woensdag 6 februari 2013

'U bent een beetje verward'

http://www.sp.nl/ninekooiman/nieuwsberichten/13697/130205-kamer_steunt_sp_kinderen_beter_beschermd.html


Kamer steunt SP: kinderen beter beschermd

05-02-2013 • Kindermishandeling kan worden voorkomen als er vroeg wordt ingegrepen. Dinsdag stemde de Tweede Kamer in met een voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman om oudermeldingen te hanteren. 
Werknemers in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg zullen voortaan melding maken als zij zorgen hebben over het kind als het niet goed gaat met een ouder. ‘Niet alleen de ouder wordt op die manier geholpen,’ zegt Kooiman, ‘maar er wordt ook gekeken naar het welzijn van kinderen. De gesteldheid van een ouder kan reden zijn om een extra oogje in het zeil te houden. Artsen, verpleegkundigen en psychiaters zien zoveel. De politie werkt ook op die manier bij bijvoorbeeld huiselijk geweld. Veel ellende kan op deze manier worden voorkomen.'

Redactie Jeugdzorg Dark horse: 

Naast de bekende zorgmeldingen dus nu ook oudermeldingen. Een enge partij die SP en net zo beangstigend, dat de Kamer met dit soort vage moties instemt. Werknemers in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg moeten een oogje in het zeil houden, onderwijzend personeel  moet dat nu ook al met de plannen van de regering (Passend Onderwijs) waarbij de disfunctionele Jeugdzorg de school binnengeloodst wordt.  
 
Even terug naar de oudermelding. Jaren geleden had onze zoon een longontsteking. Hij had boven de 40 graden koorts en hoestte een paar dagen flink, dit werd niet minder. Nu werk ik al sinds 1989 in de zorgverlening en heb in die jaren genoeg longontstekingen, jichtaanvallen, psychoseaanvallen bij cliënten voorbij zien komen. Die avond belde ik een taxi en vertrok met mijn zoon naar het ziekenhuis. Na lang wachten kwam de arts langs. Ik vertelde dat hij al een paar dagen hoestte, de koorts omhoog was gegaan en ik ervan overtuigd was dat hij een longontsteking had. De arts luisterde naar zijn longen en vertelde ons: “Nee hoor, longen zijn schoon, niets aan de hand”.  

Noem het jarenlange ervaring in de zorg, moederlijke intuïtie of een combinatie van beiden, maar ik wist; mijn kind heeft een longontsteking. Nu ben ik een vasthoudend type (bij jeugdzorg inmiddels bekend), dus de arts stemde uiteindelijk in met een longfoto. Waarschijnlijk zag ze dat ik als moeder van geen wijken wist. Er werd een foto van zijn longen gemaakt.

En u mag één keer raden……. Jawel, een longontsteking. Het zat net achter zijn hart en daarom kon zij het niet horen met de stethoscoop. Met een antibioticakuur gingen we weer naar huis en mijn zoon was met een week weer beter.  

Nu de nieuwe situatie; moeder komt in het ziekenhuis, arts luistert naar de longen en zegt; “niets aan de hand hoor, geen longontsteking”.  Moeder zegt dat ze toch een foto wil, want volgens haar idee heeft het kind toch echt wel een longontsteking. Arts denkt, moeder dramt wel door, die is een beetje verward, Münchhausen by Proxy? Ze wil aandacht via haar kind die gewoon een flinke griep heeft. Ze houd voet bij stuk, zal ze in de thuissituatie agressief gedrag vertonen?  Ik doe toch maar een oudermelding en een zorgmelding bij het AMK. Gek mens die moeder, erg verward.  

Ik ben benieuwd hoe ouders dan geholpen gaan worden, aangezien wij de o zo fantastische hulp die Jeugdzorg biedt al jaren van dichtbij meemaken, bij ouders die deel uitmaken van ons netwerk. Omdat waarheidsvinding nog steeds geen deel uitmaakt van het Jeugdzorgsysteem, kunnen zich Oost-Duitse/ Sovjet-achtige situaties voordoen. Men kan een ouder psychiatrisch verklaren, nog voordat een psychiater is geconsulteerd. U krijgt hulp opgedrongen terwijl er niets met u aan de hand is. U moet heropgevoed worden, want u spreekt tegen.  

Ranada van  Kralingen

                      Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


10 opmerkingen:

 1. Er zal straks een epidemie heersen onder de jeugdzorg en vriendjes waardoor zij zichzelf zullen besmetten. Ze hebben het tenslotte zelf verzonnen.

  Er zal geen uitweg zijn om eraan te ontkomen ... het heet ook wel; zichzelf in de vingers snijden. Verward zijn die mensen die zich menen voor te mogen doen alsof ze verstand hebben van zaken, waar zij niet toe bevoegd zijn.

  Wat zegt de medische wereld van deze krankzinnige waanzin omkoperij door de SP en de rest van de regering?

  Mijn huisarts werkt hier niet aan mee! Hij heeft een uitgesproken mening over zorg en ziektes of aandoeningen die niemand anders aangaan dan hem en zijn medecollega's.

  Artsen zouden eigenlijk moeten protesteren tegen deze stoornis van de SP. Het zou geweldig zijn als artsen de SP zouden aanklagen voor deze bizarre gedachte van Nine Kooiman. Het zou Nine Kooiman namelijk ook kunnen overkomen als zij eens met haar kids naar het ziekenhuis of EHBO zou gaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Overwegende dat het in het belang van het kind het cruciaal kan zijn om relevante informatie over de gezagsdragende ouder te melden aan BJZ ofwel een oudermelding, enz.

  verzoekt de regering om oudermeldingen te borgen in de reguliere en geestelijke gezondheidszorg.

  enz.

  Dit is een citaat uit deze gisteren in een poep en een scheet door de Tweede Kamer aangenomen motie!

  Meer staat er niet in en een toelichting ontbreekt. Dit is het onvoorstelbaar lage niveau van onze volksvertegenwoordiging!

  Het is bizar en schandalig.

  Ofwel: als een huisarts of een coach van het elftal waarin je kind speelt of de buurman of de schoolarts vindt dat jij als ouder niet spoort, om welke reden dan ook, dan ben je de lul en zit je in de fuik van AMK/BJz.

  Hoezo werkverschaffing? Dank u mevrouw Kooiman....(waar werkte ze eerder ook?)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nine bewijst hiermee dat ze al die meldingen (ook van wetenschappers en onderzoekende advocaten) niet snapte of wilde snappen.
  Weet ze wel wat een fuik is?
  Je stopt er een kind in, en er is geen uitgang.
  Kind uit zicht.
  Probleem opgelost.
  Vooral omdat het 'professioneel' heet te zijn, dat afvoerputje.
  Het is een professionaliteitswaan waaraan ze lijdt, met wat andere politici.
  Er dient een gezonde uitgang te zijn,
  en voordien een valide behandeling daarbinnen.
  Maar dat gebeurt -duidelijk vastgesteld- NIET.
  Er wordt gespeeld met insinuaties.
  Er wordt gespeeld met het kind-object.
  'BJZ is geen oplossing', wil ze niet weten.

  Dit in tegenstelling van wetenschappers die zeggen:
  - 72% van kind met OTS is na 2 jaar NIET verbeterd, wel vaak verslechterd!
  - BJZ brengt geen diagnostische kennis bij de case!
  - deze jeugdzorg brengt het kind niet bij de juiste diagnost!
  - jeugdzorg is geen gezondheidszorg en wil dat ook niet zien en inroepen!
  - bij melding ca. 50% kans op OTS, en daarna 50 tot 70% kans op UHP, uithuisplaatsen (afhankelijk per regio).
  - bij gesloten plaatsing 90% geen behandeling en niet effectief, veelal wel schade.
  - Als doekje voor het bloeden heeft het jeugdzorgwerk een pseudo-beroepscode ingevoerd, met pseudoregistratie, en verdere mooipraat...
  - jeugdzorg leidt tot WAjong-uitkeringen en leven lang mogelijk hulpvraag ter verwerking.
  - jeugdzorg is een fuik, i.t.t. gespecialiseerde ingangen met zwaargewichten/ diagnostici.
  - Bureaus jeugdzorg dienen opgedoekt te worden.
  - BJZ heeft geen meetmogelijkheden, geen diagnostische tests e.d., en geeft geen open onderzoeksvragen aan gelieerde hulpverleners, doch maakt liever zelf een rapport dat misleidend 'expertiserapport' gaat heten;
  - diagnosten worden bedreigd of gemanipuleerd door BJZ;
  - met BJZ bovenal ellende en leugens.
  - latere behoeften van kind worden niet meegewogen bij de intentie uithuis te plaatsen;
  - bij BJZ wordt slechte voorlichting gegeven, geen hulp en steun, beloftes worden gebroken, geen beëdiging of onderbouwde uitleg op rechtszittingen, er wordt beschuldigend gedacht en geïndiceerd, informatie wordt niet gegeven, evenals dossierinzage slechts een selectie i.t.t. McMichael-arrest uit 1995....
  - enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Nine zegt:
  Werknemers in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg zullen voortaan melding maken als zij zorgen hebben over het kind als het niet goed gaat met een ouder. ‘Niet alleen de ouder wordt op die manier geholpen,’ zegt Kooiman, ‘maar er wordt ook gekeken naar het welzijn van kinderen. De gesteldheid van een ouder kan reden zijn om een extra oogje in het zeil te houden. Artsen, verpleegkundigen en psychiaters zien zoveel. De politie werkt ook op die manier bij bijvoorbeeld huiselijk geweld. Veel ellende kan op deze manier worden voorkomen.'

  Ik ga ome Emiel maar een briefje schrijven, dat ik Nine bij het AMK gemeld heb. Ik maak mij n.l. ernstig zorgen over de paranoïde praatjes die Nine over ouders verkondigd. Ik weet niet of Nine kinderen heeft? Zo ja, dan moet het AMK ingrijpen, zo niet dan moet voorkomen worden dat zij ze krijgt. Ondertussen zal ik proberen een motie op te stellen waarin ik de Kamer verzoek om kinderbedreigers/ouderbedreigers uit hun midden weg te werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste mensen,

  Sommigen begrijpen het al, maar voor anderen moet het nog even onderstreept worden:
  BJZ denkt/ vreest te worden afgerekend bij de 'transitie naar gemeenten' op hun meer dan 40 jaar disfunctioneren en ouders schofferen, negeren, aan de kant zetten en vooral gewoonweg leugens aan de rechter voorleggen. Ik noem even een rijtje uit de zaken die al op deze blog zijn voorbij gekomen:'parasietenwaan' bij een moeder: géén waan psychiater), géén parasiet (allergie voor glaswol uit de ventlatie / vastgesteld door dermatoloog), BJZ BLIJFT volhouden dat mw. wanen heeft.. kind al 2,5 jaar UHP.
  - 'Vechthonden'/ 'pitbull'...mw. heeft een kind-beschermende Rotweiler + een heel klein 'vlinderhondje'...(soort terriër, maar géén 'pitbull-terriër'!)
  - 'Moeder is geheimzinnig over haar zwangerschap'/ opgeschreven door een gezinsvoogd... alleen heeft moeder al meer dan 3 jaar geen baarmoeder wegens kanker... deze onzin staat wel op papier!
  Ik kan zo nog een tijdje doorgaan....

  Het gaat 'm ALLEEN MAAR om GELD en de werkgelegenheid van de toekomstige ex-BJZ medewerkers, Nine Kooiman en haar familie incluis, zie de acties:
  * BJZ-mederwerkers worden 'gezinshuisouder' en krijgen 4 kinderen te verzorgen met 36000 €/kind / jaar.
  * De 'meldcode': AMK en BJZ krijgen subsidie navenant het aantal 'verwerkte meldingen'.
  * De 'PoppenVilla': een nieuw instrument om méér cliënten voor BJZ te verkrijgen...

  Mijn bezuinigingsidee: Voor eenvoudige hulp vrijwillligers als bijvoorbeeld Home Start of 'maatjes projecten' dan wel 'eigen kracht', bij grote kind-gerelateerde problemen: direct dan wel via de huisarts kinderen + ouders verwijzen naar orthopedagoog of (kinder)psycholoog/psychiater zodat DIRECT de juiste diagnostiek gesteld wordt en behandeling kan beginnnen, met RESPECT voor OUDERS en KINDEREN + in stand houden van GEZINSLEVEN... Functie van BJZ? NIHIL!

  Drs.N.J.M.Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. U heeft groot gelijk, het draait allemaal om geld.

   Er is inmiddels een ambtenaar met de hamer geslagen in een gemeentehuis ... ik denk niet dat het alleen bij ambtenaren blijft. Geld kan n.l. ook de ondergang betekenen. Als NL vier andere Europese landen voorziet van handleidingen in de jeugdzorg dan denk ik niet dat ouders (terwijl de meeste beulen zelf ouders zijn) respect meer zullen krijgen. Ik maak het mee en zie het in mijn omgeving. Heeft het zin om te vechten of moeten we toekijken hoe de hamers effectiever gebruikt gaan worden? Denkt u niet dat er vele gezinnen zullen vluchten? De Dalai Lama zei eens in het College Tour; probeer zoveel mogelijk uitbreiding van kinderen te voorkomen in dit land vanwege economische belangen, ik denk dat hij allang op de hoogte was van de kinder- en oudermishandelingen in NL. Daarnaast wilde Balkenende hem niet ontvangen omdat Balkenende niet tegen humanisme kon. Wat een goed voorbeeld voor zijn volk, of was hij toen al verward?
   Ik ben benieuwd of de gemeentes net zulke beulen zullen worden als jeugdzorg, de rechtsstaat, en de regering, met minder geld zal het waarschijnlijk een gekkenhuis worden. GELD GELD GELD De wereld van deze mensen draait finaal door. Teveel heksen die op jacht moeten.

   Verwijderen
 6. Jaren geleden zijn wij naar het ziekenhuis gegaan omdat onze dochter erg (extreem) veel bloed bij haar ontlasting had.
  (Schijnt tegenwoordig niet ernstig te zijn?)

  Maar goed, wij als ouders maakten ons ernstige zorgen uiteraard.
  Wat zei de GGD (school) arts in een rapportage, (een ggd arts dat noemt men ook wel 'de mislukte huisartsen')
  ''Er was een klein beetje bloed bij de ontlasting'', ouders maakten zich ernstige zorgen. M.a.w wij maakten ons teveel zorgen om onze dochter.

  Is dat abnormaal tegenwoordig, dat je, je als ouder zorgen maakt om je kind met zo enorm veel bloedverlies? Heeft zij gezien hoeveel bloedverlies dat was? Nee, dus ze oordelen en veroordelen maar, zonder te weten waar ze het over hebben.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De raad, Bjz en AMK verklaren zelf dat zij geen onderzoek doen naar de feiten.

  De kinderrechters missen de kennis om rapporten en beweringen te kunnen beoordelen (EK, 2012–2013, 32 015, D, p3).

  Daarmee ontbreekt de basis om op rechtmatige wijze zware maatregelen als ots/uhp/gezagswijziging op te leggen.

  De kinderrechters baseren zich echter veelal kritiekloos op rapporten en beweringen van raad, bjz en amk.

  Nu is mijn conclusie dat alle betrokkenen blijkbaar volkomen geschift en incompetent zijn.

  Of ben ik een beetje in de war?

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wij waren jaren terug met onze dochter bij de schoolarts (toen waren we nog naïef daarin) en oh, oh, die rug. Die was ernstig scheef en de ruggenwervels staken naar buiten, en dat was niet goed en we moesten ermee naar de huisarts. En we moesten een jaar later terug komen bij haar voor follow-up.

  De huisarts zag echter een volstrekte gezonde meid, dus die deed er verder niks aan, want dat was niet nodig. En die uitstekende ruggenwervels is iets wat duidelijk in de familie zit. Dus ook niet echt iets bijzonders.

  Het jaar daarop: dezelfde dochter, alleen een jaartje ouder, dezelfde (paniek-)schoolarts, en nu was er niks aan de hand.....

  Dus sindsdien geen jeugdarts/schoolarts, wat dan ook gezien. We gaan wel naar de huisarts en/of specialist als dat nodig is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ...Misschien, had diegene banden (belangenverstrengeling) met bv een kinderarts in het ziekenhuis. -Als jij zoveel patiënten per jaar doorstuurt naar mij, verdien jij 20%-.
   En dat gebeurt in dit land.
   Ken al genoeg mensen die doorgestuurd zijn naar een ziekenhuis met zg ernstige zaken, maar uiteindelijk bij een second opinion kwam er iets heel anders uit.
   Men kan gewoon zeggen dat je geopereerd moet worden bv, terwijl dat niet eens noodzakelijk is.

   Verwijderen