vrijdag 1 februari 2013

De lege terminologie van BJz - deel 3


- "Het kind heeft geen hechtingsstoornis en moet dus uithuis geplaatst", terwijl het kind in het land van herkomst haar jongere broertjes moest verzorgen nadat moeder was vermoord, en het misbruikt was geweest door het pleeggezin daarna, en leed onder de adoptie naar een vreemd land, waar het moest accepteren dat het niet meer hoefde te verzorgen - dit nam de gezinsvoogd niet mee en liet geen diagnose doen met zulk een historie, en waarom uithuis plaatsen?;

- "De kinderen worden te vroeg op het schoolplein afgeleverd, en wel om 8:00 uur, dus moeten ze uithuis geplaatst vanwege slechte moeder", zonder te zeggen dat ze met wind tegen fietsend net op tijd voor school om 8:15 aankomen en enkel met wind mee vroeger zijn, en wat heeft dat met de 'therapie UHP' te maken?,

- "De kinderen dragen smoezelige kleding, dus kan moeder niet verzorgen en is UHP nodig", terwijl niet gezegd wordt dat de bijstandsmoeder tweedehands kleding moest kopen, deze dagelijks wast en strijkt, en weer rijst de vraag waarom dan UHP?;

- "Het adoptiekind heeft geen hechtingsstoornis dus moet het gesloten geplaatst worden", zonder uitleg aan de rechter hoe dit als therapie dan wel werkt, wetende dat het kind vóór het bemoeien van BJZ, wel is gediagnosticeerd en wel een hechtingsstoornis bleek te hebben en de juiste therapie, echte therapie van een deskundige, nodig had;

- "Het gezin heeft een vechthond in huis en dat is bedreigend voor het kind", dus wil BJZ uithuis plaatsen met de wetenschap dat de vechthond
een gezellige en lieve Golden Retriever is, maar dat weet de rechter niet;

- "Het kind loopt achter, dus OTS en mogelijk straks UHP, dat bekijken we nog als BJZ", terwijl er aanwijzingen zijn waardoor de ouders zich afvroegen of het kind niet naar een school voor hoger begaafden zou moeten, wegens het vervelen en gedemotiveerd raken, maar BJZ wil geen diagnostisch onderzoek doen;

- "De moeder voedt alleen op en kan dus het kind niet geven wat het nodig heeft", aldus de indiceerder van AMK/BJZ zonder enig onderzoek, terwijl de ex en vader dichtbij woont en samenwerkt als ouders, en zo wordt de rechter weer op het verkeerde been gezet;

- "..................", .................. {beweringen tegenover feiten)!

TS

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html


4 opmerkingen:

 1. - "De moeder heeft parasietenwaan en dus moet het kindje uithuisgeplaatst worden", terwijl de moeder had geklaagd over jeuk bij moeder en kindje, en de invallend huisarts kon de oorzaak niet vinden, doch na bouwkundig onderzoek bleek er glaswolsplintertjes uit het ventilatiesysteem te komen, die volgens de ARBO-wet jeuk tot allergiereacties kan opleveren bij werknemers en daarvoor beschermd dienen te worden door de werkgevers, dus waarom mogen wonende mensen dan wel blootstaan aan glaswol en dan niet klagen, maar het kindje is nu al enkele jaren uithuisgeplaatst onder telkens weer smoesjes van BJZ richting rechter;

  - "We zullen onderzoeken", zegt de gezinsvoogd tegen de moeder waar een vertrouwenspersoon bij zat, maar hield die belofte niet want kort daarna voor de rechter komt de gezinsvoogd met de smoes dat de moeder maar moet bewijzen dat ze kan opvoeden terwijl het kindje het huis al uit geplaatst is, en dit zónder enige diagnose, en terwijl het diagnostische rapport over moeder weggewerkt werd uit het dossier - wat vreemd is omdat een beëdigd diagnost universitair geschoold is en de gezinsvoogd niet;

  - "De geadopteerde wegloopster moet uithuisgeplaatst worden", aldus de gezinsvoogd, weer zònder diagnostisch onderzoek, en dat terwijl de geadopteerde (gedocumenteerd) om een adoptiedeskundige vroeg voor hulp, en ze kreeg geen hulp totdat er een kortgeding werd aangespannen omdat de gezinsvoogd niet overlegde met de gedragsdeskundige en beloftes niet bleek na te komen, maar de geadopteerde heeft 2 jaar zonder hulp gezeten, wat demotiverend heeft gewerkt, oei, dat is nog eens 'zorg' van LdH/BJZ;

  - "Ziet u het nog maar een half jaar aan, mevrouw", zei de jeugdzorgwerker tegen een ouder die vroeg om hulp waar de recalcitrante puber bleek opgenomen te zijn door een drugsbende en zijn pinpas met code had verkocht en de ouders sloeg en ging stelen, een bedreiging voor zijn eigen ontwikkeling bleek (BW1:254 lid 1), echter het BJZ schoof dit af, ondanks dat dit werkgelegenheid zou scheppen, dus vragen we: 'is dit te lastig voor BJZ?';

  - "De net 18+ geworden puber hoeft geen WAjong aan te vragen, omdat er niets aan de hand is toen hij door ons UHP is geweest van zijn tweede tot zijn 18e", terwijl de onthechtingssignalen reeds op zijn derde werden gemeld, en test uitwees dat hij niet kon werken wegens gedragsstoornissen, dus hiermee bewees BJZ dat ze niet geëigend zijn om juiste indicaties af te geven, en de rechter nam het over en de 18+-er zwerft dakloos op straat nadat hij enkele werkgevers heeft versleten binnen een maand;

  - "Wij zijn professioneel", antwoord de jeugdzorgwerker tegen raadsheer Van Teeffelen (FJR, 2010, nr. 10, blz. 248) toen deze rechter aan BJZ vroeg hoe de UHP dan moest werken, en zo het antwoord ontweek;

  - "Het kind heeft ADHD en kan dus niet teruggeplaatst worden", zei de gezinsvoogd opeens op de rechtszitting, zonder dat er een diagnose gesteld was, en overviel daarmee de ouders, die de toezegging hadden dat ze geschikt waren bevonden als ouders;

  - "Het kind heeft ADHD dus hoeft het geen behandeling", en vervolgens werd het uithuisgeplaatst met veel Ritalin, terwijl de ouders zelf (deskundiger) hulp hadden gevraagd;

  BeantwoordenVerwijderen
 2. - "De ouders hebben een verkeerde school gevonden dus moet het kind UHP", volgens de indiceerder van BJZ, en kreeg op zijn woord zijn zin.... (betrokkenheid-tonende, universitair geschoolde ouders met ADD-kind);
  + en zo ook:
  - "De ouders hebben geen juiste hulp gevonden dus moet het kind uit huis", terwijl de ouders onderkenden dat hun eerste 'professional' niet op het probleem deskundig was en ze voor een betere jeugdpsychiater hadden ingetaket, maar deze ouders hadden tijdig bijstand en kennis ingeroepen zodat de rechter werd gewezen op Uitvoeringsbesluit bij Wjz, artikel 3 lid 2 (tegenover lid 1):
  Waar er jeugdgezondheidszorg is ingeroepen heeft het (gelukkig) geen recht meer op het laagwaardiger en speculatieve 'jeugdzorg', wat te vaak bemoeierige en manipulatieve OTS en ontzeggende UHP inhoudt (>50%).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. - "Het door de ouders ingeleverde psychiatrisch rapport is volgens ons, BJZ, ongeldig, en komt niet overeen met onze inzichten",
  en zo werpt BJZ echte beëdige specialistische rapporten van tafel en de universitair-geschoolde rechter denkt of gelooft dat de laaggeschoolde jeugdzorgwerker het beter weet dan de doorgeleerde jeugdpsychiater of gewone psychiater, wat op een omgedraaide wereld lijkt;

  - "Het diagnostisch rapport accepteren we als BJZ niet", en de ouders mogen het niet laten zien aan de rechter, alsof BJZ zo veel deskundiger is dan een doorgeleerd arts (en de inspectie ziet het dus ook niet in het dossier zitten);

  - "Wij geven u, moeder, geen (opvoed)cursus om te gaan voldoen aan een goed ouderschap", terwijl de UHP blijft doorwoekeren half-jaar op jaar, en de moeder maar (hoe??) moet bewijzen dat ze kan opvoeden;

  - "Het kind zit veilig in een pleeggezin op een onbekend adres", aldus de gezinsvoogd, en dit omdat BJZ wel suggestief beweert dat er wat met het kind aan de hand was, maar geen diagnose wil laten doen om te onderzoeken hoe het teruggeplaatst kan worden naar zijn vertrouwde omgeving en eigen ouders,

  - "En hierbij geven wij als BJZ een expertiserapport dat de reden tot verlenging bewijst", zonder erbij te zeggen dat het gemaakt is op de geselecteerde signalen en insinuaties van de gezinsvoogdes zelf, en zonder op de vraag van rechter en ouders om diagnostiek in te gaan, zo de rechter bespelend, omdat die denkt dat 'expersierapport' zo iets is als diagnostisch deskundigenrapport van een beëdigd en beroepsethisch werkend specialist;

  - "Ja, ik zal doen wat de gedragsdeskundige zei", en de gezinsvoogd deed het niet en ging haar eigen weg zonder diagnose en plaatste het kindje (als een valse adoptie) bij een vriendin;

  - "Ja ja, ik zorg voor een diagnost om uw dochter te laten onderzoeken op dat probleem", en gaf de te algemeen psycholoogje niet de gevraagde gegevens, zodat deze na een jaar wachten en opvragen geen uitsluitsel kon geven aan de rechter en de UHP werd verlengd met een jaar, wat uiteraard heel goed is volgens het bestuur van BJZ, maar of het kind zonder behandeling dat ook zo opvat is de vraag;

  - "Er is wat met dit kind, dus moeten ook de zusjes ervan uithuisgeplaatst worden", zonder een reden te noemen die steekhoudend wordt bevonden door een echte pedagoog; ....

  BeantwoordenVerwijderen