maandag 18 februari 2013

Ubi iudicia deficiunt incipit bellum

Waar rechterlijke beslissingen tekort schieten begint de oorlog.

Het stond in goud in de grote zittingzaal van de Hoge Raad.

http://peterprinsen.nl/UBI_IUDICIA_DEFICIUNT.htm

“Men kan de regel zien als een legitimatie, een rechtvaardiging, voor de macht van justitie. Immers, het alternatief is oorlog en dat wil niemand. Met evenveel recht kan men in de symboliek een vermaning zien van de wetgever aan de rechters om met een eerlijke beslissing een eind te maken aan de rechtsstrijd tussen rechtzoekenden. Een vermaning aan de rechter tot zelfvertrouwen: een beslissing nemen vergt soms moed, maar een rechtvaardige beslissing brengt vrede: de vrede van het recht, die de onderdrukking overbodig maakt. Een vrede die zich zelf in vervulling doet gaan.”

(Peter Prinsen) http://www.peterprinsen.nl/\


Justitie gebruikt de toevertrouwde macht in het jeugdrecht echter niet deugdelijk, waardoor ouders vaak niets anders rest dan alle andere beschikbare middelen (oorlog).

Als immers op ondeugdelijke gronden je kinderen bij je weg worden gehouden (leugens en verzinsels van maatschappelijk werkers die NB zelf aangeven niet aan waarheidsvinding te doen, slapende en verzakende rechters, strijdende, liegende en/of manipulerende exen), wat zou er dan NIET geoorloofd zijn?

“Het gebouw van de Hoge Raad aan het Plein heeft plaats moeten maken voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Geografisch ongeveer op dezelfde plek, maar nu dus in de hal van de Tweede Kamer, zijn de groen marmeren panelen met het ingebeiteld adagium als relikwie opgesteld.”
(Peter Prinsen)


De ironie wil dat degenen die iets aan de wantoestanden in het jeugdrecht zouden kunnen doen de wijze spreuk in GOUD wekelijks zo niet dagelijks passeren, maar dat zij de reikwijdte ervan duidelijk niet doorgronden.

De ooit geƫerde spreuk is gestrand in de chaos van de politieke waan van de dag. Men neme kennis van de column van Martin Visser in het FD van 18 februari 2013 om te zien tot welk 'niveau' men aldaar is gedaald.

“In 1988 is de Hoge Raad verhuisd. Op het bezoekadres aan de Kazernestraat is de regel eveneens opnieuw in de muur gebeiteld, nu in de sobere hal.
Witte letters in witte steen. 


Een gouden regel is het niet meer”
(Peter Prinsen)

Symbolisch zeker. Ik stel voor de letters in zwart uit te voeren. De 'kleur' van rouw. In elk geval zolang in het jeugdrecht de rechten van Nederlandse kinderen en ouders op grond van wetten en verdragen stelselmatig worden geschonden en genegeerd. Men neme kennis van de visie van Prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam).


En dan onze kinderrechters. Die komen natuurlijk niet aan een wetenschappelijk verantwoord oordeel toe als de tijd om alle stukken van het zaaksdossier te lezen al ontbreekt.

- Wij kunnen een verzoek alleen toe- of afwijzen.
(misschien nog eens het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bestuderen?)

- Het indicatiebesluit, daar kunnen wij niets mee.
(maar wel heus, toetsen als voorvraag bij hulp waarvoor machtiging is vereist. Toetsen als zelfstandig besluit in overige gevallen. De justitiabele had recht op deugdelijke rechtsbescherming tegen de overheid, weet u nog wel?)

- Die ernstige bedreiging, die moet er in staan.
(maar een BEWERING voldoet natuurlijk niet om ingrijpende maatregelen op te baseren)

(in elk geval niet in een rechtstaat (Kuch))


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

3 opmerkingen:

 1. Kwam het recht niet uit de loop van een geweer??

  BeantwoordenVerwijderen

 2. Worden deze woorden “bij wijze van spreken” gezegd?
  Hoe vergiftigd, gefrustreerd, verbitterd moet iemand zijn om tot dit soort gewelddadige uitspraken te komen? Is dit de diepste overtuiging waarmee je denkt geweld/problemen van en tussen mensen op te kunnen lossen? ‘Wie geweld als methode kiest, moet noodzakelijkerwijze de leugen tot zijn principe maken.’ Uitspraak van Alexander Solsjenitsin, iemand die het ook niet gemakkelijk heeft gehad in zijn leven. Het zal je wel erg soft in de oren klinken, maar rechtvaardigheid, vrede, liefde en waarheid tot stand brengen voor jezelf en anderen is hard werken. Mahatma Gandhi zei: Wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Ik denk dat hij hetzelfde wilde bereiken als jij en veel mensen hier op ‘Darkhorse’. Recht, rechtvaardigheid en waarheid aan het licht brengen. De middelen en de woorden die hij koos om dat samen met anderen tot stand te brengen verschillen nogal met de woorden die jij hier uitspreekt. Ik hoop dat je nog tot andere inzichten komt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. @'Ghandi'. De eerste opmerking verwijst naar een artikel van een paar maanden terug van oud-advocaat Jan van Ruth. Het is een uitspraak die gebezigd wordt door mensen die geen vertrouwen meer hebben in het rechtssysteem: Diegenen met de meeste macht (BJz-lobby) winnen meestal toch wel.

   Verwijderen