zaterdag 26 januari 2013

Oudermishandeling door Jeugdzorg


‘In het hele maatschappelijke veld zien we een ontwikkeling waarbij Jeugdzorg met haar HBO-geschoolde amateurs, taken naar zich toe trekt die eigenlijk thuis horen bij universitair geschoolde psychologen en psychiaters. Niet alleen in familierechtzaken, maar ook in het strafrecht zijn het amateurisme en de persoonlijke mening van de Jeugdzorgkwakzalver in opmars. Zijn pseudo-deskundigheid wordt gecamoufleerd met een deken van ‘bijscholingscursussen’, alsof die echte deskundigheid kunnen vervangen.’  

Bovenstaande is een gedeelte uit een redactioneel commentaar op ‘Jeugdzorg-Darkhorse’ gepubliceerd op 14 juli 2012.

Ik lees e.e.a. op het moment dat een moeder door de werk- en handelwijze van de gezinsvoogd weer compleet onderuit is gehaald. Haar pijn, haar verdriet en machteloze woede doet ook mij pijn. Haar wanhoop. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk in dit land dat moeders en vaders een dergelijke handelwijze steeds weer en meer moeten ondergaan?   

Het zijn die Jeugdzorgamateurs, die een golf van psychisch leed over dit land uitrollen.

Hun mis handelen veroorzaakt zowel bij ouders als kinderen diepe wonden.

In plaats van naar verbetering, leidt het contact met Jeugdzorg veelal snel tot disfunctioneren of sterk verminderd welzijn bij de ouder(s) en/of de kinderen. Artsen schrijven kalmerende middelen voor, maatschappelijk werkers proberen de ouder(s) moed in te praten, psychologen doen hetzelfde en proberen vaak tegen beter weten in een ‘acceptatieproces’ bij hen op gang te brengen, advocaten proberen de ouder(s) bij te staan door de rechter aan te tonen welk onrecht er geschiedt. Professoren schrijven heel gedegen stukken over PAS enz.

De ‘actiehouder’ van het actieplan kinderen veilig, VenJ gaat door op een heilloze weg met een onvolwassen Jeugdzorg.  

Kindermishandeling is ontzettend erg en daar moet een eind aan komen.

In veel gezinnen waarmee Jeugdzorg van doen heeft spelen echter andere zaken die een heel deskundige aanpak vragen. Alleen het interveniëren, communiceren, de hele interactie die zich tussen jeugdzorgwerkers en ouders afspeelt kenmerkt zich niet als erg deskundig. Heeft meer van doen met een autoritaire opvoedingswijze, het tegen elkaar uitspelen van ouders, roddel en achterklap, het verdoezelen van feiten en het schrijven van misleidende teksten aan de kinderrechter. Een vorm van oudermishandeling.     

‘Oudermishandeling’ zou als volgt omschreven kunnen worden:

‘elke vorm van voor een ouder bedreigende of gewelddadige interactie, van psychische aard, die Jeugdzorg of andere personen ten opzichte waarvan de ouder in een relatie van afhankelijkheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend aan de ouder in de vorm van psychisch letsel.’

Signalen die kenmerkend zijn:

Vernederen. Gezinsvoogden beledigen, intimideren, tasten de eigenwaarde van de persoon aan door onbevoegd en ondeskundig vermeende gedragingen van de ouder te beoordelen en te beschrijven met gebruikmaking van terminologie die slechts toebehoort aan een erkend psycholoog en/of medicus. Ook behandelen zij de ouder(s) alsof deze zelf geen beslissingen kan (kunnen) nemen.

Terroriseren. Gezinsvoogden dreigen de ouder(s) het contact met het kind te verminderen of het uithuis te plaatsen, of het ouderlijk gezag te ontnemen. Dit is een vorm van terreur wat een enorme angst bij de ouder(s) veroorzaakt.

Isoleren. Gezinsvoogden beperken ouders vrijelijk contact op te nemen met instellingen waar het kind verblijft en instanties waar het mee te maken heeft. Het afgesneden zijn van enigerlei informatie  over het kind is een vorm van emotionele mishandeling.

Verwaarlozen. Gezinsvoogden negeren de behoeften van de ouder(s). De ouder heeft het recht en de plicht om verzorging, liefde en aandacht aan het kind te geven. Negeren de gezinsvoogden de behoeften van de ouder en ontnemen ze de ouder de mogelijkheid gebruik te maken van zijn recht en plicht, dan verwaarlozen zij de ouder en schieten zij ernstig tekort.

Exploitatie. Gezinsvoogden maken misbruik van de ouder(s) door ideeën op te dringen en handelingen te verrichten, die bij de wet verboden zijn, die in het belang van de gezinsvoogd zijn en niet het belang van de ouder(s) dienen. Voorbeelden: het misleiden van de rechter, middels Plannen van Aanpak, verzoeken om UHP en het verlengen van OTS. 

Chantage. Gezinsvoogden chanteren ouders, door hen te laten geloven dat als ouders, bij gebruikmaking van de aan hen wettelijk toegekende rechten, niet meewerken met de gezinsvoogd, er extra sancties zullen volgen.

Het weinige dat ik kan doen voor alle moegestreden en wanhopige ouders is blijvend uiting geven aan het onrecht wat hen wordt aangedaan. Ik blijf hopen dat artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, advocaten, pastores, journalisten, volksvertegenwoordigers en veel anderen zich laten horen en de signalen van ‘Oudermishandeling door Jeugdzorg’ even serieus nemen als kindermishandeling . De mensonterende behandelwijze van Jeugdzorg moet gestopt worden.

YB
  
                     Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

12 opmerkingen:

 1. Natuurlijk is het schandalig dat dit allemaal gebeurt,die oudermishandeling....maar feit blijft dat er voor mishandeling twee partijen nodig zijn;in de eerste plaats de mishandelaar en in de tweede plaats degene die zich LAAT mishandelen..en in dit geval is dus sprake van psychische mishandeling.
  Mag ik misschien de vraag stellen...zijn ouders dan zulke watjes dat zij zich volledig laten inpakken,door brutale jeugdzorgmedewerkers,vaak nog nauwelijks droog achter de oren,die dan ook nog op basis van kwakzalverachtig wetenschappelijk geouwehoer de ouders ''te lijf'' gaan?
  Mos niet magge...maar het gebeurt dus wel.

  Misschien wordt het tijd voor een soort van vakbond van en voor mishandelde ouders,of ouders,die zo langzamerhand een bedreigde diersoort lijken te worden.

  opa  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee opa, ouders zijn beslist geen ‘watjes die zich volledig laten inpakken’. Met gebruikmaking van de middelen die hen door de wet gegeven zijn, proberen zij zich te weren tegen alle insinuaties, lasterlijke beweringen en regelrechte leugens die ‘brutale jeugdzorgwerkers’ over hen verkondigen in woord en geschrift bij de kinderrechter.
   De jarenlange strijd daartegen gaat menig ‘watje’ en hun advocaten niet in de kouwe kleren zitten. Het is als bij pesten, de macht is ongelijk verdeeld. Wat dat met mensen doet? Huisartsen zien het, familieleden en kennissen zien het, collega’s op het werk zien het. De ‘watjes’ staan iedere keer voor de keuze geef ik het op, of ga ik weer het gesprek aan met degene die de klappen uitdeelt en die vervolgens bij de rechter verklaart dat ik niet meewerk.
   Vernederen, terroriseren, isoleren, verwaarlozen, exploitatie, chantage. Signaalwoorden.
   Om zicht te krijgen op het aantal door jeugdzorg mishandelde ouders is het misschien tijd,
   een veilige registratiemogelijkheid te creëren, waar niet alleen ‘watjes’ die op deze wijze met jeugdzorg te maken hebben of hebben gehad zich kunnen melden, maar ook de bij hen betrokken professionele hulpverleners, familie en bekenden. Hoe je zoiets organiseert op een betrouwbare wijze? Misschien heeft iemand ideeën?
   Y.B.

   Verwijderen
  2. Beste Y.B.

   ''Om zicht te krijgen op het aantal door jeugdzorg mishandelde ouders en dan een veilige registratiemogelijkheid creëren''


   Ja...en wat dan te doen met al die geregistreerde zaken?...Aanbieden aan de regering,inclusief een pakket handtekeningen en een mooie strik er omheen?
   Dus toch naar de politiek,die m.i.allang op de hoogte is,maar er hoegenaamd niets aan doet en dat in de toekomst naar aanleiding van deze protesten ook niets aan gaat doen...in de politiek draait het om koopkrachtplaatjes;die anderhalve ouder die klem komt te zitten tussen Jeugdzorg en andere instanties zal ze werkelijk een worst zijn.

   En wat bedoelt u met ''veilige'' registratiemogelijkheden,bedoelt u met veilig dat het geregistreerde of de registrators niet in de grijpgrage klauwen van Jeugdzorg e.a. mogen belanden?Dus bang voor eventuele wraakacties van die kant?

   Overigens mijn mening is dat het stadium van zicht krijgen op en registreren al voorbij is...er is meer dan voldoende zicht en er is meer dan genoeg geregistreerd.
   Iemand als drs.Nico Mul is al een kleine 20 jaar bezig met zicht krijgen en registreren.
   Niet dat ik wil beweren dat zicht krijgen en registreren op zich nutteloos is,verre van dat,maar om werkelijk verandering te krijgen zullen er andere middelen moeten worden ingezet..

   En m.i. is dat enerzijds veel meer gebruik maken van de publiciteit,zoals bv.Geen Stijl dat gedaan heeft met de zaak Ilja;dat is dus duidelijk strijden tegen en anderzijds veel meer het promoten van zoiets als de Eigen Kracht Conferentie,waarbij dus Jeugdzorg e.a. op een nette manier buitenspel worden gezet en buiten de deur kunnen worden gehouden.

   En verder solidariteit in woord,geschrift en zo mogelijk in daad met die mensen,die het slachtoffer dreigen te worden van de instanties en zich daar met behulp van de publiciteit tegen verzetten..
   Als voorbeelden wil ik noemen Baby Hendrikus,Zeilmeisje Laura,de zeiljongens,Tom en zijn moeder(rauw voedsel) en de meest recente
   uitbuikplaatsing bij Arjan en Moniek Pot,gesteund door de oma van het weggekaapte meisje Martina,die het lef gehad hebben de Vijfde Dag van de E.O. in te schakelen in de strijd voor hun dochter....en tot nog toe met behoorlijk succes.
   Ook de zaken van Laura Dekker,baby Hendrikus zijn goed verlopen;terwijl bij de zaken van de beide zeiljongens en Tom en zijn moeder Jeugdzorg ook niet haar zin heeft gekregen..
   De zaak van Ilja zit helaas weinig schot in,die zou wel wat solidariteit kunnen gebruiken.

   Al met al... het is niet mijn bedoeling om mensen die er anders over denken tegen de schenen te schoppen, het is maar mijn mening en ik ruil hem graag in voor een betere.

   opa

   Verwijderen
  3. Opa,
   YB heeft gelijk... ze vergat er een er uit springend detail te bij vermelden: vergeet niet dat die de EIGEN KINDEREN als wapen tegen de ouders gebruiken. Gaat u in tegen de gewoonweg leugens, verdachtmakingen en vernederingen van BJZ met de rechtsgeldige middelen als publicatie, klachtencommissies en beroepsprocedures, dan is één ding duidelijk: u staat te boek als 'lastige ouder' en men doet er alles aan om het contact ouders-kinderen te verminderen....Heeft u enig idee hoeveel ouders daardoor in de WAO komen dan wel zelfmoord plegen? HEEL VEEL!
   Ik kan u, ook uit eigen ervaring, vertellen NIETS doet MEER PIJN dan uw EIGEN KIND als WAPEN, ingezet door BJZ / rechters. (zie de uitzending 'Vermist' van vrijdag 25-01-2013/ over dat meisje dat 16 jaar geleden 'dood verklaard' is door moeder....)

   Nico Mul

   Verwijderen
  4. BJZ werkt zo geraffineerd, en bespeelt rechters en politici, én beleidsmakers zodanig met mooipraat en pseudo-onderzoeken (slodderwetenschap) dat zelfs diagnostische rapporten (van beëdigde deskundigen) worden weggemoffeld door deze lobby van BJZ.

   Helaas zijn zelfs universitair geschoolde, betrokken ouders met een Gordoncursus-certificaat en pedagogen de klos.

   BJZ kan zo goed insinueren en liegen, dat rechters, die langzaam werken (kijk maar naar hoe lang het duurt voordat er een rechtszitting komt) dat ouders met jeugdrechtadvocaten telkens niet gehoord worden: er wordt op geloof in BJZ (ave)recht gesproken.

   Het zou al heel wat zijn als jeugdzorgwerkers beëdigd werden, en ouders een getuige of deskundige in de rechtszaal mogen meenemen:
   Ziehier de rechtsongelijkheid.
   Ook krijgen ouders, inspectie en advocaten niet alle dossierstukken te zien bij BJZ voor de rechtszaak, dit in strijd met het McMichael-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 24-2-95).
   Beide partijen in jurisdictie betrokken dienen over dezelfde stukken te beschikken, ook die waarop een OTS of UHP is gebaseerd binnen BJZ.
   Hoe wil men zich zonder verdedigen?
   Het gebeurt, zo geraffineerd is BJZ.
   Rechtsongelijkheid door geloof en mooipraat (p.r.)!
   Door gemakzucht.

   Verwijderen
  5. Beste opa,

   U bent boos, u en ik,lijden net zo zeer als de ouders/opa's en oma's/familieleden,vrienden en kennissen die dit overkomt.

   Heeft u nog iets gehoord over Pieter en zijn zoon Max?
   Pieter die de publiciteit zocht voor zijn trieste verhaal over zijn ex-vrouw,Jeugdzorg,gezinsvoogden en rechters?
   Ik ben zo benieuwd wat de consequenties voor hem en zijn advocaat zijn geweest.
   Je hoort er niets meer over.
   Weet u hoe het gaat met de zeiljongens? In de praktijk?
   Weet u hoe het in de praktijk gaat met Tom?
   Heeft u al iets gehoord hoe het verder gaat met Remzi?
   Heeft u al iets gehoord over de zaken die zijn aangespannen tegen Jeugdzorg wat betreft de schadeclaims die tegen hen zijn ingediend door hardwerkende advocaten?

   Het gebeurt maar al te vaak dat publiciteit in eerste instantie wel de aandacht wekt en krijgt maar zodra de aandacht verslapt gaat Jeugdzorg weer verder en vaak nog harder.
   Heeft die moeder haar kind terug? De moeder die op tv zei: "de gezinsvoogd zei tegen mij: U mag dan hoger opgeleid zijn, maar ik heb de macht!"

   Zou dat iets met Jeugdzorg te maken hebben?

   Hoe zou het toch komen dat we bijna nooit de positieve afloop horen van de zaken die in de publiciteit gekomen zijn?

   Waarom wordt er niet even gekeken of geinformeerd naar hoe het NU met hen gaat? Welke rol jeugdzorg/rechtbank NU in hun leven speelt?

   Oma

   Verwijderen
  6. Hallo drs. Mul

   Allereerst mijn diepe respect voor uw jarenlange strijd tegen het veelkoppige monster dat Jeugdzorg heet en dat u zich daar nog steeds mee bezig houdt.Dat verdient grote bewondering.
   Wat uw reactie betreft ben ik het t.a.v. het optreden van Jeugdzorg inhoudelijk eens.
   Wat ik daarbij wèl nog zou willen opmerken dat het tuig van Jeugdzorg donders goed weet waar de zwakke plek van de ouders zit en dat is het kontakt met hun kinderen,waar Jeugdzorg te pas en te onpas misbruik van maakt.
   Met andere woorden;''zij beschikken als gijzelnemers over de kinderen en zetten de ouders daarmee onder druk.
   Het is precies hetzelfde als wat de Maffia doet zo in de geest van;''vriend als jij niet doet wat wij willen,weten we je familie,bij voorkeur datgene wat je het meest dierbaarst is,je kinderen wel te vinden''.
   In deze maffia-wereld gaat het er wat ruiger aan toe en wordt een afgesneden oor of pink als ''bewijsmateriaal'' meegeleverd,dat het betreffende familielid in hun bezit is.
   Zo ver zal Jeugdzorg niet gaan,die hebben daar bovendien subtielere methodes voor,die trouwens wel op het zelfde neerkomen.
   Maar er komt in elk geval geen bloed aan te pas;hun trukendoos
   ligt meer op het terrein van manipulatie en verbaal machtsmisbruik en relaties met de bestuurlijke en rechterlijke (on)macht.

   Maar ouders zullen het risico dat zij door Jeugdzorg als ''lastige ouders'' worden bestempeld wel MOETEN nemen,want daarmee wordt Jeugdzorg op achterstand gezet.omdat zij dit middel niet meer kunnen gebruiken om hun zin door te drijven.
   Braaf en volgzaam zijn is geen enkele garantie dat Jeugdzorg inbindt,integendeel het voorziet in hun machtswellust en stimuleert tot nog meer machtswellust.

   En natuurlijk het doet pijn als je kind tegen je wordt ingezet,maar ook die pijn zul je voor lief moeten nemen om niet ondergespit te worden door organisaties als Jeugdzorg.Ook de kinderen zullen er onder lijden,maar dat is hun later goed uit te leggen en dan zal de mogelijk eerste afkeur veranderen in bewondering.

   En al die ouders,die in de WAO komen en zelfs zelfmoord plegen zijn de oorlogstrofeën van Jeugdzorg,die alleen maar hun machtswellust bevredigen.

   Neem het geval van Ilja...die heeft als een leeuw gevochten voor zijn moeder en zij broertje en zusje...het heeft tot nog toe niet tot het gewenste resultaat gebracht,maar als er één dat veelkoppige monster Jeugdzorg heeft beschadigd is hij het wel en BJZ is bang voor hem en dat gaat hem op termijn succes opleveren.Hij heeft de zaken omgedraaid niet Ilja is bang voor BJZ,maar BJZ is bang voor Ilja.
   Men heeft niet voor niets de kinderen nu weggestopt in een tehuis van het Leger des (On)heils als Special Forces van de Jeugdzorgmaffia.

   Ilja wijst velen de weg in kinderontvoeringsland,volg hem en wees solidair met hem.

   opa


   Verwijderen
 2. Dank u 'Opa'!

  Afgezien van de arrogantie die Jz- vertoont komt er ook nog bij dat, gezien de nu openende discussies op Linked-in, dat zij zichzelf onmisbaar vinden.

  Gisteren werd ik er op aangesproken door een 'casemanager' van BJZ en tevens docent, dat BJZ toch ook zo veel goed werk doet en zij tenslotte ook hun baan willen behouden....

  Van mij mogen ze best een baan hebben, maar dan in een eerzamer beroep dan gewoonweg kind-ouder scheider, dan wel kinderrover! Vanavond zag ik op Zap 'Welkom in de gouden eeuw' met daarin een persiflage over de beul met een komische reclamespot over het beroep met een verwijzing naar de naar mijn idee niet bestaande website www.beulworden.nl

  Beulen hebben inmiddels ook eerzamer werk gevonden, of zijn dat nu de BJZ-medewerkers dan wel rechters? (Sorry voor de wrange vergelijking, excuus aan de BJZ en rechters die wél werken aan behoud van gezinnen!)

  Ook nog een 'vergeten detail': de financiële ellende die je vaak krijgt door 'jeugdzorg', advocaatskosten, LBIO, reiskosten, griffierecht, soms werk kwijt raken enz enz...

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 3. 'casemanager' van BJZ en tevens docent"
  Casemanagers zijn de hulpverleners op de gemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Er zitten inmiddels al veel nieuwe broekie-'casemanagers' op die afdelingen. Op scholen werken ze vaak incognito als Mentoren of bij de BJZ/AMK aangesloten othopedagogen/psychologen etc. etc. Ze zijn heel herkenbaar, ze zullen altijd vragen stellen die niets te maken hebben met de leerling en onderwijs.
  Geen mishandelingen en respectloos gedrag meer tegenover ouders en hun kinderen, daar gaat het toch om. Dat moet hersteld worden en gauw ook, ook door het onderwijs. Scholen laten het toe dat ouders en hun kinderen mishandelt worden en door jeugdzorg en eigen protocollen weten ze ook niet meer hoe ze nog moeten functioneren tegenwoordig. Ik geloof heilig dat er scholen zijn die er alles aan doen om die sociale artsen en alles wat met jeugdzorg te maken heeft, uit hun scholen te weren. Want zij zien wat kinderen en hun ouders meemaken, gelukkig zijn er wel echte filantropen, daar kunnen de jeugdzorg en haar maatjes nog veel van leren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Scholen werken keurig mee aan de protocolen die hun opgelegd worden t.a.v. AMk meldingen/BJZ.

  Als leerlingen langer dan 10 dagen ziek zijn doen scholen een zorgmelding richting het AMK uitgaan onder de noemer dat zij dat verplicht zijn?

  Scholen veroorzaken hierdoor mede veel ellende!

  Tegenwoordig weten scholen echt wel wat de gevolgen zijn van dergelijke AMK meldingen!

  Mondige ouders worden door leerkrachten die niet tegen hun opgewassen zijn zelfs door zo'n anonieme AMK melding volledig onterecht geconfronteerd met BJZ in een poging hen "monddood" te maken en dat alleen maar omdat zij zich sterk maken voor kind(eren) binnen hun school.

  Op deze manier zijn scholen ook gelijk van deze z.g.n. "lastige ouder" en kind(eren) af!

  Het zou juist een zeer goede instelling zijn als scholen geen enkele medewerking meer verlenen aan deze protocollen en dat het hun leerkrachten verboden wordt om zonder grondige toetsing van een volledig onafhankelijke persoon op anonieme basis een AMK melding te doen indien deze het niveau/kennis van een ouder niet aankan!

  Yvonne Bomhof.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Inderdaad kan ik helaas ook meespreken van zeer vele fouten die gemaakt zijn door hulpverleners. Het is ook wel lastig om als een ouder narcisme heeft, goede hulp te bieden. Maar waar het in eerste instantie al fout gaat is dat ze zichzelf al gelijk goed...en die tegenover hen zitten, twijfelachtig, of slecht vinden. Willen ze echte hulp verlenen zullen ze langdurig, een intensive periode mee moeten lopen in een gezin, alvorens een mening te vormen. Niet alles is wat lijkt. Zeker in gezinnen met ouder met Ass en of narcisme niet. Daar wordt 9 van de 10 keer de ouder met beperking hoog aangeschreven, omdat ze bepaalde charme hebben, en goed gebekt zijn, en wordt daardoor de ouder, die juist de zorg voor het gezin heeft, nog tegengewerkt ook.
  Als dat eenmaal gebeurd wordt de"sterke "ouders structureel naar beneden geduwd, en zo kapot gemaakt. Helaas, het is een werkelijkheid die ik meegemaakt heb. Adviseer dan ook als mensen in zulke situaties zitten, gebruik een spy voice recorder om de werkelijkheid helder te krijgen. Er zijn vele gezinnen die door "foute hulpverleners" steeds meer van de wal in de sloot komen...Dat kunnen we toch niet toelaten? Het zou fijn zijn als er een site zou komen voor deze lotgenotengroep, en om zo van elkaar te leren wat je beter wel en niet kunt doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. graag echt anoniem vanwege ass en narcisme...veiligheid kinderen en mijzelf.

  BeantwoordenVerwijderen