donderdag 7 februari 2013

VVD doet mee aan kindermishandelingshysterie

http://brigittevanderburg.vvd.nl/actueel_6306/53510/

Meteen alarm bij ontspoorde ouder 


5 februari 2013 

Vandaag is de motie Van der Burg/Hilkens over het verplicht invoeren van het ouderprotocol op spoedeisende hulpafdelingen, ambulancediensten en huisartsenposten aangenomen door de Tweede Kamer. De staatssecretaris van VWS komt binnenkort met een uitgewerkt plan over hoe het ouderprotocol landelijk ingevoerd gaat worden. 

Klik hier om de motie te lezen. 

Hieronder kunt u het persbericht lezen: 

Meteen alarm bij ontspoorde ouder

Medewerkers van de spoedeisende hulp, ambulance of huisartsenpost moeten direct het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) inschakelen als ze een ontspoorde ouder tegenkomen. Zo kunnen kinderen die het risico lopen mishandeld te worden, sneller worden opgespoord. Dat maakt snellere en tijdige hulpverlening mogelijk. 

Brigitte van der Burg, woordvoerder Jeugdzorg van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, heeft vandaag voorgesteld het zogenaamde ‘ouderprotocol’ landelijk verplicht te stellen. Dit is ontwikkeld door het Medisch Centrum Haaglanden en bestaat uit een standaardchecklist die op de spoedeisende hulp door medewerkers snel kan worden ingevuld en nagelopen.  

Van der Burg: “Is iemand suïcidaal, verslaafd, verward of zelf slachtoffer van huiselijk geweld, dan wordt ook gevraagd of diegene kinderen heeft. Is dat het geval, dan volgt automatisch een melding bij het AMK. In de ziekenhuizen die hier al mee werken, blijkt 95% van de meldingen terecht te zijn. Dat is een uitzonderlijk hoog percentage. Deze aanpak moet dan ook zo snel mogelijk landelijk worden ingevoerd.  

”Het grootste probleem bij kindermishandeling is de gebrekkige zichtbaarheid ervan, stelt Van der Burg: “Kindermishandeling onttrekt zich vaak aan het zicht. En dat terwijl er gemiddeld een kind per schoolklas wordt mishandeld. Het is van het grootste belang om zicht te krijgen op deze problematiek. Want alleen dan kun je vervolgens ook ingrijpen.  

Mijn voorstel helpt om kinderen in nood in beeld te krijgen. Zo verdwijnen ze niet van de radar en kan er hulp worden georganiseerd.” Van der Burg deed haar voorstel vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van kindermishandeling. Haar voorstel kreeg de steun van een meerderheid.
Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN HILKENS
Voorgesteld 31 januari 2013
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het ouderprotocol Haaglanden een zeer effectief instrument is waarmee het signaleren van kindermishandeling wordt verbeterd;
overwegende dat vanwege de anonimiteit meer mishandelde kinderen bij een huisartsenpost dan bij de eigen huisarts worden behandeld;
overwegende dat dit instrument nu slechts als goed voorbeeld is opgenomen in de toolkit meldcode;
verzoekt de regering, het ouderprotocol Haaglanden verplicht te stellen voor alle spoedeisende hulpafdelingen in ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten in Nederland,
en gaat over tot de orde van de dag.
Van der Burg
Hilkens

http://www.mchaaglanden.nl/home/laatste-nieuws/invoering-ouderprotocol-haaglanden-bij-alle-seh-s--huisartsenposten-en-ambulancediensten.htm?steID=14&itmID=45147@DarkJeugdzorg @BrigittevdB onderbouwing bij die 95%? Ik ben als wetenschapper idd wel benieuwd. Want melden obv checklist is meestal kul.


Redactie Jeugdzorg Dark horse: even snel een lijstje afchecken om te kijken of de ouder wel spoort en de kinderen al dan niet in gevaar zijn. Met dit soort compleet idiote voorstellen werkt de VVD de onzorgvuldigheid en het versterken van subjectieve gevoelens alleen nog maar meer in de hand. Nu moeten ouders ook al op hun tellen passen als zij naar het ziekenhuis gaan. Personeel dat niet is opgeleid om kindermishandeling op te sporen en geen universitaire opleiding tot psychiater heeft genoten, mag nu zelf gaan bepalen of u als ouder wel goed bij u hoofd bent. Snelrecht voor idioten, waarbij het niet duidelijk is aan welke kant van de lijn de idioot staat. Het wordt al leuker in Nederland!
Corine de Ruiter op Twitter 7-2-2013:

Corine de Ruiter@corinederuiter


Oudermelding= Gevaarlijk voor gezinnen, omdat waarheidsvinding geen deel uitmaakt van jeugdzorgsysteem. .20 opmerkingen:

 1. Ik word hier heel onpasselijk van. Mijn dochter is bij mij komen wonen, omdat haar moeder psychische problemen heeft. Moeder staat onder ambulante begeleiding van de GGZ. Niet dat moeder daar gebaat bij is, maar het schijnt zo te moeten. Met dochter is niets aan de hand. Uitstekende schoolresultaten, goede gezondheid en geen "rugzakje". Maar goed, elke keer dat ze naar moeder gaat, moet ik nu bang zijn dat zo'n "hulpverlener" een zorgmelding doet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De meisjes van der Burg(VVD) en Hilkens(PvdA) hebben elkaar kennelijk gevonden....komen ook deze dames uit de sector Welzijn?...het zou me niets verbazen.

  Maar nu dat getal van die 95%...dus dat 95% van deze meldingen terecht zouden zijn...op welk onderzoek...graag hier in Nederland gedaan door gekwalificeerde onderzoekers... mag dat dan wel gebaseerd zijn..?
  Tot nu toe bestaat de indruk dat de betreffende ziekenhuizen die bij wijze van proef aan dit ouderprotocol hebben meegewerkt even een paar getalletjes op papier gezet hebben.

  En geen hond in de 2e kamer die daar naar vraagt;nee alles wordt als zoete koek geslikt kennelijk...die lui kun je zo te zien van alles wijs maken...ach dames zoekt u vooral een leuk hoedje uit bij de eerstvolgende Prinsjesdag.

  Wat wèl opvalt is dat onze Nine niet bij de ondertekenaars behoort;zou Emile haar hebben terug gefloten?

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Op
   http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden/index.jsp
   kan men zien wat de achtergrond is van de Kamerleden, en
   kan men hun e-adres vinden om niet-beschuldigend en goed zakelijk onderbouwde advies-mails over echte jeugdgezondheidszorg te geven, met een melding in beknopte vorm als voorbeeld, met kopjes voor overzicht voor de drukke, snelle lezers.

   Het pseudo-onderzoek ('95%') dat op gegevens aangereikt door gezinsvoogden is samengesteld, is bij voorbaat slodderwetenschap, een vorm van geen rekening houden met zo veel mogelijk variabelen en met (gebrek aan) diagnostisch onderzoek, is geëxtrapoleerd, en geeft zeker geen reëel beeld van de werkelijkheid, en kan objectief misleidend genoemd worden.

   Flodder- of Slodderwetenschap op
   https://www.youtube.com/watch?v=ymwV2AqLBBE .

   BJZ is getraind om in alles kindermishandeling te zien, en wel gepleegd door ouders (zo hoort dat), en niet door omgeving die op andere wijze uitgesloten kan worden.
   Dus ziet zo'n onderzoek overal kindermishandeling in. Het is een p.r.-stuk van BJZ. Ten onrechte.

   De Tweedekamerleden zijn gehersenspoeld en schuiven, frappant, de echte wetenschappelijke stukken die het tegendeel van BJZ bewijzen van tafel, zoals Nine deed (elders op deze site).

   BJZ dient opgedoekt te worden; er zijn specialistische ingangen nodig met diagnosten die de cliënt zien en onderzoeken.

   Verwijderen
  2. U zegt; BJZ is getraind om kindermishandeling te traceren gepleegd door ouders.

   Dit is 100% waar!

   Wat er op scholen aan de hand is doet er niet toe. Daar mag je kind zoveel mogelijk mishandeld worden, door zowel leerlingen als door schoolpersoneel. En als er weer eentje zich van kant maakt of gemaakt wordt, dan wordt er even aandacht aan geschonken. Maar als een ouder meestal valselijk beschuldigd wordt van mishandeling, wordt het kind daarop afgerekend en zijn/haar leven daardoor verpest, ook voor de toekomst. Dat is pas kindermishandeling. Het lijkt alsof de hele wereld aan het slapen is.

   BJZ en de regering willen hun zware inhumane fouten niet bekennen, dat doet pijn.

   Van mij mogen ze per gisteren opgeheven worden, ik zal er geen traantje om laten. Het is nu mijn beurt om geld te eisen voor wat ze mijn kinderen, ons, familieleden en hun vriendjes hebben aangedaan. Het is mijn beurt om hun te mishandelen, de stuipen op het lijf te jagen dag en nacht.

   Ze mogen niet meer rustig slapen, ze mogen geen CENT meer gebruiken om nog meer gezinnen kapot te maken. Ik wil dat ze het gaan voelen, allendie jeugdzorg en hun mishandelingen ondersteunen. Ik wil dat ze voelen wat wij hebben meegemaakt, en die tijd komt. Als ze geen kinderen meer wensen, laat het ze dan aangeven. Willen ze mensen verjagen met kinderen (vooral buitenlanders), laat het ze dan duidelijk via reclames overbrengen. Wat willen ze???

   Verwijderen
 3. Algemeen Dagblad oktober 2012
  Door: redactie
  10-10-12 - 16:55 bron: ANP

  Het bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland is onder verscherpt toezicht van de Inspectie Jeugdzorg geplaatst. Het extra toezicht duurt maximaal een jaar, zo heeft de inspectie laten weten.
  De reden voor deze maatregel is omdat het bureau Jeugdzorg Haaglanden 'over een langere periode en bij herhaalde toetsing' niet in staat is gebleken om de zogenoemde 'Verzoeken tot onderzoek' aan de gestelde kwaliteitseisen te laten voldoen.
  Deze verzoeken tot onderzoek worden aan de Raad voor de Kinderbescherming gedaan als de veiligheid van een kind in het geding kan zijn.

  BJZ Haaglanden is over een langere periode en bij herhaalde toetsing niet in staat gebleken aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen!

  Opmerkelijk, dat de dames v.d. Burg en Hilkens het protocol van juist deze organisatie lijken te promoten.
  Of ben ik nu erg kortzichtig?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het gaat toch om 'gemakkelijk' bij drukbezette dames? In de jeugdzorglobby.

   Verwijderen
 4. Sorry, ik heb het bericht over de motie 'ouderprotocol'niet goed gelezen. Het ouderprotocol is niet bedacht door BJZ Haaglanden, maar door Medisch Centrum Haaglanden. Ik weet eigenlijk niet of het wat uitmaakt. Via een omweg komen de meldingen van het AMK toch bij het BJZ terecht.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. AMK (en straks het MKH, het Meldpunt voor kindermishandeling en Huiselijk geweld) is BJZ.
   BJZ kan opdrachtgever zijn aan het MCH.
   De opdracht en de gegevens daarvoor kunnen selectief en sturend zijn vanuit BJZ.
   De ouder-adressen voor enquêtes kunnen geselecteerd zijn op goede zaken t.o.v. BJZ.
   Het is niet diagnostisch onderzocht (de cliënt ziend).

   Verwijderen
 5. Ik heb al jaren niet meer gestemd en raadde het mensen af juist om het bovenstaande. De regering heeft teveel kapot gemaakt en het gaat maar door. Mijn rode stip plaats ik wanneer jeugdzorg ten onder gaat.
  Niet stemmen betekent gevaar voor de regering, en dat wil ik nog wel eens meemaken. De burger red het wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De onmacht van de overheid wordt steeds duidelijker.

  Steeds meer dwang en controle.

  De overheid maakt zich al decennia schuldig aan mentale mishandeling van ouders en kinderen.

  Wanneer zal de eerste ouder in een kast of kelder worden opgesloten?

  Het is slechts een kwestie van tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En wat betekent dat eigenlijk dat 95% van de meldingen terecht zou zijn? Is er een AMK-medewerker terstond uitgerukt om de situatie op het adres van de ouder te inspecteren? Betekent dit dat er een kind in nood zonder ouder thuis bleek te zijn? Die dan gelukkig geholpen werd aan een hoogstnoodzakelijk logeeradres bij gebrek aan een ouder? Peutertjes die schreiend in hun ledikantjes werden aangetroffen? Waar de brandweer en de politie zich toegang moesten verschaffen tot de woning? Babies die huilend van de honger en nat van de niet verschoonde luier aangetroffen werden in hun wiegjes? Kinderen die geschrokken aangetroffen werden bij de pedofiele buurman omdat ze er thuis niet in konden? Die vervolgens allen een liefderijk crisisgezin hebben gekregen?
  Dat suggereert dit namelijk.
  Ik vermoed dat dit een kop-staart redenering is. Er komt een ouder op de SEH, in de ambulance, naar de huisartsenpost. Om diverse redenen wordt deze ouder ingeschat als 'verward'. Laten we het daar niet over hebben. Dan wordt een melding gedaan naar het AMK. Het AMK stuurt een briefje naar het adres en naar de huisarts van deze ouder en vraagt of er een kind is waarvan de ouder op de SEH is geweest, vervoerd is per ambulance, zich gemeld heeft bij de huisartsenpost. Ze bellen achter de brief aan en inderdaad, in 95% van de gevallen lukt het om een familielid danwel de huisarts te pakken te krijgen.
  En inderdaad, er is een kind van een ouder die op de SEH is geweest, vervoerd is per ambulance danwel zich gemeld heeft bij de huisartsenpost. BINGO!!!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Selectie is geen degelijk onderzoek. Dat kunnen we onderkennen.

   Verwijderen
 8. Mijn dochter, co-assistent (= student die de laatste twee jaar van de studie tot arts, stage loopt op diverse ziekenhuis-afdelingen), vertelde mij het volgende:

  Ook zij hebben 'voorlichting' gehad over de 'meldcode'. Hen werd geïnstrueerd om van alle ouders waarvan ze weten dat iets niet goed gaat, melding te doen over mogelijk risico voor de kinderen. Er gaat dan een speciaal persoon met die ouders praten en die doet zo nodig een melding bij het AMK...
  Ik vroeg haar of er ook bij verteld werd wat de gevolgen van een AMK-melding voor die ouders zijn... NEEN, dat werd er niet bij verteld.

  Mijn dochter gaf, mede gezien de verhalen die ik haar vertel, het volgende idee: VERZWIJG UW KINDEREN als u op de SEH van een ziekenhuis dan wel bij een medicus of zorginstelling op consult komt...

  Gesteld dat u per ongeluk zegt: 'door deze (b.v. gebroken arm) kan ik mijn huishouden niet meer goed doen'.... Een overijverige arts MOET dit gaan melden..... en BJZ weet wel de oplossing.../ nadere uitleg overbodig!

  Nico Mul (nooit meldende arts!)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In der daad!
   Een gewetensvol werker kan diagnostischer hulp inroepen dan de softe en doelgerichte (op werkgelegenheid en geld) sociowerker dat AMK heet.
   Het kind heeft recht op betere kwaliteit, dus is de meldcode niet verplicht, al doen BJZ-lobbyisten en napraters van wel.

   Verwijderen
 9. Om een beetje onrust weg te nemen. Het gaat hier dus om een motie, een verzoek van de Tweede Kamer om een bepaald wetsvoorstel in te dienen. Die wet is er nog niet. De wet moet opgesteld worden, er moet om advies gevraagd worden bij de Raad van State en vervolgens moet de wet aangenomen worden door de 1ste en 2de Kamer. Er worden heel veel moties ingediend die uiteindelijk niet tot wetgeving leiden. Het grootste risico is dat instanties zich door deze motie, zonder dat er wetgeving is, zich toch aangemoedigd voelen om een oudermelding te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. De meldcode in een instelling kan zijn dat je afspreekt NIET te melden, maar zelf te helpen en deskundig door te verwijzen in overleg met de ouder.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het is wel duidelijk dat Willem Alexander in een wespennest terecht komt, met een superBoos of liever gezegd WOEST volk.
  De ondergang is al zichtbaar in ons kikkerlandje, zeg maar gerust PRUTsloot!!
  Ik schaam me voor Nederland!!

  Als ervaringsdeskundige en moeder van gestolen kinderen (door de jeugdzorg/wsg)krijg ik dus met geen mogelijkheid mijn kinderen meer terug!!!

  Ze zijn met onwaarheden, list en bedrog, door een valse aanmelding bij mij ontvreemd. Ik ben nu al 2 jaar in een strijd verwikkeld om ze terug te krijgen, maar ze komen met hun leugens en bedrog, onwaarheden valse indicaties overal mee weg. En als ouder vecht je tegen muren en je krijgt je kinderen 30 min per maand te zien. Als een gezinsvoogd niet kan, dan word het 2 mnd dat je je kinderen niet ziet. Ook 4 maanden is wel eens gebeurd!!

  Vertrouwen, zei koningin Beatrix. Vertrouwen waarin, in Tirannie???
  Kinderen onthecht van ouders, kinderen die worden vervreemd van hun familie. Ouders mogen geen kinderen meer krijgen, want als ouders eens uit de bocht springen, dan komt de hogere hand de kindertjes ophalen. Nog meer geld in de staatskas!!

  DIT STAAT OP DE SITE VAN DE VVD:

  •1. De VVD staat voor financieel solide beleid.

  •2. De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. De VVD wil een gemeente waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buiten­gewoons te maken van hun leven. Wij staan voor een eerlijke gemeente!

  •3. De VVD is een liberale partij, die in een veelzijdige en dynamische samen­leving staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.

  •4. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien. De VVD gaat in offensief tegen de terreur van de middelmaat. De VVD wil er zijn voor ieder die iets van zijn of haar leven wil maken. De VVD gaat uit van de eigen kracht van mensen. Als mensen een steuntje nodig hebben, kunnen ze op de VVD rekenen.

  •5. Met vrijheid moet zorgvuldig worden omgesprongen. Daarom ben je verantwoordelijk voor je medemens en moet je rekening houden met de belangen van toekomstige generaties.

  •6. De VVD staat voor een democratische transparante gemeente waar mensen de ruimte krijgen. Inwoners hebben gelijke rechten en grondrechten worden gewaarborgd.

  •7. Alle mensen behoren gelijke mogelijkheden tot ontplooiing te krijgen. De VVD staat voor recht op onderwijs van hoge kwaliteit in elke levensfase. Onderwijs dient gericht te zijn op ontplooiing van de persoonlijkheid en ontwikkeling. Goed onderwijs gedijt het best in een kleinschalige omgeving en niet in grote leerfabrieken.

  •8. De VVD staat voor een gezonde markteconomie waar we oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Dat betekent iedereen die daar geestelijk en lichamelijk toe in staat is werkt, zowel om zichzelf te ontplooien als om te voorzien in het levensonderhoud.

  •9. De VVD staat voor een gemeente die wordt gekenmerkt door openheid. Inwoners worden goed geïnformeerd en worden betrokken.

  •10. De VVD staat voor een sterke, efficiënte en kleine overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar is. Een overheid zonder bureaucratie en mét zo min mogelijk maar wel heldere regels. De VVD wil een herkenbare gemeente

  NEE, DE VVD STAAT NIET VOOR EEN VOLK, DE VVD DOET GEWOON MEE AAN TIRANNIE. DE TIRANNIE DIE JEUGDZORG/KOPZORG HEET!!

  BeantwoordenVerwijderen
 12. WA wordt straks van rechtswege voorzitter van de Raad van State.

  Van hem zullen ze als waterdeskundige niet veel te vrezen hebben.

  Als je tegen WA zegt dat het recht zijn loop moet hebben zal hij denken: ja, dat is eigenlijk net als bij water.

  Het is te hopen dat de zeespiegel snel zal stijgen. Dan krijgt WA als je in Den Haag tot je knieën in het water staat misschien door dat het water soms ook verkeerd loopt.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Zelf ben ik zo'n notoire kindermishandelaar. Want, een paar kinderen met een autisme spectrum stoornis die een vader hebben die met dezelfde stoornis snel bang is en in paniek. Nou dan weet je het wel. Je invechten om een beetje echte deskundige hulp te krijgen en verder ben je gewoon een prooi voor justitie en dwangmaatregelen.

  Kindermishandelaar is tegenwoordig een geuzentitel voor mij. Dat zijn gewoon ouders die met een beetje deskundige hulp geweldig geholpen zouden zijn maar die in plaats daarvan een gevecht moeten aangaan met scholen, instanties en vanwege het etiket ook nog met hun omgeving, familie en vrienden in het reine moeten zien te komen.

  Ja, ik ben een kindermishandelaar! En ik ben er trots op!
  Ik behoor tenminste niet meer tot het lage ondersoort van do-gooders die hun eigen negatieve zelfbeeld afreageren door zwakke medemensen te pesten met criminalisering en uitsluiting.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. En hoe zit het met een melding van ontspoorde pleegouders? Als je dat meldt bij AMK is de reactie: 'daar kunnen we niets mee, want de CASUS is al onder BJZ'. Zeker bang één van hun 'gekaapte' kinderen kwijt te raken. De schoorsteen moet wel blijven roken.

  BeantwoordenVerwijderen