donderdag 31 januari 2013

De lege terminologie van Jeugdzorg                                                  
Nu mag dit misleidende woord 'sociale huisarts' (=jeugdzorgwerker) niet meer ten onrechte gebruikt worden.

Er zijn nog meer mooipraatwoorden of mooipraatbegrippen door BJZ en jeugdzorgbeleidsmakers:

- "onderzoek", maar op welk (laag) niveau zegt jeugdzorg niet; in ieder geval niet: wetenschappelijk verantwoord, of niet diagnostisch;

- "professioneel", maar niet deskundig, laat staan diagnostisch en integraal (zo ook 'professional', =broodverdiener en niet mee dan dat);

- "expert.....", maar expert in wat, onbeëdigd, de cliënt niet ziend, slechts op selectieve informatie van laaggeschoolde, als misleiden en bespelen bedoeld, omdat een diagnost wel de diagnostische waarheid aan het licht zou brengen (zie hier bijv.: expertrapport t/o diagnostisch rapport, het eerste niets waard, het tweede is beëdigd en onder beroepsethiek en tuchtrecht);

- "gedeeld gezag", maar de inbreng van de ouders wordt gecensureerd, de ouders worden genegeerd of zelfs bedreigd, de ouders worden met de macht van de gezinsvoogd gemanipuleerd, de ouders worden beschuldigd met insinuaties die eigenlijk niet uitgelegd kunnen worden door BJZ;

- "gespecialiseerde jeugdzorg", als BJZ, maar waarin gespecialiseerd: niet in deskundige naar zorg verwijzende organisatie, doch in selectief en insinuerend omgaan met beweringen naar de rechter, de ouders speculatief ten onrechte diskwalificeren;

- "Kind in de knel", maar nooit uitleggen hoe en waardoor, en hoe ernstig dat een bedreiging zou vormen, en hoe dat werkt op de psychische ontwikkeling van het kind, tegenover ook nooit uitleggen hoe de OTS of UHP in werkelijkheid op de psychische ontwikkeling (nadelig) werkt;

- "bedreiging", maar nooit uitleggen waardoor, en hoe daaraan reeds gewerkt is door een diagnostisch specialist, zeker nooit aangeven of er wel een specialist zelf naar gekeken heeft en wie dan wel, dus het blijft bij beweren;

- "feiten", terwijl het speculatieve of kwakzalver-beweringen zijn, die gesuggereerd worden en niet op waarheid stoelen;

- "schuldige ouders", nooit schuldige jeugdzorgwerker zelf, en nooit uitgelegd hoe dan wel;

- "niet-meewerkende ouders", terwijl de jeugdzorgwerker zichzelf daarmee schoonpraat en een reden heeft gecreëerd (door negatief manipuleren van ouders) om de ouders te beschuldigen vanwege de OTS of UHP-reden;

- "Diagnose", waar indicatie (verwijzing) bedoeld wordt in BJZ, dus weer de rechter misleidend en bespelend;

- .... en zo zou de rechter (en anderen) eigenlijk bij elk suggererend begrip of woord (vanuit BJZ) moeten uitzoeken wat de feitelijke definitie ervan is (niet de gesuggereerde);

het belang van het kind dient voorop te staan:
diagnostische waarheidsvinding, omdat het kind geen juridisch object is, maar ontvankelijk en opgroeiend, ook latere belangen heeft waar de kind-ouderband een significante rol in speelt, longterm-belangen die nooit door BJZ/gezinsvoogdij meegewogen worden in IB of PvAanpak c.q. verzoeken tot de rechter.

Er ligt dus een naar definities zoekende rol bij de rechter.

En weging of het door BJZ beweerde uitgelegd kan worden naar het ontwikkelings- en latere belang van de opgroeiende, de zich-ontwikkelende.

- ....., ja, er zijn veel meer woorden die misbruikt worden door de jeugdzorgwerker, die zich niet wil laten beëdigen.
 

TS

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

2 opmerkingen:

 1. Dit is deel 1. \\\ Zie boven.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als de rechter geen tijd heeft om naar waarheid vann betekenis of definitie te (onder)zoeken,
  kan de rechter in het belang van het kind dat zich thuis het veiligst voelt, het best geen gevolg geven aan wat BJZ wil;
  laat BJZ maar diagnostisch bewijzen dat de aangevraagde maatregel nodig is en hoe deze danwel zal gaan uitwerken in de psyche van het ontwikkelende kind, en welke wetenschapper dit danwelheeft gepubliceerd.
  Prof.F. Juffer (Van het Research memorandum 6, 2010) heeft geschreven dat evidence-based interventies nodig zijn: dus bewezen trajecten aan hulp en ondersteuning. Laat BJZ dat eerst maar bewijzen. Hoe werkt wat BJZ wil???

  BeantwoordenVerwijderen