vrijdag 8 februari 2013

De slodderwetenschap van Bureau Jeugdzorg               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

7 opmerkingen:

 1. Deze week bleek dat de Raad van State het permanent monitoren van medewerkers in de kinderopvang een te grote inbreuk vindt op de privacy van de medewerkers.

  Hoe zit dat dan met de permanente hetze tegen ouders die nu aan de gang is, en met leugenachtige verdachtmakingscultuur binnen jeugdzorg?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Raad van State heeft kritiek op het plan om medewerkers in de kinderopvang iedere maand te screenen. Dit plan stuurde minister Asscher vandaag (8 feb 2013) naar de Tweede Kamer, maar de Raad van State vindt de maatregelen veel te ver gaan en een vergaande inbreuk op de privacy van medewerkers.

  'Met meer toezicht is het niet mogelijk om elk risico uit te sluiten' zegt de Raad op NOS.nl. Het adviesorgaan wil dat het kabinet beter motiveert waarom het deze maatregel neemt en uitzoekt of er alternatieven zijn die minder ver gaan.

  Justitiële gegevens
  Continue screening van medewerkers in de kinderopvang houdt in dat naast de Verklaring Omtrent Gedrag iedere maand een controle komt van justitiële gegevens. Als daaruit blijkt dat een medewerker wordt verdacht van gewelds- of zedendelicten gaat er een seintje vanuit de gemeente naar de eigenaar van het kindcentrum waar die persoon werkt.

  Inbreuk op de privacy
  Volgens de Raad van State is dit een inbreuk op de privacy omdat er nog geen sprake is van enige verdenking. Donderdag maakte de minister ook bekend dat alle medewerkers in de kinderopvang, de gastouderopvang en van peuterspeelzalen per 1 juli een nieuwe VOG moet aanvragen. Zo wil hij uitsluiten dat overtredingen in de tussentijd vanaf de vorige aanvraag van het VOG tot nu onopgemerkt zijn gebleven.

  Bron: Rijksoverheid

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Prima vergelijkingen! Knap gedaan. Hulde voor de maker!
  Je blijft je verbazen over de blindheid van de volksvertegenwoordigers.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In onderstaand artikel blijken de politici dan ook bang.
  Bang voor het verlies aan helden-status.

  Het slapen, het wegvegen van echte wetenschap, dat niet met geselecteerde gegevens vanuit BJZ werkte, maar met diagnostische gegevens en met meewegen van zo veel mogelijk variabelen zoals het betaamt, door de politici is reeds decennia tekenend.

  Ze luisteren gemakshalve naar makkelijke mooipraat vanuit BJZ en gezinsvoogdij, met trotse verhalen die -let wel- geselecteerd zijn en niet aan (diagnostische) waarheidsvinding kunnen tippen.

  Politici dienen te weten hoe wetenschappers echt behoren te werken, en niet zoals BJZ laat doen met selectie naar BJZ uitkomt, en met vooraf vaststaande conclusies.  BeantwoordenVerwijderen
 5. Stuur dit filmpje naar alle partijen in Den Haag, maar ook naar zoveel mogelijk mensen die met jeugdzorg samenwerken. In ieders adressenbestand zullen wel mensen tussen zitten die het zullen verspreiden.

  Er is wel een kleine kritiek op de kinderombudsman; je kan NIET met ALLE klachten bij hem terecht > als er al een beschikking is van de rechter, > AKJ is niet erg afhankelijk. Daar schiet je niets mee op. Subsidie-slurpers zijn bij lange na niet betrouwbaar. Hier zijn meerdere alternatieven voor betere hulp te vinden.

  Vertaald zou het filmpje zelfs naar universele humane organisaties verzonden kunnen worden, men dient te weten hoe en waarom de Nederlandse regering hun kinderen mishandeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Een mooie en verhelderende compilatie van de huidige problematiek bij het instituut Jeugdzorg. Mijn complimenten daarvoor.
  Vooral de vergelijkingen van het werk van Jeugdzorg met het slodderwetenschappelijk gedoe van de sociaal psycholoog Stapel zijn treffend.

  Wat ik toch wel gemist heb is de dubieuze rol in dit gebeuren van de rechters, die veel te veel het broddelwerk van de betreffende instanties, maar al te graag voor zoete koek aan nemen.

  In zijn boek ''Broddelwerk'' hekelt wijlen hoogleraar Willem Wagenaar in het strafrecht de rechterlijke macht als volgt;

  ''De passiviteit van de rechters door het negeren van registraties van verhoren en genoegen nemen met enkel samenvattende proces-verbalen en absurde herkenningen kritiekloos als bewijsmiddel te hanteren, reduceert de strafrechter tot een laffe knecht van het Openbaar Ministerie''

  Aldus,de heer Wagenaar die bij leven ook wel als een soort luis in de pels van de rechterlijke macht werd gezien, waarmee men aangeeft sowieso slecht tegen kritiek te kunnen

  In het civiele recht en dan met name het familierecht doet zich hetzelfde voor. Daar fungeren BJZ en RvdK als een soort Openbaar Ministerie en de rechters stellen zich hier eveneens op als laffe..en m.i. ook luie... knechten op van de instanties als BJZ en RvdK.

  Ik hoor de rechterlijke (on)macht regelmatig klagen over het gebrek aan autoriteit en gezag. Tsja...Eigen schuld dikke bult...Zover heeft de rechterlijke(on)macht het zelf laten komen.
  Gezag en autoriteit moet je nu eenmaal verdienen en daar moeten inspanningen voor geleverd worden...en wel een beetje meer dan enkel en alleen maar achter de Raad vd Kinder''bescherming'' en Jeugd''zorg'' aan te huppelen.

  En rechtertjes, ophouden met zeuren en zanikken over hoge werkdruk, vanuit jullie overbeschermde en riante positie, wat betreft salaris en baanbehoud...het wordt tijd om eens onder die comfortabele steen vandaan te komen en te laten zien dat een rechter RECHT kan spreken.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Wat kan je zelf doen? (2)

  Velen willen iets doen om te helpen, maar niet iedereen kent de mogelijkheden.

  Klachten

  Een klacht kan worden ingediend binnen een jaar na de klachtwaardige gedraging.

  Veelal wordt geprobeerd klagers af te leiden via een gesprek met de teamleider en/of regiomanager.
  Nooit doen. Een gesprek met teamleider of regiomanager is niet verplicht. Bespaar jezelf de kromme tenen sessies die het gevolg zijn.
  Bedenk dat klachten die op die manier worden afgedaan niet in de officiële klachtenregistratie hoeven te worden opgenomen, en hebben formeel dus nooit bestaan!

  Verwacht er NIETS van. Veel klachtencommissies zijn niet onafhankelijk en/of volstrekt incompetent, reken dus op ongegrondverklaring of niet-ontvankelijkverklaring met de meest onzinnige argumenten.

  Help mee om zand in de jeugdzorgmachine te strooien. Verspil geen moeite aan acties die een beroep doen op kennis of gezond verstand bij betrokkenen. Beide ontbreken doorgaans.

  Bedenk wel klachten die redelijk en ter zake dienend zijn, anders is een actie mogelijk contraproductief voor de collectieve zaak.

  TIP: Behandel slechts 1 onderwerp per klacht, anders worden er al snel onderwerpen weggelaten in de reactie, en je verspeelt kostbare momenten om er een 'pil' in te drukken!

  TIP: Stuur een kort briefje met de aard van de gedraging en de klacht. Stuur na de ontvangstbevestiging een aanvulling waarin de klacht nader wordt uitgewerkt en toegelicht: kopieëren, rondzenden aan klachtencommissie = tijd en geld.

  TIP: Meerdere klachtwaardige gedragingen? Splitsen! Je hebt een vol jaar, gebruik dat ook. Dus 4 klachtwaardige gedragingen? → elke 3 maanden 1 klacht, en je spin-off in tijd en geld is maximaal.
  Bedenk dat elke euro en elk uur dat wordt besteed aan klachten niet kan worden gebruikt om kinderen en ouders lastig te vallen met leugens en manipulatie.

  TIP: Meld nooit dat je niet naar de hoorzitting gaat: voorbereiden, klaarzitten → KASSA!

  TIP: Voel je vooral niet schuldig. De overheid laat na kinderen en ouders rechtszekerheid te bieden. De wet en het recht worden stelselmatig geschonden in Nederland.
  Peter Prinsen gaf de richting al aan: (nam) Ubi iudicia deficiunt incipit bellum > Waar de rechterlijke beslissingen te kort schieten begint de oorlog.

  TIP: maximaal 3 A4-tjes in een 1/4e of 1/3e enveloppe kunnen met 1 postzegel worden verzonden.

  TIP: Maak een ordner speciaal voor dit doel. Voeg elke brief zeer nauwgezet in. Het lijkt veel werk, maar je moet voorkomen dat je jezelf tegenwerkt, en tijd en moeite verspilt aan onnodig gezoek.

  TIP: Tabblad zelf maken? A4-tje overdwars, van gaatjes voorzien en de uitstekende zijkant omvouwen: klaar voor ~ 0,7 cent.

  BeantwoordenVerwijderen