zaterdag 19 januari 2013

Eindeloos beschuldigd en gediskwalificeerdDe verantwoordelijkheid die het kabinet neemt is typisch een gevalletje van ‘management by speech’.

Leiding of verantwoordelijkheid nemen door veel te praten. Met veel omhaal van woorden de bestaande misstanden bij Jeugdzorg verdoezelen in plaats van beslissingen te nemen die er een einde aan maken.

Ouders kunnen niet eindeloos worden beschuldigd of gediskwalificeerd door Jeugdzorg. De grens van een toelaatbare werkwijze van Jeugdzorg en de druk die zij op ouders legt is al lang bereikt.

Door op arglistige wijze een onjuiste voorstelling van zaken weer te geven bij de rechter en zodoende de ouder(s) machteloos te maken zal zeker gaan leiden tot ongeregeldheden.

Minister Plasterk sprak deze week uit dat over verbaal geweld vaak te gemakkelijk wordt gedaan. ‘Maar ook dat hebben we niet te pikken,’ zei meneer Plasterk. Zeker, het verbale geweld, verpakt in de keurig nette bewoordingen van Jeugdzorg en de beleidsmakers, zullen door ouders niet meer gepikt worden. Plasterk vervolgt: ‘De basis van je gedrag ligt bij wat je van huis uit meekrijgt.’ Helemaal mee eens. Van thuis uit kreeg ik o.a. mee: werken aan een rechtvaardige samenleving, zonder geweld en zonder bedrog.

Voor mij betekent dat op dit moment: een einde maken aan de hufterigheid van Jeugdzorg en beleidsmakers in het publieke domein.

Y.B.


              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

9 opmerkingen:

 1. Plasterk heeft nog niet in de gaten dat de overheid het grootste probleem is in het hele jeugd-circus.

  Zullen we hem eens aanschrijven met wat relevante informatie?

  Ook ZIJN ministerie heeft ergens onderaan de buitenkant een gleuf met voorgeschreven afmetingen waar de postbode met zorg onze berichten in deponeert ..

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Uit mijn hart gegrepen!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Inderdaad. Dankzij een goede opvoeding was dit gedrag voor mij onacceptabel. Het met opzet in een negatieve suggestieve context zetten van normale observaties. De opzet om jou als ouder kapot te suggereren. En niet de opzet om te zorgen dat het goed gaat met jou en je kind. Woedend en in shock was ik. Zelfs wat ik overduidelijk goed had gedaan, zaken in hulpverlening en scholing voor mijn kinderen weten te regelen werd omgedraaid. Allerlei situaties waar beschermingsonderzoekers en hulpverleners het hadden laten afweten door ziekte, onhandigheid en gebrek aan overzicht, laksheid, werden door magisch googelen in MIJN schoenen geschoven. Natuurlijk kon ik dat uitleggen, ik kan ook dossiertjes aanleggen, en mensen aanvallen en elk puntje van kritiek ophoesten. Maar het immorele gedrag van het liegen en draaien en het opbouwen van een dossiertje tegen mij als ouder, dat de situatie van mijn kind niet dient maar dat ons als gezin naar de rand van de afgrond dreef, dat gedrag, dat is onvergeeflijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Plasterk heeft ook een emailaccount en volgens mij ook een twitter...we kunnen hem best eens gaan bombarderen met berichten.....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. De wens van de ouders word meestal niet begrepen. Er word gewoon niet gecommuniceerd. Ze gaan uit van punten in een gezin waarop je gediskwalificeerd kan worden, dat is nu juist het euvel! Een modelgezin bestaat gewoon niet!

  Elk gezin heeft zijn plus en min punten. Bij mij thuis was nooit een deskundige geweest alleen een stagiaire. Alle kinderen weg, omdat er een traphekje openstond (de kinderen zaten beneden te eten). Het is een waanzin, het hele jeugdzorgsysteem Na 6 weken werd het al duidelijk dat ze nooit meer terug kwamen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. De werkwijze van Raad, Bjz, AMK en rechterlijke macht is m.i. evident in strijd met de volgende bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN uit 1948:

  Artikel 5

  Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

  (Ontneming gezag op basis van beweringen en valse beschuldigingen)


  Artikel 7

  Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

  (Geen handhaving omgangsregelingen, ongelijk recht op rechtsbijstand)

  Artikel 8

  Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

  (daadwerkelijke! t.o. blind volgen Bjz/Raad, informeel overleg, etc.)  Artikel 10

  Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

  (rechter volgt beweringen, negeert inbreng ouder(s), ..)  Artikel 12

  Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

  (Terreur Bjz, valse beschuldigingen en verdachtmakingen, ..)

  Artikel 30

  Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.


  Gezien de gang van zaken in de praktijk is de werkwijze van Raad, Bjz, AMK en vele rechters stelselmatig in strijd met de bepalingen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Ouders worden beschuldigd en verdacht gemaakt, ouders wordt contact met hun kinderen onthouden of ontnomen, en ouders worden van hun gezag en andere rechten ontdaan op basis van BEWERINGEN van instanties die zelf verklaren dat zij geen onderzoek naar de feiten doen.

  Wie legt dát eens aan het EHRM voor?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik verbaas me zelf ook best over asociaal gedrag op straat bij jonge kinderen. Vaak kinderen uit ogenschijnlijk brave en welgestelde burgergezinnetjes, waar niets aan de hand lijkt en waar jeugdzorg echt niet voorbij komt. Maar minister Plasterk verkeert niet in de positie kritiek te uiten op onze opvoeding aangezien deze overheid zelf duidelijk schijt heeft aan zijn burgers en letterlijk over lijken gaat bij de bezuinigingen. De problemen die ze zelf in den Haag veroorzaken staan niet in verhouding tot de opvoedproblemen in dit land. Het lijkt wel een afleidingsmaneuvre. Zodat we onze aandacht niet richten op de echte boeven, in den Haag. maar ook nog met elkaar gaan vechten over onze kinderen. Het is een verdeel en heerstechniek.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. ‘De basis van je gedrag ligt bij wat je van huis uit meekrijgt.’

  Hoeft niet, buitenshuis leren kinderen elkaar ook slecht gedrag aan. Er hoeft maar één rotte appel tussen te zitten. Tv programma's kunnen ook slechte invloed hebben op kinderen of internet, hierin is de regering dus slecht geschoold. Ouders zijn niet altijd de schuldige.

  @ Anoniem 20 januari 2013 11:29
  http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ronald-plasterk
  Quote van Plasterk; Burgers moeten op democratische manier invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Een sterke publieke sector, daar sta ik voor.'
  Wat staat ons te doen dan? Hij vraagt erom. Heb helaas geen emailadres van Plasterk.
  http://www.opinieleiders.nl/techlog/pivot/entry.php?id=4456
  Een gehekelde Plasterk

  Enkele tweets op Plasterk;
  **Peter R. de Vries ‏@PeterRdeV
  #Plasterk pleit voor betere opvoeding. Misschien kan politiek eens het goede voorbeeld geven door verkiezingsbeloften niet steeds te breken.
  **Yell ‏@drsYell
  Huilebalken over 'die jeugd van tegenwoordig' is van alle tijden. Meestal eerste kenmerk van seniliteit. #nieuwsuur #Plasterk

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Mijn gezin heeft niet een van al die bovenstaande rechten gehad.
  En nog ben ik als moeder strijdbaar tegen al het onrecht!
  Net zoals zoveel ouders die het niet over hun kant kunnen laten gaan.
  Want ik blijf strijden tegen dit onmenselijke orgaan van kinderhandel!
  Je ziet je kinderen eraan onder doorgaan.

  Het lijkt hoe harder je je strijd, hoe meer je je kinderen kwijt raakt aan deze onmenselijke bende zogenaamde zorgverleners.

  Er is vaak niet één normaal gesprek mogelijk met deze lui. Van samenwerken is geen sprake, alleen hun eigen wetten gelden.

  BeantwoordenVerwijderen