vrijdag 25 januari 2013

Nog meer kritiek op Binnenlands Bestuur en Erik Gerritsen 
Door Klaas-Pieter Valkenburgh (beleidsambtenaar transitie) op 22 januari 2013 15:57 

Ik heb gezien dat er wéér een inhoudelijke en nette reactie is weg gecensureerd. Gisteravond stond er een kritisch en degelijk onderbouwd betoog dat deze column niet klopt. Zo zouden er juist bij jeugdzorg voortdurend risico-taxaties worden gebruikt, zoals ik ook in de reactie van oma ziet. Dan zou het gaan om veel ernstiger en wreder consequenties voor de kinderen dan bij het strafrecht.
Op basis van afvinklijsten worden kinderen sneller onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst als het om eenoudergezinnen, allochtone gezinnen of om ouders gaan die een psychiatrische diagnose hebben (ook al onschuldige zaken zelfs) of zelf in de jeugdzorg hebben gezeten! Ik weet dat dat waar is doordat het AMK en de RVdK mij dat zelf hebben verteld.

Waarom worden dat soort reacties telkens weer weg gecensureerd? De reactie had nog veel meer informatie en links die ik vakmatig wil weten. Mag ik dat niet weten?
Moet ik denken dat Jeugdzorg goed functioneert van Gerritsen omdat er constant censuur wordt uitgeoefend als er kritische noten over dat functioneren worden geplaatst?

Ik denk dat de discussie over het (dis)functioneren van de jeugdzorg heel belangrijk is bij de transitie. Vandaag is er voor de zoveelste keer bekend geworden dat er kinderen zijn vermoord waar Jeugdzorg al lang bij betrokken was. Jaarlijks waarschuwt de Verenigde Naties ook over het falen. En zo was er nog veel meer dat ik nog niet wist en in die reactie stond.

Extra opmerkelijk omdat het een docent van criminele jongeren betrof die zeer goed weet waar ze het over heeft. Haar stelling was dat de begeleiding van criminele kinderen daarom na de transitie nooit naar Jeugdzorg zou mogen. Dat is ook de stelling van professor Corine de Ruiter. Ook werd er in die reactie gewaarschuwd voor schadeclaims over het disfunctioneren van jeugdzorg, die gemeenten kunnen verwachten.

Ik wil dat weten. Immers, ook n.a.v. de commissie Samson zullen er schadeclaims moeten worden betaald voor het falen van Jeugdzorg. Hangt gemeenten nog meer boven het hoofd? Ook werd er gesproken over meerder provincies waar al financiële schandalen zijn geweest. Ook dat is relevant in verband met de plannen voor het afschaffen van lokale rekenkamers.

Er is nooit discussie mogelijk over de columns van Gerritsen. Kritiek wordt weg gecensureerd en wat over blijft zijn (vaak) gemeenteambtenaren die van niets weten en al snel onder de indruk zijn. Of van zelfstandigen in het interim-management of id, mensen die voor hun brood afhankelijk zijn van Erik Gerritsen.

Ik wil die discussie wel. Is het waar van die schadevergoedingen? Kunnen we dat verwachten als gemeenten? Hoe kunnen we daar een inschatting van maken? Hoe kunnen we inzage krijgen in het werkelijke klachtenprobleem in plaats van alleen maar naar verkoopverhalen van de Jeugdzorg te moeten luisteren?

Ook Rene Clarijs, hoofdredacteur van het blad Jeugdbeleid voorspelde immers hetzelfde! Hij voorspelde het mogelijke failliet zelfs van gemeenten door de transitie van Jeugdzorg in Jeugdbeleid van september 2012 in een zeer uitgebreid en onderbouwd betoog?

Ik wil deze discussie wél en ben het met de critici eens dat de mooie verhalen van Gerritsen niet overeenkomen met de vele klachten. Ik maak me daar zorgen over. Ik wil weten of nieuwe aanbieders die nog fris en enthousiast zijn en goedkoper, mogelijk een beter plan zijn. Ik zou graag in Binnenlands Bestuur veel meer discussie juist over deze heikele punten willen. Want het gaat wel om de toekomst van gemeenten.

Daarnaast vind ik het - net als andere critici - ongepast dat deze columnist zijn columns gebruikt om te lobbyen voor zijn eigen club, of om op een van zijn medewerkers te stemmen bij de jonge ambtenarenverkiezing. Ik vind het ook ongepast dat een RMO-lid zijn lidmaatschap van de RMO gebruikt om te lobbyen voor jeugdzorg en tegen de reclassering. Want dat is duidelijk, daar gaat het natuurlijk heen. Wij kennen deze discussie bij de gemeenten inmiddels ook al een beetje.

Binnenlands Bestuur, geef ons meer informatie!


                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

 

8 opmerkingen:

 1. Ook mijn vaak kritische noten op de columns van Erik Gerritsen zijn vaak verwijderd. Ik schrijf mijn kritiekpuntjes en opmerkingen dan maar op deze blog....

  Goed, ik ben niet zo vriendelijk voor BJZ en ben er voorstander van dat deze club wordt opgeheven, zoals diverse hoogleraren ook betogen.

  Mijn visie is in het kort: RESPECT voor ouders en KINDEREN, waarbij, in 3 stappen:
  1. - Eenvoudige hulp door vrijwilligers als 'Home Start' of 'maatjesprojecten' (zoals bij ex- psychiatrische patiënten veel gebeurt) dan wel 'Eigen Kracht'.
  2. - Bij ernstige kind-gerelateerde problemen ouders direct dan wel via verwijzing door een échte huisarts toegang geven tot (kinder)psychiater dan wel (kinder)psycholoog of orthopedagoog.
  3. - Kind krijgt direct JUISTE diagnostiek door échte deskundigen + direct de juiste hulp, en nog belangrijker: behoudt zijn GEZINsleven!

  Dat hele circus van MDO, 'TRJ-overleg', 'indicatiestelling', juridische procedures en de vernederingen van een gezinsvoogd kunnen dan geheel weg blijven en daar zal naar ik aanneem, niemand rouwig om zijn!

  Drs. Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is lastig om in wetgeving Respect bij jeugdzorgwerkers te implementeren.
   Het is nog lastiger om daar inhoud aan te geven, gezien hun manipuleren en liegen en mooipraten, zodat de politiek en het rechtssysteem bevuild is.
   Het is nog weer lastiger om de politiek te laten inzien dat er geen jeugdzorg naast gezondheidszorg nodig is, op een diagnostischniveausluis na - voor echt mishandelde kinderen waar ouders niets wíllen leren of onkundig wensen te blijven (aso's).

   Met plannen moet men rekening houden met de uitzonderingen.
   Anders luistert men niet.

   Er staat toch een plan op deze site?!

   Verwijderen
 2. De BJZ's worden waarschijnlijk ook opgeheven, dat wil zeggen dat de naam verandert. Maar de mensen blijven natuurlijk, dus de voogden worden sociale huisartsen en zullen nog wel meer nieuwe prachtige betitelingen krijgen.

  Daarom lobby't Erik Gerritsen ook zo in Binnenlands Bestuur. Hij wil nieuwe taken BJZ-medewerkers als die BJZ's straks na de transitie niet meer bestaan (of onder een andere naam doorgaan)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. BJZ gaat reeds door als bovengemeentelijke gecertificeerde instellingen, die elk een andere naam krijgen, zodat men niet landelijk ertegen kan protesteren of tegen kan publiceren. "
   Dat niveau van slim-zijn en bespelen heeft BJZ!!!!!!!!!

   Verwijderen
 3. Zoals dit bijvoorbeeld?

  http://gezinshuis.com/

  23 januari 2013: Afscheidssymposium Micha de Winter

  Wanneer woensdag 23 januari, 13.00 - 18.00 uur
  Waar Glazen Zaal, Den Haag

  Aanmelden De aanmeldingstermijn voor het symposium is verstreken

  Discussie 3: Voor alle kinderen en alle problemen?

  Inleiding: Linda Terpstra (voorzitter raad van bestuur Fier Fryslân)
  Tafelgasten: Ferko Öry (kinderarts maatschappelijke gezondheidszorg/ TNO); Gerard Besten (directeur Gezinshuis.com en partner Alliantie kind in gezin); Erik Gerritsen (RMO)(!!!)

  Oma

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Juist, zulke gelegenheden worden ook constant benut om te lobbyen. Op dit congres hield Gerritsen speech over eigen kracht, dat het voor minder OTS-en en UHP-s zou zorgen. Een dag later (gisteren) bleek dat daar helemaal geen sprake van is.

  Gewoon weer een verhaal dat niet waar is, maar om sympathie politici te wekken en als gevolg daarvan geld en werkgelegenheid. En daarvoor status als RMO-lid gebruiken.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De politiek moet geloven dat de plannen van de BJZ-lobby besparend gaan werken, maar het tegendeel zal waar zijn.
   Immers er komen sociale hum-huisartsen in CJG's, in scholen, in huisartsposten en gemeentekantoren (en sportclubs enz.): allemaal om met de gebruikelijke fuik tot OTS en UHP aan zoveel pseudomishandelde kinderen te komen dat er toch weer geld en geld en geld bij moet komen.

   Eerst zuinig misleiden, dan vragen om meer en meer.....€€€$€€€

   Verwijderen
 5. Dit riekt naar financiële én mentale omkoperij door Gerrtisen. Wat is het bedrag van omkoperij?
  Het is dus allemaal in het belang van hun portemonaie!? Ze zijn naar mijn mening erg verward, en dat is een feit. Het wordt tijd dat de marionetten van Gerritsen én hij eens flink gekort worden in hun inkomen, dan gaan ze voelen wat ouders en kinderen ook meemaken. Daarmee bedoel ik niet alleen geldproblemen door die OTS-en en UHP-en, maar de mentale en fysieke aandoeningen. Dat wenste ik niemand toe, maar nu des te meer. let wel. alleen die mensen die als verraders in het jeugdzorg en eromheen werken die onze kinderen en hun ouder(s) als schietschijven zien en behandelen. Ik dacht dat alleen het CBS deed, x-aantal rijles-geslaagden per maand.

  BeantwoordenVerwijderen