zaterdag 12 januari 2013

Het wegen van kinderen‘Zo, we komen onze Peter aanmelden!’ Apetrots komen ze binnen, met Peter in hun kielzog. Het is januari en de basisscholen organiseren hun jaarlijkse inschrijfmiddag voor kinderen die in het nieuwe schooljaar 4 worden. ‘Oké, daar zijn we blij mee!’ zegt Hans de directeur. ‘Maar dan moet je nog wel iets voor me doen!’ Hij schuift ze een inschrijfformulier toe. ‘De minister wil alles van je weten!’ Naam, adres, opleiding, BSN. ‘Bankrekeningnummer hoeft niet, wel graag je handtekening,’ lacht Hans. De vader en moeder gaan aan de slag. Na een paar minuutjes zegt de moeder ‘Peter kom eens!’ terwijl ze zoekend om zich heen kijkt. ‘Peter staat vlak naast je, hoor’ zegt de vader. ‘Ja, ik zie het, maar ik zoek een weegschaal!’ ‘Een wat?!!’ klinkt het verbaasd. ‘Hier op het aanmeldingsformulier staat, GEWICHT!!!! Kijk, hier!’De moeder wijst het aan. ‘Ik weet niet meer precies wat Peter weegt en ze willen dat weten!’ Hans heeft het gesprekje lachend gevolgd. ‘Jullie zijn nummertje drie vanmiddag die om een weegschaal vragen. Ik zal het even uitleggen.’

Om onderwijsachterstanden te bestrijden werd, enkele jaren geleden alweer, een gewichtenregeling bedacht. De regeling werd zo opgesteld dat deze recht zou doen aan de feitelijke oorzaken van onderwijsachterstanden. Het zou moeten leiden tot een betere verdeling van de beschikbare middelen, die zo efficiënter en effectiever kunnen worden gebruikt om achterstanden te bestrijden.

Onderstaande heb ik uit een brochure van de rijksoverheid gehaald:

Het criterium om een basisschool al of niet extra middelen toe te wijzen, is het opleidings-niveau van de ouder(s) en het postcodegebied is ook medebepalend.

Er worden drie categorieën onderscheiden:

Categorie 1

Maximaal basisonderwijs of (v)so-zmlk

Categorie 2

Maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg

Categorie 3

Overig voortgezet onderwijs en hoger

De regeling kent drie gewichten: 0,3 en 1,2 en 0 deze zijn gekoppeld aan de genoemde opleidingscategorieën 1 en 2 en 3

* Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan kinderen van wie één van de ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 1 en de ander een opleiding uit categorie 1 óf 2.

* Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan kinderen van wie beide ouders of de ouder die belast is met de dagelijkse verzorging een opleiding uit categorie 2 heeft gehad.

* Het gewicht 0 wordt toegekend aan kinderen van wie één van de ouders of beide ouders een opleiding heeft gehad uit categorie 3.

Voor het bepalen van het gewicht van het kind is het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers/voogden van belang. Bedoeld wordt, diegenen die verantwoordelijk

zijn voor de dagelijkse verzorging van de leerling.

Als er sprake is van pleegouders, is het opleidingsniveau van de biologische ouders bepalend.

Soms is niet de opleiding van de biologische ouders bepalend voor het gewicht, maar die van anderen:

* Als er (al dan niet naast de ouders) sprake is van voogden, die belast zijn met de dagelijkse zorg, dan is hun opleidingsniveau bepalend;

* Als er (al dan niet naast de ouders) sprake is van verzorgers, die belast zijn met de dagelijkse zorg, dan is hun opleidingsniveau bepalend;

* Als een kind geadopteerd is, dan is het opleidingsniveau van de adoptiefouders bepalend.

Waarschuwing:

Als bij de controle blijkt dat de opleidingsgegevens van de ouders niet juist zijn en daarmee het toegekende leerlinggewicht, heeft dit gevolgen voor de bekostiging van de school met ingang van het volgende schooljaar.

Dus wie/wat bepaalt het leerlingengewicht:

1. opleidingsniveau van de ouder(s),

2. voogden belast met de dagelijkse zorg,

3. verzorgers (al dan niet naast de ouders) belast met de dagelijkse zorg en

4. adoptief ouders

5. het postcodegebied waarin het kind woont.

Vraag:

Wanneer je nu hoogopgeleide ouders hebt, je wordt uit huis geplaatst in een instelling met verzorgers die belast zijn met jouw dagelijkse zorg, begrijp ik het dan goed dat het opleidingsniveau van die verzorgers jouw gewicht bepalen?

Op grond van de al dan niet behaalde diploma’s van je ouders ben je dus als kind al behoorlijk gelabeld. Wanneer je als school veel ‘gewichtige’ leerlingen op school hebt betekent dit, dat je kleinere klassen kunt vormen en veel leerkrachten kunt aanstellen.

Ik ben jaren juf geweest. Kinderen aardige/onaardige, intelligente/minder intelligente, actieve/minder actieve, creatieve/minder creatieve, beleefde/onbeleefde enz. enz. begeleidt en onderwijs mogen geven. Kinderen uit zeer uiteenlopende milieus, zonder dat er een ‘gewicht’ label aanhing. Ze leefden en leerden met en van elkaar ondanks en dankzij hun onderlinge verschillen. Ik vind dat een kind niet op voorhand gelabeld moet worden. Als een kind extra hulp bij het onderwijs nodig heeft moet dat op school/in huis gehaald worden.

YB
                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

4 opmerkingen:

 1. Dit is niets nieuws...vroeger als kind van twee ouders met niet meer dan vglo/mulo mocht ik eigenlijk niet zo hoog uitkomen als ik deed en deed men er alles aan om me toch maar op die huishoudschool te krijgen, of dan maximaal de mavo...maar ja, hoogbegaafdheid past daar toch echt niet.....
  Mijn ouders moesten toen ook al aangeven wat voor opleiding ze gedaan hadden en welk beroep er werd uitgeoefend.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Bibje, Blakenende wilde liever kassabediendes in plaats van professoren.
   Mijn moeder met 6 kids, alleen opgevoed waarvan 3 hoogbegaafd waarvan 2 de IQ niet gemeten kunnen worden, de overige drie zijn zeer creatief maar ook hoog opgeleid, mijn moeder zelf 2 jaartjes lagere school en vader was schilder, hoe verklaar je die academische titels van die drie kinderen? Bijna al haar kleinkinderen de dupe van labels en slecht onderwijs. Ze gaan kapot, slapen op hun desk omdat ze niet geprikkeld worden. laat staan dat leerkrachten of liever gezegd de directeur van de scholen tegenwoordig veel te bieden hebben.

   Verwijderen
 2. Wat gestoord dit!
  Een opleiding kost veel geld tegenwoordig, dus straks zijn er nog meer ouders die wel konden leren, maar het niet konden betalen. Wie bedenkt nu zoiets krankzinnigs?

  Oh, de professionals? Hahahaha...(zielig dit).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De school van mijn kinderen heeft jarenlang 1,9 mln financiering opgestreken, dankzij een (hoogopgeleide) allochtone ouder. Leren was dan ook niet het probleem. Het autisme van mijn kinderen was dat wel. Niet nodig om daar met wat eenvoudige pedagogische maatregelen mee om te gaan. Fijn voor de school dat ouders een zorgmelding aan hun broek hadden door de hulpverlening. Autisme blijkt nog steeds door de ouders te komen, zogenaamd. Nee, dat was niet het ondeskundige BJZ, maar een echte zogenaamde deskundige instelling.

  Daardoor konden ze de angst en de stress van mijn kinderen fijn negeren en met kletsverhalen bijdragen aan de roddeldossiers van de kinderbescherming. Je weet inderdaad soms gewoon niet wat je te wachten staat als je je verheugt op de geboorte van je kinderen.
  Oh, en klein detail; Nadat de 'weging' was veranderd, probeerden ze de allochtone ouder ertoe te bewegen in te vullen dat die laagopgeleid was. Wel het geld willen, maar niet de zorg willen bieden voor de kinderen die dat nodig hebben.

  BeantwoordenVerwijderen