vrijdag 25 januari 2013

Jeugdzorg levert nog meer ellende op
De zorg van Jeugdzorg voor mishandelde kinderen levert helaas vaak nog meer verwaarlozing/mishandeling/seksueel misbruik voor deze kinderen op. Dat is ook mijn punt, deze kinderen hadden echte zorg nodig gehad, niet nog veel meer ellende door Jeugdzorg.

Het is heel triest dat Jeugdzorg zelf kindermishandeling aangrijpt om onder het mom dat die kinderen geholpen moeten worden geld te verdienen. En ondertussen mishandelt men die kinderen juist nog meer.

Er komt steeds meer Jeugdzorg de scholen in. Dat is niet te danken aan docenten maar aan managers op grote afstand van de kinderen. Vandaar dat het op ROC's begon, daar is die afstand er, maar docenten op ROC's hebben vaak net zo'n hekel aan al die nutteloze hulpverleners als de kinderen en ouders zelf.

Veel scholen zitten in grote verbanden met managers op grote afstand van de werkvloer. Daarom kunnen die scholen niet protesteren, hun eigen management doet het.
Kleinere scholen doen dat vaak nog wel, maar zij worden in Den Haag dan weer vertegenwoordigd door grote verbanden (de VO-raad en de MBO-raad) en die vinden samenwerking met jeugdzorg prima.

Colour Kitchen - subsidie
Dan krijgt Jeugdzorg meer klantjes en krijgen die instellingen vaak subsidies voor een speciaal Jeugdzorgproject voor probleemkinderen. Zoals The Colour Kitchen in Amsterdam. Zo zijn alle bestuurders tevreden en dat het kinderen niet helpt, doet er niet toe.

Blijven vertellen wat er wel gebeurt is belangrijk De praktijkverhalen op deze site zijn belangrijk. De verhalen over de censuur op Binnenlands Bestuur en hoe men doet alsof alle kritiek van één persoon komt (om zo van die kritiek af te komen) is belangrijk.

Niet opgeven, blijven voorlichten. En politici duidelijk blijven maken dat de huidige situatie in de Jeugdzorg in Amsterdam en uitbreiding daarvan naar scholen onacceptabel is!

Ouderorganisaties moeten dat doen, want schoolmanagers doen het niet en docenten mogen het niet, want dan worden ze ontslagen als ze met hun echte naam hun bezwaren aangeven. Maar als ze dan hun bezwaren kenbaar maken onder een andere naam, dan mag dat weer niet zogenaamd van Jeugdzorg. Het is belangrijk om steeds die smoezen en drogredeneringen en leugens te ontmaskeren. Zoals hier ook vaak gebeurt.

Docente
                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

Geen opmerkingen:

Een reactie posten