donderdag 31 januari 2013

Den Haag schrapt de term 'sociale huisarts'


Jeugdzorg Dark horse: Na de vernietiging van het plan voor de invoering van Poppenvilla’s voor vroegsignalering op scholen, door Jeugdzorg Dark horse en haar ‘ketenpartners’ (wat een blamage was voor het NJI, vanwege haar betrokkenheid en promotie ervan), is dit weer een overwinning voor het Jeugdzorgverzet. Ondanks de naamsverandering zal de kwakzalverij natuurlijk zijn doorgang vinden, maar het is toch goed dat ze het niet allemaal ongezien kunnen doen.

Beste mevrouw Van Kralingen,
Hartelijk dank voor uw opmerking.
Om misverstanden en begripsverwarring te voorkomen zullen wij de term sociale huisarts van onze site verwijderen.
Met vriendelijke groet,
Nancy Briedé
Secretaresse Raad van Bestuur 
Xtra

Zichtenburglaan 260
2544 EB DEN HAAG
070-205 2000
n.briede@xtra.nl


--Doorgestuurd bericht in de bijlage--
From: jeugdzorg-darkhorse@hotmail.com
To: secretariaat@welzijn.nl
Subject: Eric Lemstra - sociale huisarts - - arts is beschermd beroep!
Date: Sat, 26 Jan 2013 22:07:17 +0100
Geachte heer Lemstra,

Ik lees op de site

http://www.voorwelzijn.nl/index/zorg__en_dienstverlening/maatschappelijk_werk/haags_maatschappelijk_werk_en_dienstverlening


over de 'sociale huisarts'. In Amsterdam wilde men deze term ook gaan invoeren.
Hier is ernstig bezwaar tegen, de titel arts en huisarts zijn beschermde beroepen.
De term 'sociale huisarts' zal dan ook niet meer gebruikt worden in Amsterdam. Ik raad u aan deze term in uw stad ook niet meer te gebruiken.

Ik wil u wijzen op de volgende onderstaande artikelen.

met vriendelijke groet,

Ranada van Kralingen
Redacteur Jeugdzorg Dark horse

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/gemeente-amsterdam-misleidt-ouders-van.html


Redactie Jeugdzorg Dark horse:Wij hebben contact opgenomen met de juridisch adviseur van de arstenfederatie KNMG (Diederik van Meersbergen) en die is duidelijk; 'Arts' en 'huisarts' zijn beschermde beroepen, als iemand die niet staat ingeschreven bij de KNMG zich uitgeeft voor arts is hij/zij strafbaar. Interessant is om te onderzoeken of er in Amsterdam al geëxperimenteerd is in de'proeftuinen' met de 'sociale huisarts'. Hebben HBO sociaal werkers zich uitgegegeven voor 'sociale huisarts'? Dan hebben zij namelijk een strafbaar feit gepleegd, met goedkeuring en medeweten van de Gemeente Amsterdam.

            Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

2 opmerkingen:

 1. Goed precedent.

  Nu mag dit misleidende woord 'sociale huisarts' (=jeugdzorgwerker) niet meer ten onrechte gebruikt worden.

  Er zijn nog meer mooipraatwoorden of mooipraatbegrippen door BJZ en jeugdzorgbeleidsmakers:

  - "onderzoek", maar op welk (laag) niveau zegt jeugdzorg niet; in ieder geval niet: wetenschappelijk verantwoord, of niet diagnostisch;

  - "professioneel", maar niet deskundig, laat staan diagnostisch en integraal (zo ook 'professional', =broodverdiener en niet mee dan dat);

  - "expert.....", maar expert in wat, onbeëdigd, de cliënt niet ziend, slechts op selectieve informatie van laaggeschoolde, als misleiden en bespelen bedoeld, omdat een diagnost wel de diagnostische waarheid aan het licht zou brengen (zie hier bijv.: expertrapport t/o diagnostisch rapport, het eerste niets waard, het tweede is beëdigd en onder beroepsethiek en tuchtrecht);

  - "gedeeld gezag", maar de inbreng van de ouders wordt gecensureerd, de ouders worden genegeerd of zelfs bedreigd, de ouders worden met de macht van de gezinsvoogd gemanipuleerd, de ouders worden beschuldigd met insinuaties die eigenlijk niet uitgelegd kunnen worden door BJZ;

  - "gespecialiseerde jeugdzorg", als BJZ, maar waarin gespecialiseerd: niet in deskundige naar zorg verwijzende organisatie, doch in selectief en insinuerend omgaan met beweringen naar de rechter, de ouders speculatief ten onrechte diskwalificeren;

  - "Kind in de knel", maar nooit uitleggen hoe en waardoor, en hoe ernstig dat een bedreiging zou vormen, en hoe dat werkt op de psychische ontwikkeling van het kind, tegenover ook nooit uitleggen hoe de OTS of UHP in werkelijkheid op de psychische ontwikkeling (nadelig) werkt;

  - "bedreiging", maar nooit uitleggen waardoor, en hoe daaraan reeds gewerkt is door een diagnostisch specialist, zeker nooit aangeven of er wel een specialist zelf naar gekeken heeft en wie dan wel, dus het blijft bij beweren;

  - "feiten", terwijl het speculatieve of kwakzalver-beweringen zijn, die gesuggereerd worden en niet op waarheid stoelen;

  - "schuldige ouders", nooit schuldige jeugdzorgwerker zelf, en nooit uitgelegd hoe dan wel;

  - "niet-meewerkende ouders", terwijl de jeugdzorgwerker zichzelf daarmee schoonpraat en een reden heeft gecreëerd (door negatief manipuleren van ouders) om de ouders te beschuldigen vanwege de OTS of UHP-reden;

  - "Diagnose" waar indicatie (verwijzing) bedoeld wordt in BJZ, dus weer de rechter misleidend en bespelend;

  - .... en zo zou de rechter (en anderen) eigenlijk bij elk suggererend begrip of woord (vanuit BJZ) moeten uitzoeken wat de feitelijke definitie ervan is (niet de gesuggereerde);

  het belang van het kind dient voorop te staan:
  diagnostische waarheidsvinding, omdat het kind geen juridisch object is, maar ontvankelijk en opgroeiend, ook latere belangen heeft waar de kind-ouderband een significante rol in speelt, longterm-belangen die nooit door BJZ/gezinsvoogdij meegewogen worden in IB of PvAanpak c.q. verzoeken tot de rechter.

  Er ligt dus een naar definities zoekende rol bij de rechter.

  En weging of het door BJZ beweerde uitgelegd kan worden naar het ontwikkelings- en latere belang van de opgroeiende, de zich-ontwikkelende.

  - ....., ja, er zijn veel meer woorden die misbruikt worden door de jeugdzorgwerker, die zich niet wil laten beëdigen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Tja, wat gaan ze hierna uitvinden? Die fraude plegende werklozen moeten blijven verdienen en het enige wat ze kunnen is zich vergrijpen aan kinderen en hun ouder(s).

  De toekomst geeft aan dat maar 30% van de vrouwen spontaan zwanger worden tot leeftijd 30 jaar. 5% - 10% met hulp en de rest niet. Is dat geluk voor de ongeboren kinderen, geluk voor de kinderlozen, geluk voor de ouders of geluk voor de regering? Want zo gaat de economie eraan maar daar solliciteert de regering naar.

  BeantwoordenVerwijderen