dinsdag 22 januari 2013

Nog meer vebinding tussen scholen en Jeugdzorg


Een samenwerkingsverband van de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) en de ministeries van OCW en VWS heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een handreiking die gemeenten en schoolbesturen moet ondersteunen bij het invoeren van passend onderwijs.

Dit doen zij, omdat de stelselwijzigingen van het passend onderwijs en de zorg voor jeugd nogal overeenkomen, zoals eenzelfde visie wat betreft het ondersteunen van jeugdigen. Met de samenwerking kunnen de partijen elkaar versterken. Om die reden hebben de betrokkenen de ambitie uitgesproken tot meer samenwerking tijdens de totstandkoming van deze stelselwijzigingen.

Daarnaast biedt de handreiking een leidraad voor verschillende uitgangspunten in de samenwerking tussen het (passend) onderwijs en gemeentes. Met de handreiking moeten de samenwerkingsverbanden en gemeenten beter in staat zijn tot het voeren van het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) over het ondersteuningsplan passend onderwijs.

Bron: Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem1 opmerking:


 1. Weer een nieuw speeltje van de alles willen regelen en controlerende overheid

  Dus nog meer commissies met dik betaalde deelnemers..nog meer bureaucratie....nog meer langs elkaar heen werken.. dus nog meer belastinggeld allemaal naar voornamelijk duurbetaalde managers en z.g. coƶrdinatoren.

  En uiteindelijk nog slechtere resultaten...nog minder aandacht voor de gezinnen en de kinderen zelf..nog meer probleemgevallen...en nog meer conflicten tussen ouders en Jeugdzorg en ook tussen ouders en scholen en ouders en gemeenten..

  Lang leve de lol...ouders met schoolgaande kinderen kunnen alvast hun borst gaan natmaken..er dreigt weer een nieuw monster op u af te komen.

  opa

  BeantwoordenVerwijderen