feitelijk geen professionals maar zij worden behandeld alsof zij dat wel zijn. Verschil met echte professionals is dan wel weer dat die meestal onderhevig zijn aan tuchtrecht. Bij de gezinsvoogden ontbreekt het tuchtrecht. Verder hoeven zij in de rechtszaal niet te zweren of te beloven dat zij de waarheid vertellen. Volgens ouders wordt er wat afgelogen door de zogenaamde professionals bij de WSG. Die leugens leiden dan niet tot straf voor de gezinsvoogd maar tot straf voor de ouders. De ouders worden per definitie niet geloofd; de gezinsvoogd wel. Door de veel te grote macht zonder werkelijke controle lijken ze bij de WSG te lijden aan grootheidswaanzin. Ze lijken te denken dat ze ook deskundig zijn op het gebied van psychologie, psychiatrie en pedagogiek. Zij voelen zich zo professioneel dat zij uitspraken doen over bijvoorbeeld de opvoedvaardigheden van de ouders, over stoornissen of over de hechting van het kind aan de ouders. Dit gebeurt volgens ouders ook zonder dat hier enig onderzoek door een deskundige naar is gedaan. Het is gebeurd dat de rechter een opdracht tot onderzoek had gegeven maar dat dit niet werd uitgevoerd door de WSG. De WSG lijkt dus zelfs te denken dat haar gezinsvoogden zich niet aan regels of opdrachten van hogerhand dienen te houden. Het is daarom goed dat de inspectie voor Jeugdzorg de WSG deze week onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Ik vrees alleen dat het niets op zal leveren. Daarvoor heb ik al te vaak dezelfde fouten gemaakt zien worden door de WSG.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volkomen juist.
  Weer een bevestigende analyse van het niveau en de praktijk van deze schadende jeugdzorg.
  Opdoeken zou juist zijn, daar er jeugdgezondheidszorg op be-edigd niveau bestaat.

  Wat jammer dat de politiek slaapt of belangenverstrengeling kent met deze gewetenloze jeugdzorgwereld.
  Hierboven nl. weer een artikel dat bevestigd dat Nine als Kamerlid (jeugdzorg) goede motivering en echte signalen bewust negeert onder de noemer alsof het slechts om een ,mening' gaat.

  Er is onafhankelijke wetenschap dat haar bepaald niet steunt; op de slodderwetenschap vanuit de keuken van BJZ zelf na, uiteraard, want die gaat slechts af op de signalen van die jeugdzorgwerkers zelf: laaggekwalificeerd.

  Wat maken onze politici er een puinhoop van, nu jz geen hype is die begrepen en geopenbaard wordt.
  Een Jeugdbeschermingplan dat beter zou werken en beschermen is op deze site te vinden (SSF).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. We krijgen de samenleving die we verdienen. Voor de gek gehouden door een opdringerige jeugdhulpverlening die met cijfers goochelt en geen hulp biedt, maar justitie. Elke hulpverlener opsporingsambtenaar. Zonder de bijbehorende ambtelijke integriteit en tuchtrechtmogelijkheden.
  We willen die DDR blijkbaar, tot de volkswoede tot een revolutie leidt. De geschiedenis herhaalt zich. Arme kinderen, arme ouders.
  Morgen toch weer de verplichte meldcode in de Kamer. Waar zijn de mensen met historisch bewustzijn en praktische intelligentie? Een pact van links en rechts tegen ouders en kinderen, alsof het niet om hun eigen ouderschap en eigen gezinnen gaat. Hier worden kwetsbare ouders en kinderen gemarginaliseerd en uitgestoten. Niet geholpen maar gecriminaliseerd. En allemaal met goede bedoelingen. Losers kunnen we nou eenmaal niet gebruiken. Die mogen in de goot verdwijnen. Dat zijn gewoon criminelen.

  BeantwoordenVerwijderen