vrijdag 22 februari 2013

Geachte heer Roemer

Naar aanleiding van de reactie van Nine Kooiman op mijn eerdere bericht het volgende.

Het is natuurlijk aan Nine om een analyse te maken van een bericht aan haar. 

De elementen van mijn bericht: 

- u hebt geen flauw benul van de werkelijke knelpunten in de Nederlandse
  jeugdzorg;
- er heeft in de EU commissie voor de verzoekschriften een beschamende vertoning
  plaatsgevonden;
- er is in de EU commissie benoemd dat in situatie in de Nederlandse jeugdzorg
  'beyond imagination' is;
- dat Nederland is gehoond door de Roemeense vertegenwoordiger wegens de
  claims en het commentaar van Nederland ten aanzien van andere landen;
- dat Nine met haar mededelingen en 'visie' het aanzien van de Tweede Kamer als
  wetgevend orgaan ernstig beschadigt. 

En nu weet Nine niet waarop zij zou moeten antwoorden en voelt zij zich niet aangesproken?

(Dan volgt nog de standaardreactie van een (ex-)gezinsvoogd die niet wil luisteren:
Ik wens u nog veel sterkte en succes.) 

Het wordt steeds duidelijker waarom het niet lukt om de Nederlandse jeugdzorg behoorlijk te reorganiseren ..

Gezien de feitelijke situatie in de praktijk en de mededelingen van Nine Kooiman vraag ik mij af of zij wel op de goede plek zit. 

Met vriendelijke groet, 

G 

------- Forwarded message follows -------
From: Kooiman C.J.E. n.kooiman@tweedekamer.nl
To: "'G
Copies to: "emileroemer@sp.nl" emileroemer@sp.nl
Date sent: Thu, 21 Feb 2013 15:12:05 +0100
Subject: RE: jeugdzorg 

Geachte heer K, 

Daar u geen analyse maakt van uw onheuse bejegening, zie ik ook niet waar ik antwoord op moet geven. Met 6 jaar ervaring in de jeugdzorg en vaandeldrager van ouders uit de jeugdzorg (het oudernetwerk die mij regelmatig van informatie voorziet). Voel ik mij niet aangesproken. Ik wens u nog veel sterkte en succes. 

Met vriendelijke groet,

Nine Kooiman
SP Tweede Kamerlid
Woordvoerder jeugdzorg, Justitie & Veiligheid
Twitter: @ninekooiman

Kijk ook eens op:
www.sp.nl/justitie en www.sp.nl/jeugd
 
Van: G.
Verzonden: donderdag 21 februari 2013 15:07
Aan: Kooiman C.J.E.
CC: emileroemer@sp.nl
Onderwerp: jeugdzorg
 

Beste mevrouw Kooiman, 

Gezien uw mededelingen over jeugdzorg hebt u geen flauw benul wat werkelijk de knelpunten zijn binnen de Nederlandse jeugdzorg. 

Inmiddels heeft in de Europese commissie voor de verzoekschriften een beschamende vertoning plaatsgevonden waarbij Nederland is gehoond door NB de Roemeense vertegenwoordiger omdat Nederland altijd commentaar heeft op andere landen, en zelf steeds claimt de mensenrechten te respecteren.

Er is o.m. benoemd dat de gang van zaken in de Nederlandse jeugdzorg 'beyond imagination' is.
 
Tot mijn spijt moet ik u voorhouden dat u met uw mededelingen en uw 'visie' het aanzien van de Tweede Kamer als wetgevend orgaan ernstig beschadigt. 

Met vriendelijke groet,
G

              Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

 

4 opmerkingen:

 1. Mevrouw Kooiman negeert hierbij dus wat er speelt binnen jeugdzorgland. Zelfs een leek weet vandaag de dag dat de jeugdzorg slecht functioneert en dat de hulp die aangeboden wordt bestaat uit een OTS/UHP waarna de problemen niet opgelost worden en alleen maar erger worden. Er is geen enkele ouder of kind tevreden met jeugdzorg omdat de spanning en dreiging binnen een gezin alleen maar toeneemt. De vreselijke druk die je ervaart als je met jeugdzorg te maken krijgt is een ware nachtmerrie, dit wil je als ouder niet meemaken! Als er bij jeugdzorg werd gehandeld vanuit oplossingen en vanuit de intentie om ECHT hulp aan te bieden functioneerde de jeugdzorg ook stukken beter. Nu fixeerd de jeugdzorg zich op een OTS en het liefst nog een UHP daarna waardoor er extra geld binnen komt. Bedoeling bij een OTS is dat er actief wordt gewerkt samen met de ouders zodat het kind weer terug naar huis kan maar dit gebeurt niet!!! Hoe kan het dat Nine zich dan niet herkent in deze problemen als elke ouder vrijwel hetzelfde zegt?.........

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nine is een lobbyiste voor BJZ en BJZ is er niet voor de kinderen, maar de kinderen zijn er voor BJZ.

   Verwijderen
  2. Zo is het precies.They eat your heart out

   Verwijderen
 2. Kent u de smoesjes van BJZ?
  (http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/01/de-lege-terminologie-van-jeugdzorg-deel.html,
  3 delen met Opmerkingen).

  Ook de politiek is bedreven in afleiden van de werkelijke knelpunten voor de diagnostische zorg aan kinderen.

  Zorg dat u als ouders tijdig vóór een AMK-melding al een diagnostisch deskundige in de armen hebt genomen (dat kost tijd!), want naar lid 2 van artikel 3 (en 4) van het Uitvoeringsbesluit bij de Wjz heeft het kind dan recht op gezondheidszorg in plaats van laagwaardiger jeugdzorg.
  En gezondheidszorg (diagnostisch met evt. therapie daarop, lid 2) is beter dan het halfbakken indicatieve van jeugdzorg (lid 1), dat BJZ graag wegens het halen van bezettingsgraden e.d. in eigen hand wil houden door middel van dwangmaatregelen, die de schatkist nogal wat kosten.

  - De politiek, daar hoeft u niet op te rekenen.
  - De inspectie, ook die ziet niet de gehele dossiers, en wordt door BJZ misleid.
  - De rechter, die is geen diagnost, en heeft te weinig tijd achter gesloten zittingsdeuren.

  BJZ = fuik.

  Kom er maar eens ongeschonden uit!

  BeantwoordenVerwijderen