dinsdag 22 januari 2013

Ongefundeerde risico's

De splinter en de balk.

Het denken in termen van ongefundeerde, niet gediagnosticeerde risico’s is dominant in het huidige Jeugdzorgbeleid. Ik geloof dat heel veel ouders dit al geconstateerd hebben als het gaat om het ‘beleid’ van Jeugdzorg. 
 

Het simpele feit dat er gelogen wordt door gezinsvoogden bij de rechter heeft grote gevolgen voor kinderen en ouders. Deze gezinsvoogden zou ik ‘veel plegers’ of ‘First Offenders’ willen noemen.  

De kans is groot dat ouders ten onrechte als ‘potentiële recidivisten’ worden aangemerkt of het risico daarop ten onrechte te hoog wordt ingeschat.  

Het aanvullende oordeel van externe professionals (second opinion) op basis van gedegen onderzoek naar achterliggende specifieke individuele en/of gezinsproblemen is ondergeschikt aan een ‘statistisch’ model door Jeugdzorg gehanteerd, met een lage betrouwbaarheid.  

Neem daarbij het door leugens veroorzaakte stigmatiserende, zichzelf ‘waarmakende’ effect van onterecht hard ingrijpen in gezinnen door gezinsvoogden en er tekent zich een ‘niet meewerkend’ beeld af van ouders/ kinderen hetwelk tot meer verzet/problemen/ontsporing van /door ouders en kinderen leidt.  

Ouders en kinderen worden niet beoordeeld op feiten maar op grond van ‘onderbuik gevoelens’ en op grond van ‘voorspellingen’ en door de ‘risicofactoren’ voorgespiegeld door gezinsvoogden.  

Hoe langer hoe meer ouders en kinderen gaan tot de risicogroep behoren volgens Jeugdzorg. Daarmee is er geen oog voor het kind en het gezin, maar worden de maatregelen vanuit ‘onder buik gevoelens’, leugens en van uit ‘preventief’oogpunt snel ingezet met zware consequenties voor kind en ouder(s). Een aanpak die niet effectief blijkt, leidt uiteindelijk ook niet tot een veiliger samenleving voor het kind.
Zo is het maar net.

Hoe het dan wel moet?! Gewoon eerlijk zijn en blijven, je werk goed doen.
Traumatische ‘hulpverlening’ kan tot nog meer criminaliteit leiden. Bij jong en oud.

Ik ben sinds 1971 moeder.
 
Reactie op de nieuwste column van de heer Gerritsen van 21 januari 2012 op Binnenlands Bestuur.
 
               Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

1 opmerking:

 1. Over de 'risico's': zie de tekeningen, waarbij Jz-werkers zélf een risico-interpretatie geven van 'ernstig' en dat gebruiken voor UHP, terwijl echte psychologen zeggen dat die tekeningen NIETS zeggen, zo ook de onlangs gesloopte PoppenVilla' (zie het artikel 'Meer nieuws over de PoppenVilla' op deze blog)

  Ook circuleren er vragenlijstjes in het kader van 'risicotaxatie'. Daar worden bepaalde risico's benoemd en als een ouder aangeeft dat bepaalde zaken geheel géén rol spelen, dan vullen de 'onderzoekers' van Jz-instellingen deze zelf aan met: 'moeder ziet het risico niet' en vervolgens moet, uiteraard, een kind UHP worden wegens 'ernstige gevaren in de thuissituatie' en vervolgens wordt een kind mishandeld + aangerand in een JZ-instelling en dat wordt dan onder tafel gewerkt.... We hadden 'jeugdzorg'...
  Zie het gegeven dat als een alleenstaande moeder 1 weekend-oppas heeft over welke risico's dat geeft in de 'continuiteit van de opvoeding' en hoe het is met Willem Alexander en Maxima als hun in Mexico, Brazilië, Brunei dan wel Singapore verblijven: NIEMAND komt op het idee om eens een AMK-melding te doen over de 3 kleine prinsesjes, die hoeven niet door papa of mama dan wel oma in bed gestopt te worden, die hebben minstens 5 verschillende verzorgers als papa en mama weg zijn en als er echt iets ernstigs is: binnen 24 uur kunnen ze terug in Nederland zijn... Goede zorg toch? En als het een alleenstaande ouder betrof die niet zo rijk is? Dan moeten de kinderen onmiddellijk uit huis geplaatst worden... zó 'werkt' jeugdzorg'.
  Over de 'second opinion'. Ik citeer een min of meer standaard zin in indicatiebesluiten tot uit huis plaatsing van BJZ- N.Br.:
  'Er is geen onderzoek verricht. Er zijn geen onderzoeksgegevens bekend. Daarom vervalt het recht op second opinion'. In normaal Nederlands: wij ontnemen uw kinderen en wij hebben hiervoor geen onderzoek verricht en willen ook niet dat u dit laat doen. Uw kinderen bent u kwijt.:

  De term 'onderbuikgevoelens' komt mij bekend voor: ik heb dit menigmaal door een 'gezinsvoogd'horen gebruiken... ook een ernstige reden tot UHP....

  Mijn onderbuiksgevoel: BJZ zal er alles aan doen om méér kinderen in hun macht te krijgen... het wordt tijd dit te stoppen. Hiervoor past slechts één middel: OPDOEKEN BJZ, zoals prof. J. van den Acker dit enkele jaren geleden in De Volkskrant propageerde!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen