donderdag 7 februari 2013

Ouders u bent gewaarschuwd!

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/02/de_ggd_doet_dataoogsten_op_sch.html

Februari 2014: De schoolarts, dat weet u nog wel. Een jaarlijkse ongemakkelijke sessie waarin u tegenover een wildvreemde dokter in uw ondergoed stond en letters op een kaart moest oplezen met afwisselend uw linker- en rechteroog bedekt. Daarna wegen, meten en een gehoortest. De arts krabbelde wat op papieren in een grijskartonnen map met uw naam op het tabblad, vroeg of u wel fruit at elke dag en dat was het dan weer.

Dus als u anno 2014 van het supernifty geautomatiseerde informatiesysteem van de school van uw kinderen een mededeling ontvangt dat het weer tijd is voor de jaarlijkse check van de schoolarts, gaan er verder geen alarmbellen rinkelen. EN DAT IS WAAR U ZICH VERGIST.

Want terwijl er ministers bijna struikelen over meta-data-schandalen, burgers zich druk maken om aftappen en u uw webcamlensje hebt afgeplakt met industriële kwaliteit Ondoorzichtbarium, vullen uw bloedjes op school deze vragenlijst in. (PDF) Tweede klas, dus dat zijn 13- en 14-jarigen. Hoi kinders, eten jullie wel fruit, hoe vaak neuken jullie en oh, zelfmoord, iemand?

De GGD duikt hiermee in de gezinssituatie van elke burger in Nederland. Drank, drugs, seks, gezinssamenstelling, afkomst (hee is dat opeens niet meer racistisch, afkomst registreren?) en zelfs fukking energiedrankjes en gaming: alles wordt in kaart gebracht, opgeslagen en Big Brother mag weten waarvoor gebruikt. "Voor het welzijn van de kindertjes natuurlijk," aldus de GGD. Uh-huh.

Maar zet uw wensbaby één vinkje naast het gemiddelde dan volgt er een gesprek met een hulpverlener en ergens op een ministerie komt er een rood vlaggetje naast uw naam. Bovendien worden de data ook gebruikt om 'gezondheidsprofielen' van scholen te maken en hoezo moet de postcode worden ingevuld? In het beste geval leidt dit tot custom made overheidsbetutteling op wijkniveau, maar wij moeten er niet aan denken wat er gebeurt bij een lek in het systeem of een gristelijke minister voor gezinszaken die hier beleid op gaat maken.

U leert uw kind om niet zomaar zijn telefoonnummer te geven aan onbekenden, maar deze gegevens worden hem gewoon via de leerplicht ontfutseld als u niet oplet. Daarom: weiger uw kind mee te laten doen (lees HIERRR hoe), of strooi zand in de machine en leer uw gebroed trollen en pollfucken. Dat is sowieso een vaardigheid die ze niet leren op school en waar hij zijn hele leven plezier van kan hebben.


http://jgz.captise.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsdetails/tabid/241/ArticleID/596/View/Details/Src/Org/Default.aspx

Pilot contactmoment voor 15/16 jarigen van start bij GGD Hollands Midden

In februari 2013 voert de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Midden een pilot extra contactmoment 15/16 jarigen uit op vier scholen in de regio. De invoering van het contactmoment 15/16 jarigen is onderdeel van een breder vernieuwingstraject van het aanbod van de Jeugdgezondheidszorg. Doel is zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de veranderende behoefte van kinderen, jongeren en hun ouders op het gebied van opvoeden en opgroeien.  

De invoering van een extra contactmoment bij deze leeftijdsgroep vindt vanaf 2013 landelijk plaats in opdracht van het Ministerie van VWS.Gezonde jongeren hebben meer kans om gezonde volwassenen te worden.

Het is daarom belangrijk eventuele problemen of de kans daarop tijdig te signaleren om ze te kunnen voorkomen of verhelpen. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 14 jaar voert de Jeugdgezondheidszorg daarom regelmatig een preventief gezondheidsonderzoek uit bij kinderen en jongeren. Het meest intensief contact is er bij de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar. Vanaf de leeftijd dat kinderen naar de basisschool gaan, neemt het aantal vaste contactmomenten (vervolgens) geleidelijk af. Het laatste contactmoment is rond de leeftijd van 14 jaar.

Digitale gezondheidstest

In de regio Hollands Midden zal de invoering van het contactmoment voor alle jongeren van 15/16 jaar plaatsvinden in schooljaar 2013/2014.
De pilot is bedoeld om de manier waarop de Jeugdgezondheidszorg het contactmoment vorm geeft, te testen en zo nodig bij te stellen. De jongeren die meedoen met de pilot vullen op school een digitale gezondheidstest in (de E-MOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting).
De vragen gaan over onderwerpen als eetgewoonten, bewegen, genotmiddelen, seksualiteit, gezondheid en lekker in je vel zitten. Na het invullen van de vragenlijst krijgen de jongeren te zien hoe zij scoren op de verschillende onderwerpen. Zij kunnen vervolgens doorklikken naar betrouwbare websites met advies en informatie, zoals de jongerensites www.hoezitdat.info  (regio Zuid-Holland Noord) of de verschillende jongin websites www.jongin.nl (regio Midden-Holland).

Gesprek


Als de uitkomsten van de gezondheidstest daar aanleiding toe geven, nodigt de jeugdverpleegkundige van de school de jongere uit om samen de resultaten te bespreken. Als het nodig is vindt er, in overleg met de jongere, ook een gesprek plaats met andere betrokkenen. Jongeren kunnen ook zelf een afspraak maken voor een gesprek.


Pilotscholen

De pilot vindt plaats bij een aantal klassen van
vier scholen in verschillend delen van de regio GGD Hollands Midden.
Enkele reacties op de site;

Yvonne Hazeveld zegt:

Wat fijn dat jullie ook starten. In Amsterdam hebben we vorig schooljaar de pilot gedaan en dit jaar implementeren we het 2e contactmoment. Vooraf aan de test tonen we een speciaal voor de doelgroep gemaakt filmpje. Als jullie interesse hebben neem dan contact op met JGZ Amsterdam.

Agaath Cornel zegt:

Leuk om te lezen. Wij beginnen morgen in Twente op het VMBO met de pilot. Wij hebben gekozen voor twee lessen door arts en VPK, een zelf ontworpen vragenlijst, aandachtspuntenlijst mentoren. Daarop volgt een papieren triage, waarna in de pilot alle kinderen worden gezien om te kijken of triage een goede methode is.Redactie Jeugdzorg Dark horse: een zorgelijke ontwikkeling waar wij al eerder over hebben bericht. Gezaghebbende ouders hoeven hier absoluut niet mee akkoord te gaan. U heeft uw eigen huisarts, als er iets is betreffende uw kind gaat u daarnaar toe. U wordt behandeld als een incapabele idioot die zijn of haar kind niet kan opvoeden, de opvoeding van uw kind komt al vaker in de handen van de Staat te liggen. In het hele artikel mis ik de ouders. Wordt er toestemming gevraagd aan de ouders van deze minderjarige kinderen? De kinderen en hun ouders zijn vaak niet op de hoogte van de fuik van Jeugdzorg en de gevaren die aan zulke vragenlijsten kleven. De GGZ en Jeugdgezondheidszorg zijn een verlengstuk van Jeugdzorg, die nu al hun tentakels in het onderwijs hebben. Lees het artikel van bovenstaande link.

Onze zoon (14) is goed op de hoogte van de gevaren van de leugenindustrie die Jeugdzorg heet, en zal bij alles antwoorden: “dat is privé”. Onderwijs uw kind voordat het pubergesprek eraan komt: “Ik ben minderjarig en jullie moeten toestemming vragen aan mijn ouders, ik ga geen privézaken vertellen”. "We hebben al een huisarts".
 
Als u als ouder wil weten welke scholen hieraan meedoen, kunt u bellen met Henny Vermaas van pers en communicatie – 088-308 466 2

De bedenkers van dit plan zijn Annmarie van Dijk, 088-308 429 1
En Marianne Bontje.

Wij hebben gebeld met GGD- Hollands Midden en niemand kon ons vertellen of de ouders ook toestemming moeten geven om hun kinderen aan dit project mee te laten doen. Niemand wist hoe het in zijn werk gaat.

Onderzoek door Jeugdzorg Dark horse:


De RIVM heeft een vragenlijst ontwikkeld. De GGD maakt nu een landelijke richtlijn voor het pubergesprek (adolescenten contactmoment), maar iedere gemeente mag zelf bepalen wie de vragen aan de kinderen gaat stellen. Dat is in Amsterdam de Jeugdgezondheidsarts en in Drenthe kan dat bijvoorbeeld de IB’er  of de jeugdverpleegkundige (let op: dit is géén arts!)zijn. Tot 16 jaar is er toestemming nodig van de ouders. Als u als ouder dus geen toestemmingsformulier ontvangt mag men geen gesprek aangaan met uw kind. VWS heeft voor dit project geld beschikbaar gesteld en het pubergesprek wordt in september 2013 landelijk ingevoerd. U moet dus te allen tijde op de hoogte worden gebracht als ouder.


UPDATE – 11 februari 2013 

Vandaag heeft Jeugdzorg Dark horse een mail ontvangen van de projectleider Anita Jansen - Jeugdgezondheidszorg  projectleider. Adviesgroep Amsterdam (AGA) - GGD/ JGZ.

telefoon: 020 - 5555209

Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht 100, Amsterdam

Postadres: Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam


De inhoud van de mail:

In Amsterdam wordt niet gewerkt met het vragen van toestemming, maar ouders worden geïnformeerd en ze kunnen bezwaar maken via een bezwaarformulier dat toegestuurd wordt bij de uitnodiging. Tussen 12 en 16 jaar bepalen ouders en kinderen samen of ze meedoen. 
- In Amsterdam wordt het gesprek gedaan door de Jeugdverpleegkundige of de Jeugdarts van Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD)

Hierbij de link naar de vragenlijst die in Amsterdam gebruikt wordt:

De WGBO bij kinderen 

Kinderen tussen 0 en 12 jaar 
Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen over hun medische behandeling. De ouders moeten toestemming geven voor een behandeling of onderzoek. Dit betekent dat u als
ouder(s)/verzorger(s) de informatie krijgt. Met vragen hierover of bij eventuele onduidelijkheden kunt u altijd terecht bij één van de artsen of verpleegkundigen.  
Wat als het kind het niet met de ouders eens is? 
Wij proberen het kind goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Wij luisteren zo goed mogelijk naar het kind. Maar uiteindelijk beslissen de ouders. 

Kinderen tussen 12 en 16 jaar 
De wet zegt: 
• het kind en de ouders hebben beiden recht op informatie
• het kind en de ouders moeten beiden toestemming geven voor een behandeling of onderzoek
• het kind zelf en de ouders mogen beiden het medisch dossier inzien

Redactie Jeugdzorg Dark horse: in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst staat dat als er, als er uit een onderzoek een vervolg kan komen, ouders met kinderen onder de 16 toestemming moeten geven. Uit het invullen van de vragenlijst, kan een vervolgtraject komen. Ouders moeten gevraagd worden om toestemming en scholen moeten de vragenlijst aan de ouders overhandigen.
Hoe kun je überhaupt bezwaar maken als je als ouders niet goed geïnformeerd wordt en je de vragenlijst niet kan inzien?


http://www.ncj.nl/actueel/763/staatssecretaris-van-rijn-geeft-startsignaal-voor-extra-contactmomentWat er zou moeten gebeuren om echt transparant te zijn naar de ouders, is om op de scholen informatieavonden te organiseren, waarbij ouders volledig inzage krijgen in de vragenlijst van 100 vragen voor pubers. Alleen dan kunnen ouders weten waar ze precies mee instemmen, of waar ze eventueel bezwaar tegen kunnen maken. Ook moeten ouders geïnformeerd worden over het eventuele vervolgtraject bij AMK bij gebleken zorgen en de connectie tussen het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming. Er moet uitgelegd worden dat hulp via Jeugdzorg niet vrijblijvend is, maar dat drang/dwang deel uitmaakt van dit soort onderzoeken.

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

6 opmerkingen:

 1. Jongeren hebben vooral kans om goed functionerende volwassenen te worden als jeugdzorg op afstand blijft.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jeugdzorg is bezig de nieuwe generatie naar de klote te helpen!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Sven en Ranada:

  Ik ben het GEHEEL met jullie opvatting en advies eens!
  Let wel, beste jongeren die dit misschien meelezen: ben je als jongeren met 'jeugdzorg' in aanraking geweest, dan achtervolgt dat jou nog tot 30 jaar na je 18e en hebben jouw kinderen DIRECT het 'zorg-etiket' voor 'kind van ouders die met jeugdzorg te maken hadden' en dat levert extra zorgpunten op en is ook van belang voor OTS dan wel UHP van uw (aanstaande) kinderen!
  Het 'Electronisch Kind Dossier' is weliswaar niet door gegaan, maar daar heeft men een andere naam voor verzonnen: 'Electronisch dossier jeugdgezondheidszorg' en dat bestaat wél!!!)

  Ik hoop dat deze waarschuwing ook geplaatst dan wel getwitterd gaat worden naar jongeren-sites (jeugdjournaal??)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Wie stelt dat de door jeugdzorg geselecteerde moderne inzichten de juiste zijn voor de optimale ontwikkeling van het kind?

  We zien dat de jeugdzorgwerker de echte moderne inzichten qua psychische ontwikkeling niet kan afwegen tegenover hun inzet om deze te torpederen met kinderbeschermingsmaatregelen, geen rekening houden met de ontwikkeling op termijn, geen rekening houden met de kind-ouderband-consequenties, waardoor de opgroeiende in zijn verdere ontwikkeling, die heel divers kan zijn, nogal gestoord kan raken.

  De jeugdzorg gebruikt deze jongeren als vivisectie-proefdieren, met een beperkte visie. Jongeren moeten in een stramien passen, lijkt wel.

  Een stramien bepaalt (nee nee niet door jeugdpsychiaters maar...) door sociaal werksters, die geen universitaire studie deden. Niet alle variabelen weten mee te nemen in een gewetensvolle afweging.
  De jeugdzorg is dus duidelijk met al hun huidige activiteiten op zoek naar werkgelegenheid.

  Optimaliseren is leuk.
  Maar wanneer wetenschappers optimaliserend advies geven die door deze beroepsgroep in de wind wordt geslagen (en daarop ook door niet-zelf-breed-onderzoekende politici) dan is er toch sprake van tunnelvisie door de jeugdzorgwerkers.

  IVRK artikel 24 stelt toch dat de jeugdigen een breder recht op zorg hebben dan socio-zorg zonder integrale kennis en de wil tot brede afweging,
  rekening houdend met belangen op termijn, en rekening houdend met de gevolgen van verkeerd ingrijpen in de familiaire sfeer.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Geboortedatum + postcode = adres
  vervolgens problemen detecteren,
  en vrijwel iedereen is dan een probleem.
  opmerkelijk alleen loverboys voor meisjes ?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ondanks dat ik expliciet de mentor en de intakers heb gemeld dat mijn dochter niet mag meedoen aan contacten met de jeugdarts is dit toch gebeurd. Ondanks dat mijn dochter nog meldde dat ik daar geen toestemming voor gaf werd ze gewoon meegenomen. De medewerker zei gewoon dat ik dan bij de GGD bezwaar had moeten maken.
  Het is niet anoniem, ze kunnen je gewoon terugvinden en inderdaad na invullen van de vragen volgt een leefstijlgesprek. Mijn dochter die makkelijk beinvloedbaar is en angstig heeft priveinformatie over haar sexuele ontwikkeling doorgegeven.
  Gelukkig trok de school op mijn verzoek de deelname van dochter in zodat het leefstijlgesprek niet gevoerd is.
  Maar nu is er weer gelazer met de gymdocent. Kinderen met autisme zijn motorisch vaak wat onhandiger.
  Nu dreigt de gymdocent met de jeugdarts als de kinderen a.s. vrijdag de 'piepjestest' niet halen. Ik heb mijn dochter, met autisme en asthma, al gemeld dat ik daar geen toestemming voor geef. Dochter vind het heel erg moeilijk om nee te zeggen.
  Ik vind het langzamerhand een asociale beweging. Dit heeft niets meer met gezondheid te maken.

  BeantwoordenVerwijderen