zondag 17 februari 2013

Wat ouders zouden moeten weten

Ingrijpen achter de voordeur

De overheid vindt dat beroepskrachten die veel met ouders en/of kinderen werken in de positie zijn, om zorgen te signaleren en vervolgens gepast te handelen.


Elk van de instellingen is daarom verplicht hun zorgen te melden via een speciale meldcode.

De Meldcode is bedoeld om vermeend seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing op te sporen.

Instanties/instellingen waarmee u uit eigen beweging of verplicht contact hebt over uw kind(eren) zijn:

·        Consultatiebureau (CB)
·        Kinderopvang
·        Scholen/ZAT-teams
·        Schoolarts/Jeugdarts (vaak een verpleegkundige)
·        Anoniem Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
·        Bureau Jeugdzorg (BJZ)
·        Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 

‘Uw zorgen zijn onze zorgen’

Dit motto nodigt ouders al snel uit, vrijuit te spreken over het wel en wee van zichzelf en hun kind(eren).

Met de bovenste vier instellingen krijgt elke ouder in Nederland te maken.

Uw kind en de manier waarop u met uw kind omgaat staan centraal in gesprekken met hen. 

Signaleren en in gang zetten van interventies:

Beroepskrachten (leerkrachten, groepleid(st)ers, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers) zijn gefocust op zorgelijke/negatieve signalen. Zij (ver)melden dit, met en vaak zonder uw medeweten, en gaan vervolgens hierop (verplichte) hulp voor u inzetten.    

Hoe signaleren beroepskrachten!

·        U zegt: Er zijn geen zorgen!  Zij signaleren: Ouders ontkennen de problemen. Hulp nodig!
·        U zegt: Er zijn wel zorgen!  Zij signaleren: Ouders zijn overbezorgd. Hulp nodig!
·        U zegt: Ik ben het oneens met u! Zij signaleren: Ouders zijn te kritisch, ouders werken niet mee. Hulp nodig! 

Maar ….

Gebrek aan professionele kwaliteit, het grote verloop en de onervarenheid van veel beroepskrachten in de onderwijs- en jeugdzorgsector rechtvaardigt onderstaande informatie/tips aan alle ouders. 

Meldingen kunnen u zomaar overkomen

Veel ouders zijn er zeker van dat zij het goed doen achter hun voordeur, het is daar veilig voor de kinderen. Echter, steeds meer ouders maken mee, dat zij onterecht beschuldigd worden van  vermeend misbruik, mishandeling, verwaarlozing van de kinderen via meldingen van derden en beroepskrachten.

Steeds meer ouders en kinderen maken mee wat de ingrijpende gevolgen daarvan zijn.  

TIPS

Voorkom mis(ver)standen n.a.v. gesprekken met beroepskrachten over uw kind:

·        neem gesprekken op, een goede beroepskracht zal hier geen bezwaar tegen maken.
·        vraag/maak een gespreksverslag van elk gevoerd gesprek.
·        vraag inzage in het dossier dat over u en uw kind bijgehouden moet worden. 

En laat op school weten:

·        dat zonder uw medeweten zij geen informatie over u en uw kind aan andere instellingen/instanties geven.
·        dat uw kind slechts in uw aanwezigheid de schoolarts bezoekt.
·        dat de schoolarts de onderzoeken met u bespreekt.
·        dat uw kind slechts met uw toestemming deelneemt aan enquêtes/onderzoeken die op school plaatsvinden. 

Zoekt u advies/begeleiding/hulp bij (opvoed)problemen?

·        vraag een verwijzing naar een onafhankelijk BIG of NIP geregistreerde professional op welk gebied dan ook.
·         zoek nooit vrijwillig hulp bij BJZ!

 

YB

                                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

4 opmerkingen:

 1. Laat het SCHRIFTELIJK weten!
  Werk schriftelijk, zwart op wit, preventief!

  U denkt: het kan ons niet overkomen. Dat dachten zelfs pedagogen. Ze dachten dat ten onrechte!

  Er wordt niet voor niets gesproken over "insinueren", suggereren en bespelen naar de rechter, want dat is BJZ/AMK uiteindelijk!

  Er wordt niet voor niets gesproken dat van BJZ onafhankelijke wetenschappers stellen dat BJZ (waarin het AMK zit) de nodige kennis voor het gezin niet bij de hulpbehoefte zoekt, in tegendeel.

  BJZ werkt gaar "in eigen beheer houden" van uw gezin, met juridiserende OTS of UHP, of vooraf een met bedreiging gepaardgaande Spook-OTS.

  Het kan u gebeuren wanneer er ook maar iemand in de reclame van BJZ/AMK trapt en aldus handelt.
  Suggesties ZIJN feiten - voor jeugdzorgwerkers.
  Onderzoek met diagnostiek is niet nodig om een kind te bemachtigen in hun werkinvloed.
  Sociaal werk; niet diagnostisch-therapeutisch, hoe onnodig ook.


  Preventief èn t.b.v. uw kind een leuke gezellige opvoedcursus volgen is niet gek, en met een certificaat!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ouders moeten weten dat als ze zich melden bij de hulpverlening met een probleem van hun kind dat het kind net zo makkelijk geen hulp krijgt maar wel de ouders kwijt kan raken of nog verder de weg kwijt raakt in onwetende pleeggezinnen en ondeskundige (gesloten) instellingen. Want deskundige hulp is dat niet.
  World Health Organisation
  "Disorders of childhood and adolescence
  Contrary to popular belief, mental and behavioural disorders are common during childhood and adolescence. Inadequate attention is paid to this area of mental Health. According to the report, one in ten young people suffers from mental illness severe enough to cause some level of impairment, yet fewer than one in five receives the needed treatment."
  Door de jacht op kindermishandelende ouders is de noodzakelijke hulp aan kinderen met geestelijke problemen en gedragsproblemen een ondergeschoven kindje. Ligt aan de ouders. Tuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Opvoedpoli vergeten...?.Indien sprake is van OTS wordt informatie'verplicht'doorgesluisd. Of op verzoek van de rechter.En vergeet u alstublieft nooit dat deze informatie zelden positief of opbouwend zal worden verwerkt.Breien ze gewoon weer een nieuw probleem van.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat is het. Ouders durven al geen hulpvraag meer te hebben. Men is in dit land dol op dossiers schrijven, maar negeren het gevaar van stigma.Een probleem dat nu speelt blijft, enkel door het geschrift, jarenlang tot levenslang van kracht, en creeërt enkel ellende. Inderdaad, in de meeste gevallen zal je de hulp niet krijgen. Daarom goed voor jezelf zorgen,dan gaat het ook goed met de kinderen

  BeantwoordenVerwijderen