zaterdag 16 februari 2013

BJAA en Eigen Kracht - Werkt het?

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/minder-gedwongen-maatregelen-doel-of-middel.8836291.lynkx 


Hoe effectief zijn de Eigen Kracht Conferenties van BJAA?

Op Twitter en in Binnenlands Bestuur ligt BJAA in toenemende mate onder vuur van ouderorganisaties, hoogleraren en opiniemakers die vinden dat Gerritsen moet bewijzen of hij de waarheid vertelt, of hij echt in eigen vlees snijdt. 

Erik Gerritsen verkondigt namelijk al jaren dat hij zijn eigen BJAA ‘overbodig’ wil maken omdat er door Eigen Kracht Conferenties minder OTS-en en UHP-s nodig zijn. Maar desgevraagd weigert hij al jaren cijfers en openheid te geven over of hij echt in eigen vlees snijdt en daar is steeds meer kritiek op. Na ruim 800 EKC’s zouden er nu immers echt wel cijfers moeten zijn over het succes van de EKC’s en of er daardoor inderdaad fors minder jeugdzorg nodig is. 

In Binnenlands Bestuur van deze week is te lezen dat de bestuursvoorzitter BJAA opnieuw wil dat hij op zijn blauwe ogen wordt geloofd. Daar heeft hij een belang bij, want volgens hem doet BJAA het zo goed met de EKC’s dat ze bijna aan ‘eigen succes’ ten onder gaan en daarom wil hij meer geld. Maar waarom wil BJAA meer geld als er minder jeugdzorg nodig is? Omdat antwoorden uitblijven heeft op de site van Binnenlands Bestuur iemand de jaarverslagen er daarom zelf maar bij gepakt.  

Jaarverslagen 

En wat blijkt? De EKC’s zorgen ook niet voor minder jeugdzorg en voor besparingen, integendeel. Het is net alsof er fors minder zorg is in het gedwongen kader (OTS-en en UHP-s), zonder daar bewijs bij te leveren. En ondertussen doet hij er alles aan om zoveel mogelijk overige jeugdzorg te verkopen in het vrijwillige kader met het mes op de keel. Dat heet‘drang’ en dat betekent in de praktijk dat ouders ‘vrijwillige’ jeugdzorg moeten accepteren onder dreiging van een OTS of UHP. 

BJAA snijdt helemaal niet in eigen vlees en de EKC’s zijn ook geen ontzorging en besparing, zoals al die tijd is verteld. Uit het jaarverslag van BJAA van 2011 blijkt dat er in 2011 ongeveer 230 EKC’s meer zijn gehouden dan in 2010, in totaal waren het 551 EKC’s. En dat heeft geleid tot 82 OTS-en/voogdij minder, oftewel 3%, een verwaarloosbare daling waarvan niet vast staat of die wordt veroorzaakt door EKC’s. Maar zelfs als je daar van uit gaat, wil dat zeggen dat slechts een op de 7 EKC’s heeft geleid tot de besparing van een OTS (a ongeveer € 8.000 per jaar). Als EKC’s tot besparingen moeten leiden, zal zo’n EKC daarom minder dan minder dan €1.142 (8000: 7) moeten kosten en dan moet BJAA geen extra hulp (in het drangkader) aanbieden.

Geen besparingen


Dat de kosten van een EKC minder dan € 1.142,- bedragen lijkt niet aannemelijk. En dat BJAA in plaats van een OTS (dwang) geen andere hulp semi-verplicht oplegt (drang) lijkt ook niet aannemelijk. Te meer omdat er volgens de bestuursvoorzitter van BJAA nu enorme wachtlijsten zijn voor die drang, dat zijn de 1500 gezinnen waar hij in het Parool mee dreigde. BJAA wil dus extra geld om ‘drang’ te kunnen verkopen. Die wens zet hij kracht bij door te vertellen dat het aantal OTS-en ‘scherp’ daalt zonder daar enig bewijs bij te leveren. 


De cijfers van 2011 ondersteunen deze bewering allerminst. Er is geen aanzienlijke vermindering van OTS-en. Zelfs bedroevendweinig minder (82 minder OTS/voogdij ten opzichte van 551 EKC’s). EKC’s leiden helemaal niet tot veel minder OTS-en en UHP-s, ze leiden alleen maar tot een verschuiving in het hulpaanbod van BJAA maar de omzet vermindert niet, dus BJAA snijdt beslist niet in eigen vlees. Als Gerritsen hiermee wordt geconfronteerd, trekt hij zich weer terug op de oude vluchtheuvel van de ‘bedreigde kinderen’en lijkt het opeens helemaal niet meer om kostenbesparing te gaan.  

Niet in eigen vlees snijden 


Een besparing vormen de EKC’s dus zeker niet. En de beloofde ‘ontzorging’ dan? Burgers zouden toch zelf regie kunnen uitoefenen? Daar blijkt ook niets van waar te zijn. Want dan zou er geen explosie in de ‘dranghulp’ (1500 gezinnen op de wachtlijst) zijn. Immers: hoezo‘drang’? Burgers mogen dan toch juist zelf hun eigen zorg regisseren? Dan hoeft BJAA daar toch niet meer het mes op de keel te zetten met ‘drangmaatregelen’? Het lijkt er dus op dat burgers helemaal geen eigen regie hebben, maar dat BJAA de regie heeft over Eigen Kracht en die regie gebruikt om NIET in eigen vlees te snijden. Niks geen ontzorgen, niks besparen. Maar wel weer de oude bekende chantage met wachtlijsten om extra geld in de wacht te slepen. Dit keer zogenaamd omdat BJAA aan het succes van de EKC’s ten onder gaat!  

Uitleg van gemeente Amsterdam gevraagd 

Dit zijn schokkende resultaten. Extra schokkend is dat Gerritsen weigert op concrete vragen hierover op Twitter en in Binnenlands Bestuur in te gaan en doet alsof de vragen niet deugen. Een overheidsorganisatie hoort immers transparant te zijn, vragen open en eerlijk te beantwoorden, verantwoording aan de maatschappij af te leggen. Dat gebeurt onvoldoende bij BJAA en in dat kader zij ook opgemerkt dat de jaarrekening van 2011 nog steeds ontbreekt! Het is nu februari 2013 dus BJAA weigert al ruim een jaar financiële verantwoording te publiceren, zoals wel wettelijk is verplicht.

Hoe kan het dat B&W dit laten passeren en dat de Raad van Toezicht dit laat passeren? Wat gaat de gemeente Amsterdam nu doen? Geen transparantie, bijna opnieuw (in twee jaar tijd) onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie, een groot klachtenprobleem en de EKC’s (die de gemeente Amsterdam ook veel geld kosten) leveren geen besparingen op en kosten Amsterdam dus alleen maar geld? En dat terwijl de gemeente Amsterdam en de wethouders Asscher en Hilhorst van Eigen Kracht hun paradepaardje hebben gemaakt en daar vele malen trots de media mee hebben gezocht. De burgers lijken helemaal niet mondiger te zijn gemaakt met de EKC’s , want gelijktijdig worrdt de dranghulp opgevoerd."Erken dat 'eigen kracht' retoriek geromantiseerde versie is van gedroomde maar nog niet gerealiseerde cultuuromslag" s.vk.nl/3393181?utm_so

                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse15 opmerkingen:

 1. In de nrc van 9/10 februari j.l.een aardig informatief artikel(2 pagina's) over de EKC.
  Ook hierbij uiteraard Erik Gerritsen weer uitgebreid aan het woord.
  Het volgende is mogelijk interessant om te vermelden;
  ''Vrijwel altijd is Jeugdzorg of de GGZ al bij zo'n gezin..waarmee bedoeld wordt een gezin met met problematische echtscheidingen,psychische of verslavingsproblemen of ernstige gedragsproblemen van jongeren....betrokken,maar er zijn ook families,die ZONDER die bemoeienissen conferenties houden-al is het maar om ingrijpen van buitenaf te voorkomen''

  ''Erik Gerritsen is enthousiast over de COMBINATIE van de conferenties en het toezicht van Jeugdzorg.''

  Mogen we uit die opmerking vaststellen dat meneer Gerritsen over een EKC zonder het toezicht van Jeugdzorg minder of in het geheel niet enthousiast is...m.a..w. een EKC is goed,als het maar onder toezicht staat van Jeugdzorg...

  verder zegt Gerritsen in dit artikel over de EKC's
  ''....ik zie hier hoe het werkt.Geweldige enthousiaste verhalen.Alles in mij zegt;dit werkt.Wachtlijsten voor uithuisplaatsingen nemen af

  Over de hulpverleners schrijft hij het volgende''
  Bij een massalere invoering van de EKC's''.. Wat Gerritsen betreft ORGANISEERT jeugdzorg 10.000 EKC's,daarbij doelend op de 10.000 kinderen die jeugdzorg A'dam jaarlijks onder zijn hoede heeft.Maar dan moet er eerst een omslag komen bij de hulpverleners,die zijn het vak ingegaan om te helpen''.''Ze moeten er aan wennen dat ze op iets grotere afstand staan''

  Commentaar;
  Het is niet helemaal duidelijk hoe het allemaal zit;bij mijn weten ''helpt'' jeugdzorg niet echt,maar indiceert zij meer en laat de werkelijke hulpverlening over aan hulpverlenende instanties over.
  Verder mag duidelijk zijn dat Gerritsen alleen een EKC onder de leiding van Jeugdzorg acceptabel vindt en de bezuiniging zit hem dan in de vervanging van beroepshulpverleners door vrijwilligers,die dan aangestuurd worden door Jeugdzorg...

  M.i.is het de bedoeling van een EKC om het op EIGEN kracht tedoen en juist zonder de bemoeienis van de staatshulpmaffia,die vaak buitengewoon contra-productief is.
  Kennelijk is het de bedoeling dat de vrijwilligers ingelijfd worden bij Jeugdzorg en dat jeugdzorg met de eer gaat strijken.
  Het gevolg van Gerritsen's ideeën is nog meer jeugdzorgMANAGEMENT,met als gevolg nog meer protocollen en daar zit denk ik niemand op te wachten.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. BJZ vraagt te veel van EKC. Gevolg was een UHP.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Meneer Gerritsen was vroeger manager bij Boskalis dus hij heeft alleen verstand van iets managen. Als hij volgende week bij Greenpeace zou werken zou ie uit alle macht deze standpunten verdedigen en uitvoeren.
  Geen moraal dus en Narcistisch

  Robert Slis, Rotterdam

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Je kunt ook alles wat er in de jeugdzorg speelt iedere keer een andere naam geven, zoals deltamethode enz. Maar kom, er verandert niet mee want alles komt op hetzelfe neer. Volgens mij is dit gewoon manipulatie om iedere keer iedereen op een dwaalspoor te brengen en meer tijd te winnen.

  Ook weet iedere normaal denkende burger dat uithuisplaatsing slecht voor een kind is, qua sociale en geestelijk en emotionele ontwikkeling enz, maar iedereen in de jeugdzorg ontkent dit.

  Ook valt het me op dat bijna alle kinderen die UHP hebben, opeens verstandelijk beperkt zijn en opeens ook gedragsproblemen hebben.

  En ik zet ook netjes mijn naam neer, want ik vind een stukje tekst zonder naam is niets waard. Als je ergens voor vecht of ergens voor uit wil komen moet je wel je naam vermelden en dit niet anoniem doen.

  Robert Slis, Rotterdam

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ''En ik zet ook netjes mijn naam neer, want ik vind een stukje tekst zonder naam is niets waard.''

   Ik ben zo vrij om dit klinklare onzin te vinden...als iemand zijn naam onder zijn bijdrage wil zetten,prima zaak niets mis mee.
   Maar als iemand anders dat niet wil,ook prima...het gaat tenslotte om de inhoud en niet door wie iets geschreven wordt.

   Bovendien die zogenaamde anonimiteit stelt hoegenaamd niets voor;het IP-adres is zo achterhaald en voor hackers is het waarschijnlijk helemaal een fluitje van een cent de identiteit van Mr of Miss. Ano Niem te achterhalen.

   Het gebruiken van anonimiteit maakt het nieuwsgierigen alleen maar een beetje moeilijker om de identiteit te achterhalen..dat is alles.
   Het zou mij trouwens helemaal niets verbazen dat de AIVD al lang lijstjes heeft aangelegd van redacteuren en commentatoren op het net die zich nogal kritisch uitlaten over zaken die de overheid betreffen...ze hebben er ruimte en personeel zat voor.

   Altijd gemakkelijk als die lijstjes al voorhanden zijn als de politiestaat nog meer vorm krijgt dan ze nu al is..en..kritiek op Jeugdzorg = kritiek op de overheid!

   opa

   Verwijderen
 5. Ik wilde net een reactie hierop gaan schrijven en zag dat er al een stond van 'Opa'. Juist de laatste alinea van zijn reactie is de essentie van wat ik wilde gaan schrijven: BJZ wil altijd de regie houden en als men dan tot een oplossing is gekomen van allerlei probleempjes en zorgen, dan zal BJZ zo aardig zijn om nog de nodige verlengingen OTS dan wel UHP aan te vragen met zinnen als: 'de zorgen zijn er nog' en een hele reeks 'doelstellingen OTS' als 'het kind verblijft in een veilige omgeving' en 'het kind ontwikkeld zich goed' enz en, allemaal algemeenheden waarmee men theoretisch alle kinderen in NL een OTS dan wel UHP zou kunnen indiceren....

  Ook al zou BJZ de regie van de hulp uit handen geven aan een ander in het 'eigen netwerk', dan nog wil BJZ 'zien of het goed gaat'... dus OTS...!
  IN die zin heeft BJZ het geheel nog niet begrepen: ouders hopen juist op hun vertrek en je komt er amper van af....
  BJZ trekt zich zéér zelden uit zichzelf terug. (Ja: het komt inderdaad voor!)

  Ik schrijf dit maar niet op Binnenlands Bestuur: deze reactie is E.G. niet welgevallig en zal dan toch niet geplaatst worden....

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Precies zo doen ze het.
   Hoezo heet het uberhaupt nog Eigen Kracht...als zij ook daarover nog eens de regie (willen)hebben.Zoals je al zegt:In hun ogen is het toch nooit goed genoeg en liggen de gronden voor een volgende verlenging alweer op tafel.
   Mierenneukers als het zijn.

   Verwijderen
 6. Ja, jeugdzorg 'zet' buren, familie en vrienden in als vrijwilligers. Dat was al bekend, en het was inderdaad bedoeld als besparing. Tot zover was dat allemaal bekend en ook waar een soort van maatschappelijke consensus over leek te zijn (burgeremancipatie, bezuinigen nodig).

  Maar het nieuws is dat het dus geen bezuiniging is en ook geen burgerparticipatie. Immers, er zijn weliswaar iets minder OTS-en (zo'n drie procent minder in 2011 en over 2012 zijn er nog geen cijfers) Maar wel weten we al dat daar een explosie van dranghulp tegenover staat (want er komen 1500 Amsterdamse gezinnen op de wachtlijst heeft Gerritse groots in de media aangekondigd).

  Stel nu dat er een daling zou zijn in 2012 van 10%. Dan zouden er twee a driehonderd OTS-en minder zijn (en bijbehorende UHP's). Maar in de dranghulp staan er vijftienhonderd op de wachtlijst! Vijf keer zoveel. Mogelijk is die hulp iets goedkoper (al is ambulante hulp vaak erg duur dus dat staat niet vast), maar dan moet een klant in de dranghulp vijf keer goedkoper zijn dan een klant in de dwanghulp om quitte spelen. Dat lijkt onwaarschijnlijk maar zelfs dan, speelt men slechts quitte.

  Daar moeten dan nog de kosten van de EKC's vanaf. EKC is een enorme organisatie geworden met vele betaalde krachten die de EKC's coordineren . Dat is een grote kostenpost van miljoenen, mogelijk tientallen miljoenen. Het is dus veel waarschijnlijker dat de gemeente Amsterdam die EKC's subsidieert, fors verlies maakt op de constructie tussen BJAA en EKC dan dat men erdoor bespaart.

  Ook is er dus geen sprake van werkelijke Eigen Kracht en burgeremancipatie, van dat idee is niets meer over. Eigen Kracht is ingelijfd door BJAA en danst naar de pijpen van BJAA. Dat doen ze graag want EKC laat niet na Erik Gerritsen te roemen voor zijn reclame voor EKC's, als organisatie doen zij het daardoor uitstekend. En dat de prijs is dat het ideaal van Eigen Kracht (burgeremancipatie) wordt verloochend heeft men daarbij geaccepteerd.

  Hier is sprake van instituties die willen overleven en politici die zo gretig waren op nieuwe idealen om bezuinigingen toch sociaal te laten lijken, dat ze EKC's tot dogma's hebben gemaakt en zonder goed onderzoek daar miljoenenverslindend beleid op hebben gemaakt. En nu blijkt Eigen Kracht een fabeltje, door Erik Gerritsen (de grote vriend en helper) ingelijfd en kalt gestellt. In ruil voor dat EKC nu ook een institutie is en mee mag praten met de grote jongens.

  Instituties, publiek geld en bestuurders.....

  Misschien kan bezuinigen wel niet op een 'sociale' manier, is bezuinigen op de verzorgingsstaat per definitie liberaal. Maar dan is er wel goed nieuws voor de linke partijen, steeds meer ouders in hun achterban willen niets liever dan dat er op jeugdzorg bezuinigd wordt. Men wil niets liever dan bevrijding van deze instituties en dit soort bestuurders.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. @Robert Slis

  Wat je schrijft klopt niet, Erik Gerritsen was nooit manager bij Boskalis. Geen dingen vertellen die niet waar zijn, die je niet hebt gecontroleerd want dat schaadt de zaak van ouders zeer!

  Deze blog wil daar juist afstand van nemen, dus mensen hou alsjeblieft op over bonussen (waar geen enkel bewijs voor is) en dit soort verhalen want dat is het domste wat ouders kunnen doen: verhalen de wereld inhelpen die niet kloppen.

  Het gevolg is dat alle terechte klachten over jeugdzorg ook niet meer geloofd worden. Kortom, niet doen. Alleen dingen schrijven en zeggen die je zeker weet en die je kunt bewijzen. Je kunt niet hetzelfde gaan doen als jeugdzorg: maar wat beweren zonder waarheidsvinding...:-)

  BeantwoordenVerwijderen
 8. @Nico Mul Heb je de essentie van dit verhaal wel begrepen? Dat er dus niet meer OTS-en komen zoals jij schrijft? Het gaat er nou juist om dat er een verschuiving naar de drang lijkt plaats te vinden, en er daardoor geen sprake is van bezuiniging en ontzorging...


  BeantwoordenVerwijderen
 9. ''En nu blijkt Eigen Kracht een fabeltje, door Erik Gerritsen (de grote vriend en helper) ingelijfd en kalt gestellt. In ruil voor dat EKC nu ook een institutie is en mee mag praten met de grote jongens.''

  Dus als ik het goed begrijp heeft EKC zich LATEN inlijven en LATEN kalt stellen.
  Dan is het dus voor degenen die zich serieus met Jeugdzorgzaken bezig houden einde verhaal voor de EKC.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Ja opa, dat is precies correct wat je schrijft.

  EKC heeft zich laten inlijven in ruil voor de status van ook een institutie zijn: meepraten met de grote jongens en de politiek. Erik Gerritsen heeft ze in het zadel gehesen enerzijds en doordat hij in ruil daarvoor regie over de EKC's eiste, kalt gestellt anderzijds.

  Maar dat was al lang voorspeld door deskundigen. De hoofdredacteur van het blad Jeugdbeleid, Rene Clarijs, de meest deskundige in Nederland op het gebied van Eigen Kracht en jeugdzorgbeleid voorspelde dit jaren geleden al in zijn boek 'Jeugdzorgen'. Want de jeugdzorgsector heeft een geschiedenis van bedreigende ontwikkelingen omarmen en zodoende incorporeren, kalt stellen.

  Dus hier kon je op wachten. Des te verontrustender is het ook dat iedereen zo zit te slapen, geen feiten controleert, niet zelf rekensommen maakt en er zoveel gehoor is voor de verhalen van Erik Gerritsen. Want elke keer weer blijkt dat het weer om de zoveelste uitgekookte bestuurderstreek gaat, dat er politiek en dubbele agenda's in het spel zijn.

  Dat Gerritsen het bepaald niet nauw neemt met de waarheid wordt ondersteund door talloze verhalen over hem in Amsterdam. Al uit zijn tijd als gemeentesecretaris, als ook bijvoorbeeld uit de praktijkervaringen met deze man die door meeerdere mensen op deze site beschreven zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Wij hebben ook een eigen kracht - netwerk: Hulpverleners, juristen, buren, familie ervaringsdeskundigen enz. Het zijn mensen met gezond verstand en inzicht. Hier is jeugdzorg niet blij mee!!!! het wordt dan ook kompleet genegeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. De basis van de EKC is dat het sociale netwerk tot een oplossing komt, ik lees op de site van EKC
  http://www.eigen-kracht.nl/nl/inhoud/wat-is-een-eigen-kracht-conferentie

  "Plan maken

  In het eerste deel van de Eigen Kracht-conferentie legt de hoofdpersoon van de conferentie, of iemand die dichtbij deze persoon staat, de situatie uit. Ook hulpverleners en andere professionals kunnen in dit deel informatie geven.

  Daarna volgt een (besloten) deel waarin de deelnemers aan de conferentie gezamenlijk een plan maken. Professionals en de Eigen Kracht-coördinator zijn hierbij niet aanwezig."

  Wat ik niet begrijp is als bij het opstellen van het plan geen betaalde krachten aanwezig mogen zijn, hoe kan het dan zijn dat de betaalde krachten van BJZ hulp kunnen opdringen?

  Grt.,

  Charles

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Jawel, in de jeugdzorg zijn er vaak wel degelijk professionals bij een EKC. Dat die er niet bij zijn is een fabeltje ook weer van EKC, kijk maar wat wetenschappers van UvA en Hogeschool Leiden daar ook over zeggen: http://www.sozio.nl/effectiviteit-eigen-kracht-conferenties-moet-nog-worden-aangetoond/1024855

  Een gezinsvoogd kan de uitkomst van een EKC verder afkeuren, of er druk op uitoefenen dat er toch allerlei hulp van BJZ en andere gevestigde partijen (1 gezin 1 plan) verkocht wordt. En dat gebeurt dan ook.

  BeantwoordenVerwijderen