donderdag 21 februari 2013

Ilja tijdens de hoorzittingIlja in het Euro Parlement na de hoorzitting

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/02/jeugdzorgvideo_spaanse_man_pra.html

Haters gaan haten, maar Ilja trekt zich er geen kudt van aan. Na vertoning van de uithuisplaatsings-video van zijn broertje en zusje in het Kremlin, gaf hij Jeugdzorg vanmiddag weer wat om over naar huis te bellen (): een toespraak voor het Europese Parlement. 
Over hoe Bureau Jeugdzorg Gelderland het leven van zijn moeder, zijn broertje en zijn zusje al een jaar verneukt omdat de bemoedermaffia te diep met hun makkelijke kapsels in de eigen bureaucraten-aars zit om te kunnen bevatten dat ze in dit geval meer kwaad doen dan goed. Vanwege een Spaanse conjo die door de video heen tolkt, staat de spreektekst van Ilja hierrr als pdf. Na bijna een jaar is het verhaal ook doorgedrongen tot de MSM: zie Nu.nl voor verslaggeving over de kwestie in het Europarlement. Mogen die koters dan nou eindelijk eens naar huis, goedverdoeme?


Europees parlement buigt zich over Jeugdzorgzaak

BRUSSEL - Een in Nederland woonachtige Letse familie wordt woensdag in het Europees Parlement gehoord naar aanleiding van door hen ingediende klachten over het functioneren van Jeugdzorg.


De zaak draait om de Letse Jelena Antonova, van wie Bureau Jeugdzorg twee kinderen uit huis heeft geplaatst. Volgens de moeder heeft dat te maken met discriminatie, omdat zij te gebrekkig Nederlands spreekt.

Daarnaast wordt er gesteggeld over het feit dat het de moeder is verboden om bij een bezoek aan haar kinderen Russisch te spreken.

Inmiddels heeft het Letse Europees parlementslid Tatjana Ždanoka zich over de zaak ontfermd. Woensdag is er een hoorzitting in het Europees Parlement waarbij de zaak wordt besproken.

De familie hoopt dat wordt erkend dat mensenrechten worden geschonden en dat dit ertoe zal leiden dat de twee kinderen naar huis kunnen.
"Dat gebeurde ook in een Deense zaak. Dan worden eindelijk de fouten rechtgezet", vertelt zoon Ilja tegenover NU.nl. In dat geval besloot de overheid kinderen bij een familie terug te brengen.

Emotionele zaak

In de zaak spelen veel emoties tussen Jeugdzorg en de familie Antonova. De zaak is in Nederland diverse malen voor de rechter geweest. Bovendien zijn er opnamen van de uithuisplaatsing op GeenStijl gepubliceerd, waarbij hoorbaar is dat de kinderen erg overstuur zijn. De politie probeerde het filmen te verbieden.

Tegen zoon Ilja is door Jeugdzorg meerdere malen aangifte gedaan. Hij werd daarop aangehouden, maar geen van de aangiften leverde voldoende bewijs voor vervolging op. Bureau Jeugdzorg zit met de situatie in de maag en heeft de uitvoering overgedragen aan het Leger des Heils.

Sinds Ilja gesproken heeft met de media mag hij zijn broertje en zusje al 8 maanden niet meer zien. Bureau Jeugdzorg wil niet reageren op de zaak om de privacy van het kind te beschermen. Wel wil ze aangeven dat het niet Nederlands spreken op zichzelf geen grond voor uithuisplaatsing is.

De gang van zaken heeft inmiddels internationale aandacht gekregen. Zo werd op een conferentie in Rusland over de perikelen bij bureau Jeugdzorg Gelderland gesproken.

Door: NU.nl/Brenno de Winter


                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


6 opmerkingen:

 1. De hoon van de Roemeense vertegenwoordiger zal in Den Haag waarschijnlijk niet goed vallen.

  Au, au, wat een schande.

  Dat komt er van als je altijd met het opgeheven vingertje klaar staat terwijl in eigen huis de drek bijna tot aan het plafond staat ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. 'Kind terug naar Nederland door justitiefout'

  KEMPEN - Een zwakbegaafd 12-jarig Nederlands meisje dat jarenlang is misbruikt, wordt België uitgezet.

  Dat komt door fouten bij justitie in België én Nederland, schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg donderdag.
  Het meisje S. was bijna 6 toen ze door een Nederlandse jeugdrechter bij een gezin in het Vlaamse Kempen geplaatst werd. Daarvoor was ze zwaar misbruikt en verwaarloosd. Sindsdien gaat het langzaam beter met haar, aldus haar moeder.
  Op 11 februari kreeg het gezin echter van de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken te horen dat S. binnen 30 dagen terug moet naar Nederland, omdat S. geen geldig identiteitsbewijs heeft. Dat zou komen door de Nederlandse rechter die geen voogdij aan de pleegouders gaf en het parket van Turnhout dat het meisje niet onder een jeugdrechter heeft geplaatst.
  Nederland werd niet door de Belgische autoriteiten op de hoogte gesteld van het uitwijzingsbevel. Het verzoek zou ook niet van de Nederlandse biologische ouders komen, aldus de krant.

  Bron: ANP

  Wanneer zal het gesol met kinderen en het onvoorstelbare geknoei van de overheid stoppen?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit rapport van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is in 2003 uitgekomen.

  ***
  Vraaggerichte hulp, motivatie
  en effectiviteit jeugdzorg

  1. Inleiding
  1.1 Vraaggerichte en effectieve jeugdzorg: een spanningsveld?
  In veel publicaties over de jeugdzorg lezen we dat de hulpverlening vraaggericht moet zijn (zie o.a. Concept Wet op de Jeugdzorg, 2001; Dronkers, 2002; Prakken e.a., 2002; Welling,
  2000).
  Daarbij is het de opgave van de hulpverlener om na te gaan wat de cliënt van de hulpverlening vraagt. Vervolgens moet hij de hulp daar zo goed mogelijk op laten aansluiten.
  Tegelijk lezen we op veel plaatsen ook dat de hulpverlening effectief moet zijn (zie o.a. Concept Wet op de Jeugdzorg, 2001; Ministerie van Justitie, 2003). Uitgangspunt daarbij is dat de professionele zorg meer resultaat moet opleveren dan wanneer die zorg niet wordt geleverd. Zonder dat uitgangspunt vervalt immers elke legitimiteit van de professionele zorg.

  ISBN 90-5957-077-4

  Dit rapport is te verkrijgen via (NB!) www.jeugdzorg.nl of te bestellen bij:
  NIZW Uitgeverij
  Postbus 19152
  3501 DD Utrecht
  Telefoon (030) 230 66 07
  Fax (030) 230 64 91
  E-mail Bestel@nizw.nl

  ***

  Inmiddels zijn we 10 jaar verder.

  “Uitgangspunt daarbij is dat de professionele zorg meer resultaat moet opleveren dan wanneer die zorg niet wordt geleverd. Zonder dat uitgangspunt vervalt immers elke legitimiteit van de professionele zorg.”

  Als nu in 1/3 van de gevallen geen resultaat wordt behaald, en in nog eens 1/3 van de gevallen verslechtering optreedt, dan “vervalt immers elke legitimiteit van de professionele zorg”?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dat 75% of 72% niet effectieve BJZ-hulp betreft zagen onafhankelijke wetenschappers. Zij adviseerden een ingang met specialisten. Vrijwillig en geen fuik. Doegroepcentra. "BJZ moet opgedoekt worden".
  BJZ heeft geen valide maatstaven om te indiceren, het is sociaal werk qua niveau, te laag m.b.t. IVRK 24.
  Een specialist (Arts-niveau) in de ingang, dat is dus duidelijk niet in het belang van BJZ-zelf. Werkgelegenheid beschermen.
  BJZ is allergisch voor onafhankelijke diagnosten. Dus is BJZ niet legitiem bezig naar internationaal recht.
  Niet in het belang van het kind, dat ontvankelijk is voor geleur en gesleur.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. LJN: BI6369
  3.4. Het hof overweegt als volgt.
  Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is het het hof gebleken dat [zoon] een kwetsbaar kind is met een zware geestelijke en lichamelijke handicap, waardoor hij veel hulpverlening en zorg behoeft. Dat er – thans nog – sprake is van een bedreiging van de zedelijke en geestelijke belangen of de gezondheid van [zoon] en dat andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of zullen falen, is naar het oordeel van het hof echter onvoldoende gebleken.

  Vast staat dat de gezinsvoogd al geruime tijd – in ieder geval al sinds augustus 2008 – niet meer toekomt aan zijn taak, namelijk het coördineren van de benodigde hulpverlening voor [zoon], omdat hij niet meer tot het gezin wordt toegelaten. Desondanks blijkt het goed te gaan met [zoon] en blijkt er veel, door de vader geregelde, hulpverlening in het gezin te zijn ten aanzien waarvan niet is gebleken dat deze onvoldoende bij de behoeften van [zoon] zou aansluiten.

  Daar komt bij dat de gezinsvoogd ter zitting desgevraagd niet heeft kunnen aangeven hoe de stichting invulling kan geven aan de ondertoezicht- stelling van [zoon] in de situatie dat de ouders ieder contact met de gezinsvoogd – blijven – weigeren. Het hof heeft daar begrip voor. Naar het oordeel van het hof heeft onder dergelijke omstandigheden een gezinsvoogd echter geen taak van betekenis (meer) te vervullen, reeds omdat hij feitelijk geen toezicht kan uitoefenen. Een verlenging van de ondertoe- zichtstelling acht het hof dan weinig zinvol, zodat ook om die reden de beschikking waarvan beroep vernietigd zal worden.

  Zo kan je dus ook van een ots afkomen!

  3.6. Het hof zal het verzoek van de vader tot veroordeling van de stichting in de proceskosten afwijzen, nu de vader dit verzoek niet nader heeft onderbouwd en het hof geen enkele aanleiding voor een dergelijke proceskostenveroordeling ziet.

  Maar vader mag van het hof wel zelf alle proceskosten aftikken, ondanks de ten onrechte opgelegde/verzochte Bjz-terreur ..

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Mij bekruipt bij dit epos het gevoel over het Salomonsoordeel. Voor wie het niet kent, twee vechtende vrouwen kwamen bij Salomon, strijdend over het moederschapt van het kind. Salomon besloot dat het kind dan maar in tweeën zou moeten worden gehakt.
  De zich onheus voordoende moeder ging hier schamper mee akkoord, de moeder weigerde, ze verzocht koning Salomon om het kind dan maar aan die andere vrouw te geven. Zodat het tenminste bleef leven.

  Daarop gaf Salomon het kind aan de echte moeder, wetende dat moeder-liefde het leven van het kind belangrijker achtte dan het bezit.

  En dat verhaal gaat hier mijn ziens hier ook op. Iljia en zijn moeder lijken te strijden voor hun gelijk (wat hij aan zijn zijde heeft) en ondertussen worden de kinderen geslachtofferd in de strijd omdat gelijk te krijgen.

  Zoals ik zie zal het gebeuren dat de Raad een verzoek zal indienen voor een verstrekkende maatregel om de moeder uit haar gezag te laten zetten, de volgende stap zal of zijn dat de kinderen van pleeggezin naar tehuis enz enz terecht komen of bij vader geplaatst gaan worden.

  Volgens mij zijn is in deze zaak het kinderbelang het meeste gediend als moeder instemt dat op voorwaarde dat de kinderen bij vader geplaatst gaan worden (en geplaatst blijven), zij hiervoor toestemming geeft.
  Al zou het waar zijn dat vader zijn kinderen wel eens geslagen zou hebben, dan zijn de kinderen toch vele malen beter af bij de eigen vader dan van pleeggezin naar pleeggezin verplaatst te worden.
  Plus moeder houdt haar gezag en kan altijd bij de Belgische rechter om omgang verzoeken of wijziging verblijfplaats.

  Het Nederlandse spreekwoord is: Strijdend ten onder gaan.
  Het spreekwoord is NIET: Strijdend winnen.

  Veel wijsheid toegewenst Iljia en moeder.

  BeantwoordenVerwijderen