donderdag 31 januari 2013

De lege terminologie van BJz - deel 2


- "OTS is nodig", terwijl OTS geen therapie is en juist deze werd aangevraagd, omdat er wat men het kind ('in de knel') aan de hand zou zijn en er daarop geen diagnost wordt gezien om de therapie te bepalen,

- "UHP is nodig", zeggende dat het kind ernstig is bedreigd, maar er komt geen diagnost om de juiste weg te bepalen, en bij de vraag om verlenging van UHP, wordt gezegd dat er nog geen vooruitgang is geboekt, dus zou het kind niet teruggeplaatst kunnen worden (alsof dat een steekhoudende uitleg zou zijn!),

- "Het kind heeft een hechtingsstoornis", en dat zonder dat een diagnost dit heeft vastgesteld, wat dus een bespeling van de rechter is, temeer omdat als het zo zou zijn, er een diagnostisch-therapeutisch traject behoort te worden ingezet,

- "Het kind heeft hechtingsstoornis door de ouders", zonder te zeggen dat de ouders bij UHP van de gezinsvoogd het kind te weinig (frequent) mochten bezoeken;

- "Het kind is hechtingsgestoord, want het is ongedurig nadat de ouders (slechts) een uurtje (per maand of langer) op bezoek zijn geweest", terwijl echte pedagogen weten dat dit een teken is dat het kind nog hechting toont en ongedurig is in het pleeggezin, omdat het gestraft werd toen het net aan het wennen was aan z'n ouders, en bezoeken regelmatiger (paar maal dagdeel per week) dienen plaats te vinden;

- "Het kind heeft Asperger", dit zonder diagnose, en zonder therapie bij de ouders en met de ouders, de veiligste omgeving in het beleven van een Asperger, en de gezinsvoogd wil uithuisplaatsing (voortzetten), maar wil geen diagnost raadplegen en geeft geen therapie en wijt de onrust aan het verleden en niet aan een mogelijke Asperger of andere gedragsstoornis (die immers nog niet gediagnosticeerd is);

- "ouders werken niet mee", zeggende dat ouders strijd voeren tegen de mening van de jeugdzorgwerker, maar deze jeugdzorgwerker hoedt zich ervoor om te vermelden dat de ouders steekhoudende argumenten naar voren brachten, die ondersteund konden zijn door een specialist, of die naar ontwikkelingspsychologische inzichten juister waren dan de speculatie van de jeugdzorgwerker,

- "De ouders voeren strijd", als reden voor pleegplaatsing, terwijl de jeugdzorgwerker van BJZ de ouders tegen elkaar heeft opgezet en geen steun bood, en zonder naar het belang van het kind, ook op termijn, te kijken;

- "De ex-echtelieden voeren strijd" zonder dat de jeugdzorgwerker de ouders heeft duidelijk gemaakt dat BJZ gevaarlijk is voor (het tonen van) onderlinge emoties, en zonder duidelijk te hebben gemaakt dat zij hun emoties op een achterste plaats moeten stellen, waar zij ook ouder zijn met een ouderlijke verantwoordelijkheid, opdat het kind niet gaat lijden aan loyaliteitsconflicterende gevoelens, minderwaardigheidsgevoel, gevaarlijk de ouder beschermen en keuze maken, en oudervervreemdingssyndroom (LJN AS6020 en PAS is rechterlijk erkend in LJN BA7155). Ja, daar ziet men de gezinsvoogdij geen rekening mee houden (het is een keuze voor ouders: zichzelf en hun emoties, OF hun kind voorop te stellen onder verantwoord ouderschap van beide ouders, dus als ouders wel samenwerkend, ondanks relationele breuk.);

- ..........(Vult u maar aan)

TS

                    Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. of:
  - "Het kind heeft geen hechtingsstoornis en moet dus uithuisgeplaatst", terwijl het kind in het land van herkomst haar jongere broertjes moest verzorgen nadat moeder was vermoord, en het misbruikt was geweest door het pleeggezin daarna, en leed onder de adoptie naar een vreemd land, waar het moest accepteren dat het niet meer hoefde te verzorgen - dit nam de gezinsvoogd niet mee en liet geen diagnose doen met zulk een historie, en waarom uithuisplaatsen?;

  - "De kinderen worden te vroeg op het schoolplein afgeleverd, en wel om 8:00 uur, dus moeten ze uithuisgeplaatst vanwege slechte moeder", zonder te zeggen dat ze met wind tegen fietsend net op tijd voor school om 8:15 aankomen en enkel met wind mee vroeger zijn, en wat heeft dat met de 'therapie UHP' te maken?,

  - "De kinderen dragen smoezelige kleding, dus kan moeder niet verzorgen en is UHP nodig", terwijl niet gezegd wordt dat de bijstandsmoeder tweedehandskleding moest kopen, deze dagelijks wast en strijkt, en weer rijst de vraag waarom dan UHP?;

  - "Het adoptiekind heeft geen hechtingsstoornis dus moet het gesloten geplaatst worden", zonder uitleg aan de rechter hoe dit als therapie dan wel werkt, wetende dat het kind vóór het bemoeien van BJZ, wel is gediagnosticeerd en wel een hechtingsstoornis bleek te hebben en de juiste therapie, echte therapie van een deskundige, nodig had;

  - "Het gezin heeft een vechthond in huis en dat is bedreigend voor het kind", dus wil BJZ uithuisplaatsen met de wetenschap dat de vechthond een gezeggelijke en lieve Golden retriever is, maar dat weet de rechter niet;

  - "Het kind loopt achter, dus OTS en mogelijk straks UHP, dat bekijken we nog als BJZ", terwijl er aanwijzingen zijn waardoor de ouders zich afvroegen of het kind niet naar een school voor hogerbegaafden zou moeten, wegens het vervelen en gedemotiveerd raken, maar BJZ wil geen diagnostisch onderzoek doen;

  - "De moeder voedt alleen op en kan dus het kind niet geven wat het nodig heeft", aldus de indiceerder van AMK/BJZ zonder enig onderzoek, terwijl de ex en vader dichtbij woont en samenwerkt als ouders, en zo wordt de rechter weer op het verkeerde been gezet;

  - "..................", .................. {beweringen tegenover feiten)!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. - "het kind krijgt maar een boterham mee naar school zonder wat erop, dus kan de moeder de verzorging niet aan", en zo vraagt BJZ een UHP aan, zonder te vermelden dat het een zuurdesemboterham is dat het kind lekker vindt, en zonder te zeggen dat de kaas en een appel ernaast liggen zoals het gezonde kind wil.

  Dit is deel 2.

  Het is vaak zeer vreemd gesteld met de motivering van BJZ in indicatiebesluiten, en lijken meer op verzonnen of verdraaide beweringen dan op iets wat ze voorstellen als 'professioneel'.

  Veelal wordt niet uitgelegd hoe het aangevraagde OTS en UHP positief zou werken in de psyche van het kind. Het blijft bij een bewering, een suggestie, dan dat het uitgelegd kan worden aan ouders en rechter.

  Nooit wordt uitgelegd wat meegenomen werd in de afweging het kind uit huis te plaatsen t.o.v. de belangen van het kind om thuis te wonen en z'n ouders te (blijven) kennen.

  Ook wordt nooit uitgelegd waarom de bezoekregeling daarop zo slecht en a-pedagogisch wordt opgelegd aan de ouders: vaak minder dan een dagdeel per week bezoek, wat pedagogisch niet goed is voor een (jong) kind.

  Dus dit is deel 2.


  BeantwoordenVerwijderen