vrijdag 15 februari 2013

Justitie is bang BJz te vervolgen


In ons OTS-verzoek werd drie keer in een officieel juridisch document gelogen door BJZ. Ik heb de beweringen van BJZ daarmee op schrift. Ik heb eveneens drie schriftelijke bewijsstukken (die ook verwerkt zijn in de rapportage van de Raad), die de beweringen van BJZ ontegenzeggelijk weerleggen. Ik heb aangifte gedaan van valsheid in geschrifte.  

De politie 

De politie heeft mijn aangifte welwillend opgenomen, maar vervolgens lijkt er niets meer te gebeuren. Normaliter beslist de Officier van Justitie of een zaak als deze voorgelegd wordt aan de rechter. Het gerechtelijk vooronderzoek zou relatief eenvoudig moeten zijn, daar ik zelf alle kopieën/bewijsstukken aangeleverd heb bij mijn aangifte. Seponeren is eigenlijk met goed fatsoen niet mogelijk en ik heb dan ook het idee dat de Officier van Justitie deze zaak opzettelijk "op de plank laat liggen." 

De omgekeerde wereld 

Het is mij inmiddels wel duidelijk, dat justitie BJZ niet graag wil vervolgen (ook niet in andere zaken). Waarom eigenlijk niet? Gaat justitie mee in de drogredenering dat vervolging van medewerkers BJZ tot een onaantrekkelijke werkgever maken? Ik zou die redenering willen omdraaien: Waarom zouden goedopgeleide hulpverleners niet in een gezonde, goed functionerende instelling willen werken waar kinderen oprecht en effectief geholpen worden? Het lijkt nu wel de omgekeerde wereld: BJZ trekt op dit moment alleen nog maar werknemers aan, die geen problemen hebben met gebrek aan integriteit en die desnoods over lijken gaan om de macht van de eigen instelling te consolideren. 

Leugens luid en duidelijk 

Als mijn zaak voor een strafrechter verschijnt zou dit wel eens een precedent kunnen scheppen voor al die andere ouders die wanhopig vechten tegen deze instellingen waar de leugen blijkbaar regeert. Mondelinge uitspraken zijn helaas moeilijk te weerleggen, maar ik heb de leugens luid en duidelijk op schrift. Neem maar gerust van mij aan, dat men erg in de maag zit met mijn aangifte. 

Aangifte 

Ik heb aangifte gedaan 1 oktober 2012 en op 10 januari heb ik mijn aangifte aangevuld met informatie verkregen n.a.v. het Raadsonderzoek. Het procesverbaalnummer is 2012069802 en ik heb aangifte gedaan bij het politiebureau Weiersstraat te Assen.
 

Annette Peut

                   Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse

8 opmerkingen:

 1. Ik heb ook aangifte gedaan wegens evidente valsheid in geschrifte in een verzoek aan de kinderrechter, inclusief bewijsstukken.

  De aangifte is direct bij de OvJ gedaan. Dat is beter omdat de gemiddelde agent nog steeds denkt dat Bjz OK is en de ouders 'verdacht'.

  Het is vaak de gebruikelijke theorie 'waar rook is is vuur' die de simpele ziel gebruikt om vat te krijgen op problemen die hij of zij niet overziet.

  De OvJ kan je aanschrijven op het adres van de rechtbank, aangezien elk arrondissement een dergelijke figuren kent.
  Vragen om de stand van zaken. Bedenk dat men het druk heeft, en dat beoordeling 8 - 12 maanden kan duren.

  Bij beslissing niet vervolging kan je (zelf)beklag doen bij het relatief bevoegde Hof (protesteren tegen niet vervolging).
  Hou ze aan het werk tot er beweging in komt!

  Zie ook Nico Muls link. Een contactjournaal is niet bestemd om als bewijs te dienen aldus een Hof (Het wordt wel als zodanig gebruikt als dat even beter uit komt, maar dat terzijde. Bij dat Hof zijn ze blijkbaar ook het contact met de realiteit verloren).
  Het meest kansrijk zijn dus documenten die speciaal (valselijk) zijn opgesteld om (bv) de rechter te overtuigen.
  Gezien de inhoud van mijn dossiers is dat bijna standaard praktijk bij RvdK en Bjz, alleen nemen te weinig mensen de moeite om er spampij over te maken, zodat iedereen doorslaapt (inclusief de kinderrechter, en waardoor de instanties list en bedrog (nog steeds) hun gang kunnen gaan).

  M.a.w. leef je uit: zuigen, zeuren en zaniken/klagen totdat iedereen de wantoestanden en de gevolgen daarvan zat wordt.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jeugdzorgzaken worden (helaas) afgewikkeld via de regels van het civiel recht. In het civiel recht staat niemand onder ede en mag je in principe onwaarheden vertellen. De rechter moet dan maar uitmaken aan wiens verhaal hij het meeste geloof hecht. In de praktijk is dat meestal BJZ/RvdK. Maar dit probleem los je dus niet op door aangifte te doen bij de politie. Er is namelijk geen artikel in het Wetboek van Strafrecht dat het vertellen van onwaarheid in een civiele zaak strafbaar maakt. Een OvJ kan dan ook weinig met de aangifte. Waarheidsvinding kan eventueel wel afgedwongen worden via de bestuursrechter. De KO gaat een onderzoek doen naar de wenselijkheid van waarheidsvinding in jeugdzorgzaken. Wellicht dat dat (op termijn) uitkomst brengt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Civiel recht, dus ook Burgerlijk Wetboek 6, artikel 162, zie lid 2.
   Het is goed om alles zwart op wit te doen en te hebben, dus mondelinge dingen schriftelijk bevestigen.
   Handig met fax of e-post naast gewone post. Dan is "hebbe we nie ontvange" niet geloofwaardig.
   KO = Kinderombudsman. Als die nu maar eens als jurist snapte dat het om 'diagnostische waarheidsvinding' behoort te gaan. Dat is in het belang van het kind, ook op later termijn; en diagnostiek belast een kind veel minder (BJZ beweert 'meer') dan de nare sfeer onder OTS of de schade n.a.v. UHP en OZ/OH.

   Verwijderen
  2. Eigenlijk heb ik nog wel een paar vragen:
   Klopt het dat een OTS-verzoek van BJZ gezien kan worden als een officieel document met juridische consequenties? Zo lijkt de kinderrechter het wel te behandelen.
   Het OTS-verzoek start met de bewering dat BJZ werkt met geaccordeerde informatie. Dit document wordt vervolgens ondertekend. Het gaat dan niet meer over achterklap bij het koffiezetapparaat, maar om informatie waarvan BJZ formeel stelt dat het de waarheid betreft. Hoe kan het ondertekenen van een dergelijk document dan het strafrecht omzeilen? In mijn geval werd in het OTS-verzoek verwezen naar zorgmeldingen (eveneens een juridische titel met gevolgen), die door de informanten ontkracht werden naar de Raad.
   In de Wet jeugdzorg staat m.i. duidelijk omschreven hoe een zorgmelding gedaan moet worden en wat de gevolgen zijn van een zorgmelding.
   Worden medewerkers van BJZ gerekend tot semi-ambtenaren?
   Hoe zit het met art. 365 uit het WvSr....de medewerkers van BJZ hebben middels de wet gezag over cliënten.....mogen ze dat gezag misbruiken om mensen te dwingen iets te doen, te laten of te dulden?
   Wie controleert of BJZ de grenzen van de Wet Jeugdzorg respecteert? Wie grijpt dan eigenlijk in als dit niet gebeurd?

   Alvast bedankt,

   Annette

   Verwijderen
  3. Annette,
   de 'grap' die wordt uitgehaald is de volgende: de zittingvertegenwoordigers zijn niet degene die de OTS-verzoeken dan wel 'indicatiebesluiten' hebben opgesteld. Ze zijn allen niet beëdigd en eigenlijk mogen ze de rechtszaal niet eens in: alleen de bij de KvK ingeschreven wettelijke vertegenwoordiger van de Stichting BJZ mag de rechtszaal in en niemand anders.... BJZ presteert het om vaak met geheel onbekenden te komen.

   Ik heb ooit, meer dan 1 jaar geleden, een petitie opgesteld om dit bedrog en theater te voorkomen, ca. 500 handtekeningen ... kennelijk leeft dit niet zo en wil men doorgaan.

   De essentie van mijn petitie:
   - Beëdiging van alle zittingsvertegenwoordigers
   - Zittingsvertegenwoordigers PERSOONLIJK (civiel + strafrechterlijk) verantwoordelijk maken voor al hetgeen namens of door hen aan de rechter is voorgelegd.

   - Bij door bijvoorbeeld ouders geconstateerde onjuistheden onmiddellijk proces-verbaal opmaken (+ zittingsvertegenwoordiger laten vervolgen wegens meineed).

   Voordeel: niemand wil meer zittingsvertegenwoordiger worden van BJZ/ Raad....óf men gaat eens écht aan 'waarheidsvinding'doen bij die instanties!

   De petitie staat nog steeds op www.petities.nl bij 'BJZ en waarheidsvinding'.

   Zaken zijn alleen strafbaar bij voorafgaande strafbepaling in het wetboek van strafrecht...
   (Officieel is 'valsheid in geschrifte' strafbaar, maar alleen voor degene die het geschrift heeft opgesteld... niet voor de zittingsvertegenwoordiger....)

   Nico Mul

   Verwijderen
 3. ''.... ik heb dan ook het idee dat de Officier van Justitie deze zaak opzettelijk "op de plank laat liggen.''

  Dat weet ik wel zo goed als zeker....justitie en BJZ bijten elkaar niet...ze vreten samen uit het overdadig gevulde ruifje...
  Bovendien komen ze elkaar regelmatig tegen en in menig geval hebben ze elkaar nodig...

  Dus BJZ en Justitie...twee poezelige handjes op een welgevuld buikje....en samen gevoed door de credo's Angst,Wantrouwen en Controle...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zou het iets zijn om de complete aangifte..dus met alles erop en eraan 'per ongeluk' op deze weblog te zetten?

  Die aangifte wordt heus wel in behandeling genomen, maar alleen als ze er absoluut niet onderuit komen...dan is het 'eigen volk eerst' en mag de ander bloeden.

  Opa

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Inmiddels zitten wij ook te kniezen of wij wel of niet een aangifte moeten doen tegen de gezinsvoogd die onze kind in gevaarlijke situaties heeft geplaatst door middel van een SA zonder ouders te raadplegen.

  Onze advocaat wilde er niet tegen ingaan, want het moest maar gebeuren. NIEMAND vanuit de instelling deed er iets aan, ook niet na melding bij politie.

  De politie deed er ook niets aan behalve als we een aangifte zouden doen, maar dan nog zou onze kind niet geheel geloofwaardig overkomen vanwege zijn leeftijd 13/14 jaar.

  Hierbij doet de politie insinuaties en drukt de rechten van het kind weg! Het dossier kan alleen door een advocaat opgevraagd worden via een code die we in bezit hebben (lekker krom). Klachten en aangiftes tegen instellingen maakt dat er medewerkers op de vlucht slaan (nemen ontslag) net vers van de pers. Uw bericht toeval?

  BeantwoordenVerwijderen