zaterdag 5 januari 2013

De 'werkgelegenheidsslager' - BJz

De ministeriële ambtenaren en de politiek denderen door. Diagnostische kwaliteit van zorg aan jeugd is niet 'in'. Wetenschappelijke uitkomsten worden weggeschoven. 

De Slodderwetenschappelijke stukken op basis van BJZ-signalen, dus selectief gepolariseerd tot jeugdzorgwerkgelegenheid, zijn gemakshalve de bron om door te denderen. De adviezen van 'buiten af', van onafhankelijken, worden in de onderste la gelegd.

Waar de overheid naar internationaal recht zelf de taak heeft degelijk te 'onderzoeken' om tot -zo nodig- een dwingende ('kinderbeschermings'-)maatregel te komen, dus naar o.a. de kinderrechten IVRK, neemt de overheid deze verantwoordelijkheid niet, en koopt vermeende deskundigheid van het niveau van sociaal werk in. Ook hierin faalt de matige onderzoeksdrang van de overheid. Er heerst 'geloof' in BJZ.

Dit sociaal werk, jeugdzorg en straks jeugdhulp geheten, kent geen degelijk toezicht; geen detail kan worden gecontroleerd; immers de 'werkgelegenheidsslager', die zijn eigen vlees keurt en met OTS en UHP gezinnen bedreigd, geeft slechts selecties uit het dossier (niet hun schaduwdossier) ter inzage aan inspectie en gezin (Het McMichael-arrest negerend! - ook op deze site op te Zoeken).De minister wordt door zijn ambtenaren voorgezegd met clichés: 'professional', bescherming tegen 'bedreiging', ......, ach, men kent het wel, er wordt NIET inhoudelijk GEDEFINIËERD. Er worden geen wetenschappelijk verantwoorde niveaus aangegeven. Er wordt niet uitgelegd hoe en waarmee dan wel hulp wordt geboden en HOE dit uitwerkt in de psyche van de getroffen gezinsleden. BJZ als afvoerputje, een tovermiddel voor jeugdzorgen.

Ja, er zijn kinderen die werkelijk uithuisgeplaatst beter af zijn ondanks dat ook voor hen de uithuisplaatsing een schadelijke werking heeft (die nooit concreet wordt meegenomen in de afweging). 

Maar er kan veel meer (zie Zeeland op deze site) via juiste en deskundige begeleiding thuis, in de vertrouwde omgeving van het ontvankelijke kind!!!

De overheid doet in feite niets tegen de beweerde 'bedreiger'; dit punt tegenover het kind wordt bijna nooit aangepakt. Als een ouder de bedreiging is, zou deze ouder weggeplaatst kunnen worden van het kind. Maar waarom moet een kind uithuisgeplaatst worden waar een pester op school de bedreiger van de ontwikkeling is? Waarom krijgt een seksueel intimiderende buurvrouw geen straatverbod? 

Waarom wordt een kind niet tegen een met macht beladen en ongecontroleerde, betweterige gezinsvoogd beschermd? - Het kind wordt door de overheid te vaak bedreigd met uit z'n eigen omgeving weghalen (UHP). Of het kind wordt bedreigd door zijn ouders vanuit jeugdzorg (BJZ) te epateren met een OTS en onredelijke tot onzinnige betweterij door een ondeskundige jeugdzorgwerker. Er wordt niets uitgelegd over hoe die 'hulp' zou moeten werken in de psyche. Deze door de overheid uitbestede jeugd'hulp' werkt volgens onafhankelijke cijfers slecht tot beschadigend naar het kind (Diverse echte wetenschappelijke onderzoeken).


Er is vaker voorgesteld om tot gespecialiseerde doelgroep-kenniscentra te komen die diagnostisch van niveau zijn, waar valide uitleg gegeven wordt dat steek-houdt, waar passende therapie kan worden ingezet.

In 2000 gaf bijvoorbeeld prof.dr. R. Hoksbergen zo'n advies ten behoeve van pleeg- en adoptiekinderen, en noemde dat een IBAP. (Ook onveilig gehechte kinderen zouden daar deskundigheid vinden).

De SSF gaf de politiek en overheid het advies om voor diverse doelgroepen (parallel aan die IBAP) tot gespecialiseerde doelgroepkenniscentra te komen, om kinderen te beschermen met juiste zorg, op diagnostisch niveau, waar dus een valide behandelplan uit kan voortkomen.

Later gaf de SSF zelfs een Jeugdbeschermingsplan (elders op deze site te vinden) dat tweesporig kinderen beschermt tegen onjuiste trajecten, twee soorten van dwang: 1 dwang van de 'bedreiger' of 2 vanuit de jeugdzorg van laag niveau, de jeugdzorg met haar selectief beleid gericht op het eigen 'gelijk', waar vele ouders gemotiveerd bezwaar tegen maakten.

Ouders, advocaten, rechters, ouderondersteuners krijgen bij BJZ geen gehoor, defensieve smoezen, en regelmatig worden deze ouders bedreigd of wordt het kind gestraft met nog minder bezoek. Dat zou goed zijn?

Overigens werd het advies van Hoksbergen een decennium later bevestigd door een zeer groot onderzoek Keeping the Promise, dat ook concludeert dat de reguliere jeugdzorg niet de kennis brengt bij de case, en er meer deskundige 'ingangen' dienen te komen (i.p.v. BJZ).

Dat hoeft minder te kosten dan BJZ in gevolg veroorzaakt. Ondeskundig, omdat het de taak van BJZ is te indiceren, dus door te verwijzen, maar dit niet doet. BJZ doet voorkomen alsof hun 'indicatie' een diagnose zou betreffen. BJZ schemert met zgn. expertiserapporten, die minder waard zijn dan een een briefje van de huisarts.

Het 'decentraliseren' is een smoes om zogenaamd van schotten af te komen, schotten veroorzaakt door de budgettering, waarmee 'jeugdzorg' het kind liefst in eigen beheer wil houden en niet doorverwijst naar de juiste specialist; er moet minstens een niet-onderbouwd, vaag gehouden OT$-mandaat aan het BJZ gegeven worden!

De overheid heeft het advies van prof.dr. RJ van der Gaag, Universiteit Nijmegen, om tot "zwaargewichten" in de ingang van jeugd-zorg ofwel jeugdgezondheidszorg te komen, ook al in de onderste la gelegd. En vele andere stukken van wetenschappers, die onafhankelijk werkten t.o.v. uitsluitend de signalen vanuit de jeugdzorg. Er ontbreekt in de jeugdzorg onafhankelijk diagnostisch bewijs, vaak ontbreekt een nulmeting en een echte normaalgroep. (Meningenonderzoek is geen wetenschappelijk verantwoord onderzoek waar het de psyche van een kind betreft, diagnostisch gezien.)

Op deze site zijn meer wetenschappers genoemd die een van jeugdgezondheidszorg onafhankelijke jeugdzorg inefficiënt noemen, die jeugdzorg graag opgedoekt zien worden. De overheid denkt nog steeds, na decennia van kennis opvijzelen, dat niet-universitair geschoolden voldoende medische kennis en inzicht kunnen opdoen met bijscholen. Een verloren en zeer dure zaak!

Geloof in het woord "professional". In de brief van het kabinet een toverwoord, een cliché, zonder onderbouwing. Waar onder toezicht het seksueel misbruik al ruim 2 x hoger was dan thuis, zou dit teruggedrongen moeten worden, i.p.v. het kind tegen deze ondertoezichtstelling te beschermen. Sociaal werkers zijn ongeschikt om gedragsproblemen te onderkennen, om het juiste diagnostieke traject te wijzen. In BJZ is men niet medisch! Dus is BJZ te laag van niveau om te indiceren naar psychische en pedagogische hulp. Geld hierin stoppen is onzinnig.Dat de politiek bij gebrek aan overzicht en een hype (Kwaliteitszorg voor de jeugd is niet 'in') geen inzicht toont, is spijtig voor al die kinderen die onnodig lijden onder een dwangmaatregel ten faveure van het budget van BJZ. Het is pijnlijk voor de psyche van de opgroeiende, dat een leven lang met deze dwang-ervaring verder moet.

Het is pijnlijk voor bezorgde ouders, die ondanks hun uitleg niet gehoord worden.
BJZ geeft geen echte steun en begeleiding (of een cursus of echte uitleg) aan ouders (en ook geen uitleg aan de rechter) en dat wil de politiek niet zien {BW1:257 wordt niet gepraktiseerd, enkel in naam}.

De politiek en de rechter houdt het maar bij 'geloof in BJZ', zonder degelijk onderzoek tot in detail.

De politiek dendert door op meningen en valse of slodder-rapporten vanuit BJZ. Onderzoekt niet, controleert niet. Geeft kinderen geen beveiliging tegen de BJZ-lobby, want daarvan mag men wel spreken gezien de macht binnen BJZ tegenover gezinnen en advocaten.

BJZ lapt zelfs uitspraken van rechters aan z'n laars. Dat kan.
Kamerleden trappen in mooipraat en onderzoeken niet in detail wat hen voorgezet is.

Er komt ook nog eens Opvoedondersteuning, onder dwang, zodat het kind nog meer zal mogen lijden en deze jeugdzorg door kan gaan, dank zij de sussende Kamerleden.

TS

                  Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse 

9 opmerkingen:

 1. De Inspectie Jz heeft erkend dat zij enkel aan meta-analyse doen:
  dat is grofweg 'onderzoeken', niet in detail per case iets ziend.

  Hulp zou de pedagogische kwaliteiten van ouders moeten vermeerderen, maar deze inzet wordt nauwelijks tot nooit gezien, behalve bij zwakzinnigen. Zwakzinnigen als ouders is het beeld dat BJZ geeft aan alle ouders met OTS, onterecht. Het gaat hen om de p.r. van BJZ, de mooipraat, dat leidt tot geloof in BJZ, i.p.v. degenen die de misstanden van BJZ openbaren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Respecteer op de eerste plaats ouders en kinderen: laat hen beslissen welke specialist zij willen consulteren voor opvoedingsproblemen dan wel kind (psyche) problemen.

  Laat ouders via hun gebruikelijke huisarts verwijzen naar de juiste deskundige.

  Voordeel van deze naar mijn mening toch vrij normale gang van zaken: het hele BJZ is overbodig, het bespaart veel kosten en een kind krijgt direct de juiste hulp op universitair niveau, hetgeen recht doet aan art. 24 IVRK! Voor bijvoorbeeld een keel probleem verwijst de huisarts toch ook naar een KNO arts indien nodig en dan ook nog zónder tussenkomst als een 'Bureau Gezondheidszorg' (zie elders op deze blog) voor de 'indicatie'? Zo lijkt het mij ook de aangewezen weg dat als een kind gedragsproblemen heeft dat de huisarts hem verwijst naar een (ortho)pedagoog dan wel als het gepaard gaat met bijvoorbeeld nachtmerries en het hebben van wanen om dat een kind direct naar een kinderpsychiater te verwijzen!

  Het is treurig dat BJZ zelfs de hele KNMG (artsen) heeft wijs gemaakt dat alle hulp voor kinderen VIA BJZ zou moeten...Nog treuriger: er zijn zelfs artsen die het geloven...

  Als er echt crimineel gedrag of niet te handhaven situaties thuis zijn, bestaan ook altijd nog het RIAGG, de 'afd. Jeugdgezondheidszorg' van de GGD en is er ook nog de Raad voor de Kinderbescherming'!

  Nu in de discussie over 'bezuinigen' en 'transitie van de jeugdzorg' heeft niemand, behalve een enkeling als ik, het over gewoonweg OPHEFFEN van dat hele BJZ!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Maar hoe scheidt men kinderen waar niets aan de hand is of slechts normaal weinig, van kinderen die echt in de penarie zitten qua emotionele verwaarlozing en desinteresse in pedagogie?
   Dat zal het weerwoord van de jeugdzorgers zijn, en daar gaat de politiek in mee.
   Dus dat moet ook aangegeven worden... HOE?

   Verwijderen
  2. Zoek op deze site naar: Jeugdbeschermingsplan :
   https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf .
   Blz. 11 en dan o.a. blz. 8.

   De gang naar de huisarts en aandringen opeen verwijsbrief voor een orthopedagoog-generaal of jeugdpsychiater, die zelf open en integraal onderzoek moet doen, staat nu reeds open.
   Dat is veiliger dan BJZ. En gezonder.

   Laat de deskundige niet afgaan op onderzoeksvragen vanuit BJZ, want die zijn beperkend, juridiserend (waar deskundigen huiverig voor zijn), en polarisrenen tot een te suggereren reden om het kind onder een dwangmaatregel OTS en/of UHP te plaatsen, en weg is het instemmingsrecht van de ouders!

   Verwijderen
 3. Bedankt T.S voor je heldere uitleg:
  1. Waar de overheid naar internationaal recht zelf de taak heeft degelijk te 'onderzoeken' neemt de overheid deze verantwoordelijkheid niet.
  2. De ministeriële ambtenaren en de politiek, ze denderen door op meningen en valse of slodder-rapporten vanuit BJZ..
  3. De overheid koopt vermeende deskundigheid van het niveau van sociaal werk in.
  4. De overheid heeft het advies van prof.dr. RJ van der Gaag, Universiteit Nijmegen, om tot "zwaargewichten" in de ingang van jeugd-zorg ofwel jeugdgezondheidszorg te komen, ook al in de onderste la gelegd.
  5. Het kabinet gebruikt zonder onderbouwing in haar brief het woord ‘professional’ als een toverwoord, een cliché.
  6. Dit alles kenmerkt de matige onderzoeksdrang van een falende overheid.
  7. Kamerleden trappen in mooipraat en onderzoeken niet in detail wat hen voorgezet is.
  8. Dank zij de sussende Kamerleden kan deze jeugdzorg door gaan.

  Het is me weer helemaal duidelijk, waarom Kamerleden geen gebruik willen maken van hun recht een parlementaire enquête te gaan houden. Ze schuiven hun verantwoordelijkheid, ook nu weer af. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Samson moeten grotendeels uitgevoerd en geïmplementeerd worden door ….. Jeugdzorg Nederland! Marktleider op het gebied van jeugdzorg! En het onderdeeltje waarheidsvinding? Och, dat schuiven ze op het bordje van de Kinder Ombudsman. Zo suffen, sussen en sloddervossen ‘onze’ politici de komende vier jaar weer lekker door. Zo zetten ze kinder- en ouderrechten buiten spel.

  Y.B.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bureaus jeugdzorg en jeugdzorg NL.... dat zijn de beoogde uitvoerders, dankzij de p.r.; het is als een afvoerputje waar het kind met badwater in stroomt, uit het oog en de controle. De alles-oplosser, zo denkt men.
   Weinig ouders die de politiek schrijven tegen dit voornemen.

   Verwijderen
  2. Enige reacties hierboven staat een link die ouders de politici kunnen geven:
   https://dl.dropbox.com/u/2479159/2012-Verkort%20Jeugdbeschermingsplan-JzBlH.pdf ,
   en wijs hen op blz. 8 en 11 e.d.; stuur naar uw gemeente: B&W, en naar uw landelijke politieke partij.

   Verwijderen
 4. Cijfers in 2012:

  Aantal OTS-en: 32.565
  Aantal UHP-en: 27.102, waarvan bijna 3.000 opgesloten in een gesloten instelling

  DAT zijn de dus de cijfers...m.i. een forse toename t.o.v. voorgaande jaren..

  Ziet u het graaiende management. De broertjes Sprokkelteef van Jeugdzorg..(Koeke)Bakker van de Raad voor de Kindermishandeling en Petertje Kouwendwerg al vergenoegzaam en likkebaardend kijken naar deze cijfers.
  Ze hebben alle drie waarschijnlijk een grafiekje gemaakt en doen een wedstrijdje van welk grafiekje het hardst naar boven gaat.

  Na deze voor hen, oh zo mooie cijfertjes, begeven ze zich na nog even het late nieuws gezien te hebben, uiterst tevreden naar bed en dromen van nog steiler omhoog gaande grafiekjes.

  Wat moet deze wereld toch zonder hen...

  En dan opeens schrikken ze wakker...verdomd, er komen binnenkort een aantal gevangenissen vrij...oei...gelijk Oppie en Teefje gebeld...Jaha..midden in de nacht! En dit duo er op gewezen dat de broerjes Sprokkelteef, (Koeke)Bakker en Kouwendwerg deze leeg te komen gevangenissen uitstekend kunnen gebruiken voor al de nog in het vat zittende en geplande uithuis te plaatsen kinderen.

  Het grafiekje moet tenslotte omhoog.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nu graaien zolang het kan;
   en vooral niet kijken naar de gevolgen op termijn.
   $$$$

   Verwijderen