dinsdag 5 februari 2013

Onderteken de petitie voor waarheidsvindingWaarheid en waarheidsvinding in het (familie)recht

In het familierecht wordt veel geklaagd over het ontbreken van 'waarheidsvinding' en het ontbreken van iedere controle daar op.

Door zittingvertegenwoordigers van RvdK/BJZ te beëdigen en persoonlijk verantwoordelijk te maken voor hun beweringen wordt de waarheidsvinding bevorderd!

PETITIE 

Wij, ondergetekenden, (aanstaande) ouders en anderen,

constateren dat:

- Het al vele jaren niet duidelijk is wat er juist is aan indicaties en rapporten opgesteld door RvdK en instanties als BJZ / WSG/ SGJ en LdH J&R.

- De landelijk directeur van de Raad voor de Kinderbescherming op 14-2-2010 stelt: "Het klopt, de Raad doet niet aan waarheidsvinding, dat is ook niet onze taak".

- De voornaamste klacht over jeugdzorginstanties is dat hun rapporten gebaseerd zijn op anonieme tips, aantoonbare onwaarheden en indrukken. 

en verzoeken 

- Wetgeving met de inhoud:

a. Zittingvertegenwoordigers van RvdK, BJZ dan wel andere jeugdzorginstanties worden slechts tot de rechtszaal toegelaten als zij zijn beëdigd en zijn daarmee verantwoordelijk voor al hetgeen door of via hen aan de rechter is voorgelegd.

b. Bij geconstateerde vermoedens van onjuiste weergave van feiten of omstandigheden wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt en aan het OM doorgestuurd.
 

- Dat er een instituut komt dat rechtspraak binnen de jeugdzorg controleert op waarheidsvinding.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


 

 

4 opmerkingen:

 1. En zolang in BW1 art 251a en 253c het klemcriterium blijft bestaan, is er een kip-ei situatie waar door wederpartijen naar toe gewerkt kan worden door niet te communiceren, zodat DUS het klemcriterium geldt en er DUS kinderen zonder ouder opgroeien ( ondanks art 8 EVRM, recht op family life ) Dan kun je als vader NOG zo van goede wil zijn en je zo enorm inspannen om de wederpartij te verleiden tot communiceren.... helaas pindakaas.

  Zolang het nodig is om, wanneer je niet getrouwd bent, als vader met je wijfie naar de kantonrechter moet teneinde gezamenlijk gezag te verwerven en dat wijfie daar mee dus moet instemmen, maar dat ook in het geheel niet kan doen en ook kan vervallen tot hetgeen hier in de eerste alinea is opgevoerd......... Dan is je kind de lul dus.

  Hetzelfde gaat op voor erkenning.

  Je zal maar 2 dagen voor de bevalling de deur gewezen worden als vader ( middels een beschikking van de rechter )... Dan heb je dus in no-time een kind dat 21 jaar opgroeit zonder vader. Kan allemaal in NEDERLAND.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Geachte vader,

   Juist om de redenen die u noemt: het gewoonweg afschaffen van vaders, heb ik ooit een stukje geschreven met de boodschap dat het naar mijn mening absurd is, dat de mate waarin een kind zijn ouders mag kennen afhangt van de juridische status van de relatie tussen ouders. Er zou een algehele mentaliteitsverandering moeten komen om het volgende te bewerkstelligen:

   - Men gaat uit van het feit dat de zorg voor een kind plicht is van 2 ouders, welke plicht 9 maanden voor geboorte begint!
   - Het zou in de wet moeten worden opgenomen dat er een zorgplicht bij beide ouders rust, die voortleeft ongeacht de status van de relatie (getrouwd/gescheiden/ samengewoond of niet) 'het belanng van het kind' staat immers voorop!
   - Dit betekent dan ook dat ouders nooit al te ver van elkaar kunnen / mogen gaan wonen, een kind heeft immers recht op de ZORG van beide ouders.
   - Als men nu 'het onttrekken aan de zorgplicht van de andere ouder' strafbaar stelt en dat net zo handhaaft zoals er bijvoorbeeld wordt gereageerd op 'ontvoering' dan zijn er véél minder 'scheidingsdrama's' en worden er minder kinderen beschadigd dooor het ontbreken van een ouder...

   Ook aan mannen-kant moet er veel veranderen: hoeveel mannen zijn er niet die de zorgtaak bijna automatisch aan moeder of anderen afstaan, zelfs onze kroonprins bij de geboorte van Amalia: '..ik zal ook WEL EENS een luiertje omdoen' zei hij letterlijk... NEEN W.A.: een vader hoort te ZORGEN en dat is méér dan 'wel eens een luiertje omdoen'!

   Nico Mul...

   Verwijderen
 2. Overwegende dat het in het belang van het kind, het cruciaal kan zijn om relevante informatie over de gezagsdragende ouder te melden aan BJZ, ofwel een oudermelding, enz.

  verzoekt de regering om oudermeldingen te borgen in de reguliere en geestelijke gezondheidszorg.

  enz.

  Dit is een citaat uit deze gisteren in een poep en een scheet door de Tweede Kamer aangenomen motie!

  Meer staat er niet in en een toelichting ontbreekt. Dit is het onvoorstelbaar lage niveau van onze volksvertegenwoordiging!

  Het is bizar en schandalig.

  Ofwel: als een huisarts of een coach van het elftal, waarin je kind speelt of de buurman of de schoolarts vindt dat jij als ouder niet spoort, om welke reden dan ook, ben je de lul en zit je in de fuik van AMK/BJz.

  Hoezo werkverschaffing? Dank u mevrouw Kooiman....(waar werkte ze eerder ook al weer?)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Er zijn helaas zoveel petities die de misstanden van de overheid aantonen, maar net als de waarheidsvinding worden ook die petities van tafel geveegd. De politiek heeft een dikke vinger voor de burgers van dit land en waait met de hoogste bomen mee. Hypocrisie, eigen belangen en gemakzucht zijn de basis van dit land. Er moet een beter middel komen dan meegaan in de systemen van de overheid. Democratie is werkelijk een wassen neus. Ik kies voor eigen kracht, macht corrumpeert.

  BeantwoordenVerwijderen