woensdag 9 januari 2013

Polariserend knip- en plakwerk
Het is chronisch dat de jeugdzorgwerkster te regelmatig pathogeen handelt, ten laste van het psychisch ontwikkelingsbelang van het opgroeiende kind.

Met ‘gezinnen met niet-pluis-gevoel’ wordt bedoelt gezinnen waar BJZ en AMK wènsen dat er een 'niet-pluis-gevoel' zou heersen, maar dat is vaak niet eens het geval, niet aan de orde. 
 

Het kan regelmatig gaan om gewone of geïnteresseerde ouders, waar een al dan niet pluisgevoel niet aan de orde is. (BJZ doet alsof ouders met BJZ-bemoeien pedagogisch zwakzinnige ouders zijn).

Móét er dan wel 'ingegrepen' worden? Neen, er dient beter en hoogwaardiger onderzoek te komen, op diagnostisch niveau, ter bescherming van kinderen in een gewone situatie. Zie het Jeugdbeschermingsplan van de SSF elders op deze site.

Dat PvA en IB veel suggesties en polariserend knip- en plakwerk bevatten, met selecties van feiten, is voor sommige rechters en raadsheren wel aan het dagen (FJR 2010, Van Teeffelen), en ook bij advocaten (www.peterprinsen.nl) en ouderondersteuners en ouderorganisaties. 
 

Er wordt niet voor niets de vraag gesteld: "Is het bureau jeugdzorg er voor de cliënt of is de cliënt er voor het bureau?".

Wetenschappers stelden ook: "BJZ matcht de kennis niet bij de case": BJZ brengt geen deskundigheid bij het behandeltraject voor het kind, maar speculeert met een oog op het budget voor BJZ.

De cliënt is overigens niet enkel het kind, want voor de belevenis van het kind behoort daar de kind-ouderband bij, dus ook ouders zijn cliënt! Het is voor het kind van belang dat BW1:257 gepraktiseerd wordt door de gezinsvoogdij ook naar de ouders toe.

Waar in Zeeland wordt gesproken over 50% tot 75% terugbrengen door meer efficiënt te handelen vanuit de thuis beleving, kan er zeker groots bezuinigd worden door BJZ op te doeken, en het Jeugdbeschermingsplan op te volgen.

Gespecialiseerde diagnostische kenniscentra zijn al langer voorgesteld (IBAP e.a.) als ingang voor hulp aan kennelijk lakse politici. Volgens prof. RJ van der Gaag moesten er zwaargewichten komen aann de ingang en de financiële schotten van budgettering weggenomen worden. Nu worden de schotten bij de gemeenten gelegd, dus niet weggenomen! Al zegt de politiek van wel.

Nine beschermt de werkgelegenheid in het jeugdzorgkader. Al heet dat politiek 'behartigen van het belang van het kind'. Mooipraat dus. Gehersenspoeld of hersenspoelend?

Hierover zijn Roemer en andere SP-leden ingelicht, maar ze negeren dit. Maar ook andere partijen weten het en negeren het, want jeugdzorg en de fouten en macht daarin is niet 'in', omdat te weinig ouders wat van zich laten horen.


TS


                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

3 opmerkingen:

 1. De Kamer-politiek en de regering (ministeries) zijn ingelicht. Concreet. Opbouwend. Goedkoper plan.
  Maar beiden denderen door op een niet te onderbouwen weg, als men de onwetenschappelijke rapporten van of op basis van BJZ zelf weglaat.

  OUDERS zouden de politiek moeten bestoken met schrijfwerk, inclusief een tweesporig concreet plan;
  het Jeugdbeschermingsplan op
  https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf
  is een goed voorbeeld om naar te verwijzen. Ook wetenschappelijke rapporten van onafhankelijke wetenschappers ondersteunen, net zoals advocaten, dat het anders moet dan de denderende trein dat voor nog meer werkgelegenheid zorgt over hoofden van kinderen die niet in de sfeer van BJZ thuis horen.
  Beknopte voorbeelden zijn ook handig. En vragen stellen, concreet gericht.

  Het kan zijn dat u antwoord krijgt, en soms wel met: "omdat u eens een vraag beantwoord is, mag u in de toekomst geen vragen meer stellen die we zullen beantwoorden."
  Dat gebeurt bij de Inspecties, de politiek, en de ministeries. Maar laat u niet ontmoedigen; het is niet u maar de afschuivers (in beleid en bestuur) die gewetenloos hun werk mijden door antwoorden vaag en inhoudsloos te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste TS,

  Dit verhaal hier boven heb ik vaker van je gehoord en ik ben het er grotendeels mee eens.

  Het bestoken van media doe ik ook al jaren, en de laatste tijd veelal op deze blog. In het kader van dit bestoken herhaal ik nog maar eens kort en krachtig mijn idee:

  - 'jeugdzorg' faalt al meer dan 50 jaar....
  - Steeds komen er nieuwe instanties bij, er gaat nooit iets af.
  - Blijkt een instantie een slechte naam te krijgen dan wordt die gewoonweg gewijzigd.

  Ik geef een paar voorbeelden: WSG / WSS / WSJ 'JAC' en "MOB' werden vele lokale stichtingen, in 2005 werd de naam overal 'BJZ'.

  'Voogdijraad' werd 'Raad voor de Kinderbescherming' doet veelal
  hetzelfde als BJZ. CJG komt in 2007, hierin wordt op voorhand al BJZ aan gekoppeld, het wordt gebracht als 'nieuw'.

  Zo ook de RIAGG (die kregen begin deze eeuw allemaal leuke namen als 'Gelderse Roos' of zo. Hiernaast bestaan ook nog de afdelingen 'Jeugdgezondheidszorg' van de GGD in iedere gemeente.

  Gebleken is, in de gehele tijd dat er iets als 'jeugdbescherming' bestaat dat er nog géén enkele kwaliteitswaarborg is en het resultaat maar povertjes: Rapport Junger Tas 1983: 'volstrekte willekeur' bij jeugdzorg, 2002: 'slechts 26% van de Jz positief, ca. 28 % schadelijk en de rest géén effect, dus 76% weggegooid geld!

  De politiek antwoord alleen met NOG MEER GELD naar 'jeugdzorg' en het instellen van nog meer interventies, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, er wordt nog steeds uit gegaan van 'signalen', 'tips', 'roddel en achterklap', gefundeerd onderzoek door echte deskundigen ontbreekt.

  - Gebleken is dat juist NIET naar ouders en kinderen geluisterd wordt, de houding van jeugdzorg impliceert dat ouders op voorhand al worden weggezet als achterlijk en onbekwaam: men gaat er al op voorhand van uit dat BJZ nodig is om te zien wat een kind / ouder / gezin nodig heeft aan hulp. 'Indicaties' worden zelfs vaak opgesteld zonder de kinderen of gesproken te hebben.

  Ieder logisch denkend mens zou dan gewoonweg zeggen: DOEK DIT OP!
  Dat zou recht doen aan ouders en kinderen. Laat ouders zelf toegang hebben tot échte deskundigen als (ortho)pedagoog, (kinder)psycholoog of kinderpsychiater, desnoods via verwijzing door de huisarts, maar dat hele juridische en ouder-vernederende circus van BJZ, 'team overleg', 'multi disciplinair overleg', 'zorg advies team overleg', allemaal door mensen die noch ouders noch kinderen gezien/ gesproken / onderzocht hebben is WAANZIN!

  Dus nog korter dan hier boven: RESPECTEER OUDERS en KINDEREN en geef ze direct de 'hoogste mate van zorg'!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Alles mooi en aardig, maar uiteindelijk moeten anderen dit probleem oplossen. De problemen van jouw kind, waar het mee begon worden vaak niet met de juiste hulp behandeld.

  Voor hun 18 doet Jeugdzorg weinig behalve OTS en UHP aanvragen en verlengen.

  Op de dag van hun 18de verjaardag worden ze buiten gezet, de hulp die ze nodig hebben is er dan nog steeds niet.
  Veel psychische problemen van volwassenen die te maken hebben gehad met OTS en/of UHP zijn hierdoor verergerd.

  BeantwoordenVerwijderen