vrijdag 25 januari 2013

Begrip kindermishandeling te ruim omschreven


De geheimhoudingsplicht uit de Wet BIG en de WGBO wordt opzij gezet door de Wet op de Jeugdzorg.

"Bijlage 1. Informatie-uitwisseling en juridische aspecten Achtergrond Artsen, psychotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) met een beroepscode hebben een geheimhoudingsplicht. Deze staat in algemene zin genoemd in artikel 457 van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Een verbijzondering, alleen geldend voor bepaalde beroepsgroepen, is te vinden in artikel 88 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

De geheimhouding impliceert dat er geen informatie over de patiënt/cliënt wordt verstrekt zonder toestemming van de patiënt/cliënt.

Er is echter een uitzondering, namelijk wanneer er sprake is van kindermishandeling of een redelijk vermoeden van kindermishandeling.

Artikel 53 lid 3 van de Wet op de Jeugdzorg (WJz) zegt:
Degene die op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van zijn ambt of beroep tot geheimhouding is verplicht kan, zonder toestemming van degene die het betreft aan een stichting inlichtingen verstrekken, indien dit noodzakelijk kan worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken."

Het begrip “kindermishandeling” in de WJz is zeer ruim omschreven. Dit biedt derhalve de GGZ de mogelijkheid om ruimhartig te melden.

          Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

3 opmerkingen:

 1. Toch:
  Een beroep doend op het geweten van deze beroepsbeoefenaars:
  Naar IVRK artikel 24 heeft het kind recht op de hoogst mogelijke mate van gezondheidszorg, en kan een betere weg bewandeld worden dan melden aan een speculant, zoals AMK of BJZ of hoe dat straks in de nieuwe Jeugdwet gaat heten;
  Diagnosten mogen dus een hoogwaardiger weg bewandelen dan deze ondergeschikte wetgeving.

  Diagnosten mogen zich dus houden aan hun beroepscode en beroepseer:
  Een eigen, betere weg voor het kind inslaan:
  ouders wijzen op het belang hulp en kennis te halen bij een deskundige, voordat er een AMK-melding gedaan wordt, en de diagnosten kunnen controleren of ouders waar het nodig is dit opvolgen.

  Veel 'mishandeling' gebeurt door onwetendheid, desinteresse waar er geen dwang is terwijl er echt moderne pedagogische inzichten zijn die ook leuk zijn en goed aanvoelen;
  Veel 'signalen' kunnen beter gediagnosticeerd worden (met deskundig vervolgtraject) dan met insinuaties vanuit BJZ in eigen beheer gehouden worden zonder enige deskundige te zien.

  OUDERS:
  Met opgewekte interesse voor moderne inzichten in opvoedboodschappen naar het kind en actief te luisteren e.d. -heel leuk te weten- kan ellende van BJZ-bemoeien vaak weggenomen worden. www.grondontraining.nl is interessant.

  BJZ/AMK zoekt naar werk op basis van ondeskundige meningen van sociaal werksters, jeugdzorgwerkers geheten. HET GAAT NIET OM HET KIND. $$$$$$$$$$$

  Kindermishandeling kan geschieden door de jeugdzorgwerker met betweterij en ondeugdelijke lage opleiding, met macht en dwang, met OTS en UHP,
  dus met juridische processen (dat 'zorg' heet), waarin ouders genegeerd worden; de kind-ouderband en 'steun' (BW1:257) wordt 'vergeten' door BJZ!!!
  Het instemmingsrecht wordt van ouders ontnomen!

  Wanneer ouders BJZ daarop aanspreken, heten de ouders (bij de rechter) 'niet-meewerkend te zijn' aan BJZ-pseudozorg, en dus een bedreiging voor het kind.
  Ouders worden weggezet als 'pedagogisch onbekwaam', en zie het tegendeel maar eens te bewijzen!!!!
  Dit is de BJZ-praktijk.
  Een FUIK.
  Een gevaar op schade aan het kind door BJZ-mentaliteit.
  "Institutionele kindermishandeling".
  Groter dan de beweerde mishandeling door 'ouders'.
  BJZ 'onderzoekt' niet op wetenschappelijk of diagnostisch niveau: meningeninventarisatie is alles, en gepolariseerd op werkgelegenheid binnen BJZ.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Instellingen die 'ruimhartig' melden zijn onbetrouwbaar voor ouders en onveilig voor kinderen. Een GGZ instelling dient zelf hulp te bieden. En niet ouders en kinderen in een juridische nachtmerrie te storten.
  Arkin is een grote speler in het Amsterdamse, maar ook in heel Nederland.
  Met dit convenant met BJZ laten ze zich in de kaart kijken.
  Niets staat ze dan in de weg om onbegrip, ondeskundigheid en onvermogen van behandelaars of instelling af te wentelen op hun clienten. Dus ouders, wees gewaarschuwd en zoek een vrij gevestigde behandelaar.
  http://www.arkin.nl/

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Voor Jeugdzorg zou het waarschijnlijk nog wel wat ruimer mogen; hoe ruimer en vager hoe liever; dat is pas lekker 'werken' voor het OTS en UHP-fabriekje.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen