woensdag 9 januari 2013

De werkwijze van Jeugdzorg - complete chaos

Staatssecretaris Fred Teeven zou er goed aan doen aandacht te besteden aan de werkwijze van Jeugdzorg:

Het gaat al fout bij het begin 

Als er iets niet pluis is in een gezin en er moet ingegrepen worden dan wordt er een indicatiebesluit opgesteld. Dit besluit hoort getekend te worden door een BIG-geregistreerde orthopedagoog die het kind en de familie zelf heeft gezien en gehoord en heeft geoordeeld volgens de laatste psychologische inzichten. 

Doorgaans gaat het hier al mis. De eerste vraag die zich opwerpt is, of de bij jeugdzorg werkende gedragstherapeuten wel regelmatig op nascholing gaan, maar nog veel erger is dat ze hun handtekening onder het indicatiebesluit zetten zonder het kind te hebben gezien of gehoord. Zelfs zonder onafhankelijk onderzoek. 

Complete chaos

Vervolgens wordt een Plan van Aanpak gemaakt. Bovenaan dat Plan van Aanpak staat, dat iedereen moet doen wat in dat Plan van Aanpak staat om het kind naar huis te laten terugkeren. Het ‘grappige’ is dat er doorgaans helemaal niet in staat. Jaar na jaar staat dat er niet in en worden de feiten van voorgaande jaren aangehaald en in niet-chronologische volgorde in het Plan verwoord. Complete chaos dus.

Ook hoort er nog een hulpverleningsplan te worden opgemaakt, maar dat is chronologisch al net zo'n puinhoop als het Plan van Aanpak.

Kortom niemand snapt er nog iets van en dus gebeurt er niet wat er moet gebeuren.
Over het grote aantal spellingsfouten in deze beide documenten wil ik het nog niet eens hebben, maar duidelijk moge zijn dat dit de duidelijkheid niet vergroot! Al met al is er een onleesbaar stuk ontstaan.

Ik vraag me af waarom de rechter dit niet opvalt. Hij/zij wil toch precies weten hoe het zit zodat er een goed oordeel geveld kan worden?
 

Nine Kooiman - SP

Nine Kooiman zou ook moeten weten hoe het precies zit, ze is zelf gezinsvoogd geweest en haar broer is nog steeds gezinsvoogd. Dus haar info heeft ze uit de eerste hand.

Vindt ze het niet schokkend, dat er zo wordt gewerkt en dat kinderen daar de dupe van zijn en worden?

Waarom wordt de werkwijze van de jeugdzorg niet eens goed onder de lope genomen? Niet alleen als het gaat om kinderen die niet (tijdig) uit huis worden geplaatst, maar ook als het gaat om kinderen die onnodig uit huis worden geplaatst.

Ik weet zeker dat dit een behoorlijke bezuiniging zou opleveren. En als we dan ook meteen de salarissen van de bestuurders omlaag brengen dan is er tenminste ook geld voor een deugdelijke opleiding voor de gezinsvoogden en een bijscholing voor de gedragstherapeuten.
 

Oma F

                         Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

9 opmerkingen:

 1. oud advocaat jan van ruth9 januari 2013 om 12:06

  Mw. Kooiman is geen gezinsvoogd meer maar kamerlid.
  Zij was en is de belangenbehartiger van BJZ.
  Alleen de functie en de hoogte van het salaris is veranderd.
  Voor de rest is zij nog steeds de waardevolste medewerker van BJZ.
  En dat is dan door het volk gekozen om het volk te vertegenwoordigen.
  Zou het helpen als we massaal en publiekelijk de SP laten weten hoe we daar over denken?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Met "chronologisch" wordt in dit geval chronisch bedoelt. Het is chronisch dat de jeugdzorgwerkster te regelmatig pathogeen handelt, ten laste van het psychisch ontwikkelingsbelang van het opgroeiende kind.

  Met "gezinnen met niet-pluis-gevoel" wordt bedoelt gezinnen waar BJZ en AMK wènsen dat er een 'niet-pluis-gevoel' zou heersen, maar dat is vaak niet eens het geval, niet aan de orde. Het kan regelmatig gaan om gewone of geïnteresseerde ouders, waar een al dan niet pluisgevoel niet aan de orde is. (BJZ doet alsof ouders met BJZ-bemoeien pedagogisch zwakzinnige ouders zijn).
  Móét er dan wel 'ingegrepen' worden? Neen, er dient beter en hoogwaardiger onderzoek te komen, op diagnostisch niveau, ter bescherming van kinderen in een gewone situatie. Zie het Jeugdbeschermingsplan van de SSF elders op deze site.

  Dat PvA en IB veel suggesties en polariserend knip- en plakwerk bevatten, met selecties van feiten, is voor sommige rechters en raadsheren wel aan het dagen (FJR 2010, Van Teeffelen), en ook bij advocaten (www.peterprinsen.nl) en ouderondersteuners en ouderorganisaties. Er wordt niet voor niets de vraag gesteld: "Is het bureau jeugdzorg er voor de cliënt of is de cliënt er voor het bureau?".
  Wetenschappers stelden ook: "BJZ matcht de kennis niet bij de case": BJZ brengt geen deskundigheid bij het behandeltraject voor het kind, maar speculeert met een oog op het budget voor BJZ.

  De cliënt is overigens niet enkel het kind, want voor de belevenis van het kind behoort daar de kind-ouderband bij, dus ook ouders zijn cliënt! Het is voor het kind van belang dat BW1:257 gepraktiseerd wordt door de gezinsvoogdij ook naar de ouders toe.
  Waar in Zeeland wordt gesproken over 50% tot 75% terugbrengen door meer efficiënt te handelen vanuit de thuisbeleving, kan er zeker groots bezuinigd worden door BJZ op te doeken, en het Jeugdbeschermingsplan op te volgen.

  Gespecialiseerde diagnostische kenniscentra zijn al langer voorgesteld (IBAP e.a.) als ingang voor hulp aan kennelijk lakse politici. Volgens prof. RJ van der Gaag moesten er zwaargewichten komen in de ingang en de financiële schotten van budgettering weggenomen worden. Nu worden de schotten bij de gemeenten gelegd, dus niet weggenomen! Al zegt de politiek van wel.

  Nine beschermt de werkgelegenheid in het jeugdzorgkader. Al heet dat politiek 'behartigen van het belang van het kind'. Mooipraat dus. Gehersenspoeld of hersenspoelend?
  Hierover zijn Roemer en andere SP-leden ingelicht, maar ze negeren dit. Maar ook andere partijen weten het en negeren het, want jeugdzorg en de fouten en macht daarin is niet 'in', omdat te weinig ouders wat van zich laten horen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De wet bepaalt al dat de ouders cliënt zijn, daarvoor hoeft de belevingswereld van het kind niet eens als legitimatie te dienen.

   De wet zegt trouwens ook dat de OTS ertoe dient hulp en steun aan ouders en kind te geven.
   BJZ heeft de wet kennelijk nog nooit gelezen.
   Maar ja, daar staan ook wel een heleboel moeilijke woorden in, zodat niet verwacht kan worden dat de gemiddelde gezinsvoogd dat gaat lezen....

   Jan van Ruth (oud-advocaat)

   Verwijderen
 3. Gezinsvoogden een deugdelijke opleiding geven kan NIET.
  Het zijn maar opgeleiden met SPH (HBO met zesjes gehaald).
  Universitair geschoolden kunnen meer het een bij het ander combineren en meer overzien en weten beter de weg naar specialisten.
  Geld naar BJZ is weggegooid geld. En het veroorzaakt een schemer over BJZ alsof ze deskundiger zijn dan kan.
  BJZ is laag niveau: sociaal werk zonder diagnostische bevoegdheid. Immers de gedragsdeskundige ziet en onderzoekt de cliënt niet! Niet! Helemaal NIET!
  BJZ werkt met speculerende suggesties. T.b.v. hun werkgelegenheid.
  Maar BJZ is wel bekwaam in mooipraat en schemeren. Afleiden. Misleiden.
  Ouders noemen deze attitude 'liegen'.

  Daarom zal de naam van jeugdzorg en BJZ met de a.s. nieuwe wetgeving veranderen, zodat ouders denken dat het beter geregeld is. Jeugdhulp. CJG. Gecertificeerde instelling, met een verzonnen naam. = BJZ.

  Gaan ouders over deze misleiding van beleid zwijgen?
  Politici zijn via internet te vinden! En aan te schrijven met feiten en wetenschap. Met cc aan de pers.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Beste Oma F,

  Dank voor uw inbreng er is echter een kleine misvatting aangaande het tekenen van een indicatiebesluit UHP.

  Een indicatiebesluit UHP dient alleen ondertekend te worden door een NVO geregistreerd Orthopedagoog/generalist en/of een BIG geregistreerde GZ psycholoog, als het een UHP in een gesloten instelling krachtens de wet op de jeugdzorg. U kunt dit vinden in artikel 29 wet op de jeugdzorg. Alleen in het geval van een gesloten plaatsing dient de jeugdige en niet zijn familie door een van voormelde deskundige gezien te zijn of met ze gesproken te hebben

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Zowel Oma F als u als opmerker hebben het niet juist: kijkt u maar eens in art. 35 van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de Jeugdzorg: een 'gedragsdeskundige KAN betrokken zijn...'. Voor 2009 MOEST die gedragsdeskundige (dat kan zowel een psycholoog als orthopedagoog zijn) verplicht en nu is het maar 'het zou kunnen maar géén enkele verplichting...! Hiermee is het laatste restje wettelijke vereiste deskundigheid verdwenen bij BJZ. Deze wetswijziging kwam (toevallig) net nadat ik een gedragswetenschapper van BJZ- Haaglanden had aangeklaagd bij het NVO voor het blind ondertekenen van indicaties zonder enig kind gezien te hebben hebben. (Ze kreeg slechts een 'waarschuwing' als straf, maar het schokte wel: het was wél de 'hoogste deskundige' van dit BJZ!)

   Ik ben en blijf van mening dat ouders, indien nodig, direct toegang te geven tot een echte deskundige de voorkeur geniet boven dit gewoonweg mens en kind onterende handelen van BJZ over de ruggen van kinderen, alleen ten eigen bate.

   Nico Mul (zie verder mijn 'Nico mul's link'!)

   Verwijderen
 5. Ze maken er gewoon een potje van!!
  Als je aangeeft dat het goed gaat en dat je geen hulp nodig hebt,
  dan krijg je het vervolgens opgelegd. In mijn situatie stond er een traphekje open, terwijl de kinderen notabene aan de eettafel zitten.
  Ben je je kinderen vervolgens kwijtgeraakt(zo gek kan het gaan!)

  Dit maak ik mee als ervaringsdeskundige en vervolgens zie je je kinderen bijna nooit meer terug, mag ze maar 1 uur per maand zien.

  Een nachtmerrie is die hele Jeugdzorg. De rechtszaken duren ontzettend lang. Het is een horrorscenario.

  Gelukkig heb ik wel mijn kleinkinderen om me heen, maar ik mis mijn eigen kinderen enorm.

  Moeder misbruikte kinderen grote zedenzaak A'dam en geroofde kinderen William Vogel Verschrikkers troep!!!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Zowel Oma F als u als opmerker hebben het niet juist: kijkt u maar eens in art. 35 van het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de Jeugdzorg: een 'gedragsdeskundige KAN betrokken zijn...'.

  Voor 2009 MOEST die gedragsdeskundige (dat kan zowel een psycholoog als orthopedagoog zijn) verplicht en nu is het maar 'het zou kunnen maar géén enkele verplichting...!

  Hiermee is het laatste restje wettelijke vereiste deskundigheid verdwenen bij BJZ.

  Deze wetswijziging kwam (toevallig) net nadat ik een gedragswetenschapper van BJZ- Haaglanden had aangeklaagd bij het NVO voor het blind ondertekenen van indicaties zonder enig kind gezien te hebben hebben. (Ze kreeg slechts een 'waarschuwing' als straf, maar het schokte wel: het was wél de 'hoogste deskundige' van dit BJZ!)

  Ik ben en blijf van mening dat ouders, indien nodig, direct toegang te geven tot een echte deskundige de voorkeur geniet boven dit gewoonweg mens en kind onterende handelen van BJZ over de ruggen van kinderen, alleen ten eigen bate.

  Nico Mul (zie verder mijn 'Nico mul's link'!)

  BeantwoordenVerwijderen
 7. 'Complete chaos'
  Inderdaad, hier had echter ook aan toegevoegd moeten dan wel kunnen worden: 'complete willekeur'.
  Wat gebeurt er namelijk met een kind dat opgroeit bij een alleenstaande moeder die 1 dag per week een oppas heeft en haar kind wel eens een weekend door opa of oma laat verzorgen en dan een weekend voor zichzelf neemt? De meeste mensen die BJZ kennen weten het al: er wordt een 'melding' gedaan van 'zorgen over de continuïteit van de opvoeding' en wordt een indicatiebesluit gemaakt tot uit huis plaatsing..... Behalve als het om ouders die soms een week in Mexico, Brazilië, Brunei of Singapore zitten en hun 3 kinderen over laten aan het nodige personeel. Die kinderen, van W.A. en Maxima, hebben geen behoefte aan een knuffel van papa of mama, papa of mama kunnen zelfs binnen 24 uur aanwezig zijn als er een ernstige thuissituatie is, ze hebben, zo rekening houdend met arbeidstijdenwetten, minstens 5 verschillende verzorgers... er is géén enkele 'zorg' voor de 'continuïteit inde opvoeding... het betreft immers rijke mensen....

  Durft BJZ een melding over het koninklijk huis op te nemen? Durven ze daar een 'onderzoek' in te stellen zoals ze dat bij de alleen zorgende ouder doen?

  Zo ook zijn mij vele gevallen bekend waar ze een kind de ouders ontnemen wegens het feit dat een ouder werkt en een andere ouder krijgt, in een scheidingssituatie, juist de kinderen toegewezen omdat: 'moeder is uitstekend in staat een oppas te regelen'...

  Dus: ook COMPLETE WILLEKEUR bij BJZ!
  (misschien iets voor een volgend stukje!)

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen