woensdag 6 februari 2013

'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'


Lijst van personen en instanties die zich nu reeds, of in de toekomst (als de paniekzaaiende zorgprofessionals van de politiek nog verder hun zin krijgen) een zorgmelding mogen doen over uw gedrag als ouder, of over de omgang met uw kind.
(Waarschijnlijk nog niet compleet)

Consultatiebureau                               Oppascentrale

Tandarts                                            Spoed Eisende hulp

Huisarts                                             Leerkracht

Intern Begeleider                                Schooldirecteur

School Maatsch. Werker                       CJG

Sociale huisarts                                   Sportleraar

Buurtregisseur                                    Steunpunt huiselijk geweld

GGZ                                                  Buren

Schoonouders                                     Je ex.

Vorige scholen                                    Je ouders

DMO-gerelateerde org.                        Schoolarts

Voorschool                                         Weekendouders

Begint u zich al veilig te voelen? 

En uw kind? Met zoveel 'liefde' omringd.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

17 opmerkingen:

 1. Voeg hier aan toe:

  Ziekenhuis
  Verloskundige
  Kraamzorg
  ZAT-team
  Externe zorgcommissie
  Permanente Commissie Leerlingzorg
  Politie
  Wijkagent
  Buurtpreventie
  Vriendjes en vriendinnetjes van uw kind

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Let wel: deze instanties denken iets niet te weten en wel te vermoeden,
  en dan schakelen ze zonder enige kennis van zaken het AMK of Meldpunt voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld in om - zo denken ze - hun bedenking 'goed' te laten 'onderzoeken', maar het AMK/MKH bestaat uit sociaal werksters die geen diagnostieke vaardigheden hebben (en daartoe niet bevoegd zijn) en onderzoekt dus niet op feiten doch op laagopgeleid meningen-inventariseren, met overal ogen die kindermishandeling denken te zien en dus aldus uitleggen.
  U wordt gemeld, en of u nu een goede ouder bent, of u nu pedagogie heeft gestudeerd, zij zien u als kindermishandelaar en vragen een uithuisplaatsing aan, en dat wordt veelal zonder bewijs of afweging toegekend!
  Uw redenaties gelden in dit wereldje niet!
  U ontloopt deze dans niet met eigen denken dat 'het wel losloopt'.
  Die melders heten naar de mooipraat van deze jeugdzorglobby "Professionals", ook al staat hun vermoeden buiten hun kennisgebied.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maar iedereen MAG in principe toch een zorgmelding doen?...als de zorgmelding richting plicht gaat,krijg je een ander verhaal.
  Dan worden er al dan niet gemanipuleerde statistieken bij gehaald en wordt er verwacht een minimaal aantal zorgmeldingen te doen...zo niet dan kun je dus aangesproken worden bij minder dan gemiddeld zorgmeldingen.

  Maar dit door de betreffende instanties gecreeërd klimaat is nou niet bepaald bevordelijk voor de rust van ouders met kinderen.
  Deze laatste groep wordt min of meer vogelvrij verklaard en dat enkel alleen omdat clubs als AMK streven naar zoveel mogelijk meldingen...hoe meer meldingen..des te meer ''bestaansrecht''...dus ze gaan net zo lang door dat er niets meer te melden valt...m.a.w. wanneer ze alle kinderen onder hun controle hebben....

  Maar dan zijn mogelijk ouderen aan de beurt...gewoon een kwestie van leeftijdsgrens oprekken.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Oeps....
  En wij geven geen toestemming voor het preventief gezondheidsonderzoek voor onze jongste zoon van 13. Dit staat voor volgende week gepland op de middelbare school waar hij op zit.

  We hebben telefonisch dit gemeld bij het CJG en de school zelf. Dan vraag je je onbewust toch wel af of men hierover nog een mening zal gaan hebben.....

  In groep 7 op de basisschool hebben wij ook geen toestemming gegeven en de juf (!, die het dus van de schoolarts moet hebben gehoord, hoezo privacy?) bleef maar lekker drammen dat het zo belangrijk is, en verstandig en zo. Maar door minder goede ervaringen in het verleden hebben wij een bewuste keuze daarin gemaakt.

  Zijsprong: in de brief wordt het kind uitgenodigd en "mochten je ouders bezwaar willen maken, dan kunnen zij contact opnemen met [...]". Men vraagt dus niet eens om actieve toestemming!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Woensdagmiddag 6 februari. Appeltje schillen bij de EO om 15.00 uur
  Youssef Azghari schilt een appeltje met kinderarts Elise van de Putte. Youssef is erg gelukkig met de meldplicht, die bijvoorbeeld de hulpverleners bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis hebben. Deze mensen hebben vaak geen tijd voor een praatje, zegt Youssef, maar vangen wel signalen op. Nou en die geven ze dan door. Elise de kinderarts is niet gelukkig met de nieuwe verplichte meldcode dat artsen vermoedens van kindermishandeling meteen moeten melden bij het AMK. Zij geeft een voorbeeld: Het is carnaval. De ouders gaan dit vieren en hebben hun kinderen aan de liefdevolle zorgen van opa en oma toevertrouwd. Moeder flink wat gedronken, is ongelukkig ten val gekomen tijdens het hossen en heeft waarschijnlijk haar been gebroken en moet naar de EHBO. De EHBO-ers signaleren dat moeder teut is en een gebroken been. Ze weten inmiddels ook dat ze twee kinderen heeft. Bingo! Even een meldinkje bij het AMK, want ze hebben geen tijd voor een praatje en veel zinnigs komt er bij moeder op dat moment niet uit. Kinderarts Elise is fel tegen dit systeem (gelukkig!) Youssef vindt het erg belangrijk dat dit systeem verplicht is. Het zekere voor het onzekere, in het belang van de kinderen! Conclusie van presentatrice Elsbeth Gruteke: Nou, jullie zijn het er in ieder geval over eens dat er melding gemaakt moet worden van kinderen die mishandeld zijn. Zo verspreidt zich deze horror-maatregel zich over Nederland!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. KINDERMISHANDELING Elk jaar 100.000 slachtoffers...

  Maar waar komen deze cijfers vandaan?...en wat valt onder kindermishandeling en wat niet?

  Er is sprake van twee soorten kindermishandeling..de fysieke en de psychische.

  Valt de fysieke nog enigszins aan te tonen en te 'meten'; totaal andere koek is dat voor de psychische kindermishandeling. Dat is een bijzonder rekbaar begrip en zeer interpretatie-gevoelig.
  Wat bij de één een stevige verbale correctie is, is bij de ander geestelijke kindermishandeling.

  Dus het lijkt mij dat je enorm met bovengenoemde cijfers moet uitkijken, mits dat in degelijk wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld.

  Maar ik vermoed dat dit cijfermateriaal uit de Jeugdzorghoek komt en daar staat zowel de professionaliteit als het wetenschappelijk niveau sterk ter discussie.

  Dus de kans is bijzonder groot dat deze getallen in de hoogte fors opgeleukt zijn, om de nodige indruk te maken en subsidies veilig te stellen.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Over de herkomst van cijfers gesproken...Het blijkt dat de cijfers van de 95% waarbij 'er iets aan de hand blijkt te zijn' uit eerdere berichtgeving, helemaal niet van het AMK afkomstig zijn, maar van een onderzoek uit de V.S. Alsof dat zomaar één op één overgenomen kan worden. (Hebben Nederlanders ook allemaal een machinegeweer in huis, zoals in de VS?)

   Het deed me meteen denken aan wat Nico Mul een paar maal heeft gezegd over het ADHD-onderzoek in de VS, waar naar men beweerde 30% van de kinderen deze aandoening had. In Nederland ging men toen ook op zoek naar die 30%, want wij konden immers niet achter blijven.

   Met cijfers van kindermishandeling enz, wordt er van een omgekeerde redenatie gebruik gemaakt. Een statistiek vertelt ons hoeveel gevallen er 'zouden moeten zijn' en vervolgens gaan we daar met z'n allen naar zoeken. En als we ze niet vinden, hebben we niet goed gezocht!

   Verwijderen
 7. Uit de NRC van dinsdag 5 januari

  'Melden heeft ook nadelen'

  Nu kunnen we wel met z'n allen Nine Kooiman van de SP en de SP op de nek gaan zitten, maar deze tante van de VVD kan er ook wat van, wat betreft het ouderlijk gezag op afstand te zetten.

  Ik haal deze mevr. Van der Burg even aan in het artikel;

  'Iedereen, die in zijn beroep met kinderen te maken heeft zou een meldplicht moeten krijgen'

  En dat is dan iemand die dat beweert namens een VOLKSpartij voor VRIJHEID en DEMOCRATIE...die qua maakbaarheid alle linkse partijen de loef afsteekt.

  Dan komt ook meneer Paul Baeten, manager (ook goed met zo'n 250.000 euri's?) AMK Haaglanden aan het woord met cijfermateriaal wat betreft het z.g.OUDERPROTOCOL.

  Van de meldingen is;
  Bij 91% inderdaad sprake van kindermishandeling
  Bij 7% kan er niets bewezen worden....dan is opa wel heel benieuwd naar het 'bewijs' van die 91%
  Bij 'maar' 2 % is er niets aan de hand...

  En laat opa van al dit cijfermateriaal nu helemaal niets geloven, want in wezen wordt beweerd dat er in 98% van de gevallen sprake is van, verreweg in de meeste gevallen, BEWEZEN kindermishandeling.

  M.i. dienen deze cijfers alleen maar om het aantal meldingen flink omhoog te jagen..

  De (heksen)jacht op suidale, thuis mishandelde of verslaafde patienten is geopend...de premies voor hulpverleners van de spoedeisende hulp en huisartsenposten liggen mogelijk in het verschiet...een bonusje bij meer dan gemiddeld aantal meldingen mogelijk ook nog.
  Gek dat wel de huisartsenpost genoemd wordt en niet de huisarts zelf!

  Welke groep ouders is de volgende doelgroep van de welzijnsmaffia?

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar denk nou niet dat dit voor ene meneer Paul Baten voldoende is...als een echte rupsjenooitgenoeg wil Paultje natuurlijk meer...véél meer...

   Ons Paultje vindt ook dat psychiaters en verslavingsartsen zich te veel op de patient richten.....JA U LEEST HET GOED...EEN ARTS DIE ZICH TEVEEL OP DE PATIENT RICHT...MIJN GOD WEES BLIJ DAT ER ARTSEN ZIJN DIE ZICH OP PATIENTEN RICHTEN;WAAR ZIJN ZE ANDERS VOOR?........en te weinig kijken naar het belang van de kinderen.
   We krijgen nauwelijks meldingen van de GGZ...aldus ons gedreven Paultje.

   Begrijpen ze bij die GGZ dan helemaal niet dat die patienten er nauwelijks toe doen en dat de allerhoogste prioriteit voor een maximaal aantal meldingen voor het AMK geldt?..Hoe kunnen ze daar nu zo stom zijn bij die GGD..

   Maar Paultje heeft vast nog meer in petto...ook ooms,tantes,neven en nichten moeten melden..en niet te vergeten buren,zowel van opzij als van boven en onder...en als het eventjes kan ook nog de meteropnemer die eens in de drie jaar langs komt..

   Als dat allemaal voor elkaar is,wordt in Paultje's scenario geen kind meer mishandeld en kan onze Paul rustig slapen...net als Nine...en ...nou wordt het spannend...misschien wel samen!

   opa
   Verwijderen
 8. Is het niet beter om je kind gelijk af te geven aan de regering bij geboorte?

  Er moet wel reclame gemaakt worden door Rijksoverheid of postbus 51. Meldpunt en aannamepunt voor pas of ongeboren baby's, ook die van de regeringspartijen. Laat scholen tijdens de kennismakingsavond ouders informeren dat zij zich moeten gedragen, want zij behoren tot het grootste virus ter wereld. Ja laten wij nu eens hen belachelijk maken.
  Ik ben een hoogopgeleide ouder die haar BEK opentrekt, omdat ik die heb gekregen tijdens het ontstaan in mijn mama's buikje. Ja, het gaat van generatie op generatie. De menselijke populatie zal zijn einde wel bereiken in NL door deze achterlijke verwarde mensen in de regering.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Er is een verschil tussen instanties die melden en privepersonen. Instanties kunnen niet vervolgd worden en worden veel serieuzer genomen. Privepersonen horen vaak nooit meer iets terug en hun informatie wordt ook vaak niet gecontroleerd en komt vaak fout in dossiers terecht. Ook komt het vaak voor dat er aangifte tegen hen wordt gedaan wegens laster, en dat BJZ dat steunt. Dus net zoals ze voor de ene ouder kiezen en tegen de andere, kiezen ze ook voor de ene melder en niet voor de andere. Immers: als er echt mishandelde kinderen zijn overleden, blijkt dat er bijna altijd een buurvrouw was of een familielid die had gemeld, maar niet werd geloofd. Of zelfs werd gezien als lasteraar.

  Bureau Jeugdzorg Amsterdam dreigt onder verscherpt toezicht te komen omdat men zomaar informatie van melders verandert en in dossiers zet, zonder dat die melders dat ooit kunnen controleren. Zo komt het voor dat iemand meld over fysieke verwaarlozing en mishandeling, en dat het BJAA beter uit komt om te doen alsof die melding ging over 'prostitutie van het kind'.

  Daarop worden de ouders woedend op de melder, die echter van niets weet en daar ook niet achter zit. En dan zegt BJAA: 'Als het niet waar is moet je maar aangifte doen tegen de melder'. En dan gaat BJAA vervolgens daarvan uit en verzoekt de politie om actie wegens de laster van de melder.

  Echt waar! Zo speelt men alles en iedereen uit, niet alleen ouders maar ook melders van serieuze mishandeling en ook kinderen en ook docenten en zelfs artsen en anderen. Men verzint iets, zet het in dossiers en ook al is dat niet waar en komt er ongelooflijk veel ellende van, dan zal men dat altijd ontkennen. Volgens de inspectie is Bureau Jeugdzorg Amsterdam het allerergst op dit gebied (de enige met een onvoldoende) maar dat wisten we in Amsterdam al lang.

  Juist hierover liggen nu zoveel klachten bij B&W en juist hierom (manipuleren van informatie) stond Erik Gerritsen al in zijn tijd als gemeentesecretaris bekend. Geen wonder dat juist BJZ Amsterdam dus hier ook in uitblinkt.

  Word dus niet te snel boos op zogenaamde melders maar ga eerst na of de informatie die je via BJZ krijgt klopt, of dat echt de inhoud van de melding is geweest. Zo niet, dan kan de melder dat ontkennen en is het ook zaak meteen de inspectie te waarschuwen.

  Maar die doen weer niets met individuele gevallen. Want daar wist men al lang van Amsterdamse zaken op dit gebied en deed niets, pas nu eindelijk en dan zelfs nog misschien. Ook zegt de inspectie dat er geen kinderen in gevaar zijn, maar dat zijn ze dus juist vaak wél. Want serieuze meldingen van echte mishandeling worden ontkend of totaal verdraaid, waardoor kinderen geen adequate hulp krijgen. Het is te hopen dat Pieter Hilhorst en de Inspectie dit daarom lezen en BJAA zo snel mogelijk weer samen (net als twee jaar geleden) onder verscherpt toezicht stellen.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Het heeft geen zin om er een heksenjacht van te maken, zoals een bovenstaande reactie van 'opa' die allerlei mensen aan de schandpaal nagelt die aan de 'verkeerde' kant zouden staan.

  Als je persoonlijk hebt ervaren dat iemand je slecht behandelt, dan kun je daar over schrijven. Maar zomaar allerlei mensen ervan langs te geven, heeft geen zin.

  Zo doet mevrouw van der Burg ook veel belangrijke dingen, juist voor ouders. En de heer Baeten is bekend door zijn wetenschappelijke achtergrond en werk, en lijkt niet in de cirkel van grootverdieners te zitten. Ook bij Nine Kooiman moet het een beetje netjes gehouden worden, zij doet ook echt haar best al gaat ze teveel met de sector mee.

  Op de inhoud zitten, niet op mensen! Behalve als het om iemand gaat die velen van ons direct persoonlijk heeft geschaad, belogen en bedrogen. Persoonlijk, zoals de heer Gerritsen.

  Dan is het een ander verhaal, dat is een persoonlijk patroon van een man die constant de media zoekt en de publiciteit, die kun je pakken. Rouvoet ook. Nine Kooiman daarom ook, al is enige voorzichtigheid wel geboden omdat zij duidelijk niet persoonlijk slecht is maar vermoedelijk gewoon niet slim en analytisch genoeg.

  Maar verder,kijk uit. Dat is geen effectieve manier van maatschappelijke gevechten voeren: mensen die je niet kent persoonlijk beledigen of er vanuit gaan dat hun integriteit niet deugt.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. In mijn studie geneeskunde kregen we uiteraard een paar colleges van de 'jeugdarts' van de GGD. Deze begon met de mededeling dat dit het enige college zou zijn waarbij de docent pleit voor het afschaffen van zijn specialisme.

  Ondanks dit college uit 1984 is het vak 'jeugdarts' niet afgeschaft.
  Ze hebben alleen maar méér fictieve taken bedacht, zoals 'melden van zorg' en 'praten over seks'.

  Waarom deze docent zo voorstander was van afschaffing van zijn specialisme:

  - Bij kinderen met echte lichamelijke afwijkingen zijn die meestal direct kort na geboorte geconstateerd en zijn die kinderen onder behandeling / begeleiding van een echte kinderarts.
  - De 'ontdekkingen' van de jeugdarts, zijn meestal al lang bekend bij huisarts en ouders.
  - Ogen controle kan ook gebeuren door een opticiën.
  - Oren controle: meestal is slechthorendheid al op het consultatiebureau geconstateerd.
  (en begeleiding door een KNO-arts of audicien)
  - Voor de meeste klachten gaan verstandige ouders naar de huisarts!

  De docent zijn naam ben ik vergeten, de inhoud van zijn college niet. Ondertussen zie ik steeds meer dwang verschijnen om ouders/kinderen naar de jeugdarts te laten komen, anders 'onttrekken ouders hun kinderen aan de zorg'...

  Ik maak me eerder zorgen over de zorg-terreur!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Vreemd, ik kende mensen die zwaar verslaafd waren aan drugs.
  Zij kreeg plots, zonder het door te hebben maanden lang een kind.
  Het waren buitenlandse mensen, waarvan hij de enorme lasten op zijn schouders nam van familieleden etc.

  Dat hij verslaafd raakte verbaast me niet erg. Een erg lieve man overigens. Maar, zelfs hun kind werd niet afgepakt. Hoe kan dit dan?
  Als men soms toch zomaar kinderen uit-huis plaatst?
  Waarom is er dan onderscheid, of zijn ze bij dat Jeugdzorg gebeuren soms bang voor buitenlanders? Het lijkt mij het laatste.


  BeantwoordenVerwijderen
 13. Ja, en als je statistieken als uitgangspunt neemt kun je wel eens voor verassingen komen te staan. Moet je trouwens ook nog goed kunnen interpreteren, maar dan nog..

  Als ik de naam Lucia de Berk laat vallen, weten we genoeg.

  Verder ben ik van mening, als iemand als Baeten in een dergelijke functie met cijfers aan komt zetten, dat hij dan de plicht heeft die cijfers hard te maken.

  Zo niet, dan doet de beste man enkel en alleen aan stemmingmakerij.

  Dus van die meneer van het AMK hoor ik graag hoe hij aan zijn cijfers komt en wat minstens zo belangrijk is wat onder kindermishandeling valt en wat niet.

  Als meneer daar niet toe in staat is, zijn zijn cijfers van nul en generlei waarde en kan niemand daar iets mee.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Opa,

  Ik vrees dat die cijfers wel kloppen. De definitie van kindermishandeling is namelijk zo breed getrokken dat iedere ouder een potentiële kindermishandelaar is. Onder kindermishandeling valt namelijk ook het begrip pedagogische verwaarlozing en onder die kapstok kun je zo'n beetje alles ophangen.

  Als je je kind te veel zelfstandigheid geeft, verwaarloos je je kind en als je je kind juist te strak aan het lijntje houdt, verwaarloos je je kind ook. In de ogen van de opvoedpolitie doe je het nooit goed en zo kom je natuurlijk gemakkelijk aan een percentage van 91%.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Dan mogen de cijfers mogelijk kloppen, maar dan deugen de gestelde criteria van geen kant...dus hoge cijfers bij opgerekte criteria is een vorm van marketing...of slodderwetenschap, zo u wilt.
  Maar die definitie kan wel breed getrokken zijn, uiteindelijk zal een rechter moeten toetsen of er al dan niet sprake is van reeële kindermishandeling.

  Zo niet, dan kunnen ouders om problemen te voorkomen hun kinderen beter gelijk na de geboorte bij Jeugdzorg inleveren.
  Op dit forum is ook al eens het advies van ophouden met voortplanten voorbij gekomen...dan blijf je in elk geval gevrijwaard van dit gedonder...maar het is nog maar de vraag of je de vrijheid van een dergelijke keuze wordt toegestaan..mogelijk ontstaat dan een voortplantingsplicht.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen