zondag 27 januari 2013

Imago Jeugdzorg moet beter

http://www.pvdaamsterdam.nl/algemeen/2012/04/imago-jeugdzorg-moet-beter/


Imago jeugdzorg moet beter

door Maarten Poorter (PvdA) op 4 april 2012  

http://www.pvdaamsterdam.nl/personen/maarten-poorter/


Wachtlijsten in de zorg voor kinderen moeten definitief tot het verleden gaan behoren. We hebben – ondanks grote bezuinigingen door het kabinet Rutte – de kans de zorg voor het kind beter te organiseren. De gemeente Amsterdam wordt namelijk geheel zelf verantwoordelijk voor het hele jeugdzorgstelsel. Wachtlijsten wegwerken moet worden bereikt door zorg veel vroeger aan te bieden, in samenwerking met scholen en door ouders er veel meer bij te betrekken.

Ik vind het belangrijk dat het imago van de jeugdzorg verbetert. Ik heb het afgelopen jaar veel ouders gesproken die zeggen: “jeugdzorg pakt je kind af”. De angst zit er zo diep in, dat veel ouders met een grote boog om zorgvoorzieningen heen gaan, ook als het gaat om laagdrempelige opvoedadviezen in het Ouder- en Kindcentrum (consultatiebureau) gaat. Deze laagdrempelige opvoedadviezen kunnen kleine problemen vroegtijdig helpen oplossen. Bijvoorbeeld als een kind niet wil luisteren of te veel snoept.

Sociale huisarts

Ouders en kinderen met kleine problemen krijgen nu onnodig snel met Bureau Jeugdzorg te maken, omdat in het huidige systeem Bureau Jeugdzorg een indicatie moet afgeven voor zorg. Deze indicatie is onnodige bureaucratie. Veel problemen kunnen gewoon in de buurt worden opgelost en daar is helemaal geen indicatie van Bureau Jeugdzorg voor nodig. Dat is veel beter voor het kind en we besparen geld op dure zorgtrajecten. In zijn visie ‘Om het kind!’ introduceert Lodewijk Asscher de ‘sociale huisarts, die dicht bij ouders en kind staat, en hun vertrouwen geniet. Ik vind dat een heel veelbelovend idee, dat de komende maanden verder zal worden uitgewerkt.

Het is belangrijk dat de gemeente optimaal samenwerkt met scholen. Scholen zien kinderen elke dag, en hebben een zorgplicht. Door goede samenwerking tussen scholen, Ouder- en Kindcentrum en de Sociale Huisarts kan snel samen met de ouders een zorgplan worden opgesteld.

In 2015 wordt de gemeente helemaal verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu is de Stadsregio nog verantwoordelijk. Op dit moment hebben we nog wel te maken met wachtlijsten. Onlangs verscheen het rapport (.pdf) van de Rekenkamer over de wachtlijsten in de jeugdzorg. De Rekenkamer concludeert dat mogelijk veel meer kinderen onverantwoord lang wachten op zorg. Dat kan leiden tot heel gevaarlijke situaties voor het kind, en is hoe dan ook slecht voor de ontwikkeling van het kind.

Goede weg ingeslagen

De komende jaren blijf ik de wachtlijsten scherp in de gaten houden. Ook tijdens het hervormingsproces ga ik scherp letten op de veiligheid van onze kinderen. We hebben met onder andere de plannen van Lodewijk Asscher een nieuwe weg ingeslagen. Nu is het een kwestie van stevig doorlopen in een rechte lijn, totdat de wachtlijsten in de jeugdzorg verdwenen zijn.

Redactie Jeugdzorg Dark horse: Het is werkelijk bedroevend om te lezen dat politici niet kunnen of willen begrijpen dat er nooit, maar dan ook NOOIT een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd met een persoon of instantie, die direct kan doorschakelen naar gedwongen maatregelen, zoals bij deze 'sociale huisarts' (of welke pret-benaming er straks ook uit de bus zal rollen) ook het geval is. Ouders worden gewoon in de luren gelegd, met dezelfde leugens die we van jeugdzorg al zo lang gewend zijn. 'Samen met ouders'.....en wat dat in de praktijk betekent, is dat er over de hoofden van ouders heen, door de ketenpartners besloten zal worden wat er gaat gebeuren met het gezin. Dat wil zeggen door sociale huisarts/BJz, met gebruikmaking van de ketenparteners, die door BJz 'belangrijk' gemaakt worden, door ook een duit te mogen doen in het samenzweringszakje. In feite is een sociale huisarts nog veel gevaarlijker dan een AMK-onderzoeker, want die laatste heeft maar een paar maanden voor een 'onderzoek' (rodddelrubriek) terwijl de nieuwe buurtverklikker jaren lang een dossier kan aanleggen over het gezin. Als dat dossier wordt doorgeschoven naar de Raad voor de Kinderbescherming, hoeft de rechter enkel nog zijn hamertje te laten vallen.

                 Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html
 

6 opmerkingen:

 1. Deze laagdrempelige opvoedadviezen kunnen kleine problemen vroegtijdig helpen oplossen. Bijvoorbeeld als een kind niet wil luisteren of "te veel snoept."


  SNOEPEN……….!!

  16 januari 2013 – De eetstoornis anorexia komt steeds vaker voor bij zeer jonge kinderen. Het komt zelfs regelmatig voor dat meisjes van acht jaar worden opgenomen vanwege de ziekte, zeggen kinderpsychologen.

  Oorzaken

  Hoe is het mogelijk dat steeds meer kinderen en jongeren lijden aan een eetstoornis? Deze leeftijdsgroep ervaart in toenemende mate onzekerheid door druk en stress. Veel kinderen en jongeren voelen de druk om te presteren. Soms kan dit ertoe leiden dat dit soort stress wordt afgereageerd op het eten. Dit is ook iets waar een kind ‘goed’ in kan zijn. Daarnaast is deze leeftijdsgroep gevoelig voor vergelijking op school. Bovendien wordt op veel scholen voorlichting gegeven over overgewicht. Dit is natuurlijk van belang maar kan er ook toe leiden dat het kind op een onnatuurlijke manier bezig zal zijn met gewicht en uiterlijk.

  Annemarie van Elburg, voorzitter van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen, zegt tegen de NOS dat de gemiddelde aanmeldleeftijd bij haar kliniek in Zeist elk jaar met een paar maanden daalt. Zij wijt dit aan het feit dat de eetstoornis tegenwoordig sneller wordt vastgesteld. Een andere oorzaak is dat kinderen zich steeds meer met slank zijn bezighouden. Op scholen wordt bijvoorbeeld gepraat over overgewicht...........

  Hoe kun je problemen creëren???


  BeantwoordenVerwijderen
 2. "In zijn visie ‘Om het kind!’ introduceert Lodewijk Asscher de ‘sociale huisarts’, die dicht bij ouders en kind staat, en hun vertrouwen geniet."
  Lodewijk Asscher zal zich nog wel eens op zijn hoofd krabben. Heeft hij een symbolisch ideetje wordt dat door de beroepsgroep direct letterlijk overgenomen: de sociale huisarts.
  Foutje bedankt!
  BJZ geniet geen vertrouwen en staat al helemaal niet dicht bij de ouders. Het pimpen van de functienaam zal dat niet veranderen.
  Dat wordt pas anders als hulpverleners, onder welke naam dan ook, respect tonen voor ouders en kinderen en ophouden met melden om ouders zorg op te dringen, maar gewoon hulp verlenen en daarover in overleg gaan met ouders.
  Een praktische stap daarin kan zijn om geen geld meer te geven aan workshopjes en campagnes 'kindermishandeling'. Dat zijn namelijk de ergsten. Kom je als ouder en kind om hulp dan wordt je hulpvraag gekaapt en omgetoverd in een gevalletje kindermishandeling. Met een dossiertje waar de honden geen brood van lusten.
  Respect en vertrouwen moet je verdienen. Zo werkt het nou eenmaal.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als de term "sociale huisarts" zo goed zou zijn, wel-is-waar onwettig en beschermt begrip (huis)arts, dan is de gewone beëdigde huisarts toch al goed en hoogwaardiger opgeleid?!!! Ja.
   Die weg mag bewandeld worden.
   BJZ is niet verplicht. BJZ leidt tot verplichting, tot het afnemen van instemmingsrecht van ouders.

   Door de tientalle jaren heen heeft de sociale lobby bij velen een onterecht beeld geschapen alsof er jeugdzorg zou moeten zijn (tegenover hoogwaardiger jeugdgezondheidszorg).
   Er zijn zelfs huisartsen die domweg geloven dat BJZ een goede weg is, al is BJZ een afvoerputje waarin het kind uit zicht verzuipt.
   Veel grotere kans o.a. om met seksuele misbruiken in aanraking te komen (bewezen), maar ook met pesten, intimidatie, minderwaardigheidsgevoelens, PAS, loyaliteitsproblemen, vals zelfbeeld en schijnaanpassingen:
   BJZ brengt pathogene schijnaanpassingen, ja!

   Naast huisartsen die gehersenspoeld zijn door de jaren heen,
   zijn er ook beleidsmakers die enkel afgaan op de signalen vanaf de vloer van BJZ: de meningsvormingen van zichzelf verschonende jeugdzorgwerkers, de polariserende halve waarheden die moeten leiden tot OTS en erger, omdat dan deze werkers hun goede macht voelen.
   Ze voelen zich dán helden.
   Dat duidt op pathogene psyche:
   vroeger zelf een probleem gehad en wil nu 'helpen', maar hoe!
   Halve waarheden zijn naar het spreekwoord erger dan een leugen.
   Ze leiden het kind tot grotere kans op pathogeen gedrag, schuld dragen, mindere gezonde prestaties, etc. .

   En naast beleidsmakers zijn er de drukke slapende politici.
   Die nemen slechts de mooipraat (p.r.) vanuit de jeugdzorglobby aan. Ja:
   de jeugdzorglobby doet zgn. ook aan wetenschappelijk onderzoek. Wel-is-waar op basis van die signalen die de jeugdzorgwerkers van de vloer zelf geven, dus halve waarheden en zichzelf-afdekkende insinuaties over het gezin, dus een misleidende vorm van 'wetenschap'.
   Echte wetenschap laat zich onafhankelijk controleren; hoedt rekening met alle variabelen, onderzoekt niet op meningsvorming van laaggeschoolden, doch onderzoektr diagnostisch in dit psychologisch veld met diagnosten, met psychologische tests.
   Dat vindt men niet bij BJZ: slodderwetenschap bij BJZ.
   En daar gaan de politici op af:
   Dan mag men toch niet spreken van goed beh=leid?!!

   Waarom introduceert de BJZ-lobby telkens meer ingangen op laag kennisniveau?
   Waarom gebruikt deze lobby insinuerende woorden, zoals 'sociale huisarts', jeugdbeschermer, professional, onderzoeken, enz.???
   Omdat anderen denken dat het werkelijk gaat om hoogstaande deskundigheid.
   Dat is dus een knappe vorm van misleiding en bespelen.

   Wanneer er onafhankelijke wetenschappers anders adviseren dan de weg die deze lobby wijst, dan worden juist die rapporten in een la gelegd om te vergeten, net zoals BJZ doet met diagnostische rapporten die hun laagstaande mening niet bevestigen: censuur.
   Er komen geen gespecialiseerde diagnostische centra voor doelgroepen, helaas. Die zouden eens echt kunnen helpen en ondersteunen, en dat mag kennelijk niet; dat wordt weggehoond achter schermen.

   Wanneer advocaten dit ook zien, en ouderondersteuners, en ouderorganisaties, naast die wetenschappers die diagnostisch onderzochten, dan is bij het 'geen gehoor geven' op die goed-onderbouwde adviezen bij de politiek wat erg mis.
   In de bouwwereld zou men denken aan steekpenningen.

   Met slodderwetenschappelijke rapporten vanuit BJZ een jeugdzorgweg inslaan is heilloos en schadelijk voor bevattelijke, ontvankelijke kinderen, die een kind-ouderband moeten hebben vanwege de psychische ontwikkeling, die dus verbroken blijkt te worden door veel handelen door de jeudgzorgwerker/gezinsvoogdij/AMK/BJZ.
   De inspectie heeft te weinig geld om echt te controleren.
   De inspectie ziet, net zoals de ouders, bij de vraag om inzage in de dossiers niet het hele dossier (er worden tegendeel-bewijzende stukken weggelaten).
   BJZ blijkt dus manipulatief.
   Met welk doel????

   Verwijderen
 3. Je kon er op wachten, eerst Den Haag een 'sociale Huisarts'. Ja, dan kan Amsterdam natuurlijk niet achterblijven.Met dit initiatief van dit PvdA-maakbaarheidsmannetje.

  Wel opmerkelijk dat dit een idee is van Lodewijk Asscher, de vroegere wethouder met jeugd in zijn portefeuille.

  Van de huidige wethouder Hilhorst horen we tot nog toe niets daarover, het is oorverdovend stil.

  Maar al met al..en het wordt tussen de regels ook toegegeven...het dient voornamelijk maar één doel; die opwaardering van jeugdmedewerker tot 'sociale huisarts' en dat is het beroerde imago van Jeugdzorg wegpoetsen.

  Volgens mij is dat nu al mislukt, waarbij te denken valt dat de meest heftige kritiek van o.a. de zich bestolen voelende echte huisartsen nog moet komen.

  Jeugdzorg snijdt zich voor de zoveelste keer weer eens flink in de eigen vingers. Het wachten is op de volgende zelfverwonding, heeft jeugdzorg misschien last van automutulatie?

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Als de term "sociale huisarts" zo goed zou zijn, wel-is-waar onwettig en beschermt begrip (huis)arts, dan is de gewone beëdigde huisarts toch al goed en hoogwaardiger opgeleid?!!! Ja.
  Die weg mag bewandeld worden.
  BJZ is niet verplicht. BJZ leidt tot verplichting, tot het afnemen van instemmingsrecht van ouders.

  Door de tientalle jaren heen heeft de sociale lobby bij velen een onterecht beeld geschapen alsof er jeugdzorg zou moeten zijn (tegenover hoogwaardiger jeugdgezondheidszorg).
  Er zijn zelfs huisartsen die domweg geloven dat BJZ een goede weg is, al is BJZ een afvoerputje waarin het kind uit zicht verzuipt.
  Veel grotere kans o.a. om met seksuele misbruiken in aanraking te komen (bewezen), maar ook met pesten, intimidatie, minderwaardigheidsgevoelens, PAS, loyaliteitsproblemen, vals zelfbeeld en schijnaanpassingen:
  BJZ brengt pathogene schijnaanpassingen, ja!

  Naast beïnvloede huisartsen en beleidsmakers/bestuurders zijn er de drukke slapende politici.
  Die nemen slechts de mooipraat (p.r.) vanuit de jeugdzorglobby aan. Ja:
  de jeugdzorglobby doet zgn. ook aan wetenschappelijk onderzoek. Wel-is-waar op basis van die signalen die de jeugdzorgwerkers van de vloer zelf geven, dus halve waarheden en zichzelf-afdekkende insinuaties over het gezin, dus een misleidende vorm van 'wetenschap'.
  Echte wetenschap laat zich onafhankelijk controleren; hoedt rekening met alle variabelen, onderzoekt niet op meningsvorming van laaggeschoolden, doch onderzoektr diagnostisch in dit psychologisch veld met diagnosten, met psychologische tests.
  Dat vindt men niet bij BJZ: slodderwetenschap bij BJZ.
  En daar gaan de politici op af:
  Dan mag men toch niet spreken van goed beh=leid?!!

  Waarom introduceert de BJZ-lobby telkens meer ingangen op laag kennisniveau?
  Waarom gebruikt deze lobby insinuerende woorden, zoals 'sociale huisarts', jeugdbeschermer, professional, onderzoeken, enz.???
  Omdat anderen denken dat het werkelijk gaat om hoogstaande deskundigheid.
  Dat is dus een knappe vorm van misleiding en bespelen.

  Wanneer er onafhankelijke wetenschappers anders adviseren dan de weg die deze lobby wijst, dan worden juist die rapporten in een la gelegd om te vergeten, net zoals BJZ doet met diagnostische rapporten die hun laagstaande mening niet bevestigen: censuur.
  Er komen geen gespecialiseerde diagnostische centra voor doelgroepen, helaas. Die zouden eens echt kunnen helpen en ondersteunen, en dat mag kennelijk niet; dat wordt weggehoond achter schermen.

  Wanneer advocaten dit ook zien, en ouderondersteuners, en ouderorganisaties, naast die wetenschappers die diagnostisch onderzochten, dan is bij het 'geen gehoor geven' op die goed-onderbouwde adviezen bij de politiek wat erg mis.
  In de bouwwereld zou men denken aan steekpenningen.

  Met slodderwetenschappelijke rapporten vanuit BJZ een jeugdzorgweg inslaan is heilloos en schadelijk voor bevattelijke, ontvankelijke kinderen, die een kind-ouderband moeten hebben vanwege de psychische ontwikkeling, die dus verbroken blijkt te worden door veel handelen door de jeudgzorgwerker/gezinsvoogdij/AMK/BJZ.
  De inspectie heeft te weinig geld om echt te controleren.
  De inspectie ziet, net zoals de ouders, bij de vraag om inzage in de dossiers niet het hele dossier (er worden tegendeel-bewijzende stukken weggelaten).
  BJZ blijkt dus manipulatief.
  Met welk doel????

  De rechters en de politiek geloven. Geloven is geen onderzoek. Ze staan niet open voor andere inzichten die wel onderbouwd zijn.
  Dat is jammerlijk voor vele tienduizenden kinderen per jaar.
  BJZ schemerde met de p.r.-praat alsof dat allemaal pedagogisch onbekwame gezinnen zouden zijn, waar het kind 'in de knel' zou zitten. Mooipraat met een doel.
  Welk???

  En wat doen ouders? Te weinig, denk ik.
  Meldingen doen met onderbouwing zou wat zijn naar politici.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als de kat in het nauw gedreven wordt ....

  Halverwege 2013 moeten al veel gemeentes de ots-en overnemen van BJZ. Het was te voorspellen dat ze rare maar bovenal wanhopige sprongen gingen maken. En dat is geen verbetering voor hun imago.

  In arabische landen is het gooien met een schoen naar een hoogwaardig persoon een zware belediging, momenteel heb ik niet genoeg schoenen maar anders ... BJZ is naar mijn mening niet eens hoogwaardig, dus klompen voldoen.

  BeantwoordenVerwijderen