zaterdag 26 januari 2013

Den Haag misleidt haar inwoners al met de term 'sociale huisarts'

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/gemeente-amsterdam-misleidt-ouders-van.html

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Wij hebben contact opgenomen met de juridisch adviseur van de arstenfederatie KNMG (Diederik van Meersbergen) en die is duidelijk; 'Arts' en 'huisarts' zijn beschermde beroepen, als iemand die niet staat ingeschreven bij de KNMG zich uitgeeft voor arts is hij/zij strafbaar. 


http://www.voorwelzijn.nl/index/zorg__en_dienstverlening/maatschappelijk_werk/haags_maatschappelijk_werk_en_dienstverleningHaags maatschappelijk werk en dienstverlening

De ‘sociale huisarts’ in de wijk

Met al uw vragen in het dagelijks leven kunt u bij ons terecht. Samen met u kijken we naar oplossingsmogelijkheden. Wij zijn de ‘sociale huisarts’ bij in uw buurt.

Het Haags Maatschappelijk Werk en Dienstverlening wordt aangeboden door de Haagse Welzijnsorganisaties. Maatschappelijk werkers bieden in heel Den Haag een identiek aanbod aan hulp bij vragen in het dagelijks leven. Met de term ‘sociale huisarts’ zijn maatschappelijk werkers niet alleen gericht op het vraaggericht ondersteunen, maar ook op het voorkomen van problemen en het verslechteren van leefomstandigheden. Maatschappelijk werkers werken daarom dicht bij de burgers en werken nauw samen met scholen, corporaties, politie, opbouwwerkers, verpleging en verzorging etc.

Kenmerken Haags Maatschappelijk Werk en Dienstverlening


Het Haags maatschappelijk werk is dé gesprekspartner voor iedereen (jong en oud) die vragen heeft over het dagelijkse leven.  De maatschappelijk werker werkt fysiek vanuit de wijken en buurten. Vanuit het multifunctionele wijkcentrum of het CJG kan een ieder hier vrijwillig, gratis en zonder indicatie of verwijzing direct terecht voor een eerste gesprek. Als de klant dat wenst komt de maatschappelijk werker bij u thuis. De maatschappelijk werker bekijkt samen met de klant de oplossingsmogelijkheden. Het doel is het behouden en versterken van regie over het eigen leven.
Verdere kenmerken maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Integraal/generalistisch – voor alle vragen, in samenhang
 • Doelgericht – uw vraag is onze zorg/uitdaging
 • Vraaggericht  & oplossingsgericht  (maatwerk)
 • Systeemgericht en gericht op empowerment – vanuit kracht
 • Samen met (wijk)ketenpartners/behandelaars
 • Laagdrempelig en direct toegankelijk
 • Crisisaanpak huiselijk geweld in samenwerking met partners

Het Haags Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heeft drie kerntaken:


 1.     De ‘sociale huisarts’ voor volwassenen - 1e lijns praktische, informatieve en psychosociale hulpverlening aan volwassenen, inclusief ouderen
Vanuit multifunctionele wijkcentra zijn maatschappelijk werkers de sociale huisarts voor volwassenen. Zij bieden hulp dichtbij en in samenwerking met het sociale netwerk van de mensen die dit nodig hebben. Hulp op vrijwillig verzoek en op verwijzing,  in samenhang en in samenwerking met het sociale systeem van de cliënt. 
Professioneel is maatschappelijk werk en dienstverlening tevens gericht op signalering van maatschappelijke problematiek.

2.     De ‘sociale huisarts’ voor kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders – 1e lijns praktische, informatieve en psychosociale hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.
Maatschappelijk werk en dienstverlening aan deze doelgroepen wordt o.a. aangeboden vanuit de Centra voor jeugd en Gezin en scholen.

3.     Crisishulpverlening in samenwerking met partners
In samenwerking met partners biedt het maatschappelijk werk eerste hulp en dienstverlening bij crisissituaties zoals in situaties waarin huiselijk geweld aan de orde is. Het aanbod van de maatschappelijk werkers is in deze vorm van hulpverlening altijd gerelateerd aan een bredere aanpak van specifieke probleemsituaties. De taken en bevoegdheden van maatschappelijk werkers  zijn in de brede aanpak geformuleerd en gemandateerd door een samenwerkingsverband.

In verband met de economische crisis en de verwachtte bezuinigingen op overheidsuitgaven verwacht het Haags Maatschappelijk Werk en Dienstverlening een toeloop van mensen die een beroep doen op de hulp- en dienstverlening van maatschappelijk werkers.

Mensen die bij een maatschappelijk werker terechtkomen hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. Wij pakken deze problemen, samen met de klant, integraal aan.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening biedt specifieke diensten, deels separaat gefinancierd:

 • Algemeen maatschappelijk werk
 • Jongeren Maatschappelijk Werk
 • School maatschappelijk werk
 • Arbeidsgerelateerde hulpverlening
 • Overlastbestrijding/bestrijding huurachterstand in samenwerking met woningcorporaties
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk

Voor meer informatie:

Eric Lemstra, bestuurders/directeur VÓÓR Welzijnportefeuillehouder Haags Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, 070-3047340/06-51053323

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

7 opmerkingen:

 1. Denk niet dat er één burger in Den Haag is,die de moeite neemt om de onderstaande onzin in de specifieke geheimtaal in het bericht te lezen....

  ''Verdere kenmerken maatschappelijk werk en dienstverlening
  Integraal/generalistisch – voor alle vragen, in samenhang
  Doelgericht – uw vraag is onze zorg/uitdaging
  Vraaggericht & oplossingsgericht (maatwerk)
  Systeemgericht en gericht op empowerment – vanuit kracht
  Samen met (wijk)ketenpartners/behandelaars
  Laagdrempelig en direct toegankelijk
  Crisisaanpak huiselijk geweld in samenwerking met partners

  Dat leest toch geen hond!

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Taal wordt ook vaak gebruikt als middel om afstand te creëren, jou de ondeskundige te laten zijn.
   De enige manier om te weten waar "men" het over heeft is simpelweg de woorden op te zoeken de betekenis daarvan te lezen en de kern er uit te halen.
   Ik heb bewondering voor die mensen die in eenvoudige bewoordingen precies hetzelfde kunnen zeggen als meneer Erik Gerritsen.
   Met name hij is degene die dankbaar gebruik maakt van "vakjargon" om zich te kunnen"onderscheiden"van de mensen waar hij eigenlijk voor zou moeten werken, nl kinderen en ouders.

   Verwijderen
 2. Hoe misleidend:
  "Arbeidsgerelateerde hulpverlening" ==
  Dwingende hulpverlening voor (vullen van) de werkgelegenheid voor de jeugdzorgwerkers en voor de te vele veel-verdienende bestuurders zonder kennis van diagnostieke trajecten (in BJZ-land).
  Maatschappelijk en sociaal werk is speculatief en van te laag niveau voor pedagogische en gedragsproblematiek. Weten ouders veel? Die trappen er in.

  Deze jeugdzorg is zo georganiseerd dat zonder valide diagnose, slechts op een mening van een -in feite- kwakzalver, een gezin 'hulp' krijgt opgedròngen dat dan OpvoedingsOndersteuning komt te heten, en een FUIK blijkt te zijn naar gedwongen ondertoezichtstellingen (OTS) en veelal uitmondend op uithuisplaatsingen (UHP).

  Dit 'sociaal werk' is een toeleiding tot dwang en beveiliging van hun werkgelegenheid. Bezettingsgraden buiten het gezin moeten gehaald worden voor het budget, en dat is belangrijker dan het welbevinden van kinderen (decennia-lang ervaringsfeit).

  Deze BJZ-gerelateerde 'hulp' misbruikte reeds het woord 'professional' (broodwinner i.p.v. deskundige), 'onderzoeken' (verbuigende meningeninventarisatie waarop OTS en UHP dreigt, i.p.v. diagnostisch wetenschappelijke anamnese), en
  nu weer het woord dat wettelijk beschermd is: arts/huisarts, waarbij echte artsen universitair en breed en diep zijn opgeleid om goed te kunnen doorverwijzen naar de juiste specialist.
  De politiek en de rechter trappen er in.

  Bij deze pseudosociale huis-ahum-arts loopt men enkel in de fuik tot OTS, waarbij ouders hun instemmingsrecht verliezen, en in een juridisch proces betrokken worden (BW1:254 en verder).
  Het kind zal dan veelal geen open-onderzoekend diagnost treffen.

  Een sociaal werkster kan zonder herkennen van diepe (tot pathogene) problematiek niet verwijzen naar de jusite diagnost, dat is een open-onderzoekend orthopedagoog-generalist, jeugdpsycholoog, jeugdpsychiater, of soms een psycholoog of pedagoog die de ouder helpt het beter te doen, en een schuldsaneerder kan ook een traject zijn, waarbij geen ontneming van pedagogisch instemmingsrecht ontnomen hoeft te worden.
  Vele ouders kunnen bijleren met moderne inzichten, en hebben niets aan het uithuisplaatsen van hun kind.

  BJZ heeft reeds bewezen geen opvoedcursus te willen aanbieden aan ouders met een tekort aan pedagogische kennis en kunde;
  BJZ wil in die gevallen juist het kind onttrekken aan het gezin: UHP: bezettingsgraad!....

  Een sociaal werkster of maatschappelijk werker weet niet juist door te verwijzen en doet dat ook niet onder de hoede van BJZ-bestuurders.
  Dat is het gevaar, dat tot gevolgschades kan leiden aan het kind en gezin.
  OTS en UHP zijn géén therapieën!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het gebruik van de min of meer gejatte benaming ''sociale huisarts''geeft alleen maar aan hoe groot de afstand is tussen de bestuurders die hun diensten aanbieden en de klandizie waarvoor die diensten bestemd zijn.
  Het is gewoon een vorm van marketing, die het kwalitatief slechte product van dienstverlening moet compenseren.
  De benaming 'sociale huisarts' is als het ware de mooie gekleurde strik om een zakje met een verse bolus.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Waarom worden er bij huisartsposten, scholen en CJG's jeugdzorgwerkers geplaatst onder pseudobenaming?
  Meer en meer toeleiding tot gedwongen maatregelen (OTS/UHP).
  En ook de aanstaande Opvoedingsondersteuning is bedoeld daaraan bij te dragen.
  Alles wijst er op om de werkgelegenheid bij BJZ veilig te stellen:
  meer en meer ingangen met mooie namen.

  Dergelijke initiatieven ziet u bijvoorbeeld elders op deze site.

  Er zijn ook adviezen te vinden voor ouders, maar ook voor juristen en politici.

  Zorg aan jeugd (gezondheidszorgniveau naar IVRK art.24) kan beter met diagnostiek niveau, i.p.v. geloof in lagergeschoolden met SPH e.d., met zesjes geslaagd, waarna ze een opleiding manipuleren krijgen bij BJZ ('De Gezinsvoogd als Jongleur'; zie stichtingKOG.info-site > Publicaties: 'De Jongleur over de Schreef').
  Wetenschappers wezen daar reeds op.
  Gespecialiseerde doelgroep-ingangen.
  Zwaargewichten in die ingangen.
  Advocaten bevestigen dit inzicht.
  Ouderondersteuners wijzen er op,
  dossieronderzoekers vinden het ook...
  Het Jeugdbeschermingsplan ligt er...

  De politiek slaapt verder.
  De rechter gelooft het wel wat BJZ zegt.
  Dit is geen zorg!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Burgers die niets met Jeugdzorg te maken hebben WETEN vaak niets over Jeugdzorg en lezen daar sowieso niet over.
  Iemand die geen hond heeft zal waarschijnlijk ook niet naar Cesar Millan kijken of daar iets over lezen.
  Kun je ze dat kwalijk nemen?

  Ik heb geen bal verstand van auto's. Ik heb geen auto. Ik lees daar dus ook niets over, ben analfabeet op dit gebied.

  Oma

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Er zijn meerdere plekken waar Jeugdzorg zich als duiveltjes inwerkt en dat gebeurd in rap tempo.

  Er bestaan binnenkort geen plekken meer waar echte beroepsdeskundigen werkzaam zijn. Of die juist met alle genoegen door de regering en BJZ + vriendjes genegeerd mogen worden.

  Een carnavalskraker van André van Duin waardig: nee, nou wordt ie mooi .. bjz bjz bjz! Er zijn teveel grote leeeghoofden leeghoofden leeghoofden ... oh wat zijn ze dom!

  Tja, door die leeghoofden word ik zelf een beetje simpel. Zouden ze ook naar slaapliedjes luisteren als ze naar bed gaan, lekker in hun veilige omgeving?

  BeantwoordenVerwijderen