donderdag 14 februari 2013

‘Overheid onderneemt geen actie om seksueel misbruik aan te pakken’

Het ministerie van Volksgezondheid doet te weinig om seksueel misbruik bij pleeggezinnen en instellingen aan te pakken. Dat zegt voorzitter Rieke Samson van de commissie die dit seksueel misbruik onderzocht vandaag in Trouw. Het is “oorverdovend stil” volgens Samson. 

De commissie-Samson kwam in oktober met haar conclusies en aanbevelingen, maar daarna is er volgens de voorzitter weinig gebeurd. Volgens Samson worden de aanbevelingen van de commissie doorgeschoven.

Stukje uit het interview in Trouw:  

14-02-2013 

Rieke Samson heeft harde kritiek op het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens haar schuift het ministerie veel van de aanbevelingen door. Naar Jeugdzorg Nederland, naar de commissie-Rouvoet die door Jeugdzorg is ingesteld om een kwaliteitskader te ontwikkelen, gericht op het voorkomen van seksueel misbruik. Naar de taskforce onder leiding van burgemeester Van der Laan, die toeziet op het actieplan voor de aanpak van kindermishandeling en misbruik. Samson: “Maar op het Ministerie verandert er niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten. En Van der Laan monitort maar door. Het ontbreekt aan actie.”

Jeugdzorg Dark horse: Ook komen er geluiden van belangenbehartigers van jeugdzorgslachtoffers, dat er van overheidswege niets wordt gedaan voor het stroomlijnen van het beleid inzake compensatieregelingen. Geen enkele pro-actieve houding is merkbaar vanuit de ministeries en ieder contact moet vanuit de stichtingen zelf komen. Dat maakt de excuses die de overheid (onder grote druk) dan uiteindelijk toch heeft gemaakt richting de slachtoffers, nog leger dan ze al waren.

Het is overduidelijk dat de schaduwzijde van jeugdzorg bij dit kabinet, net als voor alle voorgaande kabinetten, geen enkele speciale belangstelling geniet en dat men zonder na te denken, verder gaat met het ontwikkelen van talloze plannen om juist meer kinderen het jeugdzorgcircuit in te leiden, zodat er nog meer kinderen beschadigd kunnen raken door dit overmatig gejuridiseerde systeem, waarin ouders feitelijk worden beschouwd als minderwaardige wezens. Niet op papier natuurlijk, want de schijn van gelijkwaardigheid wil men blijven wekken, maar in juridische zin verandert er voor ouders de komende tijd helemaal niets. O nee, dat is niet helemaal waar. De gronden voor gedwongen maatregelen worden met de 'OTS-light' in de nieuwe jeugdwet nog verder versoepeld, dus ouders zullen in de praktijk nog sneller de regie over hun eigen kinderen kwijt zijn.

 
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/03/brief-burgemeester-van-der-laan.html

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/08/pina-colada-onderzoek.html

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3393733/2013/02/14/Samson-Oorverdovend-stil-rond-misbruik.dhtml
 
                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

4 opmerkingen:

 1. Dit is een belangrijke oorzaak waardoor de problemen in de hele jeugdzorg decennia konden en kunnen blijven bestaan.

  Kinderen en ouders hebben niets aan documenten met fraaie volzinnen als er in werkelijkheid niets gebeurt aan de al lang bekende misstanden.

  De ambtenaren in Den Haag hebben kennelijk al langer geleden het contact met de maatschappelijke werkelijkheid buiten de muren van hun gebouwen verloren.

  Hetzelfde geldt voor de rechterlijke macht.

  De indruk ontstaat dat betrokkenen nooit meer van de wereld hebben gezien dan het uitzicht onderweg tussen hun bedje en een of ander bureau ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het 'in eigen beheer houden van kindobjecten' is het hoofddoel van BJZ.

  Hoe kan BJZ dan werken aan veiliger terugplaatsen van kinderen, waarvan BJZ weet - als ze zo deskundig zouden zijn - dat het uithuisgeplaatst is op valse, lasterlijke gronden en insinuaties???

  Waarom zien we zo weinig dat BJZ zich richt op opvoedcursus geven aan ouders, BasicTrust-trajecten, wegplaatsen van bedreigers, niet-beïnvloede EKC, maar op z'n minst met spook-OTS-sen werkt??

  Waarom is de p.r. en mooipraat vanuit BJZ zo haaks staand op de praktijk die niet alleen ouders ondervinden, maar ook onafhankelijke wetenschappers en advocaten zien??

  Waar de p.r. haaks staat (of slechts een klein deel van hun werk dekt, zo'n 25% hooguit) op de praktijk, maar toch gebezigd wordt, is duidelijk dat de attitude van BJZ niet gericht is op al die kinderen die lijden onder de ondeskundige bemoeizucht van gezinsvoogdij.
  Gezinsvoogdij is lagergeschoold en niet gezond diagnostisch-therapeutisch op universitair niveau.

  De bedreiger wegplaatsen kan.
  De cliënt doorsturen naar een specialist kan.
  Een leuke cursus aanbieden kan.
  En daarop meteen de bemoeizucht wegnemen kan.
  Het in eigen beheer houden wegnemen kan.
  Bezuinigen op BJZ door het op te doeken: kan.

  Er is jeugdgezondheidszorg met beroepsethiek. Boven onnodige 'jeugdzorg'.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Door Zefiha Chaour op 14 februari 2013 10:52
  Dat heeft mevrouw Samson natuurlijk aan zichzelf te wijten. De rest van haar commissie had al door hoe de Nederlandse Jeugdzorg in elkaar zat tijdens het onderzoek en werd boos over de tegenwerking. Maar dat mocht niet van Rieke Samson die ook eigenhandig de conclusies van die gerenommeerde wetenschappers van de universiteiten Leiden en Groningen afzwakte en overdreven aardig deed tegen de Jeugdzorg. Het op een akkoordje wilde gooien.

  Nu komt ook zij erachter wat haar onderzoekscomissie bedoelde, dat dit natuurlijk de la in gaat. Er komen wat formele aanbevelingen in beleidstaal die eindeloos op zich laten wachten ook nog, en dat is het dan. Logisch ook als Rouvoet daar de voorzitter van is, die man wilde niet eens luisteren naar klachten over seksueel misbruik in de jeugdzorg en zei dat hij uberhaupt niets in klachten over jeugdzorg herkende.

  Oook de toon van Rouvoet is van meet af aan helemaal fout, beleidstaal, joviaal doen op Twitter, eigen resultaten spinnen dat zijn commissie zo goed bezig is. Mannen als Rouvoet waren onderdeel van het probleem, dus zullen nu echt niet de oplossing zijn.

  Mevrouw Samson had een lijn moeten trekken met haar wetenschappers en nooit haar eigen rare koers moeten willen varen waarin ze perse bevriend wilde zijn met Jeugdzorg Nederland. Daarmee heeft ze over zich afgeroepen dat het werk van haar commissie nergens toe zou leiden, precies zoals de rest al eerder concludeerde.

  Zeer naïef van Rieke Samson en ook gecorrumpeerd, om een onderzoek af te zwakken om vriendjes met de verantwoordelijke autoriteiten te blijven. Geen wonder dat ze nu spijt heeft, ze heeft een kanjer van een bestuurlijke, wetenschappelijke en integriteitsfout gemaakt.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Toen het rapport uitkwam vermoedde ik al dat het wel wederom gaat van eerst een storm van zogenaamde verbazing, 'woede' en 'we gaan er iets aan doen' enz enz... maar na minder dan 1 maand slaapt men verder.

  Zo is het ook gegaan met de rapporten van de WRR Junger-Tas (uitkomst: volstrekte willekeur bij Jz-maatregelen / nauwelijks meetbaar effect van Jz.) en het rapport '909 zorgen' waaruit kwam dat de Jz meer schadelijk en infeffectief is dan nuttig... (slechts 26 % + effect, 28%- effect en de rest géén effect!)

  Ik wil hier nogmaals benadrukken dat de Commissie Samson ook zelf boter op het hoofd heeft; ze hebben BEWUST de kritische passages van het rapport van de Leidse Universiteit er uit geschrapt, 'omdat er anders zo'n negatief beeld over BJZ zou ontstaan....'

  Het zij hierbij maar nog eens naar voren gehaald!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen