zondag 6 januari 2013

Het houdt niet op....


Belaagd


Respect voor ouders is, ophouden met medewerkers trainen in signaleren van kindermishandeling, het herdefiniëren van hulpverlening in justitie. Respect is je deskundigheid aan hulp steeds verbeteren. En je realiseren dat melden niet helpt. Dat verdubbeling van meldingen in een jaar tijd een onveilig signaal is naar ouders en kinderen en het failliet van de hulpverlening.
In instellingen werken ook ouders. Die zouden weerwerk kunnen geven tegen het oprukken van de mishandelingsmaffia, die beloofd het leven voor kinderen veiliger te maken als ze maar gemeld worden, maar die dat niet waarmaken. Ondertussen worden ouders en kinderen steeds meer belaagd in plaats van geholpen.

 
Als ouders moeten we elkaar helpen en waarschuwen

Bijvoorbeeld tegen instellingen, die denken dat het voor jou en je kind zogenaamd veiliger wordt als hun medewerkers een cursusje kindermishandeling hebben gehad en de meldingen toenemen. Ja, meldingen over ouders, niet over henzelf. Die hand in eigen boezem, is mijn hulp wel deskundig en op maat, hoe kunnen het kind en de ouder geholpen worden als ik het niet kan, wat doe ik hier fout, ik wil dit kind niet duperen in de jeugdzorg en justitie maar wat dan? is er niet.

Daarmee is zo'n instelling een gevaar voor ouders en kinderen. Een waarschuwing is op zijn plaats. De kindermishandelingscursus 'herinterpretatie van zorgvragen naar justitie' heeft zijn doel in deze instelling dan niet gemist.

 
Jaarverslag De Bascule

"Het beleid rond het omgaan met kindermishandeling is verder uitgewerkt.
Het doel van het in 2009 gestarte project is om elke medewerker van de Bascule te voorzien van basiskennis voor de onderkenning van kindermishandeling en voor het gebruik van het protocol kindermishandeling. Eind 2010 waren twee derde van alle medewerkers getraind in de noodzakelijke basiskennis om kindermishandeling te signaleren. Dit heeft geleid tot verhoogd bewustzijn waardoor in lopende behandeltrajecten eerder wordt gesproken over de veiligheid van kinderen. In 2011 is dit project met succes afgerond. Alle medewerkers zijn getraind en er zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld. Dit beleid heeft geleid tot een aanzienlijke toename van meldingen bij het AMK in 2011. In 2011 zijn er vanuit de Bascule 21 meldingen gedaan bij het AMK in Amsterdam. Dit is een verdubbeling vergeleken met voorgaande jaren."

Anoniem

                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

5 opmerkingen:

 1. http://www.asz.nl/nieuws/nieuwsberichten/2011/8/10427/
  Ook bij het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht weet je dat ze met een beschermersblik kijken en dat je als verdachte binnenkomt als je om hulp komt vragen.
  De posters daarover hangen in de wachtkamer. Dat is tenminste netjes dan kun je zonodig meteen je advocaat meenemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Naast de ouders gaan staan.
  In Den Haag gaan ze naast ouders staan. En dan gaan ze aan veiligheid werken met signs of safety. Hoezo? Hebben die ouders dan geen eigen hulpvraag? Of wordt hier ook weer elke hulpvragende ouder een vanzelfsprekende verdachte van kindermishandeling tot het tegendeel bewezen is?
  http://www.jso.nl/1/Actueel/2012/December/Aandacht-voor-ouders---Kenniskring-kindermishandeling-Den-Haag.html
  "De Kenniskring Kindermishandeling Den Haag richt zich op alle beroepskrachten in de regio Den Haag die in hun werk te maken hebben met kinderen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders."
  Sympathiek is wel dat ze dit samen met de ouders doen. Je komt voor hulp en dan ga je samen 'signs of safety'invullen.
  "Hiermee wordt samen met de ouders naar (on)veiligheid gekeken: wat is nodig voor veiligheid en hoe veilig is de thuissituatie voor het kind? Door dit in het werkproces naar een oplossing te herhalen krijgen de ouders overzicht en inzicht in waaraan zij met steun werken. En ze zien of het werkt!"
  Mijn kind heeft een vorm van autisme. Zal mij benieuwen of ze dat er nog uitkrijgen in Den Haag als elke ouder met de hulpverlener gaat steggelen over veiligheid. Kind reageert als door een wesp gestoken bij (onvoorspelbare) aanraking (autisme en stress). Nou mevrouw, wat heeft u uw kind aangedaan en hoe gaan we dat verhelpen? En zo verdwalen ouder en kind in de zogenaamde hulpverlening.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/26/268.html
  Zo denken hulpverleners over melden, kleine enquete.
  Let even op de gezinsvoogd "alleen relationele interventies ( interactie) hebben zin, Het vertrouwen stellen in codes, protocollen, papieren registraties en andere bureaucratische producten is schijnoplossen". Hopelijk is die nog in functie. Ook Ben Rensen lijkt me geen type die meedoet aan hysterische programmaatjes richting ouders en kinderen. De rest denkt voornamelijk aan 'het belang van het kind' en is voor de meldcode. Zomaar, zonder na te denken wat dat voor consequenties heeft voor de veiligheid van ouders en kinderen.
  Jos Lamers, spookrijders in de zorg, zou verplichte lesstof moeten zijn voor deze mensen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met twee tongen spreken.
  http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Nieuwsberichten/Pages/UMCGinNetwerkuitzending22april2010.aspx
  Het UMC Groningen hecht aan onbelemmerde toegang tot de gezondheidszorg voor ouders en kinderen. Als ze een melding doen bij het AMK en die pakt dat dan op en gaat er mee naar justitie dan is het UMC Groningen niet verantwoordelijke voor de gevolgen want ze hechten aan de onbelemeerde toegang tot de gezondheidszorg voor ouders en kinderen.
  Overigens is dit het ziekenhuis dat de moeder van baby Lani liet veroordelen tot gevangenisstraf op een onbewezen beschuldiging van Munchhausen by proxy.
  http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-04-22/waar-het-bewijs-tegen-de-moeder-van-baby-lani

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een collega is met een burn out vertrokken van de kinderafdeling.
  "Zoveel kindermishandeling! Ik kon het niet meer aan. Bij elke ouder werd ik achterdochtig en tja dan bleek er toch weer echt een signaal waaruit bleek dat zo'n kindje dan mishandeld werd door de ouders! Soms ging ik twijfelen aan mezelf, heb ik nou zelf te weinig voeding in die fles gedaan of was het de ouder? Maar nee, natuurlijk was het de ouder. Goed dat dat niet meer toegedekt wordt. Toen ik dertig jaar geleden begon was er nooit sprake van kindermishandeling op de afdeling. Nooit. Wat moeten die kinderen geleden hebben! Goed dat we nu weten hoe erg het is. Heel erg. Ik kan er niet meer tegen. Al die mishandelde kindertjes, die erge ouders. Ik stop ermee."

  BeantwoordenVerwijderen