zondag 17 februari 2013

Hoorzitting op 20 februari in het Europese Parlement

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/hoorzitting-ilja-in-het-europese.html 

Update: Ilja vraagt om  13:00 aanwezig te zijn in Brussel

in verband met de hoorzitting en demonstratie.


Het is al bijna een jaar geleden dat de beelden van de uithuisplaatsing van het broertje en zusje van Ija in de stijlloze mailbox zaten. Topic na rechtszaak na nóg een uithuisplaatsing na overplaatsing volgde. De kinderen zijn inmiddels gedumpt door Jeugdzorg: sinds enkele maanden staan ze onder toezicht van het Leger des Heils. Blijkbaar konden ze zich Ilja niet langer van het lijf houden, en zelfs de rechter heeft afgelopen week voor het eerst met een bestraffende vinger naar Bureau Jeugdzorg Gelderland gewezen


Ook Ilja knokt door: volgende week woensdag leest hij namens zijn moeder een statement voor in Brussel, bij de EU. Zie agendapunt 13. Zelfs in een zaal van het Kremlin is de zaak al aan bod gekomen, zoals te zien is in de video hierboven. Tijdens een live op Russische TV uitgezonden topconferentie over ouderschap en opvoeding, die werd bijgewoond door president Poetin, werd met vrees gesproken over jeugdzorgsystemen in Europa die Rusland dreigen te bereiken. Vanaf minuut 5 in bovenstaande video komt ons eigen Hollandse Bureautje Jeugdzorg Gelderland aan bod. Op 6'35 worden zelfs de razzia-beelden van vorig jaar vertoond. Russen die bang zijn voor Sovjet-toestanden: je hebt geen ondertitels nodig om die beeldspraak te kunnen verstaan.

http://www.youtube.com/watch?v=KhiEZAju4tA&feature=youtu.be#t=5m0s

Razzia Culemborg: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/02/razzia-culemborg-door-politie-en.html


                   
Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse3 opmerkingen:

 1. Continuering van 'family life'
  Het Europees Verdrag van de Rechten voor de Mens uit 1950 heeft de omgang van kinderen met ouders als een mensenrecht omschreven. Dat geldt sindsdien voor alle ouders en voor alle kinderen, onafhankelijk van hun juridische positie, dus ook voor wat vroeger "onwettige" en "overspelige kinderen heetten", ook voor uit het gezag ontzette en ontheven ouders en voor alle ouders zonder gezag, en "zelfs" voor gescheiden ouders. In Nederland is dat erg langzaam doorgedrongen. De Nederlandse wetgever heeft, na herhaaldelijk aandringen, ja bevelen, uit Europa, pas in 1990 het recht op omgang van kind en ouders uitdrukkelijk in de wet vastgelegd. Ook overeenkomsten tussen de ouders strekken tot wet en kunnen niet eenzijdig worden ontbonden. Maar zoals de Duitse dichter Heine schreef: in Nederland gebeurt alles honderd jaar later. Er zijn verzorgende ouders, meestal moeders, die na scheiding de omgang met de vader "stopzetten". Er zijn raden en rechters, niet allemaal, die dit laten gebeuren, ook als vader een beroep op hen doet. Wat is voor kind en ouders de zin van een beroep op de rechter als er niet wordt ingegrepen. In feite worden moeders overtredingen gehonoreerd en honorering van gedrag, dat hebben we bij Skinner al geleerd, leidt tot herhaling van het gedrag ..
  (Peter Hoefnagels, emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht en mediator te Vorden)

  Uit de bijdrage aan het symposium (voorafgaand aan de oratie van prof. Weijers) van prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, sinds 2012 werkzaam bij Fischer advocaten te Haarlem):

  "Begin volgend jaar treedt een grote wet in werking met een nieuwe alomvattende regeling van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er staat zeker een aantal nuttige en wenselijke wetswijzigingen in.

  Toch zal die wet niet echt een oplossing bieden voor de veelvuldige verdragsschendingen (EVRM) die bij een uithuisplaatsing om de haverklap aan de orde zijn. Mijn hypothese is dat rechters bij de toepassing van de regels veel te onkritisch zijn en de daarop van toepassing zijnde verdragsbepalingen niet toepassen. Vandaar mijn stelling: rechters stellen veel te veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming - en de stichting Bureau Jeugdzorg, die het overigens pas echt bont maakt."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat Caroline Forder dus eigenlijk zegt is dat de regels niet worden toegepast, en de verdragsbepalingen ook niet.

   In feite wordt alleen maar GEDAAN alsof e.e.a. volgens de regels gaat.

   Het papier is als altijd geduldig. Hoe groot de onzin die erop wordt afgedrukt ook is.

   Verwijderen
 2. Harde woorden in de Commissie voor de verzoekschriften.

  Het optreden van Nederland (Bjz) in verband met de wens om te verhuizen en de wens om Russisch te spreken met de eigen kinderen wordt door de commissie onbegrijpelijk genoemd.

  De woordvoerder van de Europese Commissie krijgt een stevige veeg uit de pan omdat behoorlijke voorbereiding achterwege is gebleven en omdat Nederland niet voldoende achter de broek is gezeten om tijdig te reageren. Uitstel van behandeling had meer voor de hand gelegen zodat verzoekster (cq Ilja) niet zelf had hoeven komen vandaag.

  De voorzitter houdt de woordvoorder voor dat Hij voorzitter van de vergadering is en als mevrouw begint te lachen krijgt zij toegevoegd dat zij kan vertrekken als zij e.e.a. grappig vindt.
  De Europese Commissie vertoont kennelijk dezelfde aanmatigende houding als de Nederlandse overheid.

  In de Commissie wordt genoemd:
  - dat een verbod op verhuizen en een verbod om Russisch te spreken niet geldig kan zijn;
  - dat de manier waarop kinderen in Nederland uit huis worden gehaald 'de verbeelding te boven gaat';
  - dat men geschokt is door de feiten;
  - dat men niet begrijpt dat de rechter zich baseert op verzinsels en misleiding;
  - dat men de indruk heeft dat Nederland beantwoording van een brief van de Commissie vertraagt omdat de kwestie onwelgevallig is;
  - dat de Nederlandse werkwijze onbegrijpelijk is in het licht van de Nederlandse claims m.b.t. mensenrechten;
  - dat het 'kristalhelder' is dat het een grove schending van regels en rechten is als kinderen op ondeugdelijke gronden worden weggehaald;
  - dat het een grof schandaal is dat Nederland preekt tegenover andere lidstaten terwijl Nederland zelf dit soort ernstige misstanden laat bestaan;
  - dat de rechter ten onrechte de BEWERINGEN van instanties laat voorgaan op standpunten van ouders;
  - dat de rechter zich ten onrechte niet op waarheid baseert;
  - dat de instanties kennelijk de gelegenheid krijgen om fout op fout te stapelen;
  - dat de kinderen en (in dit geval) de moeder daarvan ten onrechte het slachtoffer zijn van e.e.a.

  Ik ben benieuwd hoeveel ontwijkende kletspraat en/of onzin het antwoord op de brief van de Commissie uiteindelijk zal bevatten.

  BeantwoordenVerwijderen