zaterdag 12 januari 2013

Zeilmoeder blogt

http://www.telegraaf.nl/vrouw/vrouwblog/moeder_van_zeiljongens/21213461/__Een_maand_lang_vechten__.html

11 jan 2013, 17:05 

Zeilmoeder blogt

Een maand lang vechten
AMSTERDAM -  

Twee jongens op een zeilboot. Enrique (15) en Hugo (14) Claassen kozen het ruime sop nadat bleek dat zij door dyslectie en hoogbegaafdheid op iedere school werden geweigerd. Annelies Schillemans is hun moeder. Zij blogt voor VROUW.nl over de zeiltocht van haar zoons. "Ineens ben je vooral 'de moeder van de zeilbroertjes'..."

Naam: Annelies Schillemans
Leeftijd: 47 jaar

Beroep: crisismanager. De laatste jaren full-time bezet met de onderwijs-crisis. Er zijn meer dan 16.000 thuiszitters in Nederland!

Kinderen: Enrique (15) en Hugo (14). Mijn beide zonen mogen niet naar school; geen school wilde ze hebben. Ze waren het beu en zijn gaan zeilen voor onderwijs.

Favoriete website: www.SailingForEducation.com.

7 december 2012

Mijn stemming is als het miezerige uitzicht in het weinige daglicht, de wereld om mij heen troosteloos grijs en duister, mijn lichtpuntjes onzichtbare bakens achter een scherm van natte sneeuwjacht die het zicht beperkt als was het de kortzichtigheid waarmee ik mij keer op keer geconfronteerd zie.

De advocaten, inmiddels zijn het er twee, geven op verzoek van de rechtbank hun verhinder data door. Op verzoek van de Raad voor de kinderbescherming? wordt een zittingsdatum gepland die geen enkele ruimte geeft om het door de RvdK te laat aangeleverde rapport te kunnen weerleggen en ons eigen verweer te kunnen voorbereiden. Bovendien een datum waarop beide advocaten doorgegeven hebben verhinderd te zijn.

Pas in januari zijn er mogelijkheden waarop iedereen kan. Niet zo gek als je bedenkt dat de rechtbank gesloten is met kerst en oud en nieuw. Ook scholen zijn dan gesloten. Maar dat past niet in het straatje van de RvdK, ze wil nog voor de kerst OTS en uithuisplaatsing. Merry Christmas, ja Vrolijk Kerstfeest!

Ik gooi mijn frustratie eruit, maar mijn gelijk lucht mij niet op, beschaamd me eerder. Niet op deze wijze! Ik moet terug en ga tegelijkertijd vooruit.

Het gaat over belemmeringen in de toegang tot onderwijs. Daarvan heeft de RvdK de ballen verstand. Ze laat zich graag (ver)leiden door de twee verzakers leerplicht en schoolbestuur, om op oneigenlijke wijze ook hun zaak te dienen. Geen onderzoek naar de handelswijze van leerplicht, van school. Schoolbesturen ontzeggen 16.641 kinderen de toegang en er blijft zo’n 40 miljoen per jaar aan hun strijkstok hangen, maar daaraan ligt het natuurlijk niet. Maak het een individueel probleem! Het ligt aan het kind, desnoods aan de ouder en naar hen hoeft niet geluisterd te worden, advocaatje aan de kant.

8 december 2012

Ik word verwelkomd door het prachtigste blauw dat een ijzige hemel voor zonsopgang te bieden heeft. Een knisperende ochtend laat zich langzaam verlichten met ijspastels. Vandaag is het helder. De frustratie die onverminderd toeneemt bij iedere volgende zin in de rapportage van een organisatie die zichzelf kinderbescherming noemt, maar in haar handelswijze noch rapportage blijk geeft van kennis inzake de rechten van het kind, geeft mij na gisteren de energie die nodig is om door te gaan. Als bewoner van het Neder-land ben je altijd baggeraar, diep uit, hou open anders kom je onder water. En terwijl ik na weer een dag rapportagebagger deze blog afrond, schiet de achter de bomen zinkende zon fluorescerend oranje licht in de lila sluier van de schemer…zelfs grijs kleurrijk.

21 december 2012

Na de zitting was ik positief over de uitspraak. De RvdK had niets nieuws weten te vertellen en al hun argumenten hebben we weerlegd met stukken. Ook ons eigen verhaal is duidelijk. De man van RvdK die de vorige keer zo snel was met zijn leugens aan de media direct na de zitting, is ook weer aanwezig. Deze keer moet hij op de stoelen achter tegen de muur plaatsnemen. Wederom komen er leugens over tafel. Deze keer echter is alles al weerlegd in de stukken. De rechter ziet er vermoeid uit en ik krijg de indruk dat hij al weet hoe hij gaat beslissen.

De betaalbare ticket op Faro die ik voor mijn verjaardag gekregen heb kon ik vanwege de onwrikbare houding inzake de zittingsdatum niet gebruiken. Zo lief dat mij een nieuwe ticket is gegeven.

In het vliegtuig raak ik aan de praat met het meisje dat naast me zit. Ze is lerares op een basisschool. Gepassioneerd vertelt ze over haar werk. Als ze vraagt wat ik ga doen vertel ik dat ik onderweg ben naar mijn kinderen en ze vraagt; “hoe oud zijn die dan?” En ik vertel 14 en 15 jaar. Dan gaat er bij haar een lichtje op en ze vraagt of dat de zeiljongens zijn? Want die hebben ze met de klas gevolgd. Ik vertel haar dat mijn zonen wel eens zo genoemd worden en dat het erg goed met ze gaat. Ze vraagt naar de rechtszitting omdat ze er de dag ervoor over heeft gehoord. Ik vertel dat ik er vanuit ga dat de uitspraak ten gunste van ons zal zijn.

Dan vertelt ze iets waarvan ik steil achterover sla. Ze vertelt dat er bij haar op school 'verhoren' plaatsvinden tussen raadsonderzoekers/medewerkers van Jeugdzorg en kinderen. Ik schrik en vraag hoe dat gaat.

Gedurende haar relaas bekruipt mij een steeds onaangenamer gevoel en tegen het eind trekken de rillingen door mijn lijf. Op school komen twee onderzoekers, altijd twee!, die samen met één kind in een aparte ruimte een “gesprek” voeren. Geen ouder, leraar of advocaat mag daarbij aanwezig zijn! Geen fijn idee, vond ze. En de meeste kinderen zijn erg onder de indruk. Ze vertelde dat het geen incidenten zijn, maar regelmatige gebeurtenissen en dat leerkrachten te horen krijgen dat één van de ouders toestemming zou hebben gegeven. Wat een ongelofelijke schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind en de mens! Hoe is dit mogelijk? Wie weten dit? Ik was er stil van.

Aangekomen op het vliegveld zie ik al snel drie Kerstmannen achter de afzetting staan en ik vlieg op ze af. Ze zijn net zo blij om mij te zien als ik hen.

Maar de hereniging wordt overschaduwd door het slechte nieuws, ik hoor daar en dan dat de OTS is toegewezen. Hoe is het mogelijk? Alles wat gezegd werd is weerlegd!! Ik ben er kapot van. De onderbouwing van de rechter zal over twee weken volgen.

Als we naar de schepen lopen komt de havenpolitie aanrijden. We leggen uit dat we aan boord gaan en boodschappen willen doen om daarna te vertrekken, daar zijn ze het niet mee eens. Binnen 5 minuten moeten we vetrekken. Als opgejaagde dieren vertrekken we zo snel mogelijk. Dan maar zonder nieuwe voorraden verder.

Helaas is de wind op. Die ochtend is het laatste staartje wind vertrokken richting onze bestemming…

29 december 2012

De overheid en de Raad voor de Kinderbescherming bespelen niet alleen de media maar nog veel meer. Hiertoe heeft de overheid onbeperkte middelen. Ze bezitten de kennis daartoe en vele tools worden ingezet, waaronder leugens ter bespeling van de rechterlijke macht. Dezelfde leugenaar van de RvdK weet in het NOS journaal te verkondigen waarom de OTS is uitgesproken al vóór de rechter de onderbouwing heeft geschreven. Kan iemand mij uitleggen hoe dat mogelijk is?

In onze case spreekt de RvdK in hun stukken en richting pers continu over ‘moeder zegt dat’; bv de kinderen hoogbegaafd en dyslectisch zijn. Maar het is helemaal niet moeder die dat zegt, het zijn de door school ingeschakelde deskundigen die dat meer dan eens concluderen. Het is de foute indruk die berekenend gewekt wordt.

Van tientallen mogelijke scholen was er maar één die op het verzoek van OCW wilde reageren, inschrijven deed die school niet! Dat wordt nu betiteld alsof moeder een aanvullende eis stelt. Allemaal dus niet waar.

Al die jaren is er geen school die ze inschreef. Van hoog tot laag schoof het af. Ook de laatste poging is gestrand toen de school zijn wettelijke verantwoording moest gaan invullen. De school trok zich terug op het moment dat ze het inschrijven niet verder vooruit kon schuiven, nog ver vóór het einde van het traject! Maar moeder krijgt de schuld. De wet zegt dat inschrijving zelfs vooraf hoort plaats te vinden.

OCW regisseerde en bekrachtigde het smerige spel dat is gespeeld. OCW vorderde dat de onderwijsadvocaat zich terugtrok, anders geen gesprek!Nu weet ik waarom!

Daarna dacht ik nog heel naïef dat een rechter recht zou spreken en niet krom. De RvdK, ambtenaren worden altijd geloofd, ook al is hun aanname en handelswijze aantoonbaar onjuist.

Binnen bestuursrecht is van rechtvaardigheid geen sprake, er wordt niet aan waarheidsvinding gedaan zoals binnen strafrecht en beleidsregels worden gevolgd alsof ze wet zijn. Als burger is het bijna onmogelijk om je recht te krijgen als de overheid dat niet wil. De ombudsman heeft al vaak geconcludeerd dat het anders moet maar die onderzoeken verdwijnen onderin de la, ze zijn niet meer dan een advies! Regelmatig worden de internationale verdragen ernstig geschonden en Nederland door het Europese hof op de vingers getikt. Maar echt veranderen doet er niets.

Er wordt aangestuurd op behandeling in een psychiatrische kliniek. Wordt dat in bijzijn van de rechter glashard ontkent, langzamerhand wordt de opzet daartoe blootgegeven. Help kinderen te beschermen tegen zulke schadelijke mechanismen. Het levert de RvdK iets van €16.000,00 per uithuisplaatsing op, BJAA ?? hoog. Het draait allemaal om geld. 80 miljoen bij OCW, 40 miljoen bij de scholen. De vele onderwijsmiljarden worden gegeven aan de samenwerkingsverbanden waarvan de nodige lease auto’s kunnen rijden, kantoren gehuurd en schoolfabrieken gebouwd worden. Het vergaderd wat aan, o ze zijn zo druk. Onderwijs is bijzaak, er hoeft alleen van test naar test gewerkt te worden om de score hoog te houden, Cito rules. Ook dit is waar mijn zonen voor zijn gaan varen. Het recht op ONDERWIJS voor ieder kind.

De jongens hebben onderwijs en ontwikkelen zich buitengewoon goed. De overheid zit verschrikkelijk fout, daarom wordt een overduidelijk ongepast en buitenproportioneel dwangmiddel, OTS, ingezet. De tekortkomingen van het Nederlandse onderwijssysteem en Nederlandse dwangzorg zijn schadelijk voor de ontwikkeling van vele kinderen waaronder mijn zonen. Volgens het verdrag inzake de rechten van het kind ben ik verplicht mijn zonen hiertegen te beschermen. Ik doe dus niets anders dan mijn ouderlijke plicht.

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

5 opmerkingen:


 1. Zeilmoeder;''Dan vertelt ze iets waarvan ik steil achterover sla. Ze vertelt dat er bij haar op school 'verhoren' plaatsvinden tussen raadsonderzoekers/medewerkers van Jeugdzorg en kinderen. Ik schrik en vraag hoe dat gaat''

  Zo ver zijn de metastasen van het kankergezwel dat Jeugd''zorg''/Kinder''bescherming'' heet al doorgedrongen..
  Onze kinderen worden steeds meer staatsbezit en de rol van ouders gaat de kant op van slechts dekhengst,draagmoeder en financier...

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik wens dit gezin enorm veel sterkte toe en kracht, omdat zij dit verdienen!
  Met hun actie: de wereld verduidelijken dat het zo niet langer gaat!
  Ouders worden gezien als de kwaden, terwijl er thuis niets aan de hand is, maar de scholen spreken zichzelf schoon en misbruiken informatie op leugenachtige wijze.
  Om zelf in een schoon daglicht te staan.
  Ten koste van de leerling en de ouders zelfs. Het gaat de scholen niet langer om een leerling, het gaat enkel om gelden. En alles wat weinig oplevert of gezeur kan geven is lastig, want men leest liever zijn sms-jes tijdens het zogenaamde lesgeven tegenwoordig, dan dat er werkelijk lesgegeven wordt. Op sommige scholen werkt dat nu eenmaal zo. Te jonge leerkrachten, weinig geleerd en toch oordelen over. Als het hoofd beslist, is de uitslag al duidelijk.

  Deze twee jongens hebben een goede moeder die vecht voor haar kinderen, waarom ziet men dit niet? In Amerika krijgt men bijna alleen nog maar thuisonderwijs, en is men zeer blij als iemand daarin afstudeerd, omdat dat juist diegenen zijn die beter hun studie hebben gevolgd dan de normale doorsnee scholingsleerlingen. Ik hoop dat men de hetze laat varen tegen deze mensen.
  Ik hoop dat er iemand is in de regering die het wel kan begrijpen.


  BeantwoordenVerwijderen
 3. Helaas, mag ook dit gezin meemaken hoe de Nederlandse overheid en zijn dienaren te werk gaan. Kort en krachtig schrijft Annelies Schillemans:
  ‘Het is de foute indruk die berekenend gewekt wordt.’

  Veel instanties zijn en worden geïnfecteerd met het gedachte’goed’ van L. Ron Hubbard (grondlegger van de scientology church):

  ‘THE ONLY WAY YOU CAN CONTROL PEOPLE IS TO LIE TO THEM. You can write that down in your book in great big letters. The only way you can control anybody is to lie to them.’

  Onder de dekmantel van diverse consultancy bureaus krijgt dit virus de kans zich te verspreiden binnen het bedrijfsleven, de school en de (jeugd)zorg.
  Inmiddels weet dit gezin, dat het met onbevaren volk (RVDK) slecht zeilen is, die zijn al heel lang van de rechte koers afgedwaald.
  Blijf vertrouwen op jullie eigen kompas en behouden vaart!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik maak hetzelfde mee alleen ben ik niet rijk genoeg om die van mij te laten zeilen. Nog steeds geen school omdat BJZ in het spel is maar wij moesten wel een school vinden 2 dagen voor de kerstvakantie en 2 dagen na de kerstvakantie van de kinderrechter te Breda. De kinderrechters begrijpen er geen zak van! Het zou goed zijn om de Leerplichtwetten na te lezen, daarin staan motieven waarom je vrijstelling kan aanvragen, ik verwijs ouders al vroegtijdig dit door te lezen. Kinderen boven de 14 jaar kunnen een vrijstelling krijgen als ze vroegtijding willen werken, dan moeten ze wel een aantal uren aan exacte vakken vervullen.

  Zo fiets ik over de straten langs de huisjes en zie van die vrolijke nietsvermoedende bordjes hangen of geplakt tegen het raam; HOERA EEN JONGEN! OF EEN MEISJE! Dan denk ik; jullie weten niet wat jullie de komende jaren te wachten staat ... en zo fiets ik iedere week weer en bordje tegemoet

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Voor elke OUDER met een bordje 'HOERA EEN BABY' voor het raam beveel ik aan om direct een rechtsbijstandverzekering te nemen om tegen BJZ of jeugdhulp te strijden;
  en wees PREVENTIEF voorbereid hoe tegen BJZ/AMK-inmenging te reageren, zonder eerst een woord los te laten tegen zo'n jeugdzorgwerker die geen zorg zal verlenen.
  Nu de baby nog slaapt kan men Nico Mul's link hier rechts lezen.

  BeantwoordenVerwijderen