vrijdag 1 februari 2013

Hoe slim is de WSJ?

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BZ0258Beste Allemaal, 

Zoals jullie onlangs in de pers hebben kunnen lezen, zijn delen van de William Schikker  Jeugdbescherming (WSJ) onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie Jeugdzorg. Uit bijgevoegde rechterlijke uitspraak blijkt dat deze sanctie geheel terecht is. 

Doorgaans stoot een ezel zich geen twee maal aan de zelfde steen. De 'deskundige' HBO-opgeleide gezinsvoogden van van de WSG, onder wiens toezicht door de rechter zeer kwetsbare kinderen geplaatst worden, zijn in staat om dit maar liefst vier maal te doen!!
Zij kregen het voor elkaar om vanaf 12 februari 2012, maar liefst vier keer een indicatiebesluit te overleggen dat niet aan de wettelijke eisen voldeed. 

Bij het derde onjuiste indicatiebesluit, verzocht het hof ter mondelinge behandeling de Stichting, binnen een week een correct indicatiebesluit te overleggen. Het hof heeft daarbij vermeld dat de termijn waarbinnen de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht, ontbreekt en hen tevens het advies gegeven een jurist te raadplegen. 

Of de WSJ daadwerkelijk een jurist heeft geraadpleegd en of eerdere uitspraken te weten LJN BW 6742, 8208, en 8290 van het hof in Arnhem aangaande indicatiebesluiten allen gepubliceerd tussen 29-05-2012 en 14-6-2012 heeft bestudeerd, is mij niet bekend. 

Omdat het de vierde keer weer mis ging, lijkt het er op dat de WSG noch een jurist de website rechtspraak.nl hebben geraadpleegd...... 

Nu gezinsvoogden niet in staat zijn om een simpele juridische opdracht op de juiste manier uit te voeren, vraag ik mij af of gezinsvoogden een indicatiebesluit kunnen opstellen dat voldoet aan de kwaliteits maatstaven van de Algemene Wet Bestuursrecht. 

Uit het voorgaande blijkt dat het opstellen van indicatiebesluiten specialistenwerk is, dat uitgevoerd moet worden door universitair geschoolde juristen.

Met vriendelijke groet, 

DvD

                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

6 opmerkingen:

 1. Naast de vele BJZ's wil ook de WSG graag 'indiceren' zonder diagnose maar met suggesties op eigen speculatie, en ze doen het niet best. Te veel wordt speculatief gewerkt met OTS en UHP, dat door ouders als 'liegen' wordt benoemd.

  Veel beter zou het zijn wanneer ze gewoon cli¨enten een doorverwijzing zouden geven naar een diagnost, een specialist, een universitair geschoolde en doorgeleerde.

  Dat scheelt het kind met gezin leed en onveiligheidsgevoel, en de belastingbetaler veel weggegooid geld aan kwakzalverij binnen de BJZ, dat te graag met juridisch dwingende OTS en UHP werkt.

  Het kind wordt door een diagnost minder belast en zo veel mogelijk deskundig begeleid thuis behandeld, veilig in z'n eigen omgeving.
  Heel wat beter dan onveilig in een vreemde pleegomgeving, met zeer weinig bezoeek onder toezicht en bemoeien.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het zijn oplichters en leugenaars,ze hebben niet eens een bestaansrecht. De WSG moet zo snel als mogelijk worden opgedoekt!
  Ze doen alles met valsheid in geschriften en komen ook nog met een smerige leugens mee weg.

  De Raad v/d Kinderbescherming vaart blind mee op hun uitspraken en rechters doen niet aan waarheidsvinding. Zij gaan uit van de betrouwbaarheid van zo'n gezinsvoogd van de William Schrikker Groep!!

  Ze plaatsen ook normale kinderen in instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Deze stichting moet acuut opgedoekt worden dit is stichting list en bedrog!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Niet alleen klopt het indicatiebesluit niet, ook in het Plan van Aanpak slaan ze er een slag naar.
  Ouders hebben zeggenschap in het Plan van Aanpak. Niet zelden hebben de ouders het Plan van
  Aanpak voor de zitting niet eens gezien. Dat staat er dan ook doodleuk op: "er is geen gelegenheid geweest het Plan van Aanpak met moeder door te nemen". Zou de rechter de wet niet kennen, om dit zomaar te accepteren?
  Een andere keer staat er boven, dat het Plan van Aanpak met de ouders is besproken, terwijl het niet zo is.Dat is ook de reden waarom het Plan van Aanpak niet door de ouders is getekend. Zou de rechter dat ook niet opvallen? Of heeft de rechter een betere bril nodig?
  Een volgende keer, is het Plan van Aanpak wel met de ouders besproken maar zijn de ouders het er niet mee eens. Tja dat is dan jammer, maar het blijft wel zoals het is.Immers de ouders zijn minder begaafd en die weten toch zeker niet, wat goed voor hun en voor hun kinderen is?

  Wat ook altijd in het plan staat is, dat iedereeen zich moet houden aan datgene wat er moet gebeuren om de OTS en UHP te beëindigen. Wat er zo bijzonder is, is dat dat er nou vaak niet in staat. En dat is nou precies waar het om gaat, want dat is de manier om de problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat de OTS of UHP wordt beëindigd.
  Zie je nou wel: het is helemaal niet de bedoeling om OTS en UHP te beëindigen en dat maakt ook duidelijk dat de rechter het spel meespeelt. Of is de rechter ook niet zo begaagfd en snapt hij er ook helemaal niets meer van en spreekt daarom maar gewoon een OTS en UHP uit zodat hem tenminste geen blaam treft als het mis gaat!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. De ouders heten zwakbegaafd, ook al hebben ze een IQ van boven de 110, of de ouders heten aan borderline zonder meer te lijden, zonder dat een diagnost dat heeft geconstateerd, als er maar een negatief etiket op de ouders geplakt wordt, dan krijgt de rechter dat te horen en stemt natuurlijk in met de UHP.

  Dat moet toch wel goed zijn voor het kind, immers het krijgt hulp van een vreemde gezinsvoogden. Fijn vakantie-achtig en eeuwig logeren bij vreemde pleegtantes. De hechtingstheorie van Bowlby e.a bestaat niet (bij WSG, SGJ, LdH en gewone BJZ).

  We leven in een vreemde wereld met gewetensvolle redders van kinderen.
  Het personeelsverloop bij de WSG en BJZ is zo groot dat er geen kennis op niveau van diagnosten kan bestaan, en zo moet het ook, want we leven in deze wereld van bedrog, dat jeugdzorg heet.

  Rechters en jeugdzorgwerkers en de verdere hulpketen hebben leuke en gezellige onderonsjes en alles is reeds beklonken, en vele ex-jeugdzorgwerkers verdienen goed met deze valse adopties. Kinderloos maar toch kinderen, en nog betaald worden ook, i.t.t. de adoptiekanalen. Dat is heerlijk geregeld.
  Wat heeft de rechter verstand van de zo goed geïnsinueerde Plannen van Aanpak? Dat hoeft niet, want anders zouden die helden hun lintjes niet verdienen.

  We moeten het toejuigen dat het jeugdzorggebeuren op zo'n laag plan staat dat geen enkele diagnost ermee zou instemmen.
  De politiek bespelen we zo dat zij meewerken om dit zo te houden tegen elk geschreew van bezorgde ouders in, hoe vervelend deze ook goed gemotiveerd hun zegje doen; er zijn goede middelen en wegen om hun inbreng in een verdacht daglicht te stellen en weg te werken.
  Wij zijn helden; wij plaatsen kinderen fijn "op vakantie" het huis uit; spannend toch???
  Lekker tegen de wil van vader en moeder ingaand, want dat wil elk kind.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bij Bureau jeugdzorg Limburg zijn ze ook best wel slim hoor, lees maar wat een van hun 'juristen' aan een vader schreef:

  Geachte heer [ ],

  Naar ik heb begrepen heeft u vandaag een toestemmingsverklaring betreffende het verzamelen en verstrekken van gegevens betreffende uw dochter [ ] afgegeven op het Centraal Bureau van de Stichting.
  Bedoelde verklaring is in goede orde bij mij aangekomen, zodat ik u bij deze de ontvangst daarvan wil bevestigen.

  Het roept bij mij wel de vraag op waarom u bedoelde verklaring heeft afgegeven, nu daaraan geen andere documenten zijn bijgevoegd, waaruit ik uw mogelijke bedoelingen zou kunnen afleiden.

  (tja, wat zou in vredesnaam DE BEDOELING kunnen zijn van 'een toestemmingsverklaring betreffende het verzamelen en verstrekken van gegevens' over de betreffende dochter? Daar kom je toch niet zomaar achter als Bjz-jurist?)

  Ik begrijp wel dat er een verband is dan wel kan zijn met eerder door u afgegeven documenten, maar desondanks blijft het voor mij gissen naar uw redenen.

  (tja, wat zou in vredesnaam de HET VERBAND of DE REDEN kunnen zijn van 'een toestemmingsverklaring betreffende het verzamelen en verstrekken van gegevens' over de betreffende dochter? Daar kom je toch ook niet zomaar achter als Bjz-jurist?)

  Overigens bevat de door u afgegeven verklaring geen datumbepaling. Kan ik uit deze verklaring afleiden dat zij is opgemaakt en ondertekend ten tijde van de start van de ondertoezichtstelling?
  Zou u mij kunnen en willen informeren over uw bedoelingen dan kan ik conform handelen?
  In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
  Met vriendelijke groet,

  (Vader heeft de imbeciel geen antwoord gegeven, en niets meer vernomen.)

  Waarschijnlijk vraagt deze 'jurist' zich nog steeds wanhopig af wat hij nu toch met die toestemmingsverklaring moet doen, want de gezinsvoogd verwijt vader in de stukken aan de rechtbank (!) dat vader nergens aan meewerkt ..

  En de rechter? Tja, gewoon de volgende imbeciel in een stoet die langzamerhand reikt tot achter de horizon)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. In de oorlog werden mensen die enorm dom waren, aangesteld als machtshebbers. Beter kon je niet krijgen!
  Ze deden hun werk met verve, maar hun geest was al verziekt.
  Hier lijkt hetzelfde te gebeuren.

  Domme achterlijke mensen, die mogen werken bij Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Als men maar geld bekomt.
  Onmenselijke wezens zijn het.

  Wij als gezin zijn nogal hoogbegaafd en worden vaak niet helemaal goed begrepen. Vreemd je zou toch denken dat een HBO'er ons wel kan begrijpen.

  BeantwoordenVerwijderen