zaterdag 23 februari 2013

Er vindt door de rechter geen toetsing plaats

Het EVRM wordt geschonden door de wijze waarop machtigingen tot uithuisplaatsing worden uitgesproken, ten uitvoer gelegd en getoetst.

Machtiging UHP
Als een machtiging wordt uitgesproken moet dat getoetst worden door een rechter. Dat gebeurt niet. Vaak wordt die machtiging mondeling verzocht en afgegeven. Maar een machtiging heeft eerst rechtskracht en kan pas rechtsgevolgen hebben indien deze machtiging aan de belanghebbende is kenbaar gemaakt. Maar als de beschikking tenuitvoer moet worden gelegd, dan moet dat vooraf worden gegaan door een betekening ingevolge art 430.lid 3.
Dat betekent dat een deurwaarder eerst langs moet gaan om de beschikking te betekenen en de tenuitvoerlegging aan te kondigen. Mocht er niet vrijwillig worden meegewerkt dan kan desnodig de sterke arm worden ingeschakeld. 812 Rv.
Politie
Dat is gewoon de wet en al die wetten worden al jaren overtreden. Het optreden van de politie voordat gebleken is dat er geen medewerking wordt gegeven, kan alleen als er sprake is van een strafbaar feit.
Ik stel mij op het standpunt dat bij vrijheidsberoving zie art 5 EVRM en de uitspraak van het EHRM van 9 juni 2011 en op basis van de Broganzaak (verdachte die van hun vrijheid worden beroofd moeten binnen 3 dagen voor de rechter worden geleid, die de zaak vol toetst aan de wettelijke criteria).
Geen toetsing
Dit laatste gebeurt ook nooit. Er vindt door de rechter geen toetsing plaats en als die wel plaatsvindt dan is het een uiterst marginale. De hele gang van zaken is onrechtmatig en kan absoluut niet door de beugel van art 47 van het handvest van de grondrechten. Vergelijk Bopz machtigingen. Daar moet van te voren min of meer vaststaan door dokterverklaringen dat iemand een gevaar is voor anderen en of voor zichzelf.
De machtiging UHP is alleen maar een bevoegdheid. Wordt slechts marginaal op basis van een verhaal van jeugdzorg afgegeven. Maar een bevoegdheid hebben betekent ook als je tot tenuitvoerlegging overgaat. Dan moet de beschikking bij deurwaarders exploit betekend worden. Dat betekent ook dat er altijd sprake moet zijn van een schriftelijke machtiging en niet volstaan kan worden met een mondeling uitspraak. (zie art 45 RVe.v.)
Advocaat Huib Struycken

                Terug naar Alle artikelen Jeugdzorg Dark horse
http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/04/alle-artikelen-jeugdzorg-dark-horse.html

14 opmerkingen:

 1. Een punt van aandacht is ook de juiste ondertekening van proces-verbalen -en vonnissen.

  Niet juiste ondertekening kan in uw voordeel, danwel in uw nadeel werken.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het schijnt ook zo te zijn dat de RvdK onder het bestuursrecht valt en wel aan waarheidsvinding hoort te doen. Wie weet dit of kan mr Struycken dit ook eens uitzoeken?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De RvdK is een bestuursorgaan en die hebben zich inderdaad te houden aan de Algemene Wet Bestuursrecht. Wanneer de OTS is uitgesproken dan is Jeugdzorg ook een bestuursorgaan bij de uitvoering van de OTS en de UHP. Ook op de besluiten van Jeugdzorg (plan van aanpak, indicatiebesluiten, enz) is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.

   Awb 3.2:
   Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

   Awb 3.46:
   Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

   Ik heb hier wel eens met een griffier gesproken die werkzaam was bij bestuursrecht. Ze was merkbaar geschokkeerd toen ik vertelde dat de kinderrechter het naliet om de besluiten te toetsen op zorgvuldigheid, partijdigheid, tijdigheid en deugdelijkheid.

   Mijn advocaat liet mij eens weten dat ik hem niet nodig had omdat ik er al genoeg van af wist. Maar ja, ik sta daar niet in een toga in de rechtszaal, dus naar mij luistert een kinderrechter niet.

   Verwijderen
  2. De kinderrechters luisteren naar vrijwel niemand behalve Raad en Bjz.

   Dat is stelselmatig onrechtmatig, maar hoe dring je door tot iemand die - blijkbaar - incompetent is?

   Het probleem is dat het HELE systeem (jeugdrecht én jeugdhulpverlening én de controle daarop én de financiering daarvan) niet voldoet.

   Als het rechtszekerheidsbeginsel, het EVRM en de Nederlandse wet moeten worden nageleefd kan er vrijwel geen enkele maatregel meer worden opgelegd, alleen al niet omdat Raad, Bjz en AMK zelf al jaren aangeven dat zij niet aan waarheidsvinding doen. Met andere woorden, zij geven zelf aan dat zij niet weten of het waar is wat aan de rechter wordt voorgelegd.

   M.a.w. de overheid is zelf onmachtig.

   Het zou goed zijn als de jeugdrechters gaan staken of verzoeken afwijzen op de al lang bekende gronden. Voor die tijd zal er niets veranderen.

   Raadsheer Van Teeffelen gaf eerder aan hoffelijk te willen blijven. Het probleem is dat dan de boodschap helemaal niet over komt. Bjz medewerkers zijn gewend om 'gewoon' te zeggen en schrijven dat 'het' anders is.

   Als raadsheer kan je dan wel denken dat je een signaal hebt afgegeven, maar het 'signaal' verwaait bij maatschappelijk werkers voordat het is opgemerkt.

   Zoals Peter Prinsen eerder aangaf, discussies tussen doven.

   Verwijderen
 3. Een telefoontje, je beschuldigd iemand van zelfmoordpogingen en opnames in psychiatrische instellingen, en de rechter plaatst je kinderen uit huis. Een telefoontje naar de huisarts, en dit was niet nodig geweest.....Aangezien alle feiten werkelijk onjuist waren.
  Daarna komt de raad en verzinnen ze wel wat anders.. en doen de kinderen het zo goed in de nieuwe situatie en is overplaatsing terug zo slecht voor de kinderen met pdd-nos adhd. En zo wonen mijn kinderen al jaren bij iemand die deze leugens heeft verteld...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het probleem zit hem ook niet in de wetten en regels zelf,maar in het feit dat die lieden die verantwoordelijk zijn voor een juiste uitvoering in de geest van die wetten en regels,daar geen boodschap aan hebben en maar wat aan rotsooien.

  In het onderhavige geval is het nog maar de vraag òf de rechters de wetten werkelijk kennen en zo ja dan kunnen ze die vaak ook nog naar eigen inzichten interpreteren of zich puur formeel aan de regels houden

  De laatste tijd liggen de rechters onder vuur van enerzijds van het O.M.,dat eigenlijk van mening is dat rechters een onnodige kostenpost zijn en best gemist kunnen worden,zodat elke verdachte ook gelijk dader is.
  En anderzijds onder vuur van de publieke opinie die vindt dat de ''D'66-rechters'' te slap zijn en veel te licht straffen.
  En nu krijgt hij ook nog ''concurrentie''van slachtoffers,die dan ook nog eens de door hen gewenste straf kenbaar mogen maken tijdens de zitting,waarbij nog vast moet komen te staan of de verdachte wel dader is.

  Maar de rechters leggen zichzelf ook onder vuur met hun gejeremia dat ze het zo moeilijk en veel te druk hebben....huilie...huilie doen dus en dat ook hun status,aanzien en gezag afneemt...ja,wat wil je als je je door de raad van de rechtspraak,het O.M,door gezinsvoogden,door Jeugdzorg,door de RvdK. laat koeieneren en deze partijen zo'n beetje overal hun zin in geeft...
  Bij een dergelijke houding past nu eenmaal geen gezag,net zo min als autoriteit.

  De rechter heeft zichzelf grotendeels gedegradeerd tot een ambtenaar als bijna alle ambtenaren...tsja en daar kun je toch ook niet veel van verwachten?...Of was de rechter misschien altijd al een brave ambtenaar en beginnen we dat pas nu door te krijgen...zo ja,dan hebben u en ik de beste man teveel op het paard gezet of er misschien wel over heen getild.

  Conclusie;Het land krijgt de rechters die het verdient...

  opa

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Aanvulling;
   Onlangs is bekend gemaakt dat de Raad van de Rechtspraak...een bestuursorgaan van de rechters... de kritiek van een aantal rechters serieus gaat nemen.
   Zo zie je maar hoe huilie-huilie doen ook van rechters...de beroepsgroep die zo graag gezag en autoriteit wil hebben... werkt.

   Dat voorkomt dan weer dat de ''toga-ridders'' gezamenlijk moeten oprukken naar het Malieveld...nee,dat is niet iets voor dit soort ''hooggeplaatsten''..dat is iets voor gepeupel.

   De rechters worden met de dag zieliger vanwege hun slechte werk,hun gejeremia en hun afhankelijke opstelling;ook zij delen volop mee in de algehele malaise waar dit land in verzeild is geraakt.
   De rechterlijke macht wordt met de dag onmachtiger en dat hebben de rechters grotendeels aan zichzelf te danken.

   Verwijderen
 5. ook al heb je een toga aan: de rechter luisterd vaak dan ook niet en gaat mee met de Raad voor de Kinderbscherming en/of jeugdzorg. De makkelijkste weg....

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Met de nodige vernedering richting de oudes en soms ook het kind. Er zijn er bij die je zo over de tafel zou willen trekken, omdat ze die onwaarheden, veelal verzonnen door het AMK, RvdK en BJZ, zelf aandikken ter plekke. Wat denk je van rechters die zwaaien met het ingediende verzoekschrift en daarbij zeggend met een scheve kop en een arrogante blik; BJZ heeft macht!

   Als je ze vraagt of ze aan waarheidsvinding hebben gedaan, zeggen ze volmondig NEE.
   Moet je dan een zitting stil leggen?
   Ze schenden ten eerste de rechten en ten tweede leven ze de wetten niet na ... dus voortaan maar net als het Europees Parlement; geef ze de tijd om met bewijzen te komen, dan kan de zitting doorgaan.

   Verwijderen
 6. Uit de bijdrage aan het symposium (voorafgaand aan de oratie van prof. Weijers) van prof. dr Caroline Forder (sinds 2010 hoogleraar Kinderrechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam):

  "Begin volgend jaar treedt een grote wet in werking met een nieuwe alomvattende regeling van de kinderbeschermingsmaatregelen. Er staat zeker een aantal nuttige en wenselijke wetswijzigingen in.
  Toch zal die wet niet echt een oplossing bieden voor de veelvuldige verdragsschendingen (EVRM) die bij een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing om de haverklap aan de orde zijn. Mijn hypothese is dat rechters bij de toepassing van de regels veel te onkritisch zijn en de daarop van toepassing zijnde verdragsbepalingen niet toepassen. Vandaar mijn stelling: rechters stellen veel te veel vertrouwen in de raad voor de kinderbescherming - en de stichting Bureau Jeugdzorg, die het overigens pas echt bont maakt."

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Wat de verbaliserende politieambtenaar, die bijna altijd wordt geloofd door de rechter, is in het strafrecht, zijn de RvdK en BJZ voor de rechters in het familierecht. Altijd geloofwaardig.
   BJZ en RvdK zorgen ervoor dat er bij de rechters, door zaken aan te dragen, een goed belegde boterham voor hen op de plank ligt en dus worden zij door diezelfde rechters geloofd op hun mooie blauwe ogen en bedroevenswaardig slechte rapportages.

   De ene hand wast de ander en zo worden beide handen schoon.
   Deze één/tweetjes tussen aangever en afmaker zijn bijna altijd raak en zo nodig koopt men de scheidsrechter(het bestuur en geldverstrekker)om.

   In wezen is er sprake van een verkapte, min of meer gelegaliseerde, ordinaire corruptie.

   Tsja...dat vindt allemaal plaats in de democratische rechtsstaat Nederland, waarbij dat laatste steeds mee een illusie blijkt te zijn.
   Als kinderrechters al niet meer de moeite nemen om aan waarheidsvinding te doen...luiheid of lafheid, of gewoon incompetentie.?...gaat het nog sneller bergafwaarts met de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht.

   Verwijderen
 7. Misschien is het handig voor de mensen die hier reageren eens op mijn link hier in de rechter marge te klikken: er staat een heel hoofdstuk in over 'Bestuursrechtelijke toets' in het familierecht in verband met 'mijn' uitspraak LJN BD1113 (29-4-2008/ ik begon de onderliggende procedure) en LJN BM2886 (28-4-2010) beiden van de Centrale Raad voor Beroep (is gelijkwaardig aan de Hoge Raad!), waarbij duidelijk bepaald werd dat de KINDERRECHTER die het verzoek OTS/UHP behandelt in dient te gaan op de 'bestuursrechtelijke bezwaren' op een indicatiebesluit.

  Een probleem is en blijft echter, dat als er op gewezen wordt door rechtzoekenden, dat er kinderrechters zijn die zelfs in hun uitspraken opschrijven dat ze 'niet doen aan waarheidsvinding'... Waar je dan terecht kan als recht-zoekende weet ik ook niet meer....

  Ook zei de kinderrechter te Maastricht op 27-8-2008 (LJN BF2737): 'Een indicatiebesluit dient te voldoen aan de kwaliteitsmaatstaven die de Algemene wet Bestuursrecht vereist'... schitterende uitspraak... nu nog de praktijk bij de andere rechters....
  Zie voor verdere uitleg mijn link!

  Nico Mul

  BeantwoordenVerwijderen
 8. LJN: BT8743

  11 oktober 2011

  "De conclusie dat minderjarigen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, dient gegrond te zijn op objectiveerbare feiten en omstandigheden."

  Het Hof Leeuwarden had zowaar een helder moment.

  Bjz had een zorgmelding gedaan, en de Raad had braaf een zorgelijk rapport geproduceerd.

  Maar deze rechters trapten er niet in! Bijna een unicum.

  Van schrik is er sindsdien niets meer van deze kwestie en de genoemde normen vernomen?

  BeantwoordenVerwijderen