zaterdag 23 februari 2013

Geachte heer Voordewind

Via Jeugdzorg Dark horse (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/wat-joel-voordewind-cu-niet-weet-over.html ) kreeg ik kennis van een e-mail wisseling tussen u en een jeugdzorgslachtoffer. 

Nu blijkt, dat nu de transitie van 'jeugdzorg' naar de gemeenten in gang gezet wordt, dat het huidige BJZ er alles aan het doen is om zichzelf te promoten als bijvoorbeeld met de columns van Erik Gerritsen op Binnenlands Bestuur http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/ieder-kind-blijvend-veilig!.8859863.lynkx waar sinds ca. een half jaar systematisch gesproken wordt over de 'professionals van BJZ'.

Terwijl voor een professional minstens vereist moet zijn: een bij wet vastgestelde beroepsopleiding, een beroepsregsiratie en beroepsrechtspraak; alle drie de criteria voor professionaliteit ontbreken voor het huidige BJZ.
Alle negatieve, onderbouwde, kritieken op de columns van Erik Gerritsen worden weggehaald (van de link die ik u stuurde zijn nu reeds drie reacties van anderen verwijderd!).

Al het falen van jeugdzorg wordt angstvallig verzwegen.

Ik noem:

- Rapport Junger Tas uit 1983: 'volstrekte willekeur bij jeugdzorg-maatregelen'...

- Rapport '909 zorgen' van prof. N. Slot et al: slechts 28 % van de Jz is effectief, 33 % schadelijk en de rest geen effect (behalve overbodige bemoeizucht)... DUS: 72 % weggegooid geld dus.
- Het rapport Samson: bewust werden de voor BJZ schadelijkste conclusies weggelaten met als argument: 'anders is dit zo slecht voor het imago van BJZ'...
- Rapport Van Vollenhoven (Onderzoeksraad voor de Veiligheid n.a.v. Savanna's): BJZ matcht de kennis niet bij de case. Blind toezicht werkt niet.
 
- Keeping the Promise, S.L.Smith, 2010, Adoption Institute: de reguliere jeugdzorg koppelt geen deskundigheid aan de case, het probleem van de geadopteerde werd niet herkend en de geadopteerden worden niet doorverwezen, wat beter zou zijn. 
 
 
- Systematisch worden de grote miskleunen van BJZ gebruikt als argumenten om juist méér geld naar BJZ te leiden... ik noem de zes verbrande kinderen uit Roermond: dit had kunnen worden voorkomen als men naar de vader, de man die de wanhoopsdaad beging, geluisterd had: de man SCHREEUWDE om HULP,  maar dit werd tot het laatst toe genegeerd. Ook zo bij 'het meisje van Nulde': de vader die waarschuwde, werd GENEGEERD... dood kind tot gevolg....BJZ "treft geen blaam"
 
Hierbij/daarenboven komen de opvattingen van prof. J. van den Acker die ronduit stelde in een Volkskrant artikel: 'opdoeken BJZ'. 

Prof. Hermanns die propageert: 'iedere uit-huisplaatsing is overbodig, men moet alleen de juiste hulp aan kinderen / ouders geven.' Een door hem begeleid project in de Provincie Zeeland (NIET met BJZ!!) heeft geleid tot 50 % MINDER UHP, terwijl het landelijke cijfer met 8 % gestegen is....

Treurig dat juist alle wetenschappers, die niet afgaan op de gegevens vanuit BJZ en de gezinsvoogdij genegeerd worden door zowel BJZ als, kennelijk, de Tweede Kamer en ministers.

Maar als Nine Kooiman, mede namens haar familie en ex-werkgever om meer geld voor BJZ komt vragen dat de Tweede Kamer daar wél naar luistert. Je hebt nu eenmaal pseudowetenschappers die gewoon prat gaan op de 'gegevens' vanuit BJZ als basis, en dan krijgt BJZ waar voor z'n geld! 

Nu komt, tot mijn verontrusting, de nieuwe jeugdwet met daarin niet BJZ maar 'de gecertificeerde instelling' die kennis zou hebben van 'de normale ontwikkeling van kinderen' en van 'afwijkend gedrag'.... Tot mijn verbazing wordt de huisarts daarbij volledig buiten spel gezet en de (hooguit) HBO-opgeleide 'medewerkers gecertificeerde instelling' als de "deskundigen" gezien, zelfs voor verwijzing naar de kinder- en jeugdpsychiater moet een verwijzing van een HBO-er als basis liggen in tegenstelling IVRK art. 24.

Wat nog meer verontrust is dat er volgens die nieuwe jeugdwet 'afspraken tussen gemeenten en de zorgaanbieders' gemaakt gaan worden... De ouders staan WEER BUITENSPEL!

Ik lees uit uw reactie dat u voorstander bent van 'eigen kracht', maar als dit gebeurt volgens de Amsterdamse gedragslijn, heeft dit weinig zin: OUDERS dienen het voortouw te nemen en niet BJZ!

Bezuinigen

Ik stel daarom het volgende voor, hetgeen naar mijn idee fors kan bezuinigen:

1. Voor 'omgevings-gerelateerde problemen' als bijvoorbeeld huishouden:

Hulp door op de eerste plaats vrijwilligers zoals dit bijvoorbeeld door Home-Start' gebeurt, maar dan voor kinderen van alle leeftijden. Juist een gelijkwaardige benadering van ouder tot ouder kan veel steun bieden in bijvoorbeeld 'orde problemen' in het huishouden, 'time-management', 'organisatie van allerlei huishoudelijke klussen'... en wat hulp daarbij.
 
Zo ook zou het Home-Start-idee uitgebreid kunnen worden met bijvoorbeeld maatjes-projecten of 'eigen kracht' zonder zoiets als BJZ. 

2. Zijn er échte 'kind-gerelateerde problemen':

Ouders direct dan wel via de huisarts toegang geven tot de kinderpsycholoog / -psychiater dan wel orthopedagoog.
 
Juist deze stap naar éérst goed onderzoek is de voornaamste klacht over het huidige BJZ, sterker nog: veelal wordt goed onderzoek GEWEIGERD, tegen-gehouden en als ouders uit zichzelf naar een echte deskundige zijn geweest, dan worden ouders/kind hiervoor bestraft met minder omgang en die onderzoeken juist genegeerd door BJZ.
 
3. Directe therapie ingezet door de echte deskundige. Hierdoor blijven gezinnen in stand! 

Voor de 'echt zware gevallen ' is er ook nog een Raad voor de Kinderbescherming, die nu veelal het-zelfde doet als BJZ: overschrijven van elkaars stukken en 'indiceren' op basis van 'meldingen', 'meningen', 'roddel en achterklap' en vooral 'eigen indruk raadsonderzoeker'.

Gedragsdeskundige

Diagnostisch onderzoek gebeurt niet en men praat zich goed met de standaardzin: 'de interne gedragsdeskundige is bij het onderzoek betrokken geweest', let wel de 'gedragsdeskundige' die anoniem is, het kind niet gezien en de ouders ook al niet gezien of gesproken heeft... dat heet dan 'onderzoek'! Dit zou een arts eens moeten presteren... onderzoek zonder een patiënt gezien of gesproken heeft en ook nog behandeling voorschrijven.... 'Tuchtrecht'! 

Ik attendeer u op de vergelijking met medische zaken: daar hoeft toch ook niet eerst een 'Bureau gezondheidzorg' eerst de indicatie te stellen over naar welke arts u mag? 

Huisarts

Ook is het vreemd dat de huisarts kennelijk incapabel geacht wordt om te oordelen over kinderen. Weet u welke VERPLICHTE opleiding de arts gehad heeft in het kader van 'normale ontwikkeling van kinderen', kindergeneeskunde (co-schap van 6 weken), psychiatrie en psychologie? Heel veel meer dan een HBO-opgeleid sociaal werker die zich 'jeugdzorg professional ' dan wel 'sociale huisarts' noemt!
 
Ik noem uit mijn opleiding: 2 tentamens psychiatrie, co-schap van 6 weken psychiatrie. Een huisarts heeft afgezien hiervan ook nog minstens 3 maanden stage gelopen bij een RIAGG. 

BJZ opdoeken

In mijn voorstel kan het HELE BJZ OPGEDOEKT worden!

Veertig jaar falen

U weet dat BJZ inmiddels al meer dan 40 jaar gewoonweg faalt (denk aan MOB/ JAC/ allerlei instellingen en sinds 2005 BJZ /LdH J&R/ WSJ/ SGJ enz enz ), ouders negeert en gezinnen  ontwricht; 40 jaar doormodderen kan niet een reden zijn om maar door te blijven gaan op de weg die ouders en kinderen geen goed doen. Luister eens naar ouders! 

Gaarne ben ik bereid om u meer informatie te verschaffen, ik raad u aan eens verder te lezen op www.jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl dan wel op mijn 'Nico Mul's link', waarbij ik u speciaal attendeer op mijn 'brieven aan Rouvoet',; ondanks zijn Hyves, kreeg niemand ooit enige reactie en BJZ wel steeds meer geld....(ouders vragen systematisch om juist MINDER geld naar BJZ te sturen...)

Moge dit schrijven aanleiding zijn om een start te maken met de volledige ontmanteling van BJZ! 

Vriendelijke groet en dank voor uw aandacht, 

Nico Mul
(18 jaar ouderondersteuner)

12 opmerkingen:

 1. Het heeft geen enkele zin om actie te voeren voor het opdoeken van BJZ's, omdat die al opgedoekt worden. Dat is ook al jaren bekend in beleidskringen, en daarom zal zo'n verhaal als bovenstaand ook door niemand serieus genomen worden. Jammer van de energie, zonde om die te besteden aan de strijd voor het opdoeken of ontmantelen van BJZ's. Dat is het punt helemaal niet, als die clubs worden opgeheven (en dat gebeurt vanwege de besmette naam, is overal te lezen op internet) komen er weer soortgelijke clubs.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hetgeen betekent dat je straks dezelfde mensen werkend bij een andere jeugdorganisatie opnieuw tegenkomt. DAt is wat niet mag gebeuren!

   Verwijderen
  2. Bjz wordt NIET 'opgeheven', maar van naam verandert.
   BJZ wordt de 'bovengemeentelijke gecertificeerde instellingen'. UIT de tekst van de aanstaande Jeugdwet.
   U bent gewaarschuwd.

   Verwijderen
  3. Toch moeten in 2015 alle deuren van de kantoren sluiten. Halverwege dit jaar moeten de gemeentes de OTS zaken overnemen.

   Weet niet wat men daarvan kan verwachten, een verbetering? Wie zal het zeggen? Momenteel zijn alle vele jeugdzorgmedewerkers al gaan werken in het onderwijs, in de verschillende gemeentelijke afdelingen die in verbinding staan met kinderen/leerlingen en ouders en in de psychische/medische sectoren, crêches.

   Er zijn inmiddels vele kinderdagverblijven en crêches gesloten en ouders schrijven hun kinderen niet meer in, te duur en o.a. de meldcode etc.)

   Dus @Anoniem23 februari 2013 21:13 ... wat u zegt is al gaande.

   Voorbeeld; een jeugdzorgmedewerker werkte in een instelling, Na de zomervakantie ging mijn kind naar een school, waar zij als stagiare werkt.

   Een ambulante hulpverlener van de GGz bleek later bij de sociale dienst te werken (waar kan je ouders tot armoede drijven?)

   Verwijderen
  4. De voogdijraad werd al Raad voor de Kinderbescherming.

   Bureau jeugdzorg is ook niet de eerste naam.

   Binnenkort wordt er weer een nieuwe verzonnen, omdat Bjz intussen voor bijna iedereen een negatieve associatie oproept.

   Mijn huisarts: "daar moet je NIET zijn".

   Verwijderen
  5. Overname van OTS e.d. wordt door de gemeente (lees het concept wettekst Jeugdwet) uitbesteed aan de opvolger in naam van BJZ: de "bovengemeentelijke gecertificeerde instelling". (19:57)
   Dus BJZ blijft bestaan,
   maar de naam wordt veranderd!!!!

   De werkers blijven.

   De BJZ-lobby heeft bij de regeling en politiek geadverteerd alsof zij de specialist zijn!!!
   Sociaal werk als specialist!
   De huisarts, beter opgeleid en diagnostisch, wordt aan de kant gezet.
   De diagnostisch specialisten mogen straks onder een meldingscode (naar de reclame van BJZ/Maatschappelijk werk) enkel de Onderzoeksvragen die de Jeugdzorgwerker stelt beantwoorden.

   Er zal veelal niet onderzocht worden door de rechter of de gemeente of de ouders ook onderzoeksvragen hebben voor de diagnostisch specialist.
   Zo wordt de fuik steviger gesloten.
   Kinderen worden meer en meer gejuridiseerde objecten!

   En denkt u dat de deuren (in 2015) van de kantoren gesloten worden? - Neen, de naam op de gevel wordt veranderd!
   De gebouwen worden niet afgebroken, helaas.
   De gebezigde jeugdzorg-mentaliteit wordt niet opgedoekt. (Al is het wetenschappelijk verantwoord de BJZ's echt op te doeken, omdat er alternatieven zijn die hoogwaardiger zijn; de adviezen zijn op deze site te vinden: Jeugdbeschermingsplan SSF en gespecialiseerde doelgroepcentra).

   Veel huisartsen zijn gehersenspoeld door de p.r. en reclame vanuit BJZ, alsof BJZ of de volgende naam ervoor de juiste indiceerder zou zijn.
   Men moet bij de huisarts zeer assertief zijn om een verwijsbrief voor de hoger-opgeleide specialist-diagnost te verkrijgen; laat u niet doorsturen naar BJZ voor een indicatie!

   De artsen zijn beëdigd.
   De artsen (ook [jeugd]psychiaters en specialisten) zijn onderhevig aan hoogwaardige beroepsethiek en tuchtrecht.
   De artsen hebben jaren een universitaire opleiding genoten met hoogwaardige stages en intervisie.
   - Vergelijk dat eens met de enkele dagdelen studie van een sociaal werkster dat jeugdzorgwerkster werd!

   Lees eens de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerkers, hoe vaag, hoe OTS-cases uitsluitend, hoe te stellen dat men geloof moet stellen in de jeugdzorgwerker, zonder maatstaven, zonder ijkpunten, zonder houvast voor de cliënt!!! Link :
   http://www.nvmw.nl/component/content/article/9-nvmw/over-nvmw/628-beroepscode-jzw-inzien.html
   .

   Verwijderen
 2. Beste meneer Mul,
  denkt u dat Voordewind (wat hij nu krijgt) het geschreven begrijpt? Wat weten mensen van het echte leven af als ze 'gesloten' zitten in hun kantoortjes, net als rechters, Rvdk, BJZ en Justitie? Trouwens, waar was deze man al die tijd?

  Tot nu toe heeft Nine Kooiman het ook niet begrepen, haar collega's in Martel Kamer evenmin.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Politici zijn gehersenspoeld door de MOOIPRAAT uit de BJZ-lobby, alsof BJZ de "specialist" zou zijn.
   Hoe weinige ouders laten hen van zich horen met een beknopte melding en een onderbouwd advies of een verwijzing daarnaar?
   Hoe moeten deze politici een andere kant zien, wanneer men fatalistisch is?

   Deze politici kunnen straks niet zeggen "o, o, dat wisten we niet, pruttel, pruttel".
   DE CU was nu in het nieuws, met dom commentaar, cliché's.
   Ook andere politici zijn benaderd met medlingen en adviezen.
   - Wetenschappers van buiten de BJZ-meningen hebben advies gegeven.
   Moet men dezen geloven of aanhoren, ... of de laag-opgeleiden die reclame maken en hun eigen toko beschermen tegen het belang van het kind in????
   Deze en andere politici hebben van meerdere kanten meldingen en die adviezen gekregen.
   Ze kunnen enkel nog weg-liegen.

   OUDERS: wees niet fatalistisch. Meld!
   Verwijs naar adviezen vanuit de onafhankelijke wetenschap en advocatuur. Onderzoek.

   Verwijderen
 3. Of topic maar zeker niet onbelangrijk: item over Jeugdzorg bij de zaterdageditie van Eenvandaag.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja vaders in het gevang bezoeken moet (dan geldt de wet blijkbaar wel), maar oh wee de vader die niet doet wat Bjz wil (dan geldt de wet weer niet 'natuurlijk').

   Wat een engerd trouwens, die ex-directeur in het verslag ..

   Verwijderen
 4. De CU is een marginaal partijtje met 5 zetels. Ze mochten even aan de macht ruiken met Andre "Ik herken deze signalen niet" Rouvoet, maar dat is nu weer voorbij. Het is beter om volksvertegenwoordigers aan te schrijven van partijen die er in ons land echt toe doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Voordat je bij de instantie's mag werken moet je eerst langs Ernst Jansen Steur om een labotomy te ondergaan vervolgens krijg je een gedegen opleiding van Diederik Stapel. Van Smeesters geeft krijg je nog een spoed cursus creatief selectief rapporteren. En als je dan nog niet fatalistisch genoeg bent ........tja

  BeantwoordenVerwijderen