vrijdag 1 februari 2013

William Schrikker onder verscherpt toezicht


De William Schrikker Groep, die jeugdzorg uitvoert voor tienduizend gehandicapte kinderen en jongeren, is woensdag onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Jeugdzorg worden pupillen onvoldoende beschermd tegen risico's zoals seksueel misbruik.De inspectie baseert zich op eigen onderzoek, waarvoor 54 willekeurige dossiers zijn nagetrokken. De William Schrikker Groep (WSG) blijkt onder meer pleegouders onvoldoende vooraf te screenen en niet adequaat te reageren als er grote veranderingen optreden die een risico kunnen zijn voor het kind.


Lees verder…

1 opmerking:

  1. De inspectie is door de hype enkel geinteresseerd in het ergste: seksueel misbruik, terwijl vele kinderen lijden onder te ondeskundige speculaties van gezinsvoogden.

    Die zeggen het beter te weten (en hun macht misbruiken over hoofd van gezinnen heen).

    Dat vele OTS-sen en vooral UHP's vals gemotiveerd zijn geworden door BJZ, ziet de inspectie na een decennium nog niet.

    Er zal niet veel soeps uitkomen. Want de dossiers die de inspectie gebruikt worden met meta-analitische ogen bekeken, zodat de details niet gezien worden, als de aangereikte dossiers al volledig zouden zijn, wat vaak niet zo is: selectie op dat tegendelen aan bewijs niet gezien worden.

    BeantwoordenVerwijderen