woensdag 9 januari 2013

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland onder verscherpt toezicht gesteld


http://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nw_detail.asp?id=0299

De Inspectie Jeugdzorg heeft Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland per 8 oktober 2012 onder verscherpt toezicht geplaatst voor de duur van maximaal een jaar.

9 oktober 2012
Het verscherpt toezicht heeft betrekking op één taak van Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, te weten de kwaliteit van de zogeheten 'Verzoeken tot onderzoek'. Dergelijke 'Verzoeken tot onderzoek' worden door bureau jeugdzorg (BJZ) gedaan aan de Raad voor de Kinderbescherming.

In een 'Verzoek tot onderzoek' vraagt BJZ aan de Raad voor de Kinderbescherming om een zogeheten 'beschermingsonderzoek' uit te voeren. BJZ doet zo’n verzoek aan de Raad als de veiligheid van het kind volgens BJZ in het geding is. In een 'beschermingsonderzoek' stelt de Raad voor de Kinderbescherming vervolgens vast of een kind bescherming nodig heeft door middel van een kinderbeschermingmaatregel, die kan worden uitgesproken door de kinderrechter.

De inspectie heeft het verscherpt toezicht ingesteld, omdat Bureau Jeugdzorg Haaglanden, onderdeel van Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, over een langere periode en bij herhaalde toetsing door de inspectie niet in staat is gebleken om de 'Verzoeken tot onderzoek' aan de gestelde kwaliteitseisen te laten voldoen. Bij een recente, eerste toets naar de kwaliteit van de 'Verzoeken tot onderzoek' van Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, ook onderdeel van Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland, bleek deze kwaliteit ook niet voldoende te zijn.

De inspectie verwacht dat Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland binnen een maand een verbeterplan opstelt. Daarin moet concreet zijn aangegeven hoe de kwaliteit van de 'Verzoeken tot onderzoek' wordt verbeterd. De inspectie zal beoordelen of dit plan volledig, realistisch en ambitieus is. Begin 2013 zal de inspectie toetsen of de kwaliteit van de 'Verzoeken tot onderzoek' voldoende is. De inspectie heeft Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland laten weten te verwachten dat het verscherpt toezicht met een gerichte inspanning begin 2013 kan worden opgeheven.


                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
 

 

2 opmerkingen:

 1. Het zou interessant zijn om te weten in welke mate die genoemde verzoeken van onderzoek door BJZ aan de Raad van de Kinderbescherming gehonoreerd worden door de Raad...
  Ik neem aan dat de verzoeken mogelijk veelvuldig zijn geweest en onvoldoende onderbouwd en dat daarom de inspectie daarover gevallen is.
  Mogelijk kwamen de verzoeken van deze club ver?) boven het landelijk gemiddelde uit.
  Als deze verzoeken allemaal min of meer gehonoreerd werden door de Raad zou een onderzoek naar de werkwijze van de Raad ook geen overbodige luxe zijn.
  Als bekend mag worden verondersteld dat BJZ en Raad driftig samenwerken en elkaar de bal..in dit geval de jeugdige)(kunnen) toespelen.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Inspectie Jz negeert hiermee dat er betere plannen klaarliggen, maar wil een wiel laten uitvinden dat de kwaliteit op het zelfde pijl houdt t.b.v. BJZ-werkgelegenheid.
  Met meta-analyse en met inzien van uitgeselecteerde dossierstukken (waar dus bewijs van tegendeel ontbreekjt) kan de Inspectie niet meer doen.
  Niets structureels aan deze schijnvertoning naar Zuid-Holland.

  Geen sprake van meer diagnostische waarheidsvinding!

  BeantwoordenVerwijderen