donderdag 24 januari 2013

Weinig ruimte voor participatie in zorg voor jeugdWeinig ruimte voor participatie in zorg voor jeugd

24 januari 2013
Gemeenten vinden participatie van jeugd, ouders en cliënten in de jeugdzorg belangrijk, maar ze laten het vaak bij het informeren of raadplegen van doelgroepen. Dat blijkt uit het rapport 'Participatie in zicht', dat het Verwey-Jonker Instituut op 21 januari publiceerde.

Het rapport laat zien hoe gemeenten omgaan met participatie van jeugd, ouders en cliënten bij hun huidige taken en in de transitie van de jeugdzorg. Het bevat achttien voorbeelden van gemeenten die een vorm van participatie inzetten.

Het vergt een cultuuromslag om jeugd, ouders en cliënten als serieuze en volwaardige gesprekspartners te zien, een echte dialoog aan te gaan en hen invloed te geven, concluderen de onderzoekers. Ambtenaren hebben weinig tijd, geld en menskracht om participatie vorm te geven. Goede voorbeelden en methodieken ontbreken en ze weten niet op welk moment in de beleidsvorming participatie het nuttigst is.

Het rapport is geschreven in opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Meer informatie

                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten