vrijdag 4 januari 2013

Meer dan 50 jaar falen...Misschien is het volgende ook wel aardig: ik heb nog in mijn archief een brief gedateerd 21-06-1996 (géén foutje) van de landelijke directie Raad voor de Kinderbescherming met daarin de volgende markante zinsnede: '...gaan wij werken aan de professionalisering van onze organisatie...'. Ik antwoordde met een nette brief met daarin mijn opmerking: '... wilt u zeggen dat u de afgelopen 40 jaar amateuristisch heeft aangerommeld over de hoofden van kinderen?'.... Ik heb geen antwoord gekregen....

Ook valt de laatste tijd op dat iedere keer als er weer een miskleun van BJZ in het nieuws komt dat zij komen verklaren dat 'hun professionals hun best doen....' of andere mooipraterijen. Uiteraard met iedere keer de term 'professional' in hun berichtgeving.

Ik reageer dan bijna standaard met de mededeling dat voor professionaliteit 3 criteria vereist zijn: wettelijk vastgestelde beroepsopleiding, beroepsregistratie en rechtspraak (waarheidsvinding).

Alle 3 de criteria zijn bij BJZ niet aanwezig, het zijn dus amateurs. Ook is het niet te verkopen om 'onderzoek' te doen dat bestaat uit roddel, achterklap en aannames. Een professional onthoudt zich van dit alles!

Ik kan niet tot een andere conclusie komen dat het gewoonweg tijd is om BJZ op te heffen: in al die jaren van hun bestaan (vanaf 2005 onder de naam BJZ / eigenlijk vanaf ca. midden 60-ger jaren als JAC/MOB (Jongeren Advies Centrum / Medisch Opvoedkundig Bureau). Meer dan 50 jaar FALEN kan je niet goedkletsen met: 'we moeten meer subsidie' en 'we gaan professionaliseren'!

Nico Mul

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

8 opmerkingen:

 1. Herinnert u zich nog de uitzending van Vara's Ombudsman op 6 januari 2012? Daarin kwamen 4 moeders aan het woord over de gezegende praktijken van jeugdzorg.

  1 Opmerking zal ik tot aan mijn dood toe onthouden!!!
  Een gezinsvoogd die tegen een hoog opgeleide moeder zei:"U mag dan beter opgeleid zijn, maar IK heb de macht!"
  Zodra deze sekte het
  woord "professionaliteit" in de mond neemt, ga ik over mijn nek!! Ik word er letterlijk onpasselijk van.
  Domheid is al jaren aan de macht. In brede zin.

  Oma B.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Bij de rechtspraak is het dezelfde puinhoop.

  Elke uitspraak die redelijk in de buurt zit is meegenomen.

  Bij de ABRS komt nu een 'grote kamer'. Meer paljassen op een rij achter de tafel. Zouden ze een rode mantel krijgen? Hopelijk de laatse fase voordat cassatie bij de HR mogelijk wordt.

  Alles wordt gedaan om toch maar vooral 'hoogste algemene bestuursrechter' te blijven. Dat zelfs veel leken weten dat het een beschamende vertoning is lijkt niemand te deren ..

  De HR zal gehakt maken van die amateurs, gesouffleerd door een paar deskundigen en door stafjuristen op de achtergrond.
  Als je vaker hebt gezien hoe de (buitenwettelijke) 'staatsraad-rapporteur' de vragen van de stafjurist opleest weet je genoeg. Vooral als blijkt dat de imbeciel je antwoorden niet begrijpt.

  Als je er politiek gezien 'tot aan je oksel in zit' kan je altijd nog staatsraad worden, of vice-voorzitter. Zou de politiek e.e.a. daarom laten bestaan ('carrièreperspectief')?

  Onafhankelijke rechtspraak? Laat me niet lachen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd dat dit alles niet meer zo zeer met "Domheid" of "Professionaliteit" te maken heeft.......

  Aan welke organisatie doet u dit onderstaande denken?

  Deze organisatie beschikt over veel geld en probeert over nog meer geld te beschikken via lobby’s, reclamecampagnes enz.
  Deze organisatie intimideert ingetreden leden
  Deze organisatie zaait angst bij ingetreden leden
  Deze organisatie graaft in het verleden van leden en komt met belastende informatie naar buiten bij kritische opmerkingen van leden (of leden die er uit willen stappen) ten aanzien van hun functioneren
  Deze organisatie publiceert leugens
  Deze organisatie zet publiekelijk een zeer schadelijk beeld neer van leden/mensen die kritiek hebben op hun werkwijze of “filosofie”/"visie"
  Deze organisatie klaagt steen en been over negatieve publiciteit of ontkent in alle toonaarden
  Deze organisatie geeft dure cursussen
  Deze organisatie sticht eigen opleidingscentra
  Deze organisatie wil geen opnames of beelden van {kritische) gesprekken
  Deze organisatie voert een sterke lobby bij politici, maatschappelijke instanties of bedrijfsleven.
  Deze organisatie tast grondrechten van de mens aan
  Deze organisatie creëert een klimaat waarin zij ongestoord hun gang kunnen gaan
  Deze organisatie probeert zoveel mogelijk belastingvrij te opereren
  Deze organisatie maakt P.R filmpjes met bekende maatschappelijke figuren
  Deze organisatie zorgt voor vele kleine subafdelingen binnen de maatschappij onder hun bewind
  Deze organisatie is een psych cultus met sterke politieke ambities
  Deze organisatie probeert in elke maatschappelijke instelling te infiltreren

  Deze organisatie zegt de juiste visie te hebben......

  Waarom horen we en lezen we zo weinig van de gefrustreerde ex-medewerkers van deze organisatie? ( En die zijn er!!)

  Zijn ze bang? Bang voor represailles?  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het doet denken aan een dictatuur in een derde wereld land

   Verwijderen
 4. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden!!
  Het is nog veel geniepiger, ondergrondser!

  Volgens mij is deze club de laatste tijd nogal in opspraak geweest? Als ik mij goed herinner is men onder andere in Australië een parlementair onderzoek gestart naar de praktijken van deze club.

  Beschuldigingen die er zijn geuit ten aanzien van deze club zijn onder andere:
  Kindermishandeling, beledigen van leden, belachelijk maken van leden, bedreigingen , bedriegen, valsheid in geschrifte enz.
  Reactie ( perscommuniqué) van deze club op de beschuldigingen die er richting hun adres zijn geuit en op het aankomende parlementaire onderzoek:

  ‘We zijn hieraan gewend. We worden overal en altijd aangevallen. Dat is al jaren zo.
  We spreken hier over waarschijnlijk 7 of 8 ontevreden leden (“individuele gevallen”) die het echt nodig vinden een haatcampagne tegen ons te beginnen. Dit zijn we ook gewend, nou laten ze maar doen. Dit is net zo geloofwaardig als een gescheiden ouder die over de ex-partner spreekt!’(Gefrustreerd dus door hun handelwijze!)

  Dit klinkt mij wel HEEL bekend in de oren!!

  Ik ken nog zo’n club hier in Nederland!
  Onder een andere naam weliswaar! Maar gebruikt dezelfde (het lijkt haast wel geaccepteerde) tactieken!

  Zijn hier in ons land ook al niet verschillende onderzoekscommissies "aan de gang"??


  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, maar erkennen hoe erg de puinhoop in werkelijkheid is betekent ook dat ALLE maatregelen moeten worden opgeheven en/of herzien.

   Maar er is niets anders, en er komt ook niet snel iets anders.

   De opleiding zal eerst opnieuw moeten worden uitgevonden:
   onderzoeksvaardigheden, psychologie, mediation, zelfreflectie ..

   Teveel om te behappen voor de gemiddelde jeugdzorgwerker van nu ..

   Verwijderen
  2. Ook de werkdruk bij de rechters en de targets die ze moeten halen, waardoor er al snel routinematig handelen/ vonnissen plaatsvindt, veroorzaakt veel leed.
   En BJZ weet dat....... en maakt daar handig gebruik van.

   Verwijderen
 5. Het "team" welke de cliënt niet ziet maar wel als excuus genoemd wordt om een ondeskundig onderbouwd OTS-verzoek toch te motiveren, is best heel slim, niet dom, want ze weten echt heel goed zich af te schermen en hun insinuaties en leugens te bedekken, zodat de rechter in BJZ blijft geloven.
  Ondanks dat een raadsheer Van Teeffelen in FJR 2010/10 het discutabele handelen heeft aangekaart. In FJR 2011/10 heeft de Nat.Ombudsman iets geschreven over waarheidsvinding bij BJZ+RvdK rond omgangsfrustratie (maar wisten niet hoe dit te diagnosticeren). In FJR 2012/11 staat ook een stuk (95) over waarmee rechters zouden kunnen toetsen of BJZ wel valide onderbouwt.
  De "professionaliteit" bij jeugdzorg en kinderbescherming is dus wel aanwezig in het insinueren en bespelen van rechters, het overdonderen van ook hoogopgeleide en bezorgde ouders, het afleidend mooie knip- en plakwerk, zodat de rechter door de bomen het bos niet meer ziet.
  Dit werkt 'professioneel' mee aan het dan maar gemakzuchig geloven wat BJZ aandraagt.
  Het belang van het kind wordt dus professioneel verduisterd.
  Er is dus wel professie binnen BJZ,
  maar of dat het belang van het kind dient??... Neen!!!
  Hoe kreeg BJZ en Jeugdzorg NL het voor elkaar dat de politiek in hun bleef geloven?
  Te veel leugens?
  Het ondoenlijk maken om wetenschappelijk te onderzoeken?
  Zelfs de wetenschappelijke adviezen en meldingen van onafhankelijken, die dossieronderzoek deden, weten weg te werken?
  Met zoveel onderbouwing tegen BJZ getuigend zou de politiek eigenlijk BJZ moeten opdoeken.
  Daar is alle reden toe gegeven.

  www.peterprinsen.nl met meerdere uitleggende pagina's,
  andere advocaten,
  onafhankelijke wetenschappers met advies om tot gespecialiseerde ingangen te komen i.p.v. BJZ,
  ouderorganisaties en ouder-ondersteuners,
  onderbouwde en gedocumenteerde cases van gezinnen die terecht BJZ belasten, ...
  enz.

  BJZ heeft de smoes in het leven gebracht dat 'gezinsvoogden het zwaar zouden hebben', terwijl ze veel werk hadden kunnen uitbesteden aan echte deskundigen, diagnosten, die beter een therapeutisch traject weten aan te geven... waarom gebruikt de jeugdzorg deze discipline nauwelijks???
  BJZ vraagt wel om meer geld om MBO- en sociaal-HBO-opgeleiden (met zesjes geslaagd) bij te scholen, wat niet kan tot diagnostisch universitair niveau.
  Diagnosten, specialisten, zwaargewichten (zoals Van der Gaag dat noemde) inzetten blijft verre van de jeugdzorg-inzet, en dit bewijst dat jeugdzorg (i.p.v. gezondheidszorg) niet het belang van het kind wenst te dienen boven hun werkgelegenheid en inkomen.

  Jammer dat rechters blijven geloven zonder degelijk tweezijdig te onderzoeken. Dat is dus op de manier waarop BJZ zelf ook eenzijdig pseudowetenschappelijke rapporten maakt over hun 'kunnen'.
  Het blijft niet-gespecialiseerd in de toegangspoort van BJZ.
  Dat leidt tot misstanden over de hoofden van kinderen!

  Kindermishandeling kan alleen -volgens BJZ- bij ouders bestaan, nooit bij BJZ, die ondeskundig 'indiceert'. Dat is een cliché, dat niet juist is. BJZ mishandelt vele kinderen onnodig met belasting door OTS- en UHP-gevolgen, zonder diagnostiek, zonder valide trajecten.
  En... zonder het te kunnen uitleggen op psychologische wijze.

  BeantwoordenVerwijderen