donderdag 24 januari 2013

Open brief aan Pieter Hilhorst - wethouder Onderwijs Amsterdam

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/gemeente-amsterdam-misleidt-ouders-van.htmlAmsterdam, 24 januari 2013   

Geachte heer Hilhorst,

Het eerste wat grote zorgen baart aan de titel ‘Zorg om het kind’ is dat het de negatieve associaties oproept met BJz, die zo vaak als wig fungeert tussen ouders en kinderen. Het is veelzeggend dat de titel niet luidt ‘Zorg om gezinnen’, alsof Amsterdam bij voorbaat aangeeft niet in staat te zijn gezinnen beter te laten functioneren en dus meteen maar de focus richt op de kinderen, die eventueel uit huis geplaatst kunnen worden.  

Multiprobleemgezinnen? 

Het is bekend dat de BJAA-‘baas’ Erik Gerritsen altijd de mond vol heeft over multi-probleemgezinnen en dat hij van mening is dat kinderen het beste bij hun ouders vandaan gehaald kunnen worden, in geval er bijvoorbeeld sprake is van oudere broers in de criminaliteit. Vanuit de theorie dat zo’n gezin toch niet te helpen valt, moeten dan maar de jongere broertjes en zusjes weggenomen worden, voordat zij besmet raken met het anti-sociale virus.  

Het idee van een sociale huisarts komt ook uit die koker, de verengde visie van het multi-probleemgezin, alsof dat het grootste cliëntenbestanddeel van BJz uitmaakt. En dat is een leugen. Een valse voorstelling van zaken die bedoeld is om uit Den Haag meer geld los te peuteren dan nodig is, voor een goede zorg voor de jeugd. Multi-probleemgezinnen zijn het mode-woord, die een veel ergere problematiek suggereren, dan waarbij het gemiddelde BJz-gezin sprake van is. En dat gemiddelde is al zwaar overdreven, omdat de zogeheten lichte problematiek, vaak nog veel beter buiten BJz om behandeld kan worden, aangezien bij niet-BJz gerelateerde hulpverlening het juridische kader geen rol speelt. Met alle machtspelletjes en escalaties van dien. 

Geen hoogwaardige gezondheidszorg 

De sociale huisarts is helemaal geen vertrouwenspersoon, wat de werktitel suggereert, maar een niet-universitair geschoolde gezinsbemoeial, die in feite het gezin gaat bespioneren vanaf de voorschool. Deze persoon heeft geen diagnostische bekwaamheid (en hoeft ook niet naar specialistische diagnostiek door te verwijzen, wanneer deze onterecht meent de situatie zelf juist in te schatten met HBO-opleiding) maar kan wel gedwongen hulp indiceren. Deze persoon heeft net als de jeugdzorgmedewerker nu, wel de dwangmiddelen in huis, maar niet de deskundigheid om hoogwaardige gezondheidszorg te verlenen, zoals een huisarts of kinderpsychiater wel kunnen. 

Jeugdzorg zonder toetsingskader 

En daarmee komen we op de ware reden van het oprichten van de regio’s in Amsterdam, geleid door een ‘sociale huisarts’ of welke andere misleidende titel deze ook gaat voeren: Bezuinigingen en ondeskundigheid van het huidige BJz. De sociale huisarts is gewoon een jeugdzorgmedewerker, met veel te veel verantwoordelijkheden, zonder diepgaande kennis, die bovendien anders dan bij BJz het ook nog eens mag doen zonder toetsingskader. Niet dat het toetsingskader van BJz, met gedragswetenschapper en teamleider die het kind nooit zien ook maar iets voorstelt, maar tenminste houdt men bij BJz nog een beetje de schijn op. De sociale huisarts doet zelfs dat niet meer en kan direct drang (zeg maar dwang) uitoefenen.

Deze zogenaamde vertrouwenspersoon, wordt in feite in het leven geroepen om problemen op te sporen in gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium, waarbij hij over een grote hoeveelheid informatie beschikt, die hij op elk willekeurig moment mag misbruiken richting het juridische kader. Ouders gaan hier bij de beul te biecht.  

Het valt zéér te betwijfelen, wanneer deze valse vertrouwenspersoon zich bij de voorschool aandient, of er ook aan ouders uitgelegd zal worden dat de consequentie van deze ‘hulpverlening’ kan zijn, dat hun kinderen gillend uit huis gesleurd worden en dat alles wat men in jaren aan deze persoon heeft toevertrouwd (via alle scholen, buurthuizen, etc), tegen ze gebruikt zal worden in de rechtbank.  

Stofzuigerplannen 

Het grote probleem met dit soort sociale stofzuigerplannen van de overheid (in dit geval van de Gemeente Amsterdam) is dat het weer is toegespitst op de minst ontwikkelde mensen in de samenleving, die zelf geen hulp kunnen of willen zoeken (en dan praat je over erg laag niveau!) waar straks vooral de ouders met een normale of hogere intelligentie het slachtoffer van zullen worden, omdat die net iets te veel zelfrespect hebben om zich als een zwakzinnige te laten behandelden. Dit proces, wat wij soms aanduiden met de ‘debilisering van ouders’, maakt door haar veronderstelling van hulpeloosheid, juist meer ouders pedagogisch onbekwaam, omdat zij straks niets meer durven, onder het wakend oog van de ‘opvoed-Stasi’. Het is een pedagogisch feit, dat wanneer je een kind (dus ook een ouder) bepaalde zaken toevertrouwt, ze dit vertrouwen ook trachten waar te maken. Het omgekeerde daarvan, alles afkeuren en afstraffen, zoveel mogelijk de boel overnemen, leidt tot verlamming. Mensen verliezen in toenemende mate hun vertrouwen in de hulpverlening en deze sociale huisarts is de zoveelste fuik van een dictatoriale overheid. 

Eerst heeft men van overheidswege de huisarts gedwongen om zijn beroepsgeheim prijs te geven (bij vermoeden van kindermishandeling), waardoor zijn positie als vertrouwenspersoon ook al omstreden is, en nu wil Amsterdam er een valse huisarts naast zetten. Wat een aanwinst, wat een vooruitgang!


Met vriendelijke groet, 

Sven Snijer

                  Corine de Ruiter@corinederuiter

@Pieterhilhorst TIP: Luister naar ervaringen ouders met jeugdzorg voordat u beleid maakt: jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/open-b… @DarkJeugdzorg.#experts
                   
                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

13 opmerkingen:

 1. Het is potentieel nuttig om de serene rust van de bureaucratie, waarin verzonnen verhalen en fraaie volzinnen in mankerende breinen en rapporten kunnen blijven voortbestaan, aan te randen met kritische brieven .. :-)

  Mijn advies: breng het in verzoek-vorm, zodat er een basis is om na enige tijd een herinnering te sturen, en een klacht als (zinnig) antwoord daarna uitblijft.

  Net zolang tot er landelijk een vage fluittoon op de achtergrond te horen is, vanuit ambtelijke burelen, omdat er stoom uit de oortjes komt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hartstikke goede brief!

  Je had hem misschien ook nog even kunnen herinneren aan het programma van hem "Macht van de Gezinsvoogd" waarin goed tot hoog ontwikkelde mensen vertelden hoe jeugdzorg met hen omgaat.

  "U mag dan hoger opgeleid zijn, maar IK heb de macht!!"

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja, mee eens. Het probleem is dat scholen geen jeugdzorg en/of politie in huis willen door de slechte ervaringen met BJAA en als gevolg daarvan ook vaak met de politie. Die helpt immers bij uithuisplaatsingen, die zaait tweespalt tussen betrokken buren en mishandelde kinderen als die buren hebben gemeld en vervolgt hen voor laster! De politie discrimineert allochtone jongeren ook stevig, Marokkaanse kinderen worden voortdurend opgepakt. Maar de allergrootste problemen liggen bij BJAA.
  Vanwege dat wantrouwen in BJAA melden scholen ook nauwelijks kindermishandeling. Dat is een bekend probleem waar het NJI meer over kan vertellen en dat Erik Gerritsen in hoge mate dwars zit. Vandaar dat hij zo bezig is met onderwijs en scholen en wat Erik Gerritsen wil, is gemeentebeleid en vooral dat van de DMO. Dus dat idee van die sociale huisarts past bij de wens van BJAA om steeds meer meldingen van kindermishandeling te hebben en steeds meer cliëntele.
  Inderdaad is het zo dat mondige ouders vooral de dupe zijn van het macht uitoefenen van BJAA. Want zodra je het niet eens bent met de vaak uiterst beperkte zo niet regelrecht domme en onwetenschappelijke analysis van de meiskes van twintig (de topprofessionel gezinsmanagers volgens Erik Gerritsen) dan heb je als ouders een probleem. Want dan ontken je zogenaamd je eigen problematiek, vertoont ‘geen inzicht’ en dat is een punt op de aanvinklijst om het geval door te schuiven naar de Raad van de Kinderbescherming om gedwongen hulp af te dwingen.
  Vandaar ook dat er zoveel familiedrama's zijn. Zwaar gehospitaliseerde ouders met heel veel problemen die zich dociel tegenover jeugdzorg gedragen en hun kinderen niet beschermen tegen de ellende van jeugdzorg. Van zulke ouders denken brave hulpverleners vaak dat zij succes hebben, dat ze deze ouders tot inkeer hebben gebracht. Men heeft niet door dat diezelfde dociele houding tegenover hen nou juist het probleem is! Normale ouders beschermen hun kinderen met hand en tand, deze ouders niet.
  Als er dan dode kinderen vallen (elke week een in Nederland) zijn die topprofessionele werknemers stomverbaasd. Jeugdzorg vertrouwt de verkeerde ouders. Ouders die hun machtspelletjes accepteren of meespelen. Niet zelden ouders met veel meer ervaring met hulpverlening dan de hulpverleners zelf en heel bedreven in de hulpverleningstaal en hulpverleners naar de mond praten. En dat hebben die hulpverleners totaal niet door, zijn ontroerd vaak over het zogenaamde 'vertrouwen' van deze ouders en zien dat als hun succes.
  Het aller domste wat de gemeente kan doen is de enorme weerstand in Amsterdam tegen BJAA negeren. Scholen willen niet, want net als goede ouders geven veel docenten oprecht om de kinderen. Men wil niet dat zij in handen van BJAA komen! Daar is een aantal jaar geleden ook een onderzoek naar gedaan door de Stadregio. Zodra docenten of ouderclubs dat echter laten weten in de media, is Gerritsen er als de kippen bij om ze uit te nodigen voor een 'werkbezoek'. Doel daarvan is de kritiek weg te nemen met mooie plannen over hoe goed BJAA zogenaamd bezig is.
  Alsof er geen honderden, zo niet duizenden kinderen zeer ernstig zijn verwaarloosd bij BJAA in het verleden. Alsof er niet nog steeds zeer ernstige klachten zijn over BJAA! Sociale huisartsen (ongelooflijk dat dat de werktitel is!) in scholen zijn daarom een rampzalig plan! Alleen de werktitel zegt al genoeg en duidt op de grootheidswaan van Erik Gerritsen met zijn 'topprofessionals'. Het geld voor dit plan kan veel beter besteed worden aan een waarheidscommissie die alle klachten over Erik Gerritsen en BJAA tot op de bodem uitzoekt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. "Alsof er geen honderden, zo niet duizenden kinderen zeer ernstig zijn verwaarloosd"

   Zoiets dergelijks zei de nu niet werkzaam zijnde teammanager van BJZ N-B ook. Hij was overtuigd dat het zo was en keek er zeer ernstig bij. Juist door hun toedoen en de kinderrechters worden uit huis geplaatste kinderen mishandeld, bedreigd en verwaarloosd.

   Op scholen draaien ze ook door omdat er jeugdzorg aanwezig is. Er is een team van; Maatschappelijk medewerkers die tevens mentor is, orthopedagoog, psycholoog, ambulante medewerker, schooltherapeut, Remadial teacher, Interne Begeleider, gedragswetenschapper en als laatste heb je nog een leerkracht. En ze hebben allemaal één ding gemeen; ze werken allemaal voor jeugdzorg. Dat noem ik hielelikkers of kuitenlopers.

   "Scholen willen niet, want net als goede ouders geven veel docenten oprecht om de kinderen." In Brabant is dat dus niet zo. In Rosendaal staat er namelijk een BJZ gebouw op een terrein van een VO. Heeft het enige nut als scholen masaal hun vuisten gaan ballen dat zij gewoon weer school willen zijn om onderwijs te geven aan hun leerlingen waar de leerlingen recht op hebben zonder bemoeienissen van ongedierte?

   Verwijderen
 4. Wat is dit toch weer herkenbaar!
  Ik leer mijn kinderen om zaken voor zich te houden. Als men er naar vraagt is het prive. Je wil niet weten hoe snuffelend men op de puberleeftijd van mijn kinderen, in het speciaal onderwijs, leerkrachten danwel bezoekende jeugdartsen of daarvan afgeleide medewerkers van de GGD, bezig zijn met ontluikende sexualiteit en middelengebruik. Zal wel hun protocolletjes zijn maar ik geef ofwel geen toestemming ofwel adviseer mijn kinderen daar niet op in te gaan. Dat is prive!Een misverstand of zorg kan dramatische consequenties hebben voor hun geestelijke gezondheid. Doe maar niet. Mijn kinderen hebben aan den lijve ondervonden waar dat toe kan leiden dus houden zich daaraan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bovendien: scholen hebben hun eigen mentoren. Die waken vaak (natuurlijk zijn er ook slechte mentoren) over hun kinderen alsof het hun eigen kinderen zijn. Zien ze elke dag, houden contact, weten heel veel.Voor veel docenten is dat ook de lol van het onderwijs, het intensieve contact met de leerlingen.

  En nu worden deze docenten en mentoren zo aan de kant gezet voor onbenullige gezinsvoogden? Alsof die coach en mentor zijn? Alsof die meer verstand hebben van kinderen? Let wel, deze meisjes zijn lager opgeleid dan de meeste docenten. Ze zijn veel en veel jonger ook, vaak niet veel ouder dan de jeugdzorgjongeren waar het om gaat.

  Maar vooral, er is een enorme cultuurclash. Gezinsvoogden werken vanuit macht, ze zouden zelf daarom nooit voor de klas kunnen staan. Gezinsvoogden hebben geen inzicht in probleemkinderen, behandelen hen vaak heel negatief en onmondig. Scholen balen al zo erg (de docenten dan vaak) van de ambulante begeleiders van Altra die docenten komen instrueren hoe ze met leerlingen om moeten gaan. Maar er zelf juist een potje van maken, te laat komen, leerlingen uit belangrijke lessen halen.

  Het is een vreselijk plan om toegewijde docenten te vervangen door gezinsvoogden. Wie heeft zoiets verzonnen? Hier gaat zeker ellende van komen, mensen die om kinderen geven (goede ouders, betrokken docenten) pruimen BJAA niet. BJAA mag deze mensen topprofessionals noemen en de wens hebben hen te upgraden naar 'sociale huisarts', dat is zeker geen breed gedragen wens in AMsterdam onder de bevolking!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @Anoniem 2.06

  Ja, u heeft gelijk dat de zorg van Jeugdzorg voor mishandelde kinderen helaas vaak nog meer verwaarlozing/mishandeling/seksueel misbruik voor deze kinderen inhoudt. Dat is ook mijn punt, deze kinderen hadden echte zorg nodig gehad, niet nog veel meer ellende door Jeugdzorg.

  Het is heel triest dat Jeugdzorg zelf kindermishandeling aangrijpt - zoals u ook beschrijft - om onder het mom dat die kinderen geholpen moeten worden geld te verdienen. En ondertussen mishandelt men die kinderen juist nog meer. We zijn denk ik daarover eens.

  U heeft ook gelijk dat er steeds meer Jeugdzorg in scholen komt. Maar dat is niet te danken aan docenten maar aan managers op grote afstand van de kinderen. Vandaar dat het op ROC's begon, daar is die afstand er, maar docenten op ROC's hebben vaak net zo'n hekel aan al die nutteloze hulpverleners als de kinderen en ouders zelf.

  Veel scholen zitten in grote verbanden met managers op grote afstand van de werkvloer. Daarom kunnen die scholen niet protesteren, hun eigen management doet het.
  Kleinere scholen doen dat vaak nog wel, maar zij worden in Den Haag dan weer vertegenwoordigd door grote verbanden (de VO-raad en de MBO-raad) en die vinden samenwerking met jeugdzorg prima.
  Dan krijgt jeugdzorg meer klantjes en krijgen die instellingen vaak subsidies voor een speciaal Jeugdzorgproject voor probleemkinderen. Zoals The Coloured Kitchen in Amsterdam. Zo zijn alle bestuurders tevreden en dat het kinderen niet helpt, doet er niet toe.

  Blijven vertellen wat er wel gebeurt is belangrijk De praktijkverhalen op deze site zijn belangrijk. De verhalen over de censuur in Binnenlands Bestuur en hoe men doet alsof alle kritiek van een persoon komt (om zo van die kritiek af te komen) is belangrijk.
  Niet opgeven, blijven voorlichten. En politici duidelijk blijven maken dat de huidige situatie in de Jeugdzorg in Amsterdam en uitbreiding daarvan naar scholen onacceptabel is!

  Ouderorganisaties moeten dat doen, want schoolmanagers doen het niet en docenten mogen het niet, want dan worden ze ontslagen als ze met hun echte naam hun bezwaren aangeven. Maar als ze dan hun bezwaren kenbaar maken onder een andere naam, dan mag dat weer niet zogenaamd van Jeugdzorg.

  Het is belangrijk om steeds die smoezen en drogredeneringen en leugens te ontmaskeren. Zoals hier ook vaak gebeurt.

  Docente

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Op Twitter verschijnen reacties nadat Pieter Hilhorst deze brief heeft geretweet. Sportief van hem, benieuwd of er nu ook nog een antwoord komt.

  Een van de reacties is dat hier 'negatief' wordt gedaan over HBO-ers omdat die ook een goed zicht op de problematiek kunnen hebben,

  Dat is echter niet waar. HBO-ers hebben over het algemeen echt veel te weinig analytisch vermogen om de zeer complexe problematiek in de jeugdzorg te begrijpen. Het gaat over hechtingsproblematiek (de meeste voogden snappen daar niets van, ze denken dat als een kind de eerste twee jaar van zijn leven dezelfde verzorgers heeft gehad, ze het daarna naar hartelust kunnen overplaatsen) Er is een ernstig gebrek aan kennis.

  Idem op psychologisch en psychiatrisch gebied, daar weet men niets van af. Maar men denkt zelf dat ze met psychiaters mee kunnen praten en met artsen. Die willen dat niet vanwege het lage niveau van de voogden en de vele fouten die ze maken.

  Daarnaast kunnen veel voogden geen feiten en meningen van elkaar onderscheiden, typisch een Havo-probleem dat je dus op HBO's terugziet. Dat komt doordat men over het algemeen toch echt een stuk minder intelligent is en dat vertaalt zich in minder analytisch. Vandaar dat men feiten en meningen door elkaar houdt en die rapporten zo vaak niet kloppen!

  Ook hebben voogden geen verstand van onderwijs. Binnen de kortste keren verklaren ze kinderen vaak zwakbegaafd, ze zijn er helemaal niet op gericht dat kinderen zo goed mogelijk onderwijs krijgen. Jeugdzorginstellingen houden hun kinderen ook om het minste of geringste thuis DAn krijg je weer als docent een briefje dat Jantje of Pietje straf had van de groepsleiding of corvee moest doen en daarom niet of later op school is. Die groepsleiding is vaak nog lager opgeleid, MBO. Men heeft helemaal geen respect voor het recht op onderwijs of genoeg ouderlijk gevoel om dat belangrijk te vinden voor de kinderen.

  Kortom, HBO-ers zouden dit werk niet mogen doen. En zeker niet diegenen die ook nog eens van de relatief lage HBO-opleidingen komen, waar de jeugdzorgopleidingn onder vallen. Het is niet de Hogere Technische School om het even zo te stellen, maar een veel en veel lager niveau,

  De meeste gezinsvoogden kunnen niet eens een brief zonder spelfouten schrijven. Zo triest is het. Een oudere voogd bij BJAA vertelde dat hij zelfs een keer had meegemaakt dat zo'n piepjong meisje een brief schreef: 'Beste ouders. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed' Werkelijk waar.

  Mensen met deze macht, zouden absoluut veel analytischer en hoger opgeleid moeten zijn. HBO-ers zijn doeners, geen denkers. En daar komt ontzettend veel ellende van in de jeugdzorg! Uitzonderingen uiteraard daargelaten.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik heb als ouder geen enkel bezwaar tegen HBO-ers, MBO-ers of andere tuinlieden. Mijn probleem is het gebrek aan integerheid, respect, praktische en deskundige hulp in een jeugdhulpverlening die met argusogen bezig is met veiligheid en kindermishandeling en niet met broodnodige tijdige en deskundige hulp aan ouders en kinderen. De vox populi is de leidraad en justitie het kader.
  Dat is mijn bezwaar. In die tunnelvisie worden ouders en kinderen niet geholpen maar gestraft en vernederd.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. De Gemeente Amsterdam is terug gekomen van het woord 'sociale huisarts'. Lees dit en wordt misselijk!

  https://amsterdamopent.nl/omhetkind

  Ouders ga gewoon naar de opvoedpoli of een vrij gevestigde kinderpsycholoog. Trap er niet in! Mijd deze jeugdzorgwerker als de ...
  Geef het door aan andere ouders. PS: Je kunt een I-Pad winnen als je een nieuwe naam verzint voor 'sociale huisarts'. Kijk op de site.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. https://amsterdamopent.nl/forum/idea/id/351/type/active#comments

  Stop, onzalig plan. Doe het niet! BJAA is gehaat bij ouders en docenten door het disfunctioneren. De omschreven professionals met brede kennis en kijk op kinderen bestaan helemaal niet!

  Allemaal PR van BJAA om het giga-klachtenprobleem te verhullen. Zie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/open-brief-aan-pieter-hilhorst.html?utm_source=twitterfeed&amp%3Butm_medium=twitter en de reacties daarop.

  Kinderen op scholen hebben een mentor en worden begeleid. Heel wat liefdevoller dan jeugdzorg, hou BJAA alsjeblieft weg van scholen. Namens vele docenten die dat niet mogen zeggen van hun managers maar net zo'n hekel hebben aan BJAA als veel ouders en leerlingen. Want BJAA helpt kinderen niet, er zijn ook helemaal geen resulaten.

  Pure geldverspilling. Stel liever een waarheidscommissie in om eindelijk iets te doen aan het immensen klachtenprobleem over BJAA.

  Voor meer verhalen, zie http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/, zoeken op de site op BJAA, Amsterdam en/of Gerritsen. Hou op Amsterdam met dit probleem langer te negeren en deze organisatie zelfs nieuwe bevoegdheden toe te kennen!

  Het helpt kinderen helemaal niets, dat is zo frustrerend eraan. Het is bekend dat er geen resultaten zijn, waarom dan toch weer geld en extra bevoegdheden naar deze club?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. http://www.bmcjeugd.nl/index.php/2013/01/nieuwe-functie-in-amsterdam-van-sociale-huisarts/

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Het is crisistijd! Ook voor de jeugdzorgmedewerkers!! En die hebben een rijke fantasie maar ook behoefte aan een i-pad heb ik al gezien!

  Zouden deze namen een kans maken?!

  Webman
  Genius (Engels)
  Multipet
  De Sorteerder
  De Risicotaxateur
  Huu Dat (Vietnamees voor iemand die alles kan)
  Socioleur
  Clientbeheerder
  Kindervriend
  Twan (De onschatbare)

  BeantwoordenVerwijderen