maandag 28 januari 2013

Het afnemen van instemmingsrecht van ouders

Als de term ‘sociale huisarts’ zo goed zou zijn, weliswaar onwettig en beschermd beroep (huis)arts, dan is de gewone beëdigde huisarts toch al goed en hoogwaardiger opgeleid?!!!
 
Die weg mag bewandeld worden. BJZ is niet verplicht. BJZ leidt tot verplichting, tot het afnemen van instemmingsrecht van ouders.

Door de tientallen jaren heen heeft de sociale lobby bij velen een onterecht beeld geschapen alsof er Jeugdzorg zou moeten zijn (tegenover hoogwaardiger jeugdgezondheidszorg).

Er zijn zelfs huisartsen die domweg geloven dat BJZ een goede weg is, al is BJZ een afvoerputje waarin het kind uit zicht verzuipt.
Veel grotere kans o.a. om met seksuele misbruik in aanraking te komen (bewezen), maar, ook met pesten, intimidatie, minderwaardigheidsgevoelens, PAS, loyaliteitsproblemen, vals zelfbeeld en schijnaanpassingen:

BJZ brengt pathogene schijnaanpassingen.
Naast huisartsen die gehersenspoeld zijn door de jaren heen, zijn er ook beleidsmakers die enkel afgaan op de signalen vanaf de vloer van BJZ: de meningsvormingen van zichzelf verschonende jeugdzorgwerkers, de polariserende halve waarheden die moeten leiden tot OTS en erger, omdat dan deze werkers hun goede macht voelen. Ze voelen zich dán helden.

Dat duidt op pathogene psyche: vroeger zelf een probleem gehad en wil nu 'helpen', maar hoe! Halve waarheden zijn naar het spreekwoord erger dan een leugen.
Ze leiden het kind tot grotere kans op pathogeen gedrag, schuld dragen, mindere gezonde prestaties, etc.

En naast beleidsmakers zijn er de drukke slapende politici. Die nemen slechts de mooipraat (p.r.) vanuit de jeugdzorglobby aan. Ja, de jeugdzorglobby doet zogenaamd ook aan wetenschappelijk onderzoek. 
 

Weliswaar op basis van die signalen die de jeugdzorgwerkers van de vloer zelf geven, dus halve waarheden en zichzelf-afdekkende insinuaties over het gezin, dus een misleidende vorm van 'wetenschap'.

Echte wetenschap laat zich onafhankelijk controleren; houdt rekening met alle variabelen, onderzoekt niet op meningsvorming van laaggeschoolden, doch onderzoekt diagnostisch in dit psychologisch veld met diagnosten, met psychologische tests.

Dat vindt men niet bij BJZ: slodderwetenschap bij BJZ.
En daar gaan de politici op af. Dan mag men toch niet spreken van goed beleid?!!

Waarom introduceert de BJZ-lobby telkens meer ingangen op laag kennisniveau?
Waarom gebruikt deze lobby insinuerende woorden, zoals 'sociale huisarts', jeugdbeschermer, professional, onderzoeken, enz.???

Omdat anderen denken dat het werkelijk gaat om hoogstaande deskundigheid.
Dat is dus een knappe vorm van misleiding en bespelen.

Wanneer er onafhankelijke wetenschappers anders adviseren dan de weg die deze lobby wijst, dan worden juist die rapporten in een la gelegd om te vergeten, net zoals BJZ doet met diagnostische rapporten die hun laagstaande mening niet bevestigen: censuur.
Er komen geen gespecialiseerde diagnostische centra voor doelgroepen, helaas. Die zouden eens echt kunnen helpen en ondersteunen, en dat mag kennelijk niet; dat wordt weggehoond achter schermen.

Wanneer advocaten dit ook zien, en ouderondersteuners, en ouderorganisaties, naast die wetenschappers die diagnostisch onderzochten, dan is bij het 'geen gehoor geven' op die goed-onderbouwde adviezen bij de politiek wat erg mis.
In de bouwwereld zou men denken aan steekpenningen.

Met slodderwetenschappelijke rapporten vanuit BJZ een jeugdzorgweg inslaan is heilloos en schadelijk voor bevattelijke, ontvankelijke kinderen, die een kind-ouderband moeten hebben vanwege de psychische ontwikkeling. Deze word verbroken door het handelen van de jeudgzorgwerker/gezinsvoogdij/AMK/BJZ.

De inspectie heeft te weinig geld om echt te controleren. De inspectie ziet, net zoals de ouders, bij de vraag om inzage in de dossiers niet het hele dossier (er worden tegendeel-bewijzende stukken weggelaten).
BJZ blijkt dus manipulatief.

Met welk doel?


                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

3 opmerkingen:

 1. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/columns/naar-een-effectieve-aanpak-van-jeugdcriminaliteit.8800175.lynkx


  OPHEF OVER CENSUUR IN BB

  De extreme jarenlange censuur hier in Binnenlands Bestuur bij de columns van Erik Gerritsen, hebben afgelopen week veel publiciteit losgemaakt.

  Er zijn vragen over gesteld door Ouders Online er er zijn meerdere artikelen over geplaatst op http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ Zoeken op censuur en/of Binnenlands Bestuur

  Ook zijn daar talloze klachten over Erik Gerritsen en BJAA te vinden. De jeugdzorg is zeer ernstig disfunctioneel, dat is algmeen bekend en komt in elk overheidsrapport naar voren, blijkt telkens weer.

  Maar daar mag de kritiek nooit over gaan, dan is het zogenaamd een persoon en is het niet waar. Op jeugdzorg dark horse echter meerdere getuigenissen van verschillende personen over deze censuur en hoe zij geblokt worden van de site.

  Binennlands Bestuur heeft daar dus over gelogen en daar is ook een klacht inmiddels over gegaan naar uitgever Kluwer.

  Het gaat over miljardenbelangen straks bij de transitie. Erik Gerritsen misbruikt zijn positie als columnist en als RMO-lid om voor de jeugdzorg te lobbyen, alsof die niet volstrekt disfunctioneel is.

  Ook in Amsterdam is er in toenemende mate ophef over want Erik Gerritsen doet dti ook in Amsterdam. Klachten komen niet door, volgens Gerritsen deugen de klagers niet. Dat is het standaarverhaal.

  En als mensen hem niet geloven moeten ze maar eens op 'werkbezoek' komen. Op die manier gaat Gerritsen nooit op kritiek in en doet alsof het niet bestaat.

  Binnenlands Bestuur, de hoofdredacteur dan, is talloze malen hiervoor gewaarschuwd. Hij had de links en de bewijzen die zijn aangevoerd moeten natrekken, in plaats van critici als leugenaars en als een persoon te boek stellen.

  Daarmee is De Kluis over een grens gegaan die hem nog duur kan komen te staan. En die in steeds grotere kring ook bekend wordt. Hoe dom kun je zijn als journalistiek medium om je zo voor de karren van een uiterst omstreden bestuurder te laten spannen?

  Dat komt vroeg of laat altijd uit. Zie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ voor diverse verhalen en getuigenissen hierover.

  En dan te bedenken dat de overheid hard bezig is juist om tegenhoor te organiseren, om ouders te laten participeren in de plannen. Het is absurd om kritiek weg te censureren, te weigeren, en daarna als mensen het proberen onder een andere naam om gehoord te worden hen daar op aan te vallen.

  Zeker als je weet wat de wraak in de praktijk is van Erik Gerritsen op critici die zich met naam en toenaam noemen. Kinderen die uit huis worden gehaald, pleegouders die bedreigd worden met dat hun kinderen anders ook weg worden gehaald, ouders die ineens verdacht worden van kindermishandeling, buren die Eigen Kracht aanvragen en ineens niet deugen volgens Gerritsen en plotseling vervolgd wordne wegens laster omdat zij hadden gemeld over deze kinderen en Eigen Kraxcht hadden aangevraagd.

  Door zulke buren te beschuldigen hoopt Gerritsen dan onder de kritiek uit te komen. Er is een beerput gaande rondom deze columnist. Maar ook zo ondertussen over Binnenlands Bestuur, zie de media waar hierboven naar verwezenwordt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Goed dat deze reacties zijn na te lezen op Darkhorse. Want zoals men kon verwachten is dit betoon door Binnenlands Bestuur weer weg gecensureerd.

   Verwijderen
 2. Het DOEL:
  Het moge duidelijk zijn dat het doel GELD is:
  - Hoe meer interventies Jz bedenkt, hoe meer subsidie.
  - Hoe meer 'zorgsignalen' en 'onveilige thuissituaties', hoe meer OTS (toch zo'n 8000 €/kind/jaar)
  - Hoe meer opgeklopte signalen en 'zorgen', hoe meer UHP (omzet ca. 130 €/kind /dag voor de Jz-industrie dan wel als kinderen naar een 'gezinshuis'gaan 36000 €/kind/jaar)
  - Hoe meer falen van 'jeugdzorg' en zogenaamde wachtlijsten: hoe meer geld vanuit Den Haag.
  (Ieder incident dan wel 'gezinsdrama' door het falen van jeugdzorg wordt uitgelegd als bron om nog méér geld te verkrijgen uit Den Haag!)

  Opvallend is dat er steeds méér jeugdzorg-interventies komen (nu al ca. 425), er steeds meer instituten en organisaties komen, en er nimmer iets verdwijnt....
  Heel structureel is hierbij dat naar ouders niet gevraagd wordt...
  Treurig is dat juist de échte deskundigen die snel en kort onderzoek doen én direct de juiste behandeling kunnen geven, juist genegeerd worden door BJZ / WSJ / SGJ LdH J&R enz enz

  (Zie de salarissen van jeugdzorg-managers en de bonus van Erik G.!)

  Nico Mul (ouder-ondersteuner zonder salaris en nog minder bonus)

  BeantwoordenVerwijderen