zondag 17 februari 2013

AMK - Jeugdzorg bedankt!

Ik kwam bij het AMK terecht, omdat ik aangifte had gedaan van huiselijk geweld bij de politie. Hoewel ik was angstig was voor het AMK en Jeugdzorg en redelijk onder druk werd gezet, heb ik alles ondertekend en open en eerlijk de problematiek besproken.

Onlangs heb ik mijn dossier opgevraagd, het is onvolledig, alle gesprekken zijn uit zijn verband getrokken en of verdraaid. Mijn dossier stuurt de medewerkster nu ook naar mijn ex met losse handjes. Die voornemens is mijn zoon voor het grootste gedeelte bij me weg te halen.... Dit lijkt te lukken, want informatie van AMK die was opgevraagd bij huisarts en psycholoog, dat volledig is verdraaid, is tegen me gebruikt in de voorlopige voorzieningen regeling. Mijn ex maakt er een potje van.

Er is geen structuur rust en regelmaat, mijn zoontje wordt tegen me opgezet en hoort de vreselijkste dingen over zijn moeder en wordt geslagen, gemanipuleerd en monddood gemaakt over alles wat hij heeft zien gebeuren in de periode dat ik nog met mijn ex woonde. Ik moet me erbij neerleggen dat mijn zoon naar de verdommenis geholpen wordt en er is niets wat ik kan doen.

AMK weigert verklaringen over mijn ex te lezen, mijn zorgen worden afgedaan als een persoonlijkheidsstoornis en de leugens van ex worden niet nagetrokken. Aanvechten is geen beginnen aan. Straks mag ik mijn zoon helemaal niet meer zien. Ik ben intussen ook heel angstig geworden. Als ik wel het hoofdverblijf van mijn zoon krijg en hoofdopvoeder wordt, hoeft er maar één  telefoontje te komen van mij ex en ik ben mijn zoon dan hem helemaal kwijt....

AMK/Jeugdzorg bedankt!!!  Stelletje Stasi's zijn het (sorry, voor mijn taalgebruik).


Een moeder

                                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

6 opmerkingen:

 1. Ik wens deze moeder veel sterkte! Over het opvragen en verdraaien van informatie van informanten daarover rapporteertInspectie Jeugdzorg op 29 januari 2013:

  De stand van zaken naar aanleiding van het vervolgonderzoek in 2012 naar de kwaliteit van de verzoeken om een kinderbeschermingsmaatregel door de Bureaus Jeugdzorg.

  In 2011 bleek dat de betrouwbaarheid van de informatie aan de Raad nog moest verbeteren. Het ging om het accorderen van de informatie door informanten.
  (Betrouwbaarheid = het aangeven van wie welke informatie afkomstig is én of de informanten akkoord zijn met de weergave van de informatie)

  In 2011 las de inspectie in de verzoeken van de Bureaus Jeugdzorg aan de Raad wél met welke informanten contact was geweest, maar niet dat de informanten akkoord waren met de weergave van de informatie die zij aan BJZ hadden gegeven.
  Veelal bleek dat de informant in de praktijk dan ook geen toestemming had gegeven.

  In maart 2012 heeft de inspectie getoetst en vervolgens in het najaar van 2012 nog eens.

  De verzoeken aan de Raad van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam zijn nog steeds onvoldoende op het gebied van de accordering van betrouwbare informatie.
  Bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is vooruitgang zichtbaar, maar het resultaat hiervan is nog matig.

  BJAA heeft beloofd aan de inspectie dat het nog voor 1 januari 2013 in orde zal zijn.
  Voor BJZ Noord-Holland geldt dat dit uiterlijk 1 februari 2013 op orde is.

  In het eerste kwartaal van 2013 zal de inspectie de accordering bij deze twee Bureaus Jeugdzorg steekproefsgewijs en onverwacht controleren.

  De betrouwbaarheid van de informatie die BJAA en BJZ geven is nog steeds niet voldoende!
  BJAA en BJZ geven de informatie dus onjuist weer. Indirect betekent dit, dat de rechter ook onjuist geïnformeerd wordt! Veel ouders, informanten en advocaten weten dat deze praktijken al jaren zo gaan. Alleen de rechter niet? En de Tweede Kamer ook niet? De Tweede Kamer schuift de verantwoordelijkheid af. Eerst moet de Kinderombudsman nog een onderzoek doen naar de wenselijkheid van waarheidsvinding! Hoe lang blijft men de frauduleuze praktijken van BJAA en BJZ’s nog accepteren?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De inspectie zal niet het gehele dossier zien, net zoals u geen geheel dossier zult inzien bij BJZ.
   BJZ werkt dan wel juridiserend met rechterlijke mandaten, maar overtreed het McMichael-arrest (EHRM 24-2-95) voortdurend, omdat het gezien de tijdsduur geen zin heeft hun overtredingen aan het licht te brengen via het Europese Hof v.d. Rechten van de Mens.

   Zowel de gelovende rechter, als de inspectie als de klachtencommissie als Europees recht zal geen controlemechanisme zijn tegen BJZ.

   Het ontbreekt aan 'diagnostische waarheidsvinding' en aan een filter tegen de kinderslager die z'n eigen vlees keurt voor werkgelegenheid en bonussen met kerst.

   Verwijderen
 2. Het zou handiger zijn om via een psychologie-kennende advocaat-mediator te werken, dan aangifte te doen.
  Scheid het (gezamenlijk) ouderschap tegenover bezwaren over de ex t.a.v. uzelf.
  Weet hoe signalen van uzelf en een ander in de psychische ontwikkeling van uw kind werken, kan dàt onderbouwen!
  Zorg voor enige aangifte voor stiekeme video-opnamen.
  Kondig bij AMK/BJZ niets vooraf aan!
  Bevestig zwart op wit mondelinge afspraken.
  enz.
  Werk preventief.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Tenzij een kind kennelijk bont en blauw geslagen is kun je mishandeling, in de opgerekte betekenis van de kinderbescherming, niet bewijzen.
  We doen natuurlijk alsof je dat wel kan bewijzen en dat doen we als volgt.
  Elke situatie, elke observatie, wordt voorzien van betekenissen die de ouder en het gezin in een zwart daglicht zetten, ongeacht de feitelijke werkelijkheid. Het zijn negatieve suggesties die men als feiten presenteert.
  Een kind dat de rits van zijn broek vergeet dicht te doen suggereert sexueel misbruik van zijn zusje (waar gebeurd). Kinderen die onder het bed spelen suggereert grensoverschrijdend sexueel gedrag. Kinderen die weleens bij de ouders in bed slapen suggereert gelegenheid geven voor sexueel misbruik. Bent u al naar geworden? Ik, als ouder wel. Kotsmisselijk.
  Vreemd maar waar, een psychiater kon constateren dat zusje niet misbruikt was, gelukkig maar.
  Als je deze lui verbiedt om die rapporten zo leugenachtig te maken hebben ze geen been meer om op te staan, zodat het kaartenhuis van de rechtsgang instort. Daarom gaan ze waarheidsvinding nooit accepteren. Dat is geen realistische onderzoeksmethode om mensen verdacht te kunnen blijven maken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed uitgedrukt.Ik heb geen woorden meer.Alleen maar tranen.

   Verwijderen
 4. Ubi iudicia deficiunt incipit bellum.

  Waar rechterlijke beslissingen tekort schieten begint de oorlog.

  Het stond in goud in de grote zittingzaal van de Hoge Raad.

  “Men kan de regel zien als een legitimatie, een rechtvaardiging, voor de macht van justitie. Immers, het alternatief is oorlog en dat wil niemand.
  Met evenveel recht kan men in de symboliek een vermaning zien van de wetgever aan de rechters om met een eerlijke beslissing een eind te maken aan de rechtstrijd tussen rechtzoekenden. Een vermaning aan de rechter tot zelfvertrouwen: een beslissing nemen vergt soms moed, maar een rechtvaardige beslissing brengt vrede: de vrede van het recht, die de onderdrukking overbodig maakt. Een vrede die zich zelf in vervulling doet gaan.”
  (Peter Prinsen)

  Justitie gebruikt de toevertrouwde macht in het jeugdrecht echter niet deugdelijk, waardoor ouders vaak niets anders rest dan alle andere beschikbare middelen (oorlog).
  Als immers op ondeugdelijke gronden je kinderen bij je weg worden gehouden (leugens en verzinsels van maatschappelijk werkers die NB zelf aangeven niet aan waarheidsvinding te doen, slapende en verzakende rechters, strijdende, liegende en/of manipulerende exen), wat zou er dan NIET geoorloofd zijn?

  “Het gebouw van de Hoge Raad aan het Plein heeft plaats moeten maken voor de nieuwbouw van de Tweede Kamer. Geografisch ongeveer op dezelfde plek, maar nu dus in de hal van de Tweede Kamer, zijn de groenmarmeren panelen met het ingebeiteld adagium als relikwie opgesteld.”
  (Peter Prinsen)

  De ironie wil dat degenen die iets aan de wantoestanden in het jeugdrecht zouden kunnen doen de wijze spreuk in GOUD wekelijks zo niet dagelijks passeren, maar dat zij de reikwijdte ervan duidelijk niet doorgronden.
  De ooit geëerde spreuk is gestrand in de chaos van de politieke waan van de dag. Men neme kennis van de column van Martin Visser in het FD van 18 februari 2013 om te zien tot welk 'niveau' men aldaar is gedaald.

  “In 1988 is de Hoge Raad verhuisd. Op het bezoekadres aan de Kazernestraat is de regel eveneens opnieuw in de muur gebeiteld, nu in de sobere hal.
  Witte letters in witte steen.
  Een gouden regel is het niet meer”
  (Peter Prinsen)

  Symbolisch zeker. Ik stel voor de letters in zwart uit te voeren. De 'kleur' van rouw. In elk geval zolang in het jeugdrecht de rechten van Nederlandse kinderen en ouders op grond van wetten en verdragen stelselmatig worden geschonden en genegeerd. Men neme kennis van de visie van Prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam).

  En dan onze kinderrechters. Die komen natuurlijk niet aan een wetenschappelijk verantwoord oordeel toe als de tijd om alle stukken van het zaaksdossier te lezen al ontbreekt.

  - Wij kunnen een verzoek alleen toe- of afwijzen.
  (misschien nog eens het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bestuderen?)

  - Het indicatiebesluit, daar kunnen wij niets mee.
  (maar wel heus, toetsen als voorvraag bij hulp waarvoor machtiging is vereist. Toetsen als zelfstandig besluit in overige gevallen. De justitiabele had recht op deugdelijke rechtsbescherming tegen de overheid, weet u nog wel?)

  - Die ernstige bedreiging, die moet er in staan.
  (maar een BEWERING voldoet natuurlijk niet om ingrijpende maatregelen op te baseren)

  (in elk geval niet in een rechtstaat (Kuch))

  BeantwoordenVerwijderen