vrijdag 8 februari 2013

Sloopauto voor de liefhebber

Gezocht: Iemand met veel geld en kennis die een sloopauto wil hebben!
Erik Gerritsen 05 februari 2013
Iedereen die mijn columns een beetje volgt weet dat ik een groot voorstander ben van de transitie jeugdzorg. Ik geloof in de gemeente als de bestuurslaag die bij uitstek in staat is om het huidige zieke jeugdzorgsysteem fundamenteel en duurzaam te transformeren. Ik ben er ook van overtuigd dat de gemeenten daartoe uiteindelijk goed in staat zullen blijken te zijn.
Maak ze verantwoordelijk en ze gaan zich verantwoordelijk gedragen. Dat geldt zowel voor grote als voor kleine gemeenten. Daar waar de schaal te klein is om goede jeugdzorg te realiseren zullen gemeenten de samenwerking zoeken. De samenvoeging van de geldstromen zorgt ook nog eens voor een forse financiële prikkel om het goed te doen voor kinderen in de knel.
Er is eigenlijk maar één groot zorgpunt dat door meerdere partijen zoals de Kinderombudsman en de Commissie Samson terecht naar voren is gebracht: zijn de gemeenten op tijd in staat om deskundig opdrachtgever te zijn? 1 januari 2015 komt steeds dichterbij en al in september van dit jaar moeten gemeenten belangrijke beslissingen nemen over de nieuwe vormgeving van de jeugdzorg.
Een bekende regel uit de leertheorie is dat je 10 procent leert door kennisoverdracht, 20 procent door het anderen te zien doen en 70 procent door het zelf te ervaren. Deskundig opdrachtgever wordt je dus vooral door ervaring op te doen met het leidinggeven aan ontwikkelingen in de jeugdzorg in de praktijk. Niet voor niets heb ik in een eerdere reeks columns met tips voor de gemeenten om deskundig opdrachtgever te worden eerst en vooral gepleit voor snel beginnen met experimenteren, voor het leren kennen van de praktijk van de jeugdzorg.
Ik geloof er oprecht in dat gemeenten, mits gebaseerd op ervaringskennis, de beste opdrachtgevers zullen worden die de jeugdzorg ooit gehad heeft. Met nog bijna twee jaar te gaan zou je denken dat er nog tijd genoeg is om die ervaringskennis op te doen en voor een deel is dat ook zo. Maar al over acht maanden inclusief de zomervakantie moeten gemeenten cruciale beslissingen nemen over de nieuwe vormgeving van het jeugdzorgstelsel. Beschikken de gemeenten dan al over voldoende ervaringskennis uit experimenten om de juiste beslissingen te nemen? Ik begin het me zo langzamerhand af te vragen.
We wisten al in 2010 welke kant het op zou gaan. Het is nu begin 2012 en ik zie heel veel beleidsnotities en ivoren toren discussies in stadhuizen en relatief weinig experimenten. Dat experimenteren begint op verschillende plekken wel steeds beter op gang te komen, maar ik ga ondanks mijn enthousiasme voor de transitie steeds meer twijfelen of er nog tijdig voldoende ervaringskennis opgedaan wordt door gemeenten om in september 2013 goed gefundeerde beslissingen te nemen over de toekomst van de jeugdzorg. We gaan het toch niet meemaken dat het unieke politieke momentum om nu eindelijk eens de jeugdzorg duurzaam te transformeren, uiteindelijk toch weer ontaardt in de zoveelste ronde kapot organiseren?
Voor nu kan ik de gemeenten alleen maar oproepen om het experimenteren te versnellen, in het bijzonder als het gaat om het oefenen met opdrachtgever schap voor de meest kwetsbare kinderen in de drang/dwang gezinnen. Dat kan heel simpel met een veldtafel onder regie van de gemeente waarin alle multiprobleemgezinnen van een integraal plan van aanpak worden voorzien, waar onnodige instroom naar drang/dwang kan worden voorkomen en waar afspraken kunnen worden gemaakt over het zo snel mogelijk afschalen naar gemeentelijke nazorg van drang/dwang gezinnen. Een veldtafel waarin de gemeente kan experimenteren met virtueel opdrachtgeverschap van de huidige drang/dwang taken van de Bureaus Jeugdzorg.
Zo’n veldtafel kan elke gemeente bij wijze van spreken morgen starten. Dan is er wellicht nog voldoende tijd om de ervaringskennis op te doen die nodig is om in september verstandige beslissingen te nemen. Gebeurt dat niet dan voorzie ik twee scenario’s. Of de gemeenten schrijven het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van het kapot reorganiseren van de jeugdzorg, of de gemeenten worden gedwongen om zich eerst te focussen op de transitie (opdrachtgever worden) en pas daarna vaart te maken met de transformatie (inhoudelijke verandering). Dit om te voorkomen dat de meest kwetsbare kinderen met het badwater van een ondeskundig vormgegeven transformatie worden weggegooid. Het eerste scenario is een ramp voor kinderen in de knel. In het tweede scenario worden kansen gemist om al de komende jaren stappen voorwaarts te zetten met betrekking tot de transformatie en zal het onmogelijk blijken om de ombuigingstaakstelling zonder kaasschaaf en kaalslag te realiseren.
Ik roep de gemeenten dan ook nog eenmaal op tot het maken van tempo met het opdoen van ervaringskennis. Doen ze dat niet, sta dan niet raar te kijken als ik rond september 2013 een column schrijf over de noodzaak om op de rem te trappen.
Erik Gerritsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik heb de column van onze Erik toch maar weer eens gelezen……..
Het is het verhaal van gewoon een slechte autohandelaar die probeert een wrak, dat al jáááren lang niet goed rijdt en eigenlijk allang slooprijp is, waar al verschillende ‘reparatie’ werkzaamheden op zijn uitgevoerd en al heel veel geld heeft gekost, van de hand probeert te doen. Hijzelf, als chef van de garage bleek niet in staat met zijn eigen ‘deskundige’ monteurs dit wrak weer aan de praat te krijgen, ondanks alle pogingen daartoe. Deze auto was al een gevaar op de weg! Zeker voor de inzittenden.
Daar mocht dus eigenlijk niet meer mee gereden worden!
Vervolgens probeert hij anderen te overtuigen in eerste instantie, dat dit wrak,  weliswaar onder supervisie, van zijn (inmiddels gebleken “deskundige” monteurs waar je OOK nog weer eens voor moet betalen!) misschien weer veilig zou kunnen rijden, maar zegt van te voren dat hij zo zijn twijfels heeft over de deskundigheid van die andere monteurs.
Met een APK keuring (IJG) waaruit blijkt dat er nogal wat aan mankeert zou een autohandelaar zo’n 'doodziek' wrak niet eens van de hand mogen doen! Maar ja…..
En welke “klant” zou zo’n wrak nu willen aanschaffen, die verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen, als die klant van te voren weet dat het nog héél veel gaat kosten VOORDAT zo’n wrak weer veilig kan rijden? Aan opleiding, rekruteren, gereedschap, stalling e.d.?
Een klant die zelf moeite heeft rond te komen met zijn eigen budget? Zou meneer Gerritsen toch tot inzicht zijn gekomen dat het niet oké is zo’n vehikel te slijten?
De meeste mensen weten uit ervaring dat je nooit of te nimmer een sloopwagen moet aanschaffen om daarmee op de weg te rijden. Of je moet een rijke stinkerd zijn met een hobby en heel veel kennis van auto’s! Een rijke stinkerd met de al aanwezige 'know how' en gereedschap, die waarschijnlijk niets hoeft te 'organiseren' om zo’n wrak te 'stallen' en probeert er iets van te maken.
"NIET op de rem trappen meneer Gerritsen, maar laat dit wrak linea recta naar de sloop rijden!"


ANONIEM


                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

7 opmerkingen:

 1. Juist handig die 400+ gemeenten verantwoordelijk maken: verdeel en heers.

  De gemeenten kunnen nooit op tegen de jz-lobby, dus kassa!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Erik G. Vertrouwt erop dat de gemeenten de mooipraat van de bjz-lobby overnemen opdat BJZ op dezelfde voet zal kunnen doorgaan.
  Hij wacht zich er wel voor om die gemeenten voor te lichten met de ervaringen van door BJZ ge-epateerde gezinnen.
  Hij hoedt zich om die gemeenten de wetenschappelijke bevindingen van onafhankelijke diagnostiek-werkende wetenschappers buiten BJZ te verstrekken, want dan zouden de gemeenten wel eens een andere weg willen inslaan via echte diagnostiek, dat uieindelijk goedkoper en veiliger zal uitpakken dan de veelal schadende manier van BJZ.
  Heeft Erik G. ooit eens het volledige begrip 'diagnostische waarheidsvinding' eerlijk gebruikt?
  Heeft Erik ooit de wantoestanden van de insinuerend-werkende vloer van BJZ ge-openbaard?
  Heeft hij ooit andere wetenschapsrapporten gelezen en gebruikt dan die welke met BJZ-opdrachten en -gegevens zijn samengestelt?
  Gebruikte hij ooit echte wetenschappelijke rapporten die concludeerde dat BJZ beter geheel kan worden opgeheven, en daarvoor in de plaats het Jeugdbeschermingsplan zou moeten worden ingezet? Heeft hij dat plan doorgegeven aan gemeenten en politiek?
  - Ongetwijfeld niet!
  Hij is dus selectief en dus oneervol grootverdienend, over hoofden en harten van grootwordende kinderen heen. Welk een slapend geweten moet zo'n grootverdiener als bestuurder wel hebben?
  - Om meelij mee te hebben.
  - Zielig oneervol. Bepaald geen held.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooie vergelijking! Oude onderdelen dumpen bij amateurs met de opdracht er een limousine van te bouwen aan de veldtafel. De gemeenten kennen toch zeker nog wel het oude spreekwoord: een gegeven paard moet je niet in de bek kijken.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dit is Erik's slotopmerking;

  ''Ik roep de gemeenten dan ook nog eenmaal op tot het maken van tempo met het opdoen van ervaringskennis. Doen ze dat niet, sta dan niet raar te kijken als ik rond september 2013 een column schrijf over de noodzaak om op de rem te trappen.''

  Tsja gemeentes....nu weet u wie de baas is in Jeugdzorgland...als u er een potje van maakt, dan krijgt u een column van onze Erik om de oren....

  Dan volgt het column-zweepje van Erik...nu iedereen bang worden hoor!
  Jaag ze op Erik, zet die luie gemeente-varkens aan tot actie. Het is de hoogste tijd! Geen tijd meer te verliezen. Nu moet en zal het gebeuren.

  Maar waarom zou het bij gemeentes beter gaan dan bij het Rijk of de Provincies....en dat ook nog terwijl gemeentes opgeschaald worden door fusies tot grotere eenheden.

  De afstand van de gemeente tot de burger zou klein zijn...laat me nou niet lachen. Gemeentes zijn minstens zo bureaucratisch als welk overheidsorgaan ook. Ook hier is de afstand burger/gemeentelijke overheid enorm en die wordt alleen maar groter.

  Zou het niet zijn dat de hete aardappel Jeugdzorg van het bordje Provincie, doorgeschoven wordt naar het gemeentelijk bordje en dat dit gelijk de kans biedt bezuinigingen door te voeren?

  Zo wordt over het algemeen bestuursproblematiek in dit land opgelost...gewoon doorschuiven naar een ander bestuursorgaan.

  Dus nu kunnen de wethouders hun borstjes nat maken...aan de ene kant trekt de Jeugdzorg-lobby aan ze en aan de andere kant protesterende ouders en kinderen die KLEM komen te zitten bij Jeugdzorg en andere instanties. Menig wethoudertje komt zo eveneens klem te zitten.

  Arme wethoudertjes, vaak nog beperkt ook in competentie, die straks echt onder vuur komen te liggen...

  Voor protesterende slachtoffers van Jeugdzorg, wordt zo'n dicht in de buurt zijnde en niet al te snuggere verantwoordelijke wethouder wel een aantrekkelijk iets om tegen te demonstreren, actie te voeren of wat dan ook.

  Dat gaat weer veel publiciteit opleveren...en of de verantwoordelijke instanties daar nu zo blij mee zijn?...maar de slachtoffers rest helaas niets anders.

  Opa  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tja en Erik Gerritsen zet wethouder Hilhorst alleen maar meer klem. Vandaag weer in het NRC over het zogenaamde succes van de Eigen Kracht Conferenties (not), eerder deze week in het Parool (meer geld nodig anders lopen wachtlijsten op) en natuurlijk in Binnenlands Bestuur deze column met de strekking: 'Erik waarschuwt nog 1 keer...'

  Ga er maar aanstaan wethouder Hilhorst! De enige manier is om die man zo snel mogelijk weg te krijgen of Hilhorst weet nu al wie zijn grootste vijand wordt. Een probleem, hij reageert te laat. Of het moet zo zijn dat Hilhorst achter de schermen al bezig is Erik Gerritsen aan te pakken en wij dat niet weten.

  Laten we het hopen want dit loopt uit de hand. Weken-, maandenlang wordt Hilhorst nu gewaarschuwd van alle kanten tegen Erik Gerritsen en over de problemen bij BJAA. En toch krijgt Gerritsen deze week ruimte voor zijn media-offensief. Mind you: de man staat ook nog onder hernieuwd dreigend toezicht van de inspectie wegens disfunctioneren. Kortom: hondsbrutaal!

  Zojuist twitterde Erik Gerritsen dat Hilhorst Jeugdzorg Darkhorse niet moet geloven, zijn reactie op het retweeten van Hilhorst van de open brief van Jeugdzorg Dark Horse, wat moedig was. Maar ook prof. Corine de Ruiter heeft de open brief van Jeugdzorg Dark Horse geretweet en ook zijn er nog waarschuwingen van vele andere kanten. Waaronder dus die dreigende nieuwe OTS van BJAA zelf van de Inspectie.

  Jeugdzorg Dark Horse, het zou belangrijk zijn om alles over BJAA en Gerritsen onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad van Amsterdam, alle twitteraccounts daarvan zoeken en hen twitteren. Ook Hilhorst steeds weer linken twitteren. Zo gaan steeds meer mensen Jeugdzorg Dark Horse lezen en ontstaat er een tegenkracht voor de continue lobby van Erik Gerritsen voor zijn eigen belangen.

  Want wie is er hier nu leugenachtig? Wie ontkent alle kritiek al jaren? Wie laat kritiek weg censureren uit Binnenlands Bestuur? Wie zegt dat critici niet deugen en leugens verspreiden terwijl die critici allees met bewijzen kunnen hard maken? Laat de gemeente dan een waarheidscommissie instellen naar al die klachten over Gerritsen en BJAA! Laat Gerritsen dan maar uitleggen hoe dat kan, de klachten zijn vaak tot in de puntjes gedocumenteerd.

  Vergeet ook de RMO niet te twitteren over hun nieuwe aanwinst, deze zogenaamde 'wetenschapper' die niets anders doet dan lobbyen met oneigenlijke en onwetenschappelijke argumenten voor zijn eigen disfunctionerende club. En vergeet niet de twittercontacten van Gerritsen ook te verwittigen. Het is nu werkelijk mooi geweest, wat zou het een opluchting voor Amsterdam zijn als deze manipulator eindelijk zijn biezen pakt en emigreert.

  Manipulator is geen laster, integendeel. Lees dit stuk maar eens over hoe Gerritsen jaren geleden al bekend stond toen hij nog gemeentesecretaris was. Hij stond bekend om het manipuleren van informatie vanuit de ambtelijke diensten naar de politiek, om misbruik te maken van nieuwe wethouders die zich nog in moeten werken om zijn eigen zin door te drukken en om het uit de weg ruimen van tegenstanders met harde hand.

  Precies dus waar nu alle klachten over hem en BJAA ook over gaan! http://www.mediastudies.nl/nap2/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=719

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Iedereen die mijn stukjes en artikelen leest weet dat ik ook een groot voorstander ben van de 'transitie van de jeugdzorg' en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeenten, maar niet zoals dhr. E.G. gedacht had: ook ik lees zijn columns en ik weet dat hij op de eerste plaats in feite de macht als 'gecertificeerde instelling' wil behouden en vooral méér geld.

  Ervaring met auto's, zowel reparatie als sloop heb ik en het slopen van de 'PopenVilla' is , met enige hulp van anderen, goed gelukt.

  Soms moet men iets slopen om weer iets goeds op te bouwen.
  Mijn transitie idee, iets anders dan dat van E.G. die dan helaas voor hem een andere baan zou moeten zoeken, is, kort gezegd:

  Sloop dat hele BJZ en geef hun medewerkers een maatschappelijk nuttige functie als medewerkers milieudienst of boswachters dan wel parkwachters, maar laat ze uit de buurt van kinderen blijven...

  Leg de verantwoordlijkheid en zorg voor kinderen op de eerste plaats bij de liefhebbende ouders.

  Kleine (huishuidelijke- en opvoedings-) problemen: hulp door vrijwilligers als bijvoorbeeld Home Start of maatjesprojecten etc.. Eis daarbij dat de vrijwilligers minstens zelf kinderen hebben en ouders op gelijkwaardig niveau bijstaan.

  Bij ernstige kind-gerelateerde aandoeningen ouders / kinderen rechtstreeks dan wel via de huisarts toegang geven tot de échte deskundigen als (kinder)- psychiater/psycholoog dan wel orthopedagoog: men verkrijgt dan direct de JUISTE HULP op het hoogste niveau.

  Waar is BJZ dan wel 'de gecertificeerde instelling' dan goed voor? NERGENS, opdoeken dus.
  (Woordkeus van prof. J. van den Acker in artikel in de Volkskrant / ca. 2010)

  En die (half)criminele, aso gezinnen dan met verslaafde ouders die kinderen mishandelen en verwaarlozen? DAAR is de officiële justitiële instelling Raad voor de Kinderbescherming' toch voor... wat doen die eigenlijk, behalve BJZ en AMK napraten???

  Dus DH: ga nog ff door met slopen en probeer het idee van GOEDE jeugdzorg mee uit te dragen. Mijn ideeën heb ik hier al vaker opgeschreven... nu nog het uitdragen en steun vinden in de samenleving. DH jullie kunnen hiermee van zéér groot nut zijn... ga zo door!!


  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Hallo ik heb ook een sloopauto waar kan ik die het beste verkopen?

  BeantwoordenVerwijderen